-- rasering-kronologi.html

   Opplysninger ang. innbrudd, tyverier og raseringer hjemme hos familien Rune L. Hansen ca. 22.-23. februar til frem imot 12. mars 2009,
   ifra Rune L. Hansen, oppdatert pr. 21.09. 2009 kl. 24:

---
   Av de opplysningene og data jeg har innsamlet om raseringen og tyveriene her hjemme i februar, synes som nokså klart og tydelig at det er Balder som er den skyldige, antagligvis iallfall sammen med Robert, og eventuelt med en viss indirekte eller direkte medvirkning ifra Trude.
   Jeg har enda hørt lite ifra politiet om det jo politi-anmeldte forhold.
---

   Det er neppe tilfeldig at de siste innbruddene og raseringen her hjemme skjedde omtrent helt samtidig i efterkant med at Trude var her - dvs. nokså straks efter 21.02. 2009.
   Trygve Einar Gjerde fant ut at innbruddet og raseringen nokså sikkert har skjedd kvelden søndag 22.02. 2009 og natt til mandag 23.02. 2009. 
   Eller neppe tilfeldig at tyvene har tatt med seg saks-dokumenter og bevisst synes som å ha rasert og rotet mest mulig.
   Og at de eneste som vel hadde tilgang til nøklene - bortsett fra Trygve og Frøydis - var Trude og Balder. Alt peker m.a.o. hen på Balder (og Robert, evt. andre) og altså evt. Trude.
   Jeg har efter hvert gjentagne ganger spurt Trygve Einar om det er slik at tyven eller tyvene må ha hatt Frøydis sin nøkkel til huset her, og han sier ja, at det må de omtrent helt sikkert ha hatt. For at det er vanskelig å få laget en kopi av en slik nøkkel. At han selv i en spesial-butikk fikk beskjed om at det tok en måneds tid, fordi den da måtte oversendes til noen i Sverige som kunne kopiere den.
   Trygve Einar har greie på slikt og han synes som å være meget sikker i sin sak.
   Tyven eller tyvene må ha gitt seg nokså god tid da de var her, og har trolig vært her i to omganger (eller to kvelder / netter). De har plukket ut og tatt med seg det særlig av stereo-utstyr, forsterkere og film-utstyr, etc. som var av størst verdi og satt igjen det mere ukurante av mindre verdi. Og de har funnet frem til tingene ifra flere steder, ifra flere av bygningene her hjemme. Dette tyder på at de antagligvis har hatt mange timer til rådighet - kanskje tilsammen 15 til 20 timer?
   Jeg fant efter hvert en pc-minnepinne her hjemme, som antagligvis tyvene har mistet. Jeg har tatt en kopi av innholdet på den - og tenker levere originalen til politiet.
   Trygve Einar fant her ute en mini-lommelykt som han tror tyvene har mistet.
---
   Idun forteller at hun ikke tror Gudmund har vært med på det, men at Balder omkring efter midten av desember 2008 iallfall stjal med seg hermetikk, mat og "noen dvd-filmer". (Eller sa han "noen" fordi Idun hadde sett noen hos ham?)
   Stauda forteller at han antagligvis samtidig i desember 2008 stjal med seg en combi-cd-spiller som han lørdag 21.02. 2009 hadde stående hjemme hos seg og hun da straks kjente igjen. (Samme type som Gudmund stjal med seg herifra våren eller sommeren 2008.)
---

   Det kan synes som temmelig sikkert at Balder er den skyldige m.h.t. raseringen og tyveriene her hjemme. Det finns iallfall minst en litt annen og dyster versjon også, for ikke å la den være usagt iallfall. Den går slik: At noen i familien Jakobsen og flere i familien Hansen på noe vis i tillegg er involvert! Med eller uten bil, til Finnskogen hos Aud Signy Jakobsen - eller til Rolf Jakobsen, eller til deres sønn (og Iduns tidligere kjæreste) Kenneth Jakobsen, eller noen av de andre Jakobsen-ungdommene. Og altså også kanskje Idun - og eventuelt Frøydis (lurt med). Eventuelt også tyvegodset med på togreisen til Finnskogen?
    Jeg ville for ordens skyld også bare nevne den hypotetiske muligheten! Som jeg absolutt ikke tror, og meget for all del håper ikke stemmer!
   Nei, alt og mye og det meste peker imot Balder.
   Han og Robert kan ha fått med seg andre på det der.
   Eller de kan ha latt dørene åpne også for andre?
---

   Jeg kom hjem ifra Åna fengsel på kvelden torsdag 12.03. 2009, til rasert hus.
   Søndag 15.03. 2009 fant jeg på gulvet en buss-billett, med følgende informasjon på: "Skyss / EnkeltSkyss / EnkeltSkyss Voksen / Kvitteringsnummer: 2737. / 16.12.08 - 18.13. / Sjåførnr. 124286. / Fra: Hagland sør. / Til: 601. / Linje: 700. / 23  -"
---
   Idun sier pr. 28.03. 2009 iøvrig at hun var nokså helt sikker på at Trude lå og sov i Skogland natt til mandag 23. februar 2009.
   Og Frøydis at Trude kan ha vist eller sagt Balder hvor nøkkelen befant seg hen, i skolesekken til Frøydis.

   Jeg fikk avklart med Idun at Gudmund ikke kan ha vært med på raseringen og tyveriene her hjemme natt til mandag 23.02. 2009, for da var Gudmund først i NU-kontoret og derefter sammen med Idun og Frøydis og hang opp plakater for NU i Haugesund.
   Dermed gjenstår bare Trude og Balder.
   Og det er som sagt neppe tilfeldig at Trude var her rett før.
Eller at Balder var sammen med Robert. (Balder og Robert sitter antagligvis kanskje mye og ser på film nu for tiden ...? Eller er filmene hos andre, eller solgt?) 
   Mange plast-esker med filmer (dvd) ble stjålet. Et grovt innhugg i vår film-samling. De fleste av dvd-platene med filmene er av meg med svart litt tykk tusj påskrevet en sirkel med bokstaven Y inni. (Noen med bokstaven N i sirkel også.)
   Jeg vet enda ikke hvor mange bøker som ble stjålet. Men i de fleste bøkerne mine har jeg skrevet mitt navn.

   Jeg forstod det på Frøydis og Idun som at de trodde at det er Balder som har gjort det, sammen med Robert og kanskje andre.
   Og det ser altså ut som at det er slik, i og med at det synes som at bare Balder kan ha tilranet seg nøkkelen og hatt anledning til ugjerningen, med eller uten andre, så som Robert og Trude.
   Også dette at det også er saks-dokumenter som er stjålet antyder at Trude kan være involvert. Men Balder kan ha gjort Trude en "tjeneste" også sånn sett?
   Det kunne neppe ha vært noen andre enn Trude som har vist Balder hvor Frøydis sin nøkkel befant seg - eller som mandag 23.02. 2008 la den tilbake igjen. Altså straks efter at Trude med noen av ungene hadde vært her og låst seg inn, med Frøydis sin nøkkel. Stauda kjente godt efter at døren var låst efterpå da, og Stauda er meget flink og nøye med slikt.
   Trygve Einar sier dessuten at alt tydet på at det har vært kjentfolk som har gjort det, og at de samtidig har villet ødelegge mest mulig - blandt annet ved å sette opp alle dørene, støttet opp med noe for å holde seg åpne.
   Det at Trude hele veien også mens jeg var fengslet har nektet og hindret Frøydis og Stauda å reise hjem, også for å stelle med eller mate sine egne og våre dyr dyr, sier vel også sitt om noe?
   Det gjør vel også det at hun forsommeren 2008 pr. telefon informerte Balder og Gudmund om når pappa ikke var hjemme, og de straks derefter ved var og forsynte seg, og blandt annet også tok med seg ene hunden som de bragte hen til Trude.
   Trude har dessuten, hvilket fremgår av mine tidligere Dagboks-notater, gitt uttrykk for at hun anså det som en fordel og fint jo verre og mere rotete det er her hjemme.
   Og at Balder i forhold til hele saks-komplekset familien er involvert i helst gjør som Trude ønsker og forventer, også mere enn Trude ønsker og forventer, og sammen med Trude lenge, siden våren 2006, har hatt en slags forskrekkelig krigføring imot Rune er en kjent sak i hele familien. (I denne sin krigføring involverer de også andre, blandt annet med mormor og Åse Kristensen sin hjelp.)

---

ALT NEDENSTÅENDE er fra mine Dagboks-notater mandag 16. mars 2009,
pluss noe efterpå ifra siden:
---
   Jeg telefonerte Lensmannen i Ølen i Vindafjord klokken 12.40 i dag, for å høre om jeg skal få tilbake det de har vært her og beslaglagt. Jeg ble straks satt over til politioverbetjent Arild Austrheim og sa hva det gjelder. Han skulle telefonere tilbake om noen få minutter. Det gjorde han syv minutters tid senere, og sa noen derifra kan forsøke å kjøre de beslaglagte sakene hit hjem i kveld mellom klokken 16 og 20.30 eller i morgen ved samme tid.
   Jeg telefonerte nokså straks efterpå politibekjent Haraldstveit ved samme Lensmannskontoret og spurte om det har skjedd noe i efterforskningen og saksbehandlingen av raseringen og tyveriene her hjemme. Han sa nei, lite, at det er nedprioritert, men at han ikke har glemt det - og at han skal se hva han kan få gjort. Jeg gjorde samtidig oppmerksom på at vi her hjemme nu er i ferd med å utarbeide liste over hva som er stjålet og ødelagt, og nevnte noe ifra listen for ham, og sa at det dreier seg om endel mere, og at det vil ta tid å få listen ferdig men at han gies beskjed herifra også videre underveis.
---
   (RLH, 08. 06. 2009: Det ble for kaldt for Idun her hjemme efter hvert efter at jeg kom i fengselet. Hun hadde ikke ved til ved-ovnen.)
---
   Frøydis og Stauda forteller, at:
   Omkring torsdag 19.02. 2009 eftersøker Trude Balder via politiet. Hvor er han hen?
   Omkring torsdag 26.02. 2009 Trude i møte med barnevern-tjenesten i Haugesund og lærere ved Steinerskolen i Haugesund - i Steinerskolen i Haugesund. Hun forteller til Frøydis at Steinerskolen skrøt av ungene og at de skal ha enda et møte.
---

   Frøydis, Stauda og Idun forteller, at:
   Lørdag 21.02. 2009 - Olav og Lillemor (Hjørdis), i hver sin bil, kjører Trude, Stauda, Alfredo, Mariel, Urda, Solborg og Tormod hjem til Tindeland omkring 12-tiden. Efterpå kjører begge bilene hjem til Balder i Skjold, Balder kommer da dit og ser ikke ut til å ha vært hjemme på en stund. Muglet mat på hans bord og i hans kjøleskap. Stauda forteller at det da stod en slags radio-cd-spiller hjemmenfra Tindeland hjemme hos Balder da, antagligvis stjålet ifra Tindeland i desember 2008. Den ene bilen (Olav) kjører til Trude i Skogland. Den andre bilen (Lillemor), med Stauda og Alfredo, kjører Balder til hans venn Robert i Ølen hvor Balder henter noe og derefter blir kjørt i Lillemors bil hjem til Trude i Skogland.
   Stauda var veldig nøye med å sjekke at både vinduene og døren i huset hjemme i Tindeland var skikkelig lukket og låst.
   Omkring midnatt natt til søndag 22.02. 2009 forsvinner Balder, uten å si noe til de andre, ifra Skogland - uten å ha med seg skolesaker.
   Søndag eftermiddag kommer Idun og mormor Unn. Mormor Unn med fly ifra Trondhjem. Trude møter Unn på Karmøy flyplass.
   Natt til mandag 23.02. 2009, ved 2-tiden, går Frøydis og Idun til Haugesund. Ved 7-8-tiden på morgenen mandag påtreffer Idun og Frøydis Balder og Robert (som Balder bodde i campingvogn sammen tidligere) sittende på en benk i Haraldsgaten, de så ruset ut på mere enn alkohol. Balder og Robert forteller da at de har døgnet. Idun og Frøydis reiser derefter med buss til Kongsvinger via Oslo. De hentes derifra til Finnskogen av Merete. Frøydis og Idun kommer tilbake ifra Finnskogen lørdag 28.02. 2008.
   Frøydis hadde nøklene til hjemme i Tindeland i en lomme på sin skolesekk. Skolesekken befant seg hjemme hos Trude i Skogland. Hun vet ikke hvem som kan ha tatt den - eller når. Trude kan ha funnet den og fortalt til Balder at den var der, forteller hun. (Trude liker, efter kidnappingen iallfall, å grafse og å undersøke i andres saker, uten at de vet eller ser det. Mobiltelefoner, vesker, jakkelommer, lommebøker, brever, etc.)
   Mandag formiddag 23.02. 2009 omkring 9-tiden ankommer Balder hjem til Trude i Skogland. Han sover lenge der utover dagen.
---
   Trygve Einar forteller at raseringen og tyveriene nu sist her hjemme nokså sikkert må ha skjedd natt til mandag 23.02. 2009.
---
   Jeg telefonerte og snakket med Idun i kveld. Idun forteller at hun ga nøklene til her hjemme til Balder omkring midten av desember 2008 og at han da hadde de i omkring en ukes tid. Det undrer meg at Idun ga nøklene til Balder, i og med at hun gjentagne ganger hadde fått tydelig beskjed om ikke i det heletatt å la andre få tilgang til nøklene enn Trygve Einar - og særlig ikke Trude, Balder og Gudmund. Idun sier at fordi hun var syk da ga hun likevel nøklene til Balder - for at han skulle mate fjærfeet. Dog: Hun trengte og skulle hun ikke gi ham nøklene av den grunn. Maten til fjærfeet er ikke inne i husene, men ute i vanntette tønner. Hvorfor gjorde hun det likevel?
   Fikk Balder da ordnet seg med en kopi av nøklene?
   (RLH, 08.06. 2009: Idun sier hun da gav nøklene til Balder fordi hun var syk og trengte noen til å mate dyrene - og da fikk Balder til å gjøre det. Hun hadde dog egentlig ikke trengt å gi ham nøklene av den grunn. Og det var hun blitt advart imot.)
---
   Jeg vet enda ikke hvor mange ganger Trygve Einar skiftet lås og nøkler på husene her mens jeg var i fengselet? Men iallfall tirsdag 03.02. 2009? og gav da klokken 17 ny nøkkel til Frøydis, og kun henne.
   (RLH, 08.06. 2009: Trygve Einar sier at bare han og Idun før da hadde nøkler til husene her hjemme. Men at Idun iallfall hadde lånt bort nøklene til Balder i desember.)
   Trygve Einar forteller at da han fredag 19.12. 2008 var hjemme hos Trude i Skogland og leverte julegodt til ungene, kjørte han efterpå Idun til Haugesund og snakket da med henne. Han fikk da fortalt og inntrykk av, ifra Idun, at hun hadde gitt nøklene til Balder og at Balder - og Gudmund, tror han - var i vårt hjemsted i Tindeland siden omtrent onsdag 17.12. 2008 og at Balder og venner fortsatt fredag 19.12. 2009 befant seg der i tilfelle om jeg ble sluppet fri ifra Åna fengsel torsdag 18.02. 2009, fordi de da skulle "ta meg".
   Trygve Einar som da hadde tenkt seg dit våget derfor ikke å ta turen dit. Ikke før i januar - og da så han hvordan de hadde rotet der. Og tydelig at det hadde vært flere der, i mere enn en dag. Det så ut som at rusede tullinger hadde feiret både julen og mere til der, sa Trygve Einar. Men det ble jo enda langt verre i februar!
---
   Trygve Einar forteller at han sist så de to store påfuglene (en hann og en hunn) da han var der tirsdag 03.03. 2009, og at det er mistenkelig rart at de nu er borte og også enda pr. 12.04. 2009 er borte. Nabofolket i hytten, Bernt Stokke og Hilde Vold, syns også det er mistenkelig rart. De to påfuglene, som da hadde godt med mat, har altså blitt borte i tidsrommet mellom 03.03. 2009 til 12.03. 2009 (da kom Rune på kvelden hjem).
---
   RLH, 12.09. 2009:
   Både Trygve Einar Gjerde og nabo- og hytte-folket Bernt og Hilde forteller at de nokså sikkert tror at påfuglene ikke mange dagene før 12. mars 2009 ble stjålet.
   De samme som tok med seg også kompost-kvernen, av merke Bosch, som stod ute, eller andre?
   Noen som Robert og Balder har fortalt om påfuglene til? Eller de selv eller deres medhjelpere?
   Hadde jeg ikke kommet hjem 12. mars 2009 så hadde det antagligvis ikke gått mange flere dager før alt her hjemme var stjålet og rasert.
   Jeg advarte ifra fengselet skriftlig politiet i Ølen om mulighetene for slikt noe, da jeg fikk vite at Balder og Gudmund i desember 2008 hadde låst seg inn her hjemme.
   Det var kanskje slikt noe Arild Austrheim ved politiet i Ølen håpet på eller regnet med?
   At slikt noe eller lignende kom til å skje efter hva som skjedde med meg var iallfall uansett vel nokså til å regne med?
   Arild Austrheim skulle og ville uansett også ødelegge meg og ungene og vårt hjemsted!
   Jeg undres hvorfor han så håndfast lar seg dirigere av Iren K. Hebnes?
   Hun dirigerer mildt sagt mange!
---
---