-- Denne side:  Gjestebok-20080320-x.html
IFRA GJESTEBOKEN TIL HUNWWW.NET


--- Dette innlegget er sendt ifra: 130.67.193.108 (ti400720a003-0108.dialup.online.no):
Navn: Gudmund
Fra: Norge, Rogaland
E-post: hangud@gmail.com
Heisann hoppsan Så fint med gjestebok her da...
  Tilføyd: March 20, 2008

---
Navn: rlh
Fra: virkelighetens verden
E-post: hunwww@online.no Langfredag & Gjestebok!

Gjestebok er nu på plass,
en ekstra fin og bra egnet en tror jeg.
Som også kan brukes når og hvis det blir ekstra slags behov for det.
Og vel til så forskjellig slags?

Jeg må vel prøve den nu, for å se om alt virker som det bør. (Gudmund bidro og var til hjelp i så måte.)
Noen ord ifra Bibelens NT, og ifra mine dagboks-notater ifra i dag, langfredag:

Matt. 26, 2:
"Dere vet det er påske om to dager, og da skal Menneskesønnen utleveres for å bli korsfestet."

Jesus-barnets fødsel i vintersolvervets tid, når verden, natten og vinteren er som kaldest og mørkest, gledes og frydes vi over i jule-tiden.
Fødselens port. Og lys og varme tiltar, utfolder seg. Slik vi forhåpentligvis forutså og forberedte.
Vi må også tross alt det onde være glade for at Barnevern-tjenesten til kong Herodes mislyktes i det den egentlig ville, den gangen!
Og vi må forsøke å ha lært av det!
Denne gangen nu, er det Arbeiderparti-ideologiens uhyre forskrekkelige forfjuskete såkalte Barnevern-tjeneste, som må beseires - og nedlegges. Og som en uhyrlighetens ballong i vær og vind skal den sprekke, og dens demoner kastes i avgrunnen - for erkjennelsen.

Ved vårjevndøgn kommet er dagen og natten like lang, og lys og varme og glede tiltar enda mere hvis livet ifra kildene får utfolde seg!
Og korset står der.
Og månen reflekterer solens lys i nattemørket. Lys, varme og glede ifra kildene og frøene beseirer kulden og mørket, og det spirer og gror og utfolder seg. I frodighet, eller forvirring. Tyver, løgnere, svikere, horer og mordere ligger på lur.
Månen kommer eller går. Kommer når den ser ut som et komma-tegn, og går når den ser ut som en G.
Den første fullmåne-dagen efter vårjevndøgn er sånn sett påskedag. Et omtrentlig forhold til dette kan også være passende. Om en for eksempel henlegger påskedag til den første søndagen efter den første fullmånen efter vårjevndøgn, så er kanskje dette mere passende for mange.
Fullmåne-dagen, eller fullmåne-natten.
Og hva skjer? Og hva skjedde?

Jesus Kristus, korsfestet av kulden og mørket, av verdens lunkne og av verdens skurker.
Menneskesønnen, som dog likevel beseirer døden, mørket og all verdens skurker og korrupsjon!
Graven som brast, i forløsningen. Det tomme egge-skallet.
Guds hemmeligheter. Guds altomfattende storhet.
Og Guds livgivende, forfriskende kjærlighet.
Som dødens port ikke hadde makt over! Miraklet!
Gud Faderens virkelighet.
Frelseren. For enhver og alle som nok tror, ser og erkjenner det som skjer!
Frelseren, den gjenoppstandne, som gjenkommer også for å dømme levende og døde.
For å skille sauene ifra gjeitene og ulvene!
Ordet, på erkjennelsens bord.
Kristus Ordet, veien, sannheten og livet!
Herrens rette vei.

---
Med beste hilsner og ønsker ifra meg
til alle og enhver som har kommet på å lese dette!
---
  Tilføyd: March 22, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 193.69.128.152 (c988045C1.dhcp.bluecom.no):
Navn: Trygve Einar Gjerde
Fra: Mosterhamn
E-post: trygjerd@c2i.net Gratulere med gjesteboken, Rune, ja det er vel rett å si fam. Rune Hansen!
Din og deres kamp for hjemmeundervisning og for et fritt liv uten "barnevern" og Mattilsyns inngripning i det private er prisverdig. Men det koster!
Nå er det slik at Barnevernet i Vindafjord er hverken lovlig forordnet eller er sitt ansvar og oppgave bevisst. Et hvert barn har far og mor, der far er den som råder i hjemmet. Barnevernet i Vindafjord består visstnok av bare kvinner etter som jeg forstår, i så måte avspeiler de i ideolgien den nye "ekteskapslov". Et barnevern må ha en mann som formann for å være identisk med skapertanken og barnets vern og omsorg. Denne mann er så den rådende og styrende, men barnevernet bør også ha en kvinne i sin midte for å tale mor og morsrollens sak. Barnevernet skal så hjelpe og verne barn som trenger det i barnets hjem, dette må være hovedhjørnesten! Det er ikke Barnevernets sak, først og frems, å frarøve foreldre barna, men hjelpe foreldre å beholde barna. I Vindafjord snudde de hele saken på hode. De fikk Mattilsynet til å aksjonere på Tindeland da fugleinfluensaens vind blåste som friskest. Fam. Hansen hadde nemlig i pakt med Guds frie natur gitt høns og gjess, ja andre fugler med frihet til å utfolde seg i naturen. Dette var den falske grunn for "bekymringsmelding" som skulle gi Barnevernet i Vindafjord, anledning til å frarøve hustru og 9 barn deres mann og far. Når så hustru og barn var mann og farløse så var det jo Barnevernets "soleklare plikt" å gripe inn å frarøve familien de barn som var under 18 år d. v. s. 6 barn. De satte den onde plan i verk ved hjelp av politi, doktor og abulanse. Stor var deres forskrekkelse da Rune, lydig og uten motstand fulgte villig med. Dette var ikke etter deres onde plan! For nå skulle jo barna tas! Men politiet skjønte nå at her var det noe som ikke var rett. De hadde jo ikke tatt en mann med tvang og vold, en "galen og ondsinnet" mann! De nektet å aksjonere mot barna, da de skjønte at gjorde de det så handlet de ulovlig. Trude og barna fikk være i fred de fire dager Rune måtte være i "ulvens klør".
Om Mattilsyn og Barnevern hadde skjønt sin oppgave som tjenere for Norges innbyggere, så hadde de tatt med seg hammer og tang, vaskefiller og symaskin, barneklær og lignende til vanskelig- stilte mennesker, for å hjelpe og ikke som nå stille opp som røvere og mordere. For det er "mord" å si til foreldre at nå tar vi barna deres og dere skal aller nådigst få snakke med dem hver sjette måned og maks 4 timer hver gang, men under Barnevernets oppsyn og "filtrering".
Jeg ønsker Rune og Trude Guds velsignelse og hjelp i kampen for sine barn. Måtte Gud gi dere kjærlige og velvillige naboer som gav en hjelpende hånd og ikke skriver hemmelige og anonyme (ulovlige) bekymringsmeldinger, slike meldinger er ene og alen djevelens verk og det er bare de som er fanget av mørkets ondskap som kan være så onde, feige og baktalende at de ikke vil i kjærlighet og omsorg for sin neste snakke åpent om det som de oppfatter som problem for barna!
KORT ANDAKT!
Jesus sier i Mat. 18, 12 - 14: Hva tykkes eder? Om et menneske hadde hundre får, og et av dem fór vill, forlater han da ikke de ni og nitti og går på bergene og leter etter det som er faret vill? Og hender det at han finner det, sannelig sier jeg eder: Han gleder seg mer over det enn over de ni og nitti som ikke fór vill. Således er det ikke eders Faders vilje, som er i himlene, at én av disse små skal fortapes.
Her ser vi både hva øvrigheten, forkynneren og far og mors sin oppgave er! Jesus er selv den gode Hyrde som leter etter det tapte får. Men vi som er kalt til å gå i Hans fotspor, vi må gjøre det samme. Myndighetene er Guds styrende og ledende organ, satt i Guds sted på denne jord for å verne om land og rike, barn, far og mor, fattige, enker og farløse. Barnevernet som er en del av dette, de skal da gå og lete etter den ene fortapte og samle den til folden, famillien, igjen. Det samme er Politi og andre som har makt og myndighet, etter Guds Bud, over oss skyldige til å gjøre. Men også far og mor skal på samme måte lete etter det ene barn som har forvillet seg. Slik som Jesus sier om den forlorne sønn. Hans far lot ham få arven og sønnen dro bort, spilte arven og havnet i elendighet blant svinene. Hans far gikk hver dag og speidet etter ham "ute på bergene" som vi her leste. Da han fikk se ham, sprang han ham imøte, omfavnet ham og kysset ham. Hans sønn bekjente: Jeg har syndet mot Himmelen og for deg! Faren gav ham alt han trengte og satte "trolovelsens" ring på hans fing som et segl på at han alltid skulle være hans. Ett vakket billede for enhver far og mor og øvrighet på hva vi er skyldige å gjøre fra vår side for å lete opp våre barn og skjerme dem og lede dem, tilgi dem, elske dem og vise all omsorg og kjærlighet mot dem. Men ser vi ulven komme for å røve våre barn, da er det enhver borgers plikt å hindre ulven i dette, både i det vedslige og åndelige regimente. Fadervår osv.
Trygve E. Gjerde,
5440 Mosterhamn.

Administrator kommenterer: Hjertelig takk til deg og dine Trygve Einar!

Ja, - sannelig om det koster! Og det sliter og ødelegger enormt.
Men den offentlige norske såkalte Barnevern-tjenesten har kostet og koster dyrt for ti-tusenvis norske familier. Som har blitt og blir utsatt for dens utrolig så mange kriminelle overgrep.
Ja, sannelig om det koster, og har kostet!
Den driver jo blandt annet også rett og slett med tortur, av både foreldre og barn. Hvilket meg bekjent er det rette ordet i henhold til enhver tilgjengelig allment akseptert definisjon.
Og i det alminnelige med uhyrlig mange lovbrudd både i forhold til Barnevernloven, norsk lov og rett og internasjonale konvensjoner om barns, menneskers og familiers rettsvern og rettigheter!
Galskapen synes ikke som noen ende å ta når det gjelder den der Arbeiderparti-ideologiens bakvendte Barnevern-tjenester!
Den leter så absolutt ikke opp de fårene som forviller seg, nei.
Kanskje heller bare motsatt!
Og ikke hjelper de den eller de som trenger hjelp heller, nei.
Kanskje heller også bare motsatt!

Men når du snakker om en ny slags Barnevern-tjeneste, i det kan jeg ikke være med deg!
Det har politikere snakket og skrevet om i flere tiår, og sagt at de vil prøve å få til, - hvilket som bekjent har resultert i at det hele har blitt stadig verre og verre, i det fullstendig groteske.
Vi må vel heller spørre om vi som nasjon og befolkning har bruk for noen slags form for Barnevern-tjeneste?
Og det har vi ikke! Vi har fra før av politi, lov og rett og rettsvesen. Ved siden av dette trengs ikke noe annet slikt noe.
Betenk i denne sammenheng dimensjonene av den nasjonale katastrofen som den offentlige såkalte Barnevern-tjenesten i løpet av hundre års tid har stadig mere og verre utviklet seg til!
Og på dens ti-tusenvis med justismord og ofre, som enda i stor nød venter på at lov og rett skal kunne gripe inn!
Å på bakgrunn av dette å snakke om å videreføre noen slags form for Barnevern-tjeneste vil være en forhånelse og krenkelse av disse nevnte menneskers liv og skjebne.
Hva som må til er først og fremst en fullstendig nedleggelse av den offentlige såkalte Barnevern-tjenesten, sideløpende med en slags Norsk Sannhets- og Forsonings- Kommisjon og diverse Gransknings-komiteer. Med motto: Åpenhet og Anti-korrupsjon!
Hvilket vi ikke minst også trenger for å lære av de feilene som nu så lenge og grovt er begått.

Hva vi derimot jo videre kan trenge, er forskjellige slags anti-korrupte åpne Menneskevern-tjenester.
Som absolutt ikke driver med tortur, trakassering, terror, løgn, barnerov, angiveri, falskhet eller annen menneske-mishandling!

Hva du har fått med deg og skriver om som skjedde meg og min familie er sånn omtrentlig riktig.
Bortsett fra at det jo også skjedde veldig mye annet og mere forrykende forskrekkelig.
Alt og det hele grundig komplett fortløpende gjengitt i den sakens avdelinger her på nett-stedet.
Hvilket så vidt jeg vet blandt annet er litt av en gedigen og omfattende kriminal-historie, og skrekk-historie, fullstendig ifra virkelighetens verden.

Den burde vel kunne bli en best-selger også for påske-tiden! Eller hva?

Med beste hilsner nu i denne travle og vonde tid ifra
Rune med familie!

 Tilføyd: March 25, 2008

---
Navn: Rune L. Hansen
Fra: Virkelighetens verden
E-post: hunwww@online.no Hei Trygve Einar!

Nedenunder ditt innlegg i Gjesteboken har jeg skrevet et svarbrev til deg.
Som en slags kommentar ifra Administrator.
Jeg tror det er artig og fint med denne Gjesteboken at den bortimot kanskje kan administrere seg selv.
Og at foreløbig bare jeg som Administrator, enkelt kan gi administrators rettigheter også til hvem som helst andre om det trengs eller kan være nødvendig.
Og at den omtrent i sin helhet både kan anvendes og administreres her ifra Internettet, for den som logger seg på helt alminnelig.
Jeg ville bare nevne det, her nu for deg - og enhver og alle.
rlh
  Tilføyd: March 30, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 217.17.217.35 (SJH.soffk.no):
Navn: I.Evig

VI ER SOMMERFUGLER

Vi er
Sommerfugler
som danser i vinden.
I solskinn, regn og storm,
og på roser med torner
danser vi.

Våre vingar
berører hverandre.
Så vi flyr i øyeblikket
og danser inn i evigheten.
Gjennom tid og tanker
kommer vi nær.

Vi er
Sommerfugler
som danser livets dans.
I solskinn, regn og storm
og på roser med torner
Danser vi.

Vi er larver
som spiser planter.
Vi kryper rundt på jorda.
og pupper oss inn i et skall.

I morgon er vi sommerfugler
som danser på blomstene.

I.Evig
  Tilføyd: March 31, 2008


---
Navn: Pappa Rune
Fra: Virkelighetens verden
E-post: hunwww@online.no ---

I trivsel og glede det spirer og gror

Ifra evigheten i virkelighetens kjerne
til den i himmelen sin ytterste stjerne
befinner seg i mangt et lokkende slør
skjønnhet i sannhet som lever og dør

Det er det nære som fester det fjerne
for trofast sammen hjemstedet verne
i enighet med verdens store redaktør
som begjester hver virkelighetens dør

Mellom urtid og fremtid nuets vegger
hvori ens virkelighet er Guds avlegger
i det stedet hvori uskyld og glede bor
og forløser i fra Guds vilje Guds Ord

De fjerne horisonter tilværens vegger
i og omkring hjemstedet vi gravlegger
de sødmefulle slør Gud selv oss betror
når i trivsel og glede det spirer og gror

*

Rune L. Hansen, 31.03. 2008, Vinberget.

***
---
  Tilføyd: April 1, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 213.163.42.140 (213.163.42.140):


Navn: Brosmebeistet
Fra: Øvre Runkebottnen
E-post: tulling@idiot.com

Du er klin ruskende gal. Har lest gjennom det meste av Deres innlegg og det er mildt sagt ett makkverk som ikke bidrar til å avhjelpe din situasjon.
Du kommer aldri til å få din kone eller barn tilbake.

Mvh
Brosmebeistet
  Tilføyd: May 2, 2008


---
Dette innlegget er sendt ifra: 213.163.42.140 (213.163.42.140):

Navn: Simon Sevjesugar
Fra: Barnevernet
E-post: stappdeninn@slikkemus.no

Innen 3 måneder er du igjen innlagt på sykehuset. Tror du har behov for en ganske grei dose med tunge preparater.
Du innrømmer absolutt ingen feil når det gjelder saken du holder på med. Du har liksom rett uansett. Spar deg selv og dine engang nære og slutt med skrivinga.
Kjerring og unger kommer ikke igjen på den måten du jobber.

Go Natt Gammeln
  Tilføyd: May 3, 2008


---

Navn: Pappa Rune
Fra: Virkeligheten verden
E-post: hunwww@online.no

Og hva er det jeg gjør eller sier som er feil da, Balder?
Si heller det.
Trude har ingenting sagt om det.
Og nu er hun en stor-kriminell.
Som du allierer deg med.
Våkn opp!
  Tilføyd: May 4, 2008


---
Dette innlegget er sendt ifra: 213.163.42.140 (213.163.42.140):
Navn: Mentally Disturbed
Fra: Sodoma
E-post: hanegal@smiley.ca

Så du tror det er din sønn som holder deg for ap?
Neidu, du tar grundig og godt feil.
Du er jo så smart atdu legger ut denne her gjesteboken for offentligheten.
En annen ting, viste du at musikkskolerektoren i vindafjord, Anne Kristin Andersen jobbet i barnevernet før??? Nå tror eg du fikk noe å tenke på..........Hun har jo tatt dine barn i forsvar, det er jaggu bra til å ha jobbet i barnevernet eller???
En annen ting du sikkert heller ikke vet er at skolerektoren i vikebygd og samboer florerer på nettet i en såkalt "svingers film".
Dette må da være fin mat for deg, du klarer sikkert spinne ut noe rølp av det også ;-).
Prøv å forstå at i dagens samfunn kan folk gjør hva de vil så lenge det ikke går ut over andre, såsom barn etc. Tenk grundig og godt gjennom det du!!!!
Kjerringa di må jo være sjeleglad for å ha klart å komme seg vekk fra en så vannvittig kontrolerende fyr som deg.
Tror diagnosene som er gjenngitt i brevene du har lagt ut stemmer ganske godt. Tror sikkert om di hadde vert snille hadde du fått noen tilleggs diagnoser også.
Får du noen gang tilbud om medisiner mot ondet i din skalle må du falle på kne og takke personen med en gang, om det så er Iren K Hebnes.

Ha ellers en fin uke med vrøvlet ditt her på nettsidene. Regner med det ikke går så lange tiden før både jeg og eventuelle andre som er innom her får se din undergang og eventuell oppstandelse etter behandling. Eg gir deg 3 måneder.
  Tilføyd: May 4, 2008


---
Navn: Pappa Rune
Fra: Virkeligheten verden
E-post: hunwww@online.no

Og til det er særlig å si, Balder,
at: tidens munn nok vil si sitt.
  Tilføyd: May 4, 2008


---
Dette innlegget er sendt ifra: 82.134.72.114 (securebox.vindafjord.kommune.no):
Navn: Balder Skjaervik-Hansen
Fra: vikebygd/haugesund
E-post: balderskjaervikhansen@yahoo.com

Du lever i ei galen verd, Rune. Verkelegheita er det nesten berre du som ser. Andre er pa ville vegar. Ikkje minst dei eldste barna dine. Dei er darlege menneske, framande for din moral og dine verdiar. Dei avviser din gudgitte autoritet. Kva har du gjort feil?
  Tilføyd: May 5, 2008---
Navn: Pappa Rune
Fra: Virkelighetens verden
E-post: hunwww@hunwww.net

Det er ikke jeg som har laget til lov og rett, Balder. Det er det også våre forfedre og med-mennesker som har gjort, for samfunn, trygghet og trivsel.
Betenk heller hva lov og rett sier om saken!
Og det er som sagt ikke jeg som har gjort det dumme, onde og kriminelle. Jeg beklager at det var din mor, men jeg forsøker som alltid å få henne til å beskikke seg, når det er nødvendig.
Og det er det virkelig meget nu!
Det vil bli nesten umulig for deg også å tilgi henne når du våkner opp og oppdager det!
Og deg selv.
Men mest av alt for de 6 barna hun nu har kidnappet.
Det er en meget så alvorlig sak, Balder.
Du må forsøke å se det i øynene.
Snakk litt med andre om det. Forsøk å være saklig, sindig, ydmyk og lyttende.
Mamma er helt galskapen i vold nu, Balder.
Det er ikke min skyld.
La det ikke være din skyld heller.
Vær ydmyk og lyttende Balder.
Beste hilsner og ønsker ifra
din pappa Rune, som tok imot deg med sine egne hender og har gitt deg av all sin kjærlighet alltid, og inderlig.
  Tilføyd: May 5, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 80.213.184.227 (ti311110a080-6371.bb.online.no):
Navn: Mocca
Fra: Vik

Tja... Valen er ein bra plass for deg Rune!!
Du er jo så skrudd i toppen at ein kan laga film om det.
Du er ein slags kopi av Josef Fritzel.
Skrudde faen
  Tilføyd: May 5, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 213.163.42.140 (213.163.42.140):

Navn: Aperunk72
Fra: Perleporten
E-post: fleskesentralen@fatland.no

haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hahahahaahahhahahaahahahah, forskrudd som faen. haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccccddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff gidder ikke mer................................................................................................................................................... ..............................................................................................
  Tilføyd: May 5, 2008
---
Navn: Rune L. Hansen
Fra: Virkelighetens verden
E-post: hunwww@hunwww.net

Så fikk Balder anno 05.05. 2008
presentert seg selv.
Fullstendig ugjenkjennelig i de siste to års tid.
Hvilket Trude syntes var ganske så ok,
og ville forsterke - og forsterket.
Ivrig opptatt med enda.
Ektemann og familie ble verdiløst for henne.
Eller hennes egentlige verdisans kom frem?
Hennes omsorgsevner og uansvarlighet
og hysteri.
Trist, trist.
Og verre og verre.
  Tilføyd: May 6, 2008


---
Dette innlegget er sendt ifra: 213.163.42.140 (213.163.42.140):
Navn: blabla
Fra: blabla

Du er en taper av dimensjoner.
OG PRØV Å FORSTÅ EN TING: dET ER IKKE DIN SØNN SOM SKRIVER DETTE HER. Tipper du velger å tro det uansett, sånn du kan grave deg ned i din egen egosentriske verden. Større egoist og fan tror eg neppe har eksistert, ja untatt diverse saker i østerike nå nylig og Tyskland på 1940-45 tallet.

Men det beste av alt er at om noen måneder er du glemt av både barnevern, politi, fylkesnemnd etc.
Du får ingen samværsrett med ungene dine, ekte eller ei
Hva vil du da gjøre? Du har jo da ingenting annet å skrive om enn din egen selvmedlidenhet og egoisme
Har litt sansen for de her "boble-hodene" som du så fint omtaler dem

Ha en fortreffelig dag!!!!
  Tilføyd: May 6, 2008

---
Navn: rlh
Fra: vv

Jo da, jeg ser at det er du Arne, denne gangen. Arne Ødegård. Ute og sår frø. Du ville vel være med på det der du også ja.
  Tilføyd: May 6, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 80.213.184.227 (ti311110a080-6371.bb.online.no):
Navn: Mocca
Fra: Vik

Er det virkelig mulig??? Har jo høyrt at all reklame er god reklame, men hallooooooo...
Ta deg en bolle... Triste faen!
Men du får vel den oppmerksomheten du vil ha
   Tilføyd: May 6, 2008

---
Navn: rlh
Fra: vvv - www

Trude har snart halve sin allianse som talerør for seg her i Gjesteboken?
Og du står vel gjerne i spissen for de, Balder?
Snakk så heller med visdom og kjærlighet.
Og lytt til kjærlighet og visdom.
  Tilføyd: May 6, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 80.213.166.143 (ti311110a080-1679.bb.online.no):

Navn: Balder Skjærvik-Hansen
E-post: balderskjaervikhansen@yahoo.com

Hei Rune. Eg har lagt inn berre eitt innlegg i gjesteboka di, og to med dette. Eg ser det er ein del andre som ikkje liker deg så godt som og har skrive her. Du trudde det var meg, men det var ikkje meg. Du får tru kva du vil.

Eg spurde deg kva DU har gjort feil. I svaret ditt skriv du berre masse om kva du meiner mamma har gjort gale. Eg veit kva mor mi har gjort. Og eg veit kvifor ho har gjort det. Og når eg les i dagboksnotatane dine får eg eit godt bilete av korleis du opplever det, og kva du vil ha oss andre til å tru.

Berre hald fram med den visdommen og kjærleiken din du som er frå verkelegheitas verd, så frelser du vel halve Noreg før jul.
  Tilføyd: May 6, 2008

---
Navn: Pappa Rune
Fra: Virkelighetens verden
E-post: hunwww@online.no

Ja, men så si det heller da!
Du vet at jeg ikke vet mere enn hva jeg har sagt om det.
Og mamma sier jo absolutt ingenting som helst!
Håpefull for kjapt svar ifra deg!

Pappa Rune
  Tilføyd: May 6, 2008


---
Navn: Pappa Rune
Fra: Virkelighetens verden
E-post: hunwww@online.no

Jeg vill nødig tro så stygt om E., men jeg tar vel kanskje feil ja.
Og jeg er lei for det hvis jeg tar feil.
 Tilføyd: May 6, 2008 


---
Dette innlegget er sendt ifra: 217.17.217.35 (SJH.soffk.no):

Navn: brl
Fra: noreg
E-post: ekskusemossami@hotmail.com

Du spekulerer for masse
  Tilføyd: May 7, 2008

---
Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord kommune
E-post: hunwww@online.no

Bare forsiktig og berettiget, vil jeg si,
for ikke å forstyrre fakta.
Forsiktig, berettiget og tilbakeholdent.
Motparten ønsker forvirring og spekulasjon,
deri skal en ikke fristes eller lures.
Fakta er dog fakta, og de urokkelige fakta
i denne saken - kidnappingen - bør belyses også
hypotetisk, samtidig som saklighet og perspektiv
fastholdes og undersøkes.
Men takk for reaksjonen, og konkretiser gjerne
hvis det kan være av betydning eller interesse.
Takk, takk.
 Tilføyd: May 7, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 80.213.171.152 (ti311110a080-2968.bb.online.no):

Navn: Tjohei
Fra: Lykkliga gatan

Heisann, går det fint i din syke verden? Her i den virkelige verden så går det nå sånn opp og ned. Man har vel sine oppturer og nedturer som alle andre. Men man skal ikke klage så lenge man slipper sånne folk som deg i livet sitt. Har aldri sett på maken til trakkasering og psykisk mishandling. Legg inn årene og la disse stakkars folka få fred. All min sympati går til din eks og dine barn. Håper dei klarer seg godt til tross for at du iherdig prøver å ødelegge livene deres. Stå på folkens! Ikke la en syk mann ødelegge mer. Han er ikke verdt det. JA til nett- sensur og tvangsinnlegging!
  Tilføyd: May 7, 2008


---

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vår virkelighetens verden

De fleste ser nok hva som er ditt problem,
uten at jeg trenger å si noe om det.
  Tilføyd: May 7, 2008

---
Som privat innlegg i Gjesteboken:

Navn: Bryr du deg?
Fra: Uttafor "din virkelige verden"
Hej...
Nå blir eg snart sprø av alle dei derre "opptaka" dine..! Det finnes viktigare ting å gjørra på enn å ta opptak av alt mulig uinterresangt! Finn deg heller ein aan hobby... Og la forresten Trude og resten av familien vera ifred! Alle dei skrullete "lovane" du meine Trude og Aud Signey har gjort, dei har INGENTING med saken å gjørra! Hvis du prøver å LESE lovane i den VIRKELIGE verden, så vil du finna ut at Trude har full rett te bare å ta med seg ungane så lenge dei er under 18 år. Du kunne gjort det også... Det ville blitt felande oppstyr då og, men av heilt andre GODE grunner! Før ein rettsak (der du ikkje er med) er det alltid mora som får foreldre ansvaret i første omgang.

Hvis du har fatta nåke av dette her, så skrive tilbake her og nå i gjesteboka! Vil hørra ka for nåke sprøtt du har å sei!

Ikkje hjertelig hilsen "Bryr du deg?"
  Tilføyd: May 8, 2008---
Dette innlegget er sendt ifra: 80.213.184.227 (ti311110a080-6371.bb.online.no):

Navn: Mocca
Altså.. Når til og med politiet begynner å bli lei av maset ditt, så burde du kansje tatt hintet!?! Eller?? Lykke til Fritzel

RLH:Jeg snakket igjen med Arild Austerheim ved 13.15-tiden. Hva han nu sa var enda mere sjokkerende. Vil jeg tro også den som hører på lyd-opptaket vil si. Han på det nærmeste hånflirte og sa at dette er jo en fin liten snegle-sak - og artig for deg!
Det var ikke de ordene han brukte, men innholdet i det han sa og måten han sa det på var for meg tydelig nok dette budskapet.
Ifra en politi-mann! Hvorifra han har fått slike instrukser vet ikke jeg? Ifra seg selv - sin egen tolkning og forståelse av saken?
  Tilføyd: May 8, 2008


---

Navn: rlh
Fra: www - vvv
---
Samtale:
A: - Jeg så en kvinne forsøke drepe barna sine og mannen sin, med kniv. Jeg meldte fra til politiet om det.
B: - Hva sa politiet da?
A: - At de skulle undersøke saken.
B: - Sa de noe mere da? Eller spurte de om noe?
A: - De ba meg om å fortelle om det jeg så.
B: - Gjorde du det da?
A: - Ja. Viste de hvor de lemlestede befant seg, og kniven. Og hvilken vei kvinnen stakk unna.
B: - Hadde politiet noen interesse av det da?
A: - Av å innhente kvinnen, og å avhøre henne, mener du?
B: - Ja. Og av å hjelpe de lemlestede også?
A: - Klart de ville det.
B: - Ble det ikke for mye ork for de da?
A: - Klart ikke det. Og jeg pekte i nærmere retning av hvor kvinnen forsvant.
B: - Det ble vel for mye ork for de å innhente henne?
A: - Alvoret tatt i betraktning?
B: - Om de altså orket å undersøke saken? Og nærmere å undersøke alvoret i saken?
A: - Hvilket politi ville de ellers vært!
B: - Og du hjalp de vel?
A: - Hvilket menneske ville jeg ellers vært!
B: - Godt å høre det. Så kanskje den kvinnen blir innhentet og stoppet før hun stikker kniven i flere!
A: - Ja. Hun så også forskrekkelig farlig ut. På en lumsk måte.
B: - Godt vi har politiet til å hjelpe oss med å håndtere slikt!
A: - Ja. Hva skulle vi ellers ha gjort?
B: - Oppfunnet politiet!

---
  Tilføyd: May 9, 2008


---
Dette innlegget er sendt ifra: 212.17.141.54 (gprs-ggsn6-nat.mobil.telenor.no):
Navn: mongoguri
Fra: mongoland
Detta kan virkelig ikke sammenlignes.. Ei som stikker fra en gubbe som driver på sånn som eg kan lesa ut fra dine sider, og du som prøver å redde de fra et bra liv uten deg, MOT ei som knivstikker mann og barn...nei FY!
  Tilføyd: May 9, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 82.134.72.130 (post.tysver.kommune.no):
Navn: Balder Skjærvik-Hansen
E-post: balderskjaervikhansen@yahoo.com Denne dagbokskrivinga og politianmeldinga tar mykje tid og energi frå deg. Du må bli sliten av å mase, mase og mase. Du kjempar ein febrilsk kamp. Nyttelaust. Den kvinna du driv og svartmaler på internettsidene dine er ikkje kriminell. Og barna vil ikkje bli overlete til deg. Samfunnet er ikkje slik du vil ha det.

Eg trur du hadde hatt godt av å bruke meir tid på ulike aktivitetar, som å gå på frisør, konsertar, fjellturar, trene, sole deg, stelle i hagen, seminar, kurs, fotografering, kino, teater, museum, bade, invitere folk på middag, fiske, padle, samle skjell, kike på fuglar, osv.
  Tilføyd: May 10, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 80.212.60.175 (ti311110a080-11437.bb.online.no):
Navn: "Bryr du deg?"
Fra: None of your business
VA-FOR-NO?!
IKKJE PEILING!? Du e galen mann!
Hyttetur du liksom *gamle gubber altså..*
Eg vett at True har reist ifrå deg, og du har INGEN rett te å prøva å få hu te å komma tebars! Ikkje te å ta ongane ifrå hu heller... Du vett virkeligt ikkje kor vondt du gjørre hu... Eg vett ikkje om hu vett det så sikkert sjøl eingong.

Få deg ein hobby... Begynn å ri, gå i fjell, bli forfattar, elle et elle aant sånt så det!

MVH (NOT) "Bryr du deg?"
  Tilføyd: May 10, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 80.212.60.175 (ti311110a080-11437.bb.online.no):
Navn: Bryr du dg?
Fra: jajajada...
Forresten... Eg skreiv PRIVAT INNLEGG sistegang eg skreiv... Det betyr PRIVAT, og at du liksom ikkje ska visa det til andre..!
*Sint*
HADE
  Tilføyd: May 10, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 84.209.221.100 (cm-84.209.221.100.getinternet.no):
Navn: Aranja
Du er vel klar over at private lydopptak ikke kan brukes som gyldig bevismateriale? De er bare ugyldig søppel som ikke kan brukes til noen ting.
  Tilføyd: May 11, 2008

---
Navn: rlh
Fra: www-vvv
Hvorvidt det er private opptak må jo vurderes.
Og også hvorvidt det foreligger samtykke.
Dessuten: Andre kan høre, eller ha høørt, på lyd-opptakene, for så
å gjenfortelle innholdet eller si sin mening om
forskjellig med hensyn til innholdet, etc.
Osv.
Er det noe du gjerne så forble skjult?
  Tilføyd: May 11, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 80.212.60.175 (ti311110a080-11437.bb.online.no):
Navn: Meg
Etter hvordan du skriver, og hvorvidt du tenker, burde du blitt forrfatter...
Ikke av dikt, men bøker... Det tar tankene litt bort ifra alt dette med politiet, lydopptak, og ungene dine. En fin hobby^^,
MVH Meg
  Tilføyd: May 11, 2008

---
Navn: rlh
Fra: vvv - www
Det var en som sa til meg i dag, at det som her nu skjer, ifra virkelighetens verden, blandt annet er litt av en kriminal-fortelling!
Og det også er det i stor målestokk!
  Tilføyd: May 11, 2008


---
Navn: rlh
Fra: vvv - www
Og nu - efter det jeg skrev sist - allerede enda mye mere og forskrekkeligere enn jeg trodde!
Overraskelsene syns som å stå i kø i hele denne saken!
Forskrekkelige, triste.
Umenneskelige.
  Tilføyd: May 12, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 88.91.116.117 (ti0168a340-0625.bb.online.no):
Navn: Hegnar Dalh
eg tror de pengan du får ifrå staten er til medisiner, eg foreslår at u begynner å ta nytte av de....
  Tilføyd: May 13, 2008

---
Navn: rlh
Fra: vvv-www
Medisiner for hva, dr. Watson?
Er det noe som feiler deg?
 Tilføyd: May 13, 2008


---
Dette innlegget er sendt ifra: 88.91.116.117 (ti0168a340-0625.bb.online.no):
Navn: Hegnar Dalh
for hode ditt...
  Tilføyd: May 14, 2008
--- Dette innlegget er sendt ifra: 84.209.221.100 (cm-84.209.221.100.getinternet.no):
Navn: Gudmund
Fra: Haugesund
E-post: hangud@gmail.com Hei. Jeg er ikke forskrekka over mamma sin oppførsel sånn som du skriver, og jeg støtter henne fullt ut i det hun gjør. Det sa jeg flere ganger i telefonen til deg også. Synes du framstiller telefonsamtalene våre en del feil!
  Tilføyd: May 15, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 217.17.217.35 (SJH.soffk.no):
Navn: Idun Evig
Fra: hær, fjærn og nær
E-post: idunblackcat@hotmail.com Helt enig med Gudmund!
Det blir så vanskelig når du frammstiller ting helt annerledest enn koss andre opplever det. Blir lett missforståelser av sånt.

Og foresten: Mamma er en fantastisk god mor, og Aud-Signy er et av de fineste menneskene jeg har møtt!!

Uten tvil! Og no står det i gjesteboka di og!
Ha en fin dag viss du kan
- fra Idun Evig
  Tilføyd: May 15, 2008

---

Navn: Pappa, Rune
Fra: Hjemme
Du sa det, Gudmund, både med hensyn til beibien og litt mere til.
Og det hva du tror hun gjør støtter du og sa du også hvorfor.
Det hva hun egentlig gjør og holder på med støtter du nok absolutt ikke.
For å si det mildt.
Omtrent det samme gjelder for deg også Idun.
Prøv så å tenk dere til hva Trude kommer til å gjøre videre, eller spør henne.
Og det støtter dere nok ikke.
Og det er det hva hun sammen med Åse og Aud Signy har lagt opp til og holdt på med hele veien.
Trist at det er slik, men slik er det.
Dere burde snakke mere med mamma, og bedre finne ut av hvordan det egentlig forholder seg.
Og hvorfor det har skjedd slik som det har skjedd.
Dere vil forskrekkes!
  Tilføyd: May 15, 2008
---
Navn: PS
Fra: Hjemme
Du sa det også med hensyn til hennes taushet og mangel på åpenhet og dialog, hvis jeg forstod deg rett?
Og nu snart får vi altså se hva hennes metoder leder til - og forårsaker.
Hun driver lotteri, med barna som innsats.
Slikt heller gjør bare ikke en mor.
  Tilføyd: May 15, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 217.17.217.35 (SJH.soffk.no):
Navn: Idun Evig
E-post: idunblackcat@hotmail.com Bla bla bla bla bla...

Og for et slit!
  Tilføyd: May 15, 2008

---
Navn: Pappa?
Fra: Hjemme
Vi skal huske de ordene dine, Idun.
  Tilføyd: May 15, 2008

---
Navn: Pappa, Rune
Fra: Hjemme
Tror du også mine ord vil bli husket, Idun?
Og da som feil eller uberettigede?
  Tilføyd: May 15, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 84.209.221.100 (cm-84.209.221.100.getinternet.no):

Navn: Balder Skjærvik-Hansen
E-post: balderskjaervikhansen@yahoo.co Takk for at du ringte meg i går (15. mai 2008) føremiddag. Vi hadde ein ganske lang samtale, fram til telefonbatteriet blei tomt. Det var (tilfeldigvis?) på dagen akkurat to år sia eg flytta frå Vikebygd.

I dagboksnotatane dine for i går skriv du: "Balder når jeg forsøkte å si til ham at det er alvorlig mange så lovstridige forhold Trude nu holder på med, argumenterte med at det er lovene som er så dårlige."

Dette protesterer eg på at eg har sagt. Mor mi held ikkje på med lovbrot. I denne samanhangen er det heilt meiningslaust å argumentere med at lovene er dårlege. Mor mi har gjort det rette utan å bryte ei einaste lov. Verken gode eller dårlege lover har ho brote.

Du påstod at i følge lova skal mamma i fengsel og galehus for det ho har gjort. Dersom det hypotetisk sett hadde vore slik, så hadde lovene heilt klart vore dårlege, ja. Korleis du tolkar lova er ditt problem, som eg ikkje vil dele med deg.

Da du maste om lover du meinte mor mi hadde brote, sa eg til deg at eg ikkje hadde så veldig masse peiling på kva som står i lover og paragrafar, og eg orka ikkje å leike advokat med deg. Du kan å lese, og du kan lære deg lovtekstar og paragrafar på rams. Men du har eit alvorleg problem med å skjøne kva som eigentleg skjedde med familien din, og kvifor det skjedde. Mamma tok ansvar. Å vri det om til at det var kidnapping er heilt absurd.

På grunn av dei kritiske og vanskelege tilhøva i heimen, hadde ho ikkje tid til å vente på skilsmissevedtak og barnefordelingsvedtak. Om du ikkje skjønar det, så prøv å skjøn dette: Om ein hønsegard tar fyr, så ventar du ikkje til hanen gjel med å sleppe hønseflokken ut.
  Tilføyd: May 16, 2008

---

Navn: Pappa, Rune
Fra: Hjemme
E-post: hunwww@online.no Dette er hva som blandt annet står i mine Dagboks-notater for i dag, Balder:

---

Jeg skal innlevere enda et Bevis til Politiet - enda et lyd-opptak med hensyn til Trude og kidnapping. Og en kopi til den kommunale Barnevern-tjenesten. Og en til advokat Helene Cameron.
Lyd-opptaket 20070119-20A1.wav - som jeg legger i mappen mic-kidnapping-des-2006.
Dette lyd-opptaket er ifra natt til 20. januar 2007 og omhandler og belyser særlig tre ting:
Først Trude og mitt forhold til mine Dagboks-notater - og troverdighet. Dernest problemet Balder. Og dernest Trude sitt forhold til den kidnappingen hun gjorde ved juletider 2006.

Særlig dette siste omhandler og belyser Trude sitt sinn og sin psyke i forhold til dette med kidnapping. Og hvordan hun mister kontrollen over seg selv - og havner galskapen i vold.

Med hensyn til Iren K. Hebnes vil jeg over helgen innlevere mere påstand og Bevis til Politiet i politi-anmeldelsen imot Iren K. Hebnes.

---

Det er mange beviser, men jeg fremlegger lettforståelige kvalitets-beviser, iallfall jo til å begynne med.
Angående innholdet på det nye lyd-opptaket som fremlegges kan jeg si noen ord.
Førstningen omhandler hvordan Trude også er med i utformingen av Dagboks-notatene.
Derefter omhandles problemet vi fikk med Balder, og hvordan både jeg og Trude erkjente dette som et stort og alvorlig problem. Og da snakker vi begge særlig omkring dagene da Balder ble enig med meg om å flytte hjemmenfra. Og om løsningen på problemet med hans uholdbare oppførsel. Hvor vi er uenige. Trudes løsning er den her til lands i mange år nu alminnelige, gjengse - som all erfaring og kunnskap viser at viderefører og forsterker problemet og svekker og ødelegger familien. Altså å forholde seg nokså likegyldig og fortiende eller jattende med til problemet. Min løsning var å la Balder renne det av seg for så å skjønne å respektere husfreden her hjemme.
Jeg kunne ikke akseptere hennes løsning, og hun ikke min.
Dernest snakker vi om kidnappingen i desember 2006. Hun sier hun skjønner at det hun gjorde var dumt og feil og at hun skulle ha gjort det på en annen måte. Hun kidnappet fordi, som hun sier, hun ikke kunne fortsette med å være dumsnill og egoistisk. (Underforstått: Hvilket hun ville ha vært med min løsning.) Det ville ha vært det beste for henne selv og alt bare fint om hun kunne fortsette livet og alt som før, sier hun, men det klarte hun ikke fordi det ville ha vært for egoistisk.
Hun kidnappet for å true til seg sin løsning. Hennes valg var om hun og barna skulle være uten Balder i sin nærhet for en stund, eller uten meg for alltid. Men hun så ikke at det var det hennes trussel gikk ut på. Det har vært og er vanskelig for henne å skjønne det hele, sier hun, og at hun håper at hun vil skjønne bedre efter hvert. Og at hun elsker meg høyere enn ungene også, sier hun. Og elsker det livet vi lever. Og hun er så glad for at ungene er så glad i meg, sier hun også. Og jeg likeså. Hun tror at hun og Margret nu skjemmes overfor hverandre, sier hun. Og at kidnappingen (oppskriften) tok helt overhånd over henne. Hun mistet all kontroll og kjente seg selv ikke igjen - galskapen i vold. Hun ble lederen i kidnappingen. Hun satte på sånn sett og vis de andre i en felle. Derfor skjemmes hun, sier hun. Fordi hun fikk de andre til å være med på galskapen. De trodde de hjalp meg de, sier hun. Og at det var hun som fikk de til å tro det. Og hun følte et slags slektskap med de. Og hun sviktet meg, sier hun 100% fullstendig. Hysteriet og galskapen tok helt fullstendig overhånd, sier hun. Og: Tenk om jeg (Trude) kunne brukt de enorme kreftene til noe annet og på en annen måte! Og ikke galskapen i vold. Hun sier også at hun da det pågikk tenkte at hun ikke ville ha noe som helst med meg å gjøre i livet mere, i verste fall. Men samtidig heller ikke ville skilles. Du var allerede skilt med meg, sier jeg, - det så jeg på øynene dine også - og ble fullstendig fullstendig forskrekket. Du hadde kvittet deg med meg! Ja, men da du kom måtte jeg bare legge all redselen til side, og styres av kjærligheten, sier hun.
Dette alt slik som Trude rolig og glad forteller på lyd-opptaket.

---
  Tilføyd: May 16, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 217.17.217.35 (SJH.soffk.no):
Navn: Idun Evig
Det siste gjestebokinnlegget fra Balder synst jeg var veldig bra!

Og veldig stygt det du har skrevet om Balder i dagboka di. Du prøver å gi folk et helt galt bilde av Balder, noe som slett ikke er sant. Ja, jeg veit ikke hvor du har det fra, men må bare si fra at det er feil.

Og du veit vel at både jeg, Balder og Gudmund prøver å ha forståelse med deg. Noe vi ikke opplevde at du hadde med oss i vanskelige situasjoner. Du snur om på ting som det passer deg virker det som.
Du hadde ingen interesse av å høre på meg da jeg prøvde å ringe deg tidligre, du var bare stygg i kjeften å slengte på røret.
Men nå passer det deg plutslig å prate med meg, og med en helt annen instilling. Det er dette jeg ikke forstår. Du må vel se at det tar seg dårlig ut. Er det smisking for å oppnå fordeler?
  Tilføyd: May 16, 2008

---

Navn: rlh
Fra: vvv
E-post: hunwww@online.no
Dere gjør meg meget så skamfull.
Godt at Åse kom og reddet mamma og barna i siste liten da vel?
Iøvrig er det 17. mai i morgen, men vel ikke i deres verden?
Deres skamfulle pappa.
  Tilføyd: May 16, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 212.17.141.54 (gprs-ggsn6-nat.mobil.telenor.no):
Navn: SEE YOU
Fra: IKKE FRA DIN SYKE VERDEN
HEI SJUKE FAEN..SLIKE IDIOTER SOM DEG SKULLE VÆRT SPERRET INNE,,KASTRERT OGSÅ FOR DEN SAKS SKYLD.DEN KRISTENDOMMEN DU BEDRIVER ER JEVNGOD MED DET MANN KALLER HOR. DU SKAL VÆRE GLAD FOR AT JEG IKKE ER DIN EKS KONE,,DA HADDE JEG REVET UT SIDE FOR SIDE AV BIBELEN DIN OG STAPPET DEN INN I KJEFTEN PÅ DEG TIL DU BLE KVALT AV DINE EGNE ORD.JUDAS..
  Tilføyd: May 16, 2008

---
Navn: rlh
Fra: vvv-www
Du snakker som Jesus, Buddha, Alfred Vogel, Cusanus og alle enhvers forbilder og lærere?
  Tilføyd: May 17, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 84.209.221.100 (cm-84.209.221.100.getinternet.no):

Navn: Balder Skjærvik-Hansen
E-post: balderskjaervikhansen@yahoo.com Du blir vel nøgd med deg sjølv etter eit dagsverk på "Vinberget", der du dagleg arbeider med serien "Dagboks-notater"? Denne kontroversielle serien med høg reality-faktor og masse skitpreik kjem sikkert til å slå an, trur du ikkje? Underhaldningsverdien er av porno kvalitet. Den har det litle ekstra som folk vil ha. Noko sjukt og provoserande. Og du greier sikkert å sprenge enda fleire grenser utan å "få sparken". Det er gildt av Staten å fikse finansieringa di. Hurra!
  Tilføyd: May 17, 2008

---
Navn: rlh
Fra: vvv
De delaktige har nok sitt å bidra med i så måte.
Endog de tause.
Jeg er ydmyk også i så henseende.
  Tilføyd: May 17, 2008


---
Dette innlegget er sendt ifra: 80.212.60.175 (ti311110a080-11437.bb.online.no):

Navn: "herregud"
Herregud!
Leser du dagboka hennes også nå da? Stakkars Frøydis! Alle dagbøker er liksom hemmelige! Ingen som skal se dem... Stakkars lille Fritzie
  Tilføyd: May 17, 2008
---
Navn: rlh
Fra: vvv
Er det ikke du som leser min da?
Og hva er det som skal være så hemmelig da?
Mørkets gjerninger?
Kriminelle er kanskje mest opptatt av å holde sine tanker og gjerninger hemmelige?
Tror du ikke det?
Som for eksempel Trude og Aud Signy, og deres gjeng.
  Tilføyd: May 17, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 212.17.141.53 (gprs-ggsn5-nat.mobil.telenor.no):

Navn: SEE YOU
dagbok er noe NORMALE mennesker skriver og vil holde for seg selv forde det er ikke alt som egner seg på trykk i det offentlige veit du..hint hint..tror du har noe å lære der. du er syk mann og trenger hjelp. hvis det nå er noen som gidder å gi seg ut på en så håpløs oppgave da. du driter ut familien din i alles påsyn,for så å bedyre at du elsker dem..synes du bør kikke en ekstra gang over skulderen din neste gang du står i halvmørket og pisser i hagen din.ikke sikkert at du er den eneste galningen ute veit du
  Tilføyd: May 17, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 80.212.60.175 (ti311110a080-11437.bb.online.no):
Navn: "herregud" "igjen"
Joda... Men saken er at Frøydis skreiv i ei B-O-K. Du skriver på N-E-T-T-E-T. Det ER en viss forskjell... Du VIL at andre skal lese, og finne ut hvor feil du mener Trude gjør i alt... Men egentlig er det DU som tar feil. Frøydis vil bare samle tankene, og minnene sine i en bok. Hun vil ikke at andre skal lese den.
Dette burde du tenke litt over... Du sårer Frøydis om hun finner ut at du har gått innom hemmelighetene hennes. H-E-M-M-E-L-I-G-H-E-T-E-R.
Men det har vel ikke du hørt noe om..
 Tilføyd: May 17, 2008

---

Navn: rlh
Fra: vvv-www
Frøydis har ikke noe imot noe som helst jeg gjør hun.
Hun har full tillit til hva jeg gjør.
Og hvorfor skulle hun vel ikke ha det?
Hun har derimot ikke tillit til de som holder henne fanget - og som heller ikke gir henne noen som helst muligheter for Internettet, og ikke heller telefon-samtaler eller brever, osv.!
Slikt noe bør heller ikke være hemmelig.
Så enkelt er det. Og det samme gjelder de andre barna også.
Jeg driter ikke ut noen i familien min. Men det er noen i familien min som driter seg ut offentlig: Trude, Balder, Idun og Gudmund - er hva de heter.
Eller kanskje heller Trude-mafiaen?
Jeg og de kidnappede og fangede barna har ingen skyld for deres ugjerninger.
  Tilføyd: May 18, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 80.212.60.175 (ti311110a080-11437.bb.online.no):
Navn: "herregud""Sukk....-_-"
Du har virkeligt missforstått poenge mitt du...
-_-
  Tilføyd: May 18, 2008

---
Navn: rlh
Fra: vvv-www
Frøydis har ikke noe imot noe som helst jeg gjør hun.Tvert om!
  Tilføyd: May 18, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 148.122.158.94 (ti400720a013-0094.dialup.online.no):

Navn: rlh
Fra: vvv-www
Ikke de andre barna heller!
  Tilføyd: May 18, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 80.212.60.175 (ti311110a080-11437.bb.online.no):
Navn: "sukk... Fra herregud, igjen"
Niks.. du har ikkje forstått mitt poeng enda....!
Dette har noe med respekt å gjøre, ikke bare til far i huset, men IFRA far i huset, til de små. Ingen forteller sin far om ALT hva de føler. Derav HeMmElIGhEtEr.

Forstått NÅ da?
  Tilføyd: May 18, 2008

---
Navn: rlh
Fra: vvv-www
Du vet ikke hva respek er.
Snakk heller du om den respekten ifra mor i huset som så fullstendig og umenneskelig mangler!
  Tilføyd: May 18, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 80.212.60.175 (ti311110a080-11437.bb.online.no):
Navn: "sukk"
Respek"t"
Du glemte "T"en
Tror ikke DU vet hva respekt er...
  Tilføyd: May 18, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 217.17.217.35 (SJH.soffk.no):
Navn: K,A,H,S
Jeg har lest denne driten din en god stund nå!!!
Å jeg kjøner ikke åssen du kan skrive så mye stykt om Kona og tre av ungene dine!!!!!
Jeg kjøner godt at Trude stakk av med dem! du kan ikke ta ansvare for barna din!!!!!!!!
noen burde spere deg inne og kasta nøkelen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tilføyd: May 18, 2008
 
---

Navn: rlh
Fra: vvv
Det er hun som med sine gjerninger nu i to års tid som har skevet stygt om seg selv.
Og særlig de siste syv uker.
  Tilføyd: May 18, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 88.88.38.191 (ti0049a380-2491.bb.online.no):

Navn: Nasse nøff
Fra: svinestien
E-post: svin@hotmail.com Bare sånn dere er klar over det alle som skriver innlegg her, rhl er en svært syk mann og eg tror ikke situasjonen blir bedre av å komentere noe av det han kommer med her. Han vil aldri innse sin sykdom og heller ikke innse at han kan ta feil.

Eneste vi kan vente på er at han finner på noe som vil få han og opptagerne sine innesperret en god stund på sykehuset.
  Tilføyd: May 19, 2008

--- FALSUM -
Dette innlegget er sendt ifra: 88.88.38.191 (ti0049a380-2491.bb.online.no):
Navn: rlh
Fra: www
Dere kan dra til helvete alle som prøver å rakke ned på meg nu i denne gjesteboken.
Jeg har rett på litt privatliv selv om jeg er en syk og ondskapsfull mann.

rhl
  Tilføyd: May 19, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 217.17.217.35 (SJH.soffk.no):
Navn: K,A,H,S
Du bør slutte med dette du gjør det vere for Trude og ungene og deg selv!!!!

du bør gå ut fin på noe vettigt.
Det er ikke bra å holde på sånn

Administrator kommenterer: Innlegget under her var selvfølgelig et falsum, og ikke skrevet av meg.
rlh

  Tilføyd: May 19, 2008
---
Dette innlegget er sendt ifra: 80.212.60.175 (ti311110a080-11437.bb.online.no):
Navn: Bare svarer her
Eeeemmmm...
Hvis du så inderlig vil ha ditt "privat-liv", må du slutte å skrive ned ant dette på nettet.
Du vil bare få klager og hva som værre er inntil du gjør det..
Hadebra
  Tilføyd: May 19, 2008
--- Dette innlegget er sendt ifra: 88.91.116.117 (ti0168a340-0625.bb.online.no):
Navn: psykolog pettersen
Fra: sendt fra himmelen med budskap
skaff dg ett liv
  Tilføyd: May 19, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 212.17.141.54 (gprs-ggsn6-nat.mobil.telenor.no):
Navn: JBL
Fra: ås

  Tilføyd: May 19, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 212.17.141.54 (gprs-ggsn6-nat.mobil.telenor.no):
Navn: Frosk
Du sitter fint i det nå Rune...??? eller hva..?? du har allerede tapt, og ingenting kan forandre det nå, det er mer enn nok mennesker rundt trude og barna som vil gjøre, og gjør alt for å hjelpe de vil i samme anledning få ønske deg en god sommer
  Tilføyd: May 19, 2008

---
Navn: rlh
Fra: vvv
Det er mange mennesker rundt Rune og barna, som gjør hva de kan for å hjelpe.
Som ikke driver med barne-mishandling, galskap og kriminell virksomhet.
Og som er meget lite glad og meget trist og skuffet for hva Trude nu holder på med.
  Tilføyd: May 20, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 212.17.141.54 (gprs-ggsn6-nat.mobil.telenor.no):
Navn: Mongoline
Fra: mongoland
Du, Rune-gutt...en vis jente sa engang at når det virkar som alle andre har feil, og berre du sjølv har rett, så bør det lyse et sterkt, blinkende alarmerende rødt lys! Bip, bip, biiiiii-iiip!!!

(hint-hint)

Hvordan kan det ha seg at når Trude, Balder, Idun og Gudmund skriver hvordan de føler det, så kan du bare si -nei, det er ikke det dere føler.....? Hmmm, skeptisk...
  Tilføyd: May 20, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 217.17.217.35 (SJH.soffk.no):
Navn: abc
Han gud sjøl har alltid rett vettu;p
  Tilføyd: May 20, 2008

---
Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vinberget, Vikebygd, Vindafjor
E-post: hunwww@online.no
Det er ikke mitt inntrykk.
Mitt inntrykk er at de er en nokså liten og intern klikk. (Dog med likesinnede hist og pist, og naive og særdeles dumme.)
Og med hensyn til hva Trude, Balder, Idun og Gudmund føler: Jeg er ikke i tvil om hva de føler. Det måtte gå slik. Det var forutsigbart. Hvilket også fremgår av mine Dagboks-notater.
Dog: Slikt noe som hva Trude har gjort tilhører nu snart en gammel tid.
Men det er ikke mindre trist og leit og ille av den grunn.
Det er mange som kommer til å lære av dette.
Og det er jeg og min familie som har betalt prisen for det.
Trude sviktet allerede i begynnelsen fullstendig, og underveis og videre om og om igjen!
Og fikk først med seg Balder, og igangsatte straks en krig imot meg - og lokket og lurte Idun og Gudmund med på den.
Og katastrofe på katastrofe fulgte i Trudes fotspor.
Og hun holder på enda!
Det er forferdelig forskrekkelig trist.
Men - som sagt - utrolig meget mye å lære av det.
Og kostnaden for det, for vår familie sitt vedkommende, har vært uhyre enorm!
Ta dog den lærdommen som ligger i det.
Og se selv!
Det kunne knapt ha vært mere katastrofalt!
Se selv.
  Tilføyd: May 20, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 217.17.217.35 (SJH.soffk.no):
Navn: abc
En hvær er skyld i alt som skjer. Det er ikke bare alt runt deg som funker sånn, nei langt ifra. Der sitter du og rører i suppegryta, har oppi masse drit.
Så snakker du om å koke suppe på en spiker.

Du burde skammet deg!
Fy fy
  Tilføyd: May 20, 2008

---
Navn: rlh
Fra: vvv
E-post: hunwww@online.no ---
Nei, jeg skammer meg ikke.
Men den skylden tar jeg så gjerne på meg.
Tok jeg på meg.
Uskylds vei, heter den.
---
  Tilføyd: May 20, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 217.17.217.35 (SJH.soffk.no):
Navn: abc
Bæææ!
  Tilføyd: May 20, 2008


---
Dette innlegget er sendt ifra: 88.91.117.195 (ti0168a340-0957.bb.online.no):
Navn: DiStuRbEd
Fra: ...
Skader ikke og gjøre ett forsøk, valen neste gæbben!

Fagleiar psyk.helse valen Mobiltelefon
952 17 925
  Tilføyd: May 21, 2008

---
Navn: rlh
---
Vennligst ikke bruk Gjesteboken som personlig adressebok.
---
  Tilføyd: May 21, 2008

---
 
Dette innlegget er sendt ifra: 212.17.141.53 (gprs-ggsn5-nat.mobil.telenor.no):

Navn: ...
Fra: ...
hmm... du begynner å trekke de utalelsene dine litt langt her nå, rune.. tenker du ikkje på konsekvensene..?? at noen vil komme til å gjøre deg noe om du ikke stopper. syns du skal tenke litt på det. og vurdere å gi dg mens "leken ennå er god" ...
 Tilføyd: May 22, 2008

---


Navn: Rolf
Fra: Tysvær
Hei Rune!
Fatter så godt hva du mener. Alle mennesker i denne verden bortsett fra oss to er bare store idioter!
Gud være med deg. Måtte menneskeheten brenne i helvette!
  Tilføyd: May 22, 2008
---
Navn: rlh
Fra: Vindafjord
E-post: hunwww@online.no Jeg trenger ikke å mene noe som helst om det. Og det er så absolutt ikke det jeg mener - som du sier.
Men jeg forsøker å være til hjelp.
  Tilføyd: May 22, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 217.17.217.35 (SJH.soffk.no):

Navn: K,A,H,S
Hei hvorfor skriver du alt dette tule det må da være noe anet du kan gjøre isteden for å sleng ut så mye drit om familien din
  Tilføyd: May 23, 2008

---
Navn: Pappa Rune L. Hansen
Fra: Tindeland i Vindafjord
E-post: hunwww@online.no ---
Hva er det som er tull med det da?
At jeg kjemper og står på for min familie?
Og at det er kriminelle utskudd i vår familie som gjør det motsatte?
Slikt noe er ikke tull.
Heller ikke at barna både trenger og forventer hjelp.
Er det Idun som har lurt deg til å tro noe annet?
Idun er fullstendig forledet av sin mor nu.
Det er Balder og Gudmund også.
Den situasjon de befinner seg i er alvorlig, og trenger til hjelp ifra mange hold - men ikke hjelp og støtte til mere urett.
---
  Tilføyd: May 23, 2008


---


Navn: Tharald
Fra: Stavanger
Hei, Rune!

Jeg tror ikke de fleste fatter den situasjonen du befinner deg i. Selv har jeg opplevd noe lignende. "Barnekværna" tok fra meg både min datter, mine sønner, min hustru og min hund. Det, bare fordi de angivelig bodde i et dårlig miljø, her i utkanten av Birkeskogen. Gud være med oss!
  Tilføyd: May 23, 2008

---
Navn: Rune L. Hansen
Fra: Tindeland, Vindafjord kommune
E-post: hunwww@online.no
---
Hvem kan vel tro at slikt noe faktisk foregår, før det kommer nært innpå en selv?
Og at en ganske alminnelig kvinne og mor fullstendig går galskapen og det kriminelle i vold?
På grunn av trakassering, trusler og forlokkelser ifra en såkalt Barnevern-tjeneste.
Som liksom vil være flinke i jobben sin!
Hun ikke engang ser ut som B-gjengen i Donald Duck!
Og hun ber om forståelse.
Uten at nærsagt noen som helst prøver å forstå.
Uten at de engang spør!
De tror de forstår fra før av!
Slikt noe de har lest i Donald Duck!
Og hva er det så mere å forstå?
De tror de forstår fra før av!
Mange!

---
  Tilføyd: May 23, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 80.212.60.175 (ti311110a080-11437.bb.online.no):

Navn: Er ikke så viktig...
Bobby er fremdeles i dalen... Kjørte forbi ham igår.
  Tilføyd: May 23, 2008

---

Navn: Er ikke så viktig...
Bobby er fremdeles i dalen... Kjørte forbi ham igår.

Administrator kommenterer: Hvor skulle vel Bobby ellers være, nu når han har kommet hjem?
  Tilføyd: May 23, 2008
---

Navn: rlh
Fra: vindafjord
Balder som er ute efter å skaffe seg alibi?
Det ble stille og rolig i Gjesteboken når han kjente seg avslørt.
Bra det.
  Tilføyd: May 26, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 80.212.60.175 (ti311110a080-11437.bb.online.no):

Navn: ???
Du babler om nå da?
  Tilføyd: May 26, 2008

---
Navn: rlh
Fra: Vindafjord
Hvem spør?
  Tilføyd: May 26, 2008
   
---
Dette innlegget er sendt ifra: 80.212.60.175 (ti311110a080-11437.bb.online.no):
Navn: ......???
Hvem bryr seg?
  Tilføyd: May 27, 2008


---
Dette innlegget er sendt ifra: 193.71.112.130 (c827047C1.dhcp.bluecom.no):,
Navn: Sjokkert
Fra: En annen landsdel
Rune, du er syk!
Ingen normal mann tar LYDOPPTAK av familien sin. Ingen normal mann legger ut opptak av dette på nettet. Det er heller ikke normalt å legge ut (andres) personlige brev, med konfidensielle opplysninger. Intet normalt menneske henger ut familien sin, sånn som du gjør.
Hvordan er det du behandler kona di, og ungene dine?!! Tror du virkelig ungene kan ha et godt forhold til en sånn far? Skam deg. Tror det er mange som er lettet over at kona og ungene er dratt. Du viser jo tydelig at det du ønsker er MAKT over dem. Lydopptaket taler IKKE til DIN fordel. Dette er ikke kjærlighet. Skam deg, og SØK HJELP.
  Tilføyd: May 27, 2008
---
Navn: rlh
Fra: vindafjord
E-post: hunwww@online.no ---
Jo da, det er mange som gjør det.
Forskjellen her, er at forholdene ikke er normale, men grovt kriminelle. Det er Trude som
gjør - og hva hun gjør dokumenteres. Bland ikke
barna inn i hennes kriminelle virksomhet. Hun holder barna fanget og har kidnappet de. For bare å nevne noe. Slikt noe forholder en seg ikke likegyldig til.
Ungene har et godt forhold til sin far de.
Det er ikke jeg som skal skamme meg. Skam deg du heller som sier slikt og tar parti for grovt kriminelle. Det virker tydeligvis ikke som du vet hva du snakker om. Sett deg heller inn i saken.
Forhastede slutninger og mere blod på tann for de kriminelle burde du holde deg for god til!
  Tilføyd: May 27, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 217.17.217.35 (SJH.soffk.no):

Navn: K,A,H,S
Du er helt idiot da Balder og Idun flyttet nektet du Trude å ha kontakt med dem hadde min far gjort noe sånt hadde jeg knekt nesa hans!!!!!

  Tilføyd: May 28, 2008

---
Navn: K,A,H,S
Du er helt idiot da Balder og Idun flyttet nektet du Trude å ha kontakt med dem hadde min far gjort noe sånt hadde jeg knekt nesa hans!!!!!


Administrator kommenterer: ---
Det sier vel mye om deg det.
Iøvrig: Jeg har aldri nektet Trude å ha kontakt med Balder og Idun.

---

  Tilføyd: May 28, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 88.91.117.195 (ti0168a340-0957.bb.online.no):

Navn: ...
Fra: øst
det var på tide så famillien din har endelig klart å komme seg bort??!! så bra, første lyspunktet i den sære dagboka di
  Tilføyd: May 28, 2008

---

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord
E-post: hunwww@online.no ---
Våre kidnappede barn har aldri forsøkt å komme seg bort ifra meg de. Så tvert om! Men Trude har i sin egoisme, dumhet og grådighet kidnappet de og holder de imot deres vilje som fanger - hos Aud Signy Jakobsen i Grue kommune i Finnskogen.
Trude har selv heller aldri noensinne forsøkt å komme seg bort ifra meg. Så tvert om! Bortsett fra da hun ble grovt truet, lokket og lurt til det, og altså kidnappet barna og gikk galskapen, det kriminelle og umenneskelige i vold.
Fakta er fakta.
---
  Tilføyd: May 28, 2008


---

Navn: ...
Fra: øst
Jaha... Finnskogen..?!? klarer de seg fint der eller?? hvordan kom de seg vekk ifra deg??
  Tilføyd: May 28, 2008

---

Navn: Rune L. Hansen
Fra: vvv
E-post: hunwww@online.no ---
Hva vet vel du om det?
Men: Nei, de gjør ikke det.
De er utsatt for omtrent verste sort barne-mishandling.
Hvordan skal en kunne spørre om slikt noe da?
Forsøk å ha en mere reflektert og saklig tone her i Gjesteboken, vennligst.
Dette er ingen forening eller klubb for sadisme, kriminalitet, umenneskelighet eller mishandling!
---
  Tilføyd: May 28, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 212.17.141.53 (gprs-ggsn5-nat.mobil.telenor.no):

Navn: ...
Fra: øst
det er bra de kom seg vekk ifra deg og de utrolig maktsyke tankene dine da, det kan vi vel være enig i?! det er mye galt som skjer her i verden, og gudene veit hvor mange ganger u må gå forbi speilet før du ser dine feil, en ser flisa i andre sitt øye men ikke den jævla tømmerstokken i sitt eget øye.. det er bare sånn det er rune, det er synd på deg, ikke at u ikke får ha noe med barna å gjøre,(alle er vel enig at det er for alles beste??!) men det skal godt gjøres å helbrede noe som allerede er så ødelagt og ingrodd som det du er, rune. natta
  Tilføyd: May 28, 2008


---

Navn: rlh
Fra: vvv
E-post: hunwww@online.no
---
Hvem er de som kom seg vekk? De som ble kidnappet, imot sin vilje?
Og som blir holdt som fanger av Trude?
Og som bare venter på å få komme seg hjem igjen?
Og hvilkne slags maktsyke tanker er det jeg har?
En innholdsløs påstand.
Trude og hennes medhjelpere har maktsyke, grådige, kriminelle, egoistiske, umenneskelige, avskyelige tanker - og følelser!
Hvor er saklighetsnivået hos deg?
På samme plan som hos Trude og Aud Signy?
Det er iøvrig lett å se på dine formuleringer at det er noe ... noe som enhver kan gjøre seg tanker om.
Perverse greier er kanskje det rette ordet?
Det er mye som er motsatt i virkelighetens verden - i forhold til uvirkelighetens verden.
Løgner og forhastede slutninger uvirkeliggjør virkeligheten.
Det er noe du bør betenke.
Iøvrig blir Gjesteboken seende ut som en grisebinge av slikt noe ...
---
  Tilføyd: May 29, 2008


---
Dette innlegget er sendt ifra: 88.91.117.195 (ti0168a340-0957.bb.online.no):
Navn: ...
Fra: øst
God jul
  Tilføyd: May 29, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 82.134.72.114 (securebox.vindafjord.kommune.no):

Navn: Balder Skjærvik-Hansen
Fra: Vindafjord
E-post: balderskjaervikhansen@yahoo.com Hei Rune L. Hansen. Korleis har du det der du sit på "Vinberget" og legg ut "Ekte Kristendom" på nettet? Andre er dumme, galne, vonde og kriminelle, men ikkje han som skriv "Dagboks-notater"?! Sjå på deg sjølv!

Alt det du skriv om mamma Trude og dei som hjelper henne er totalt usant og respektlaust. Nettstaden din er heilt på trynet, og du øydelegg mest for deg sjølv.
  Tilføyd: May 29, 2008

---

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord
E-post: hunwww@online.no ---

Jeg skriver ikke at andre er dumme, onde, osv.
Men det jeg skriver om Trude kan overdådig og massivt bevises på kryss og tvers, - og er kriminelle, usle og umenneskelige ugjerninger som er meget så alvorlige.
Og hva jeg skriver om de som tror de "hjelper" henne, vet du også er sant og riktig.
Tidens munn vil også videre fortelle deg om disse tingene Balder.
Det er faktisk ikke jeg som har gjort noe galt.
Ikke noe som helst.
Prøv heller å forstå hvem skurken og skurkene er.
Det hverken har vært eller er meg.
Jeg heller ikke lyger.
Jeg lyger ikke om noe som helst.
Men den galskapen Trude har forvirret seg inn i er ikke småtterier1
Mest av alt jeg beklaget det.
Men jeg skjønner at flere andre ikke forstod hva som skjedde og hva hun egentlig holdt på med.
Det er aldri for sent å snu.
Alle andre kommer til å få vite mere og mere og bedre og bedre hva som skjedde.
Hvor maktesløs jeg enn blir så er jeg sikker på det.
Alt og det hele er meget meget så godt dokumentert Balder.
Mest av alt av Trude selv!
Jeg har ivaretatt, til god hjelp for deg, enhver og alle. For å finne ut av det hele.
Og det er viktig.
Ikke minst i neste-kjærligheten navn.
Og for mere trygghet, tillit, troverdighet og trivsel.
Og for lov og rett.

---
  Tilføyd: May 29, 2008
---
Dette innlegget er sendt ifra: 217.17.217.35 (SJH.soffk.no):
Navn: K,A,H,S
Du er bare så full av drit!!!!!
  Tilføyd: May 29, 2008

---

Dette innlegget er sendt ifra: 80.212.60.175 (ti311110a080-11437.bb.online.no):
Navn: ..........
Sukk....
  Tilføyd: May 30, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 88.91.117.195 (ti0168a340-0957.bb.online.no):
Navn: ...
Fra: øst
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiddddddd dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooottttttttttttttttttttttttttttttt tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

stygge rune!
  Tilføyd: May 30, 2008

---
Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord
---
Jeg syns det der anonyme rabbelet ser riktig så stygt ut jeg.
---
  Tilføyd: May 30, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 80.212.60.175 (ti311110a080-11437.bb.online.no):

Navn: ........
"Mørkets gjerninger" du liksom!
Kanskje bytte litt om på de rollene du har skrevet der?
  Tilføyd: May 30, 2008
---

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord
E-post: hunwww@online.no ---
Som endog gjemmer navnet sitt i mørket.
Og endog ordene sine.
Og endog alt det annet mulig også!

Hva tror vel Trude de som kjenner oss sier til hva hva hun holder på med?
At hun har blitt et monster?
At det er noe riv ruskende galt med henne?
At hun har havnet i meget så dårlig selskap?
At slikt noe akspterer de ganske enkelt bare ikke?
Og hvem gjør vel det?
Mørkets gjerninger, ja.
Det ordet også dekker godt.
---
  Tilføyd: May 30, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 80.212.60.175 (ti311110a080-11437.bb.online.no):
Navn: ..........
Du misforstod mine ord...
Og du kommer ikke tilå forstå dem heller
  Tilføyd: May 30, 2008
---

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord
---
Kanskje det er noen andre som evner å forstå de?
Hvis du bare evner å si de?
---
  Tilføyd: May 30, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 80.212.60.175 (ti311110a080-11437.bb.online.no):
Navn: ........
De der ordene med "mørket gjerninger"...
  Tilføyd: May 30, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 88.91.117.195 (ti0168a340-0957.bb.online.no):

Navn: kenneth ande4sen in the hood
jegvla fitte trne sojm driver på kødder nmed dama vi, du er en satnns idiot som knuller faren din i rompa in fi tilkensdn jævlakuk suger fitejesus i9 kristen altiver inn mother fucke ur
  Tilføyd: May 30, 2008


---
Dette innlegget er sendt ifra: 88.91.117.195 (ti0168a340-0957.bb.online.no):

Navn: ...
Fra: ...
NÅ PASSER DU DEG RUNE!!! DU HAR GÅTT FOR LANGT!! LITT MER NÅ, OG VI MØTER OPP PÅ DØRA DI OG GIR DEG EN LÆREPENGE! EN AV SISTE ADVARSLER!!!!
  Tilføyd: May 31, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 80.212.60.175 (ti311110a080-11437.bb.online.no):
Navn: .........
Ikke overdrive nå da! Det er egentlig utenfor vår rekkevidde dette her!
(Ingen som forstod mine ord her forleden?)
  Tilføyd: May 31, 2008

---

Navn: rlh
Fra: vvv-www
---
Dine ord?
Alliansen ifra mørkets gjerninger?
Som knapt våger ord eller lysets gjerninger?
Og når den våger seg frempå - også da selv-avslørende.
Skurkenes problem. Et samfunns-problem.
---
  Tilføyd: May 31, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 88.91.117.195 (ti0168a340-0957.bb.online.no):

Navn: ....
Fra: øst
Hvorfor ødeleger du kona og barna dine og folk rundt dg psykisk og fysisk?? det sier noe om deg, klart du ikke burde ha barna, eller noe som helst med barn å gjøre i hele tatt.
  Tilføyd: May 31, 2008

---
Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord
E-post: hunwww@online.no ---
Hvem av barna mine er det som er ødelagt?
Og hvem og hva er det som har ødlagt min kone?
Tenk deg om!
---
  Tilføyd: May 31, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 212.17.141.54 (gprs-ggsn6-nat.mobil.telenor.no):
Navn: ...
Fra: øst
de er ikke ødelagt, men det er tydelig at du gjør ett forsøk på å ødelegge de! du er ingen bra mann, det vet vi, og det du gjør nå er å grave de egen grav. det burde gå opp ett lys for deg når alle andre er psyko og du er helt normal...
  Tilføyd: May 31, 2008


---
Navn: rlh
Fra: vvv-www
---
Du tror du er alle andre du?
Alle andre vil ha seg betakket for denslags!
Kan du konkretisere hva og hvordan jeg forsøker, eller har forsøkt, å ødelegge? Så blir det litt mere kjøtt på beinet - og ikke bare tomme påstander?
---
  Tilføyd: May 31, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 217.17.217.35 (SJH.soffk.no):
Navn: K,A,H,S
Har du aldri tenkt å slutte med dette jævla tulle dit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Tilføyd: June 1, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 212.17.141.53 (gprs-ggsn5-nat.mobil.telenor.no):
Navn: ...
Fra: øst
huff, du har for mye du skulle ha sagt det viktigste er at de har det bra nå, og at du holder deg langt unna da, så kommer alt til å gå bare fint.
  Tilføyd: June 1, 2008

---
Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord
E-post: hunwww@online.no ---
Det viktigste er at de hadde det tusen ganger bedre fra før av! Og at det er grov, kriminell og umenneskelig løgn at de nu har det bra!
Spør barna selv du!
---
  Tilføyd: June 2, 2008
---

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vinberget-Vikebygd-Vindafjord
E-post: hunwww@online.no ---
Ungene har i dag vært bortført ifra sitt hjemsted og sin far og sitt liv og holdt som fanger i to måneder!
Lever de enda?
---
  Tilføyd: June 3, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 80.213.187.178 (ti311110a080-7078.bb.online.no):

Navn: !!!
Siste gang: Ungene er IKKE kidnappet!
  Tilføyd: June 3, 2008

---

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vinberget-Vikebygd-Vindafjord
E-post: hunwww@online.no ---
Den anonyme Balder som er ute og flyr på løgnens vinger igjen?
Det er nok KIDNAPPING jo, både i henhold til Straffeloven og Lov om barn og forldre / Barneloven, og også i henhold til folk flest og nærsagt alle og enhver sin forstand.
Det hadde det også vært om det var jeg som gjorde noe slikt.
Dette er det ingen som helst tvil om, Balder.
Samme hvor mye du lyger om det og sprer vonde ord, simpelheter og det som verre er.
---
  Tilføyd: June 3, 2008

---

Navn: Rune L. Hansen
--- PS:
At det er både grovt kriminelt og umenneskelig det visste både jeg og Trude da jeg og hun snakket om det allerede særlig i januar 2008. Vi ble enige om at ingen av oss skulle finne på slikt noe.
Hør på lyd-opptakene som er innlevert bl.a. Politiet som bevis. De samme lyd-opptakene har både Gudmund og Trude.
De vil nok sjokkere de fleste!
---
  Tilføyd: June 3, 2008


---
Dette innlegget er sendt ifra: 80.213.187.61 (ti311110a080-6961.bb.online.no):
Navn: !!!
heter ikke Balder, men Thomas...
  Tilføyd: June 4, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 193.215.109.17 (193.215.109.17):
Navn: Jan-Stian
Rune... Hvem tror du egentlig du lurer? Jeg kjenner deler av din familie godt, og vet at de tilsammen er mye mer sympatiske og rettskafne enn deg. Sorry å måtte si det, men det er din egen skyld (din maniske konservative kontrollerende hånd over dem)at de tok til mot og forlot deg - noe de burde gjort for lenge siden! Det er ikke snakk om kidnapping, det er snakk om å omsider ta til fornuft og flytte fra en psykopat.... Og den kristendommen du messer om, er så langt ifra et kristent syn man kan komme. Du eier ikke -hverken i ord eller handling- respekt og empati for andre mennesker, deres liv og valg. Du ydmyker dem på det groveste og gjør deg til herre og dommer i religionens navn. Dette er virkelig lavmål, spør du meg. Du bør skue inn i deg selv og "feie for egen dør" før du kritiserer andre. Dine barn har det bedre hos sin mor - det er noe du snarest bør innse. Det er tross alt en årsak til at de eldste barna valgte å bryte med familien (i særdeleshet deg), vet du. Du burde skamme deg.
  Tilføyd: June 5, 2008


---
Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord
E-post: hunwww@online.no ---
Det var faktisk bare Trude som forlot meg.
Du har ikke fått med deg det enda.
Og den dr Trude sin versjon som du farer med skulle du bare ha visst hvor fjernt fra sannheten er.
Spør Trude eller Gudmund om å få høre på lyd-opptaken du, så tenker jeg du får et fullstendig annet syn for saken.
Jeg lurer ingen, men den kriminelle og meget så løgnaktige, svikefulle og falske Trude lurer enda noen. (Så lenge det varer.)
Hun lurer ikke barna sånn sett. Spør de også du!
De eldste barna valgte ikke å ryte med meg, - de lot seg lure av sin mor. Så lenge det varer.
Og de der beskrivelsene du har av meg kan du absolutt ikke ha fått av noen andre!
De ligner ikke meg en smule engang.
Det er lett å la seg lure av mennesker som farer med løgn og lureri.
Det gjør konsekvent Trude og hennes medspillere.
Og jeg ikke i det heletatt. Aldri slikt noe simpelt og usselt.
Begynn å tell løgnene til Trude du, så får du en stor jobb å holde på med!
Hun er faktisk desperat og galskapen i vold.
Jeg holder meg for god til denslags.
Og tidens munn vil fortelle oss enda mere om hva som har skjedd ...
Av fakta.
Dine forhastede slutninger er særdeles løgnaktige.
Betenk heller å være mere forsiktig med din munn.
---
  Tilføyd: June 5, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 212.17.141.53 (gprs-ggsn5-nat.mobil.telenor.no):

Navn: ...!!!!
Fra: ...
du er kansje ikke klar over det, men du er syk, og har tatt satan sitt parti! syk jævel er du!!!!!!
  Tilføyd: June 7, 2008

---

Navn: rlh
Fra: vvv
---
Beklager, du har kommet feil.
Det er ikke jeg som holder barn som fanger og ikke heller som er notorisk falsk og løgnaktig, umenneskelig og kriminell.
Henvend deg til fangeleiren i Finnskogen du.
---
  Tilføyd: June 7, 2008


---
Dette innlegget er sendt ifra: 212.17.141.54 (gprs-ggsn6-nat.mobil.telenor.no):

Navn: ...
Fra: ...
ååå??? beklager, er det forresten mange som gidder å lese denne dritten du sprer på nettet her? 10-15 stk??
  Tilføyd: June 7, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 80.213.164.123 (ti311110a080-1145.bb.online.no)
Navn: abc
Godkveld Rune. Lurte på en ting. Er du Jesus?
Siden du er helt feilfri og bare godheten selv.
  Tilføyd: June 7, 2008

---
Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord
E-post: hunwww@online.no ---
Jeg er ikke feilfri. Men det å forsøke å kvitte seg med sine feil er et godt forsett. Og betyr å forsøke å være hensynsfull, søkende visdom og forstand.
Og det å bekjenne sine dumheter, og ydmykt og inderlig forsøke å besinne seg og å beskikke seg.
Det er veien, åpenhjertig og sannferdig, å gå for å forsøke å forbedre og å foredle seg selv.
Og for ikke å gjøre seg til representant for dumheter, egoisme og forhastede slutninger.
---
  Tilføyd: June 8, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 91.149.3.154 (ip-154-3-149-91.dialup.ice.no):

Navn: a
Fra: norge
hvorfor ikke skrive litt om dine egne feil og ikke bare andres hva?
  Tilføyd: June 8, 2008

---

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord kommune
E-post: hunwww@online.no ---
Det er vel lettest når andre i pakt med Ordet og de felles-menneskelige verdier gjør en oppmerksom på feil - og en får noe å fordøye på, for bedre å kunne forstå?
Og en forsøker å være ærlig, åpenhjertig, snill, hensynsfull, ydmyk og uskyldig?
De feilene en underveis forsøker å kvitte seg med, og lærer av, har kanskje ikke alltid så stor interesse og betydning for andre, noen eller alle?
Det er vel beroende på forskjellig?
Mine feil ligner vel på mange andres ...
Og jeg forsøker som best jeg kan å lære meg forskjell på rett og galt.
Jeg synes ofte jeg gjør feil. Og jeg forsøker å beklage det som best jeg kan, og å lære av det og å rette opp feilene.
---
  Tilføyd: June 8, 2008


---
Dette innlegget er sendt ifra: 91.149.3.154 (ip-154-3-149-91.dialup.ice.no):

Navn: a
Fra: norge
du skrive att du tar lærdom av dine feil
korlei kan du då oppføra deg så simpelt
egoistisk stygt skammeligt å skriva noko so stygt som du har skreve om trude du burde skamme deg
  Tilføyd: June 8, 2008

---

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Viondafjord kommune
E-post: hunwww@online.no ---

Jeg risikerer aldri noensinne mere hverken å se eller å høre barna mine mere, efter å ha vært en god, kjær, snill og flink far i mere enn tyve år, hver eneste bidige dag og stund. Og langt bedre og kjærere enn de fleste. Som om de alle er i ferd med å dø - nu. Som om de kan være det nu. Og det fordi grovt kriminelle mennesker, forhastede slutninger og uforstand hærjer nærsagt fritt frem! Så langt.
Og barna å knuses fullstendig. Landet Norge anno år 2008. Verre og verre?
Det samme risikerer Trude også. Men hun bryr seg tydelig nok bare på liksom og egoistisk.
Hennes selv-godhet, hovmot, frekkhet, egoisme, svikefullhet, barnemishandling og forakt for lov og rett den samme nu som i desember 2006! ( ekstern )! Bare enda mye verre nu!
Politiet og rettsvesenet må ta seg av henne! Og Aud Signy også! Er det vel bare noe jeg innbilder meg at de er overdådig grøsselige?

---
  Tilføyd: June 8, 2008

---

Navn: Trygve Einar Gjerde
Fra: Bømlo
E-post: trygjerd@c2i.net Kjære Rune, Trude og barna.
Jeg lærte dere å kjenne som en familie som var tett sammenbunden, selv om det da var skjedd en skade mellom dere, eller deg Rune og de tre eldste barna, da spesielt Balder.
Nå er jeg vitne til at det skjer forferdelige ting. De små barn som så tillitsfullt sprang mot meg, er borte, kiddnappet! Disse barn som så gjerne krøp opp på mor og fars fang, som elsket å omgås blomster og dyr i en vakker natur. De er ikke på Tindeland lenger, en far sitter sveket igjen. Det store svik ble påført ham først og fremst av to kvinner som på en eller annen måte forførte Trude til en straffbar handling, en handling som roper til Gud om hevne og unåde. Men denne hevne og straff vil i første omgang ramme disse to tåplige og respektløse kvinner. Det kan bli mange år i fengsel for en slik ugjerning!
De forstår ikke konsikvensen av sine handlinger og da skal de heller ikke gjøre dem. Dette var ikke deg Trude, du ville ikke kunne gjøre noe slikt!
Når nå hele verden har rast i hode på Rune, og han er pålagt en byrde som han ikke kan makte å bære alene, ja så løper hyklerne til og lar sin ondsinnet ordflom og kloakk renne over ham. Det stinker så fryktelig av mye av det som enkelte har satt på trykk at de umulig kan ha hverken luktesans eller vett og forstand. Dåren sier i sitt hjerte at det finnes ingen Gud, disse prøver å bevise det med sin ondskap og dårskap. De glemmer at Gud er langmodig og rik på miskunsomhet. Han venter med straffen og heller prøver med kjærlighet å dra våre hjerter til omvendelse. Men omvender vi oss ikke så blir straffen evig, og der vil kloakken fra disses munn ramme dem selv, da vil de erfare hva de sa, hva de gjorde da de trampet på et menneske som låg nede og var i stor nød for sine barn og kone. Sal. 14, 1; 86, 15; Rom, 2, 4.
Da Balder var voksen kom han i opposisjon til sin far. Rune mente det vel med sin strenghet, men jeg tror ikke han så helt konsekvensen av det. Jeg diskuterte denne sak med to prester: Stein Henriksen og Per Kørner. De mente begge at Rune her var for streng med sin sønn som nå var myndig og selv hadde rett til å bestemme sitt liv (på godt og ondt). Denne rett har en voksen ut fra Guds skaperverk og skapertanke, for nå skal den unge mann selv få seg kone, barn og hjem. Men det er en frihet under ansvar. Det er en frihet som en innfor Gud, på dommens dag må svare for om en misbruker den. Derfor så må alle foreldre gi sine barn en sann kristen opdragelse og utruste dem med Guds Ord og Bud mens de er barn, og før de er ungdommer. Når de er 15 år så er det som regel forsent å gjøre noe med den grunnleggende oppdragelse. Et dåraktig barn forakter sin fars tukt, Ord. 15, 5. Og dårens straff er deres egen dårskap. Ord. 16, 22. Slik er det med noen av de onde som tråkker på deg Rune!
Jeg advarte deg engang Rune, om at du ikke skulle være så streng mot Balder, ellers ville du miste alle barna dine! Jeg må be deg igjen at du forliker deg med dine to eldste sønner og eldste datter. Du kan ikke som far bestemme over dem lenger, du kan formane dem, vise dem vei, ppmuntre og tilskynde dem, men du har ikke lenger som Far den rett å si: Nå gør du slik eller slik for ellers kommer straffen! Når barne er voksent og er flyttet ut av "rede" da er vi som foreldre ikke lenger den gudgitt formynder over dem. Men vi kan være gode rådgivere, men de må selv bestemme sin livskurs og seilas. Gjør de mot våre råd og og ønsker, så er det Gud som vil straffe det. Vi har ingen rett eller myndighet lenger over et voksent menneske til å gjøre det! Forser de seg mot landets lover så er det de som Gud har satt til å styre og råde ove oss som skal straffe og rettlede! Vi kan ikke sette oss ut over Loven og gøre slikt, nei vi skal optukte våre barn vel mens de er barn, men når de er voksne da er det myndighetene som er gitt dette ansvar og befaling, om noen bryter Landet lover.
En vinner mer med kjærlighet enn ufoirsonlighet og hat. En vinner mer med ydmykhet og barmhjertighet enn med stolthet og ubarmhjertighet.
Rune, jeg tror ikke at det er klokt at du tar inn den onde kloakk fra enkelte om skriver til deg, selv om det viser oss alle hva som bor i slike onde mennsker, så tror jeg at de heller skulle få lov til å holde sin onde stank og satanisme for seg selv. De tjener den onde,den onde fortjener ikke å komme til orde på din hjemmeside! Du har opplevd nok ondskap fra barnevernet og de hemmelige bekymringsmelding, som en står hjelpeløs mot, enn at du normalt skulle klare å bære så tunge byrder. Men det er også en tung bør å være vitne til at rettsvesnet bruker slike hemmelige bekymringsmeldinger i sin tjeneste, selv om de derved begår en straffbar handling, og utsette sin neste for noe som han ikke kan verne seg mot eller motbevise og tale til rette. De mange bekymringsmeldinger vil på Dommens dag ramme de som sendte dem ut, da skal de av den hellige Dommer Jesus få dette spørsmål: Hvorfor gjorde du det? De vi i alle evigheters evighet ikke kunne svare.
Tomme tønner ramler mest, men de er ikke til noen nytte. Så la de holde ramlingen for seg selv, de er som djevelrockerne og svinene, de velter seg i sin egen søle, og de elsker stanken og skitten som de sprer rundt seg. Hjelp dem ikke til å spre den, Rune! De forstår nemlig ikke hva de gjør! Sier Frelseren. Luk. 23, 34.
Så håper og ber jeg at Herren samler dere, og at de som kritiserer og håner dere, heller tar seg en tur til Tindeland og gir en hjelpende hånd. Du Rune trenger noen kjærlige mennesker hos deg nå daglig. Må Gud forbarme seg over dere alle. Dere barn! Vis barmhjertighet mot deres far, for da skal det vises barmhjertighet mot dere, står det i Guds Ord. Mat- 5,7.
Kjærlig hilsen
Trygve Einar Gjerde.
  Tilføyd: June 9, 2008


---

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vinberget, Vikebygd
E-post: hunwww@online.no ---
Takk Trygve Einar.
Men du har misforstått dette med at jeg bestemmer og er autoritær. Antagligvis mest fordi Balder har følt det sterkt som så. Og har gitt så sterkt uttrykk for det overfor enhver og alle!

Var jeg egentlig streng imot Balder?
Efter møtet med Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon 13. mars 2006 ( ekstern ) ble Balder meget så forandret og på mange måter ugjenkjennelig, og ble et stort problem for husfreden. Da jeg kom til enighet med ham om at han flyttet hjemmenfra var også Balder tilsynelatende nokså fornøyd.
Det at han flyttet hjemmenfra var en god løsning for hele familien. Og da kunne han være fri til å følge sine egne regler uten tanker på husfreden her hjemme.
Ville han komme hjem igjen måtte det være akseptabelt for både far og mor.
Balder var da 20 år. Og han var med sin oppførsel kommet dithen at han trengte å prøve seg på egen hånd.
Jeg ville ikke bestemme over ham. Det var jo det jeg nettopp ikke ville.
Men husfreden og vern om barna her hjemme har jeg som far og Trude som mor ansvar i forhold til.
Vi kan ikke svikte de andre barna her hjemme for Balder. Balder trengte nettopp å komme seg bort ifra familien.
Og Balder følte mere og mere at jeg ville bestemme over ham.
Desto viktigere var det å la han få prøve seg på egen hånd.
Det er ikke det at noen bestemmer som har rådet hjemme hos oss.
Men respekt og hengivenhet for hverandre.
Da Balder flyttet hjemmenfra ville imidlertid Trude bestemme.
Og det hun ville bestemme var farlig og måtte gå galt.
Og innebar et svik overfor resten av familien.
En uansvarlighet og dumhet som jeg måtte gjøre henne oppmerksom på at ikke var akseptabelt.
Hun sprang efter Balder og ba ham komme hjem igjen og om ikke å bry seg om sin dumme fars løsning.
Og påbegynte sammen med Balder en krig imot sin ektemann og barnas far.
Fordi hun trodde løsningen var at Balder fikk fortsette sin uakseptable oppførsel her hjemme og at alt ville bli bra igjen hvis vi ikke brydde oss særlig om det, bare vi var tålmodige og forstandige nok.
En løsning som mange har prøvd før oss. Særlig i Norge og visse andre land i de siste 50 års tid. Og som alltid har vært og er mislykket (når det er flere barn i familien) og med mange forskrekkelige konsekvenser.
En løsning for de særdeles lite kvalitets-bevisste. En løsning for de som ikke er særlig nøye med noe som helst med hensyn til familien og dens trivsel, ve og vel. Eller for de som ikke har kunnskaper og visdom til å forutse såpass.
Jeg hadde tillit til at Balder ville finne veien hjem igjen - når han syntes han forstod bedre.
Trude trodde at Balder og resten av familien da ble sviktet.
Hun ville ikke ha en splittelse som allerede var et faktum.
Hun ville på feil måte verne om familien ved å ivareta og å videreutvikle splittelse, og ufred.
Hun var ganske enkelt for dum til å forstå såpass.
Og rådførte seg og "betrodde" seg til andre som i så måte var omtrent likså dumme.
Per Schnabel, Ødegård, Runar, Ludvig Nessa og flere.
Og fikk derved "blod på tann".
Og nu har vi altså med oppmerksomhet sett hennes løsning.
Vi ser den ellers i samfunnet også, men ikke med likså bra oppmerksomhet. Og i varianter.
Min løsning - som egentlig ikke er min - er mere stillferdig, tålmodig og i det skjulte virkende.
Uten katastrofer.
---
  Tilføyd: June 9, 2008

---

Navn: Trygve Einar Gjerde
Fra: Bømlo
E-post: trygjerd@c2i.net Kjære Rune, takk for greit svar.
Jeg skrev ikke, og mente ikke, at du var autoritær! Det er noe mye mer, du har ikke den legning og levesett! Men du er sta! Nå er ikke stahet en dårlig kvalifikasjon, om det går på å være prinnsippfast og rettsinnet. Det tror jeg du er! Ellers ser jeg av det jeg har skrevet tidligere og det du skrev, at du kanskje har trodd at noen av de eksmpler jeg brukte var myntet på deg, men det var de ikke! Jeg brukte dem for å vise nyansene, og de gudgitte forordninger som vi mennesker ofte støter ann-imot. Nå forstår jeg at det er ting jeg nok har misoppfattet, dette, dels på grunn av at jeg er så tunghørt og dels avdi du er så lavmelt og din dialekt ikke altid er så enkel å hanskes med. Men vi skal ta alt opp i beste mening og forsøke å forenes med vår bror og søster mens vi er sammen med dem på veien, sier Frelseren, for det kommer en dag at vi ikke er det lenger og da kommer sorgen og gråten over at vi ikke gjorde det! Da angrer vi kanskje at vi ikke elsket far og mor slik vi burde og var lydige!---- Da angrer vi kanskje at vi ikke tilretteviste våre barn og hjalp dem videre i livet, da vi står på gravkanten og tar avskjed med dem!! Slik er livet, en dag liv en annen dag død, en dag mulighet for tilgivelse og oppreisning, neste dag bare evighet og ingen annen mulighet. Treet blir liggende der det falt! Og dets fall var stort!!
Nå gleder jeg meg til onsdag den 18, da skal jeg i retten i Sandnes og vitne! Da håper og ber jeg, Rune, at foreldreretten seirer over "røverretten". Jeg tro vi skal seire, da Gud ikke kan tåle urettferdighet. Det som da vil stå igjen er at du og Trude og barna forenes, at hun ser det at hun er blitt forført til en ugjerning. Men kjærligheten, utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. - Den gjemmer ikke på det onde, men tilgir og forbarmer seg over den arme!
Kjærlig hilsen
Trygve Einar Gjerde.
  Tilføyd: June 10, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 193.215.109.17 (193.215.109.17):

Navn: Jan-Stian
...hvis Trude liksom er så "fæl" og egoistisk som du vil ha det til, lurer jeg veeeldig på hvorfor du i sin tid gifta deg med henne...? (og sist men ikke minst hvorfor dere fikk så mange barn sammen...)
By the way, gjør deg selv en tjeneste, Rune. Ta deg tid til å lese gjennom det du har skrevet på sidene dine her, og se det ut i fra et utenforstående synspunkt (prøv i alle fall). Se hvor inkonsekvent, patetisk og egoistisk det hele er. Jeg mener, ingen er perfekte (det er kanskje det eneste jeg er helt enig med deg i), men slik du fremstiller din "kjære" Trude og dine egne, kjødelige barn, er langt over streken, vil jeg ærlig og oppriktig påstå. Og på mange måter, både direkte og indirekte, fremstiller du deg selv som den nær perfekte far "som aldri har gjort noe galt". Jeg vil uttrykke undring over din "jeg mot alle de andre"-holdning. Som nevnt i et tidligere innlegg, sku litt inn i deg selv, prøv å ta litt selvkritikk. Tro meg, man kommer langt med det. Du har en dårlig sak. Lydbånd eller ikke lydbånd - det får så være, men du fremviser en noe paranoid holdning til verden. Beklager å måtte si det, men jeg tror nok mer på Idun, Balder, Gudmund og Trude enn på deg (ikke basert på løse rykter og det du så misvisende kaller "manipulasjon" og "løgn", men utifra min kjennskap til din familie, og det du selv formidler på disse sider.). Det jeg sier er ikke at du er en psykopat som ikke har livets rett, det jeg mener er at du fremstår som hyklerisk, dobbeltmoralsk, sær, fanatisk, overreligiøs, egoistisk og paranoid. Det skulle vel være det hele. Du skriver godt, men fremstiller deg selv (mellom linjene) - høyst ufrivillig, vil jeg tro- som utroverdig. Jeg har sett reaksjonene fra andre innskrivere i denne gjesteboken - og ærlig talt, Rune... SÅ mange kan ikke ta feil!
  Tilføyd: June 10, 2008

---
Navn: rlh
Fra: vvv
---
Du tar iallfall grundig så grundig feil.
Og det vil du forhåpentligvis skjønne efter hvert. Og også den skade det gjør.
---
  Tilføyd: June 10, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 84.209.221.100 (cm-84.209.221.100.getinternet.no):

Navn: Balder Skjærvik-Hansen
Fra: Vindafjord
10. juni vrengjer du på kva eg har sagt i telefonen til deg.

Om ungane kunne velje kor dei skulle få vere - hjå far sin eller hjå mor si - så veit eg ikkje kva kvar enkelt ville valt. Eg trur nok alle, eller dei fleste, ville valt mora.

Da eg besøkte dei i midten av april, merka eg at eit par av dei hadde veldig tru på at alt du gjorde var rett, og at mamma var dum. Det var tydeleg at dei hadde denne haldningen frå deg. Kan godt vere dei er komne på betre tankar no.

Tykkjer du verkeleg det er rart at du ikkje får ha kontakt med ungane? Ikkje ein gong på telefon? Du vil snakke drit om mamma, og fortelje dei at ho er livsfarleg, og oppfordre dei til å rømme. Sånn som du gjer i dagboksnotatane.

Du oppfører deg skammeleg, Rune.
  Tilføyd: June 11, 2008


---

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord
E-post: hunwww@online.no ---
Hva du sa er på lyd-opptaket av telefon-samtalen det, Balder. Om ønskelig kan jeg legge det ut her på Internettet også. Du glemte vel at samtalen ble gjort lyd-opptak av.
Og du vet utmerket godt hva ungene vil!
Og du vet utmerket godt at de blir holdt som fanger, og at det er fange-vokterne som holder de bort ifra enhver kontakt med både sin far og andre.
Det er det mange andre som vet også det.
Og du bedre enn de fleste.
Du har sunket så dypt ned i din mors mørke indre at å si at det er meget skammelig er så mildt sagt at!
Hva dere holder på med er både sinnssykt, umenneskelig, barne-mishandling og grovt kriminelt.
Det vil ingen komme til å være i tvil om.
Og mange vet det forlengst.
Slipp ungene fri heller dere, om dere våger!
---
  Tilføyd: June 11, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 88.88.70.141 (ti0168a340-0141.bb.online.no):

Navn: Christoffer Kladahl
Fra: Stavanger
Hei Rune, har stor interesse for presse konferansen din 13-15 juni, vil gjerne skrive om saken din, kunne gjerne tenkt meg dit i morgen, trenger svar omgående.

mvh Christoffer
  Tilføyd: June 11, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 88.88.70.141 (ti0168a340-0141.bb.online.no):

Navn: xxxxxx xxxxxx
Fra: xxxx
E-post: xxxx_xxx@hotmail.com Bingo!! klart jeg ikke er en idiotisk person som gidder å møte på pressekonferansen din, og jepp, ingen andre gidder å møte heller, folk skjønner at du er en psyko, ødeleggende, drittsekk som ikke vet sitt eget beste, og ja, vet du kommer til å gjenta deg med de idiotiske svarene du alltid gir. og nå vet vi at du er laaaangt unna!
mvh journalist BBC
  Tilføyd: June 11, 2008

---

Navn: Rune L. Hansen
Fra: vvv
---
Dere skurker gjør mye ut av dere her i Gjesteboken. Aud Signy & Trudes hjemmeskole-bande.
Spesialiteter: kidnapping, hjernevask, barne-mishandling, forkledninger (morsomme navn?), fangehold, mord-trusler, sjikane, løgnaktighet, fordumming, osv.
Dere har da vel egentlig presentert dere selv bra nok nu efter hvert vel?
Greit og fint og nødvendig nok også å se hva som befinner seg i mørket.
Konklusjon:
Aud Signy og Trude og bande ble mest synlige da de forsøkte å gjøre seg usynlige.
En lærdom til de.
---
  Tilføyd: June 11, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 80.213.217.168 (ti211210a080-1446.bb.online.no):

Navn: nutta
Du skriver hver dag at barna dine skal forelle alt, alt til alle. Hva er alt? Prøver å forstå.
  Tilføyd: June 12, 2008


---

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord kommune
E-post: hunwww@online.no ---

At de vil hjem igjen og de overgrep deres mor har begått og begår overfor de.
Både ved hva hun har gjort og hva hun ikke har gjort. Først og fremst ved hva hun nekter de og hva hun tar ifra de.
Altså ved de kriminelle og umenneskelige forhold hun gjør seg skyld i. At de er kidnappet og fratatt sitt hverdagsliv og sin integritet og sin familie - sterkt imot sin vilje. Og de jo blir holdt som fanger og nektet og fratatt sine mest grunnleggende rettigheter. Og om metodene hun i så måte også bruker!
Hvem er det vel som oppfører seg slik? Og overfor hvem og hva? Og med hvilken rett?
Og hva og hvem er det hun er som tilraner seg slike uretter? Barne-mishandling av aller verste sort! Som det både foreligger dokumentasjon og solide beviser på og vitnemål om i overflod!
At barna får snakke om det er veldig viktig. Og slik det skal være også i henhold til lov og rett. Og er veldig viktig for barna. Og for alt deres liv. De må ikke risikere at de blir ødelagt av det innvendig, - av å bli fratatt slike grunnleggende menneske-rettigheter.

---
  Tilføyd: June 12, 2008


---
Dette innlegget er sendt ifra: 84.209.221.100 (cm-84.209.221.100.getinternet.no):

Navn: Balder Skjærvik-Hansen
Fra: Vindafjord
Ungane har det veldig godt.
  Tilføyd: June 12, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 84.209.221.100 (cm-84.209.221.100.getinternet.no)
Navn: Balder Skjærvik-Hansen
Fra: Vindafjord
Tykkjer du verkeleg det er rart at du ikkje får ha kontakt med ungane? Ikkje ein gong på telefon? Du vil snakke drit om mamma, og fortelje dei at ho er kriminell og livsfarleg, og oppfordre dei til å rømme. Sånn som du gjer i dagboksnotatane.
  Tilføyd: June 12, 2008


---
Dette innlegget er sendt ifra: 88.88.70.141 (ti0168a340-0141.bb.online.no):

Navn: .

  Tilføyd: June 12, 2008

---

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord kommune
E-post: hunwww@online.no ---

At ungene har det godt er ikke engang dine egne ord i de telefon-samtalene vi har hatt. Og heller ikke Gudmunds og Iduns. Og det å hevde at de nu har det godt er jo rett ut sagt perverst! Og viser en fullstendig mangel på forståelse for barns rettigheter og nødvendigheter - og forventninger.

Slipp barna fri - la det bli som de selv aller helst vil ha det, da kan alle og enhver se og høre at de har det godt! Det har de så absolutt ikke nu. Du lurer ikke deg selv engang til å tro slikt noe!

Og det samtidig å forsøke i det ytre å få det til å se ut som at barna har det fint og som vanlig for liksom å vise og å bevitne overfor familien Jakobsen at barna er friske, glade og har livskrefter er makabert og ingenting verdt annet enn motsatt sin hensikt. Barna er friske, glade og har livskrefter de! Fra før av! Og lar seg forhåpentligvis ikke underkue sånn sett av det de er utsatt for. Og det særlig for at de har den fulle tillit til at pappa kommer for å redde de - og gjør alt hva han kan for å redde de. Som noe så helt selvfølgelig. Det har ingenting som helst med Trude eller Aud Signy sin fortjeneste å gjøre. Absolutt ingenting som helst.
Barna har tillit til meg og det hva de har fra før av de. Det er derfor - og bare derfor - de enda kan være glade og sterke!
Du trodde vel ikke at det var noe annet de har tillit til og tro på?

---
  Tilføyd: June 12, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 80.213.174.8 (ti311110a080-3586.bb.online.no):
Navn: er ikke så viktig
det at barna ikke er hos deg, men hos moren, betyr definetivt ikke at barna blir misshandlet!
Vet du i det hele hva misshandling er? Kunne du utdypet det? Kunne du forklart med forståelige ord at misshandling er noe helt annet enn det du mener det er?

bare fordi hun er en kvinne, betyr det ikke at hun ikke kan ta vare på barna... Ifølge gamle skrifter og skikker, har det alltid vært kvinnen i hustanden som skulle ta seg av barna..! når mannen og kvinnen er gift, og enige om arbeidet med både barn og husarbeid, er det selfølgelig at de DELER på alt sammen. Men så lenge domstolene ikke har sagt noe imot, har mor rett på foreldrerett fra dag èn til å ta vare på barna, inntil videre. Om ikke det er en mental sykdom som hindrer dette (teller ikke med Trude, for hun er ikke mentalt skadet, og hun får hjelp av venner nære som bryr seg om henne).

Du har vel vanskelig for å forstå dette, men med enkle ord er det forklart. Ikke med rette ord kanskje, men med enkle og gode ord som selv en hjernedød burde ha orstått.

mvh en enkel forståelse
  Tilføyd: June 15, 2008
---

Navn: Trygve E. Gjerde
Fra: Mosterhamn
E-post: trygjerd@c2i.net Til "navn ikke så viktig"
Ser du lever i en eventyrverden uten rot og virkelighet i de faktiske og grunnleggende ting.
Moren har ikke i utgangspungtet mer rett til foreldreretten enn faren. Dessuten er det grov misshandling å kidnappe barna fra faren, selv om det er mor som gjør det, ja kanskje verre da! Et barn vil alltid søke tilbake til sitt opphav, dette har vi millioner av eksempler på i denne verden. Spør Frelsesarmeen, interpool, utlendingsdirektoratet og private detektiver så får du vite det. Trude er helt uskikket til å ta hånd om barna i den tilstand hun nå er, men sammen med Rune kan de begge klare det. Selv om det har vært turbolent mellom Rune og Trude så ser en skjelden en slik harmoni og tilitsfullhet mellom barn som i dette hjem. Dette er nå i ferd med å bli ødelagt. De risikerer nå å bli oppdradd av fremmede på et barnehjem eller i fremmede hjem langt fra hverandre. (Denne oppdragelse kan bli fra grov sosialisme og Gudshat, til fin satanisme og uærlighet og troldomssynder!) Ja flere av barna vi kanskje aldri mer se hverandre, eller mor og far. Vi har mange eksempler på det! Jeg kjenner selv slike personer. Det er den største ulykke og barnemishandling et barn kan bli utsatt for nå det med tvang blir fjernet fra mor og far, eller fra hverandre. Det blir alltid sagt i barnevernsaker at alt skal bli så fint de skal få lov til å besøke barna to ganger i året og 4 timer hver gang! Men det er ikke alltid at dette passer for alle parter og i praksis så blir det skjeldnere og skjeldnere at barn og foreldre møtest. (Hvem har rett til å bestemme hvor mye foreldre kan få være sammen med barna sine?) Mange fedre og mødre klarer ikke dette veldige psykiske press, det er å skilles fra barna hver gang, så de orker ikke å møte dem, eller de også tar livet sitt og barnevernet blir morderen. Barnevernet i Norge har hundrevis av liv på samvittigheten, når skal denne galskap holde opp?
En familie jeg forsøkte å hjelpe for 10 år siden, der hadde ikke far møtt barna sine, som var plasert på en helt annen kant av landet, på mange år, han orket ikke, for han visste ikke hva han kom til å gjøre om han møtte dem. Kona hans fikk være med min kone på besøk til dem, etter forhandlinger med barnevernet. Men barna kjent knapt mor igjen, da de var ganske små den tid de ble urettmessig tatt bort fra foreldrene. Det var et trist møte og mor havnet på sykehus etterpå, men der hadde hun gått inn og ut hele tiden etter barnerøveriet. Jeg kunne nevne en annen sak om en mor som jeg i disse dager forsøker å hjelpe, som også handler om grove overgrep fra myndighetenes side. Måtte Gud frelse oss fra barnevern, skilsmisse og kvinner som egger sine medsøstre opp mot sine menn og barn (nyfemenister!), og menn som egger sine medbrødre opp mot sine hustruer og barn så de ødelegger det grunnleggende og Gudgitte ekteskap!
Mvh
Trygve E. Gjerde,
5440 Mosterhamn.
  Tilføyd: June 22, 2008

---

Dette innlegget er sendt ifra: 83.109.189.66 (ti0049a380-1344.bb.online.no):

Navn: Bekymret medmenneske
Fra: Rogaland
E-post: bekymret112@live.com Jeg kjenner hverken deg eller din kone direkte, men har lest dagboksnotatene og de fleste linker til dokumenter.
Jeg er forskrekket og bekymret - ikke for deg eller din kone, men for barna ! Alle dine handlinger vil føre bare en vei. Du høres ut til å være utstyrt med litt mer enn middels intelligens. Imidlertid er medmenneskelighet mye viktigere enn et skarpt hode.
Hvordan kan du gjøre dette mot dine barn ? Jeg forstår gjennom det din venn Haugianeren skriver, at han ikke er et dårlig menneske. Han hjelper deg med praktiske saker som må gjøres i huset. Ting som en god far selv burde ha tenkt på !! Å tenk å kaste sin egen sønn ut av huset fordi han ønsker mer utdannelse. Andre kan ha lyst til å kaste ut sine barn p.g.a narkotika og stoffmissbruk, men du, som hevder å være lærer, kaster ut din sønn fordi han tørster etter mer kunnskap ! Hvor er logikken. Du leser selv literatur som andre har skrevet for å få utvidet din horisont. Hva er vel så galt med at din sønn ønsker lærekrefter i tillegg til hva du og din kone kunne gi ?? Eller er det ingen logikk i det som du skriver.
Du sier at du elsker dine barn. Vel du vet hvordan du skal vise det. Den eneste måten er at dine barn kan bo fast hos sin mor foreløpig. Saken skal jo opp i tingretten, og da kan du prøve din sak. Eller har du ikke noe hjerte som fungerer? Du vet jo også at du har bedre mulighet til samvær med ungene om de bor hos sin mor enn hos fremmede?
Vær barmhjertig og sett barnas beste fremfor dine egne ønsker. På den måten kan du også motbevise det som ble skrevet fra den siste saken, at du manglet slike evner.
La barne få lov til å være glade i både mor, far og sine andre søsken. noe annet ville være bare ondskap. Og jeg tror at ihvertfall dine venner vet forskjell på å være ond i motsetning til å være god og kjærlig.
Du skriver også at den vanlige skole fører til at barn og voksne blir omvendt til Arbeiderparti tilhengere ? Da ligger du litt etter når det gjelder parti politikken! I dag ligger de sosialistiske partiene omtrent på lik linje med de ikke sosialistiske ! Og 90% av de som sier dette har gått på vanlig skole og deltar i vanlige aktiviteter. Det vil si at dine eldste barn vil fortsette å ha egne, uavhengige tanker selv om de ikke går i skole hjemme. La dem få fortsette å utvikle seg og bli sterke. Og en liten kommentar til slutt. Du skriver et sted at din eldste sønn er ubøyelig! Vel, du er jo hans far, hva annet hadde du trodd ??
Tenk på barnas fremtid. La dem få beholde begge sine biologiske foreldre.
Jeg er meget bekymret.
  Tilføyd: July 12, 2008

---

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord
E-post: hunwww@online.no ---
Det er bare ikke sant det du skriver. Det er påstander og løgner ifra Iren K. Hebnes, leder for Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon. Og det er absolutt ikke greit å ha slike påstander og løgner imot seg.
Jeg hverken har nektet min sønn skole eller har kastet ham ut. Og alt det annet som blir påstått ifra hennes side er heller ikke sant. Ikke noe som helst av det, ganske enkelt.
Hennes påstander og løgner synes stadig flere steder å bli stående enda, selv om vitner, beviser og dokumentasjon i overflod både er tilgjengelig og er blitt fremmet!
Det er trist at det er slik.
Det er trist også at min kone på mange måter har resignert overfor hennes tilsynelatende allmektige makt.
Barna er hjemme igjen de, og er meget så glade for det, og ønsker så absolutt ikke å bli kidnappet igjen - og har også fått nok av tilværelsen som flyktninger og fanger.
Min kone har iøvrig dessverre håndtert hele denne saken på mange slags dumt vis.
Men klandre ikke meg for det!
Og ta ikke noe som helst ifra Iren K. Hebnes som sant eller fakta.
Iøvrig: Jeg har hverken skrevet eller sagt at min eldste sønn er ubøyelig.
Påstander og løgner kompliserer og ødelegger.
Forhastede ord kan gjøre stor skade.
Med beste hilsen ifra
Rune L. Hansen
---
  Tilføyd: July 12, 2008

---

Dette innlegget er sendt ifra: 83.109.189.66 (ti0049a380-1344.bb.online.no):

Navn: Medmenneske
Fra: Rogaland
E-post: bekymret112@live.com Jeg forstår alt bedre nå. Jeg kjenner hverken Irene K Hebnes eller andre impliserte. Jeg har bare lest dine dagboksnotater og håpet at det ikke var slik jeg fikk inntrykk av. Det er jo ikke alle som gir et korrekt bilde av seg selv i skriftlig form.
Jeg har alltid hatt en sunn skepsis til barnevernet i og med at de består av mennesker med gode og dårlige sider.
Jeg begynner å tro at i hvertfall ikke du har barnas beste i tankene. Jeg håpet, fordi de fleste mennesker har noe godt inne i seg. Et godt menneske ville ha satt barnas beste i første rekke. Så virker ikke å være tilfelle her. Du sier at du har fortalt at mor er en løgner. Sant eller ikke, slikt skaper utrygghet hos barn. Slikt gjør ikke en kjærlig far. En far beskytter sine barn og skaper en trygg ramme. Kristendom er ikke egoisme. Kristendom er kjærlighet og evnen til å være uselvisk. Stakkars små.
  Tilføyd: July 12, 2008

---

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord kommune
E-post: hunwww@online.no ---
Det virker som du er langt og fjernt borte vekke fra det som har skjedd og skjer i denne saken, og er ivrig på forhastede slutninger. Deg om det - også videre.
Følg med. Du har mange overraskelser til gode.
Du bor i Rogaland, sier du? Kanskje det kan være en ide å invitere deg hjem her hos oss en tur? Så du vil kunne få et bedre inntrykk av hva du snakker om?
Med beste hilsen ifra
pappa Rune L. Hansen
---
  Tilføyd: July 13, 2008

---

Dette innlegget er sendt ifra: 85.167.240.124 (ti0029a340-0378.bb.online.no):

Navn: Ranveig
Fra: Nordafor
E-post: RanveigWN@gmail.com Til gjesteboka

Her kommer vi kjørende langveisfra for å besøke Trude og ungene på Lygre sør for Bergen.
Når vi ankommer forteller Trude at de er hos pappaen, altså Rune, nå i 2 dager. Du har lovt på tro og ære at du skal komme tilbake med de søndag kveld. Du var usedvanlig blid og smiskete når du var der, noe de i ettertid reagerte på. Du lovte også å ikke sette opp ungene mot sin mor. I tillegg fikk Trude deg til å skrive under på en slags kontrakt (kalt ”prøvesamvær”) om at du skulle bringe de tilbake på søndag kveld, bevitnet av Åse.

Vi var litt overrasket over at hun har gitt deg denne tilliten. Men hun forteller at det er for at hun vil at også ungene skal treffe sin far. Du har i en tid før dette også fått snakke med dem i telefonen, uten å bli overvåket av verken lydbåndopptak eller Trude. Trude har med andre ord gitt deg kanskje for stor tillit? Hun måtte til og med overtale noen av de minste til å bli med deg når du kom og hentet dem. Du har i tillegg sagt at du er begynt hos psykolog. Var det sant? Eller bare for å virke enda mer troverdig? Et av dine sterkeste trumfkort, var at du som hadde fått papirene fra Fylkesnemda (noe Trude da enda ikke hadde), kunne overbevisende si at dere hadde delt foreldreansvar inntil kjennelsen i Tingretten. Du påsto også at Trude hadde fått refs for at ungene ikke hadde fått treffe sin far siden de dro i april.

Men så kom søndag kveld og både Trude og vi andre måtte innse at du nok en gang hadde klart og lure henne skikkelig. Du triumferer vel antagelig over det? Trude fikk en telefon fra en utenforstående som sa at du var dratt til Voss med alle ungene, og ikke hadde tenkt å levere de tilbake. Dere var i et hus som Ivar B.Løhne eier der. Du svarte ikke på mobilen verken fra Trude eller når andre prøvde å ringe. Trude fikk imidlertid en person til å oppsøke dere som et forsøk på å få deg til fornuft og levere ungene tilbake slik du hadde lovet. Men til ingen nytte. Du har visst heller ingen skrupler med å lure en gammel snill mann som Ivar B. Løhne (over 80 år) til å stille opp for deg.

Det ligger vel en god del hevntanker i det du har gjort også? Nå skulle Trude få smake sin egen medisin. Tilfeldigheter gjorde at hun fikk vite hvor ungene var. Og vi kunne lese på internett at dere var kommet tilbake til Vikebygd.

Alle de dårlige karakteristikkene du har brukt om Trude, stemmer faktisk utrolig bra på deg selv. Mens Trude derimot er den snille, ærlige og omsorgsfulle jenta hun alltid har vært. Det er absolutt hennes ære at alle ungene er blitt så oppegående de tross alt er. Hun gjorde imidlertid en feil ved å overlate ungene til deg nå, men har tidligere i denne saken gjort veldig mye bra. Ikke lett å stå imot når du blir til de grader manipulert, først av deg og deretter av Aud Signy. Som om ikke det er nok, kommer i tillegg en mann som såkalt skal hjelpe alle å kjempe mot Barnevernet, Noralf Aunan, inn i bildet. Han og Aud Signy prøver å overbevise Trude der oppe i Finnskogen om at Aud Signy er den som er egnet til å ha omsorg for ungene. Der står altså Trude alene oppi alt dette, og klarer likevel å ta de riktige avgjørelsene som for eksempel det å møte til rettsaken i Fylkesnemda, selv om de to forutnevnte fraråder henne dette på det sterkeste. De prøvde å psyke henne ned med blant annet å si at hun som ikke har noe hus, ikke får omsorgen for ungene likevel. Det er vel kanskje bedre å la Aud Signy være fostermor, selv om hun er fradømt retten til å ha omsorgen for sine egne barn? Hun som bare har trenert det hele, og satt ungene opp mot sin far. Da Trude kom dit til Finnskogen var hun så hjelpsom og tilbydde seg og ta seg av ungene slik at Trude skulle få hvilt ut både før og etter fødselen, for så å bruke dette mot henne etterpå som et vitneutsagn ringt inn til rettsalen, hvor hun sier at Trude ikke tok seg av ungene når hun var der.

Trude, du hadde fortjent å få det så utrolig mye bedre. Men du har jammen meg vært uttrolig sterk. Du skal se at hvis det finnes rettferdighet i denne verden, så vinner du fram til slutt.

Hilsen Trudes stesøster Ranveig.

PS! Jeg er ikke noe som helst uekte. Jeg er født inn i et ekteskap med både mor og far. Mine foreldre ble skilt da jeg var liten. Min far traff Trudes mor da Trude var rundt ett år. De flytta sammen, og Trude og jeg har vokst opp sammen som søsken. Trude kalte min far for pappa, og hadde ingen kontakt med sin kjødelig far i oppveksten. Trude benevner selv nå sin kjødelige far bare for Jarle.
  Tilføyd: July 14, 2008

---

Dette innlegget er sendt ifra: 81.166.132.32 (32.81-166-132.customer.lyse.net):

Navn: Mamma Trude
Til Alfredo, Mariel Rose, Frøydis, Urda, Stauda og Solborg

Æ elske dokker! Over alt i denne verden!
Jeg lot dokker få være med pappa hjem lørdag og søndag fordi jeg ville at dokker skulle få ha kontakt med ham også og fordi dokker ville møte ham.
Han skrev under på at han fikk ha prøvesamvær med dokker i 2 dager.
Han løy og lurte. Mamma vil ha dokker tilbake og er veldig veldig glad i dokker.
Når jeg ringer får jeg ikke snakke med dokker. Prøver i allefall på denne måten å få gitt dokker denne viktige beskjeden.
Mamma er ikke så langt unna, men det er for langt å gå.

Med kjærlig hilsen Mamma <3

Om noen som leser dette ville lese dette for barna hadde det vært bra, hvis dere klarer å komme i kontakt med de. Det er bare i nødstilfeller jeg bruker slike metoder å få gitt beskjed på. Hilsen Trude.
  Tilføyd: July 14, 2008

---

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vikebygd, Vindafjord
E-post: hunwww@online.no ---
Litt av et oppspinn! Som hentet rett fra et søtladent dame-magasin. Trude er nok hverken den eller det du beskriver der. Så meget langt derifra!
Les mine Dagboks-notater her på Internettet for de siste to års tid, eller for de siste tre måneders tid - så får du et bedre innblikk i hva som har skjedd og hva som skjer. Jeg kan om ønskelig sende deg en DVD-plate med lyd-opptak hvor Trude presenterer seg selv også. (Lyd-opptak som også er innlevert Politiet og Påtalemyndighetene som Bevis i saken.) Da vil du nok få store problemer med å ordlegge deg i de toneleiene.
Du er kanskje heller ikke bekjent med at Trude, i lag med Åse, har kidnappet og fangeholdt barna i 3 måneder før du og din mann Geir kom på besøk til Åse?
Tirsdagen, da du og Geir også var her utenfor hos oss, var Trude i ferd med å ville kidnappe barna enda en gang igjen - også nu sterkt imot deres vilje.
Du kan telefonere her - tlf. 53 76 76 87 - og få snakke med barna selv om du ønsker det og om du betviler mine ord.
Barna ble endelig hjemført fredag 04. juli 2008, slik de selv ønsket det. Det ønsket de sterkere enn jeg trodde, og de er nu meget så glade og tilfredse for å være hjemme igjen.
De vil hverken til Trude eller Åse eller andre og er lei av tilværelsen som fanger og flyktninger, og har vært lidende og belastet under det. Hvilket jeg også har vært.
Trude har forsøkt å selge meg til Iren K. Hebnes, og for et annerledes liv uten ektemann og uten far for barna. Godt betalt og belønnet av Iren K. Hebnes. Barna selv har ingen som helst sans for slikt noe.
Alt og det hele kan du lese om i mine nevnte Dagboks-notater.
Det er absolutt ikke jeg som har vært eller er skurken. Men Iren K. Hebnes, og Trude og Åse, og også Balder, og mere og mere Gudmund.
Jeg har stort sett vært observerende til det hele - og er 100% uskyldig på alle sett og vis.
Det er ikke Trude.
Forsøk heller å snakke de til rette!
Tro ikke på alt hva du hører. Og ønske-tenkning gjør ikke løgn til fakta!

---
  Tilføyd: July 14, 2008


---
Dette innlegget er sendt ifra: 85.167.240.124 (ti0029a340-0378.bb.online.no):

Navn: Brautende Nordlending
Fra: Midtnattsolens land
E-post: brautus@gmail.com Til Øksemannen
For en sleip djevel du egentlig er. Du lyger så du tror det selv, unnlater å skrive om ting som er negativt for deg og vrir på sannheten til din fordel.
Du nevner ikke at du på tro og ære både muntlig og skriftlig bekreftet at ungene skulle leveres tilbake til Trude (med Åse som vitne). Du nevner heller ikke at du truet med øks da ungene rettmessig ble forsøkt hentet tilbake (det finnes flere vitner).
Du benekter at du har slått din kone og dine barn. Dette kan bevitnes av flere etter å ha snakket med dem. Mye mer kan nevnes, men jeg stopper her. Det hele skyldes at du mentalt syk (fremgår helt tydelig av hva du skriver på hjemmesiden), men det betyr ikke at du kan fortsette med din overkontrollerende, destruerende adferd overfor din kone og barn. Jeg vet det går mot en snarlig løsning til fordel for Trude. Du er uegnet til å ha omsorg for barn slås det fast både fra Barnevernet og psykolog. Barna vil snarest bli tatt fra deg og nettsiden vil bli lagt ned.
Nå sitter barna i en slags fraukjeller (så skittent at du må ha en gammel mann til å gjøre noenlunde rent) av et gasskammer (du røyker 5 pakker tobakk i uka og helst inne blant barna i følge sikre kilder) og spiser jordbær med fløte og ser på voldsfilmer (Frøydis elsker jo slike) for at de skal tekkes deg. Du hjernevasker dem om hvor ille Trude er, mens sannheten selvfølgelig er den motsatte, men det er akkurat slik psykopater opptrer. Du har fått dem til å skrive under på at de skal være hos deg. Latterlig og selvfølgelig ugyldig (fagpersoner må være til stede).
Som de to største guttene dine så treffelig sa: De andre barna vil nok som oss største etter hvert forstå at pappa ikke er normal og ta avstand fra han.
Du har ødelagt helt for deg selv. Man kan ikke tro et ord du sier eller skriver. Eneste løsning for deg nå er besøksrett med tilsyn (muligens bevæpnet?). Et eneste råd: søk hjelp hos psykolog snarest.

Ellers er jeg sikker på at du vil få din straff for all djevelskapen du har stelt i stand for Trude og barna. Og ikke bare av Gud.

Hilsen brautende nordlending
  Tilføyd: July 14, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 84.208.91.196 (cm-84.208.91.196.getinternet.no):

Navn: ....fra en sommerdag
Fra: fra mine foreldre
E-post: exkusemossami@gmail.com Menneskelige mysterier

Ut i undring skal barnet lære,
få forståelse for plantene
og livet vi lever.
Veiene vi går.
Tunge bakker og vakre landskap.
Alt som er vakkert og trist.
Tårene fra i går er minner
i dagens solskinn.
Men enda er vi ikke dær.
En dag vil vi være dær
Sammen.

Leker vi
spiller skuespill
tryller med ord og tanker.
Tenk om alt var glede,
godt for meg og deg og alle.
Vi går alle mot horisonten vi ser i det fjærne.
En dag møtes vi
og da savner vi ikke lengre.

Mennesker dreper og forfører,
snakker et språk med løgner.
Blindet av sitt eget syn
danser de en unaturlig dans.
Gjemmer seg bak masker
og skjuler sitt sanne jeg.

Naturen lyger ikke,
tviler ikke,
den er evig sann.

15.07.08
Hmm... et dikt i farta
Fra en sommerdag
  Tilføyd: July 14, 2008


---

Dette innlegget er sendt ifra: 83.109.189.66 (ti0049a380-1344.bb.online.no):

Navn: En av mange hekser
Fra: Bloksberg
E-post: kvinneligdemon@gmail.com Forstår at dere er redd for hva som vil skje med barna. Det er alle andre også. Vi kvinner som har meninger og som gjennomskuer denne mannen er hekser. Han er en løgner og bedrager. Han lurer ikke folk. At han klarte å lure Trude, er ikke rart. Hun har vært under hans innflytelse i alt for mange år. Han har etter hva han sier selv, forsøkt å snakke henne tilrette, som den gangen som han skriver om i sin dagbok fra 2006. Da henvendte hun seg direkte til far til en de kjente, og da måtte han irettesette henne og sa at i enkelte kulturer kunne slikt bli tatt ille opp!. Det Rune ikke er klar over, er at i 2008 er det vanlig at kvinner henvender seg direkte til menn om en sak eller mening. Lurer på hvilket århundre han lever i.
Når alt dette er sagt. Omgivelsene har nå gjennomskuet han. Vi vet alle etterhvert om alle løgnene. Dessuten så er det bedre at han ser etter ungene enn at han sitter ved nettet hele dagen. Uansett hva vi skriver eller sier, så vil han aldri vise anger eller noen form for samvittighet likevel. Han NYTER denne oppmerksomheten. Og han har brukt sin intelligens til å få ungene på besøk for en stund. Han var smart nok til å vite at Trude ville la seg lure. Han skrev heller ikke på nettet at han hadde snakket med Trude og hadde en avtale om å hente barna på besøk. Hadde han gjort det, hadde Trude blitt advart. Vi er kanskje alle redde for å innvolvere oss. Men vær sikker. Hvis noe skjer med ungene .....
Dessuten er det bra at nettsiden ikke er slettet enda. Det er ikke sikkert at påtalemyndigheten har klart å skrive ut alle sidene enda. Ypperlig samlig av bevis.
Hilsen en etterkommer av en heks
  Tilføyd: July 14, 2008


---

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord
E-post: hunwww@online.no ---
Jeg er sjelden, nær aldri, blitt beskyldt for å fare med løgn, bedrageri eller falskhet.
Det er lett å ta til efterretning at det er mangt og meget som i desperasjon, hysteri og usaklighet endrer seg fort og videre galskapen i vold der ifra motpartens side!
Tankevekkende og interessant.
Trude sitt innlegg her i Gjesteboken i går er også interessant og verdt et studium!
Hun forestiller seg med sin uttrykksmåte at fordi hun kidnappet barna 03. april 2008 så er og blir barna hennes, og barnas pappa en underordnet person av mindre betydning. Hun har av visse grunner siden kidnappingen forestilt seg på forunderlig slags vis å være alene-mor!
Hva om jeg skulle ha snakket, tenkt og oppført meg slik!
Mens alle barna hele veien, tre måneder fangehold med hjernevask til tross, har gitt uttrykk for å heller ville ha en alene-far. Slikt noe har sine grunner.
De siste tre måneders oppførsel og væremåte ifra hennes side er ikke minst også en av grunnene, og hennes utrolige svikefullhet, frekkhet, egoisme, uansvarlighet, lovløshet og løgnaktighet.
Ungene er ikke dummere enn som så!
Trude er på mange måter et interessant studium.
Ikke minst også med utgangspunkt i ordene og handlingene ifra henne selv!
Likeså når det gjelder Iren K. Hebnes.
Perspektiv i presist og ikke forhastet saklighet på dette har mangt og meget å fortelle!
Hva med å tilstrebe saklighet og helhetlige perspektiver, og fakta, i hva som angår denne saken?
Og uten anonymitet!
Er det for vanskelig for de det gjelder?
Det å oppføre seg anstendig?
Åpenhjertighet uten sannhet, saklighet og anstendighet burde egentlig bare gi ris til egen bak!
Den som lurer andre lurer seg selv.
Og den som lurer seg selv lurer andre.
Og hva med også å være løsnings-orienterte?
Og saklige!
Angrep er ikke det beste forsvar.
Ansvar er det beste forsvar.
Løgn og egoisme er kortvarige saker.
Mangt og meget av det som har skjedd lar seg rekonstruere i henhold til ubestridelige fakta, avskrellet påstander og løgner.
Hva med ydmykhet i så henseende?
Med beste ønsker og håp ifra
Rune L. Hansen!
---
  Tilføyd: July 15, 2008


---

Dette innlegget er sendt ifra: 88.90.36.146 (ti0029a340-0146.bb.online.no):

Navn: Ranveig
Fra: Nordafor
E-post: RanveigWN@gmail.com Jeg vet og har lest mer enn du tror. Og ut fra det er vel svaret ditt som forventet. Saken skal snart avgjøres i Tingretten og da får vi se hva utfallet blir, og hvilken innflytelse alle dine bevis har hatt.

I mellomtiden synes jeg du skal la være å spørre ungene om hvor og hos hvem de vil være. Jeg kan skjønne at ungene vil tilbake til hjemmet sitt, men jeg tror ikke de vil være der foruten moren sin i det lange løp. Barn bør få slippe å velge mellom mor og far. Derfor synes jeg du også skal la Trude få snakke med ungene. Vi har sett nå som tidligere at hun er flink til å ta seg av både store og små barn.

Det var synd vi ikke fikk treffe alle ungene når vi var der, men besøket vårt var slett ikke bortkastet. Vi fikk først være i Lygrefjorden hos Åse. En fantastisk plass og fine, hyggelige folk, ikke minst Åse. Vi traff både Balder og Gudmund som er noen fornuftige, kjekke og velreflekterte ungdommer. Vi var der og kunne støtte Trude og var mye sammen med Tormod, en riktig godunge. Tenk så bra å være baby og lykkelig uvitende om alt styret som foregår i denne verden og ikke minst i hans egen familie.

Mvh Ranveig, Trudes "storesøster"
  Tilføyd: July 15, 2008


---

Dette innlegget er sendt ifra: 81.166.132.32 (32.81-166-132.customer.lyse.net):

Navn: G. Hansen
E-post: hangud@gmail.comJa Rune, løgn og egoisme ER kortvarige saker... Men det hadde vært kult om du kunne si det i handling i stedet for bare i ord!
Med din falske oppførsel lurer du bare deg selv! (du tror vel kanskje selv at du klarer å lure andre...)

Jeg trodde jo før at du hadde noen prinsipper, men det skulle vise seg at du gjør og sier hva som helst, bare det er til fordel for deg selv... Du vet jo selv også at det du nå farer med er løgn og lureri.

Men det er ikke bare moral du ikke følger. Du bryr deg heller ikke om loven og avgjørelsene som blir gjort ut fra den, eller hva fylkesnemda avgjør.

Det du nå har gjort kan med rette kalles en kidnapping. Du har skrevet under en bindene kontrakt om at du skulle levere barna tilbake til deres mor søndag den 6. Trude har etter et enstemmig vedtak fra Fylkesnemda fått den daglige omsorgen for barna.
Det har vel egentlig du også insett, om man tolker et utsagn fra dagboka di den 1. juli: "Jeg er i teorien på forskrekkelig sett og vis likevel ikke fratatt omsorgen for barna i henhold til avgjørelsen, men Trude er påbudt å ha den daglige omsorgen for barna!"

Men som du sier: Løgn og egoisme er kortvarige saker.
  Tilføyd: July 15, 2008

---

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vinberget, Vikebygd, Vindafjor
E-post: hunwww@online.no ---
Det er i beste fall slik du tror det er, Gudmund.
---
  Tilføyd: July 16, 2008

---
Navn: Trygve Einar Gjerde
Fra: Moster
E-post: trygjerd@c2i.net På besøk hos Rune L. Hansen, Vinberget Tindeland. Den 15/7 var Poul Roenberg, fra Danmark og jeg på besøk hos Rune og seks av barna. Trude var dessverre borte med det minste barne, og hadde ikke gitt lyd fra seg siden innbruddsforsøket 6 dager før. Både Rune og barna forteller meg det at mor enda ikke har ringt. Hun kan nok ha ringt og tlf. var opptatt men da vil hun høre det og prøve på nytt!!??
Vi ble veldig godt mottatt og barna var så snille og glade de viste oss tegninger de hadde laget og maleri. Urda Lilje klippet ut et vakkert blad fra et foto og viste meg. Alle var pent kledde og de var ivrige til å fortelle om blomster og planter, gjess, høns og påfuglene.
Poul er en prøvet mann på mange område og det var en opplevelse for denne elektroingeniøren fra Danmark og møte denne familie. Han har selv barn og barnebarn. Han kjørte Bibler til østblokklandene i 20 år før 1991. Senere kjørte han hjelpesendinger til disse land. Det var en pakke til hver famillie og noen pakker var til to eller tre famillier. De hadde plass til 238 pakker i den store kassebilen. Men det hendte en gang at det var over 1000 pakker da de tok dem ut og stablet dem opp for utdeling. De talte mange ganger og ingen forstod noen ting, for bilen rommet bare 238 pakker og den store stabelen med pakker som ble lødd opp ville en på ingen måte ha fått plass til i bilen igjen. Han sønn som var med på turen var storlig forbauset og sa: Men pappa, det må være en Gud til! Det samme forstod jo menigheten som mottok pakkene, at dette var et stort Guds under. De kjørte glade hjem til Danmark for nå hadde alle i den menigheten fått en hjelpepakke.
Barna lyttet undrende til denne sanne historie. Jesus sier: Om vi ikke blir som barn kan vi ikke komme inn i Guds Rike.
Skulle ønske at dere alle som fører den onde strid la ned våpene og omvendte dere til Herren, for Han kan mangfoldig forlate. Men fortsette denne strid da vil det gå evig ille. Dere øver press på Trude for at hun skal skille seg fra Rune. Dere øver press på Rune for at han skal skille seg fra Trude og barna. Det står i Bibelen at Gud hater dette, les i Malakias 2, 16. Hvorfor øver dere press på Trude i denne sak for at hun skal misse Guds velsignelse og gå evig fortapt på grunn av deres uforstand, mord og hevntanker? Det ver skrekkelig å være vitne til dette. Poul kunne ikke forstå at ikke myndigheten grep inn og stoppet galskapen! Hilsen Trygve E. Gjerde.
  Tilføyd: July 16, 2008

---

Navn: Trygve Einar Gjerde
Fra: Moster
E-post: trygjerd@c2i.net Å mene det ene og gjøre noe annet!
Rune L. Hansen er blitt utskjelt og hatet med følgende ord som gal, sinnsyk, stormannsgal og mye mer. Men de som peker på dette og også vet om den diagnosen han fikk som 19 åring, nemlig Schizofreni. Når de så vet dette, så handler de likevel mot ham som om han var den friskeste og sunneste menneske og kunne tåle all deres hån, spott, hat, løgn, hevn og vold. Ja, endatil trussel om skillsmisse. Alle disse ting, sier legevitneskapen gjennom sine skrifter, er utløser for en farlig tilstand for de schizofrene. Den vanligste årsak til at sykdommen angriper et menneske er phsykiske årsaker ved skilsmisse, høyt alkohol forbruk, narkomani, men også store påkjenninger ved voldsbruk og ytre anklager av forskjellige art. En skal altså overfor en schizofren vise den største omsorg og kjærlighet, en skal sørge for at denne lever et så "jevnt" liv som mulig, passiente må ikke opphisses eller på annen måte komme i affekt.
Hvordan har det seg da at de som anklager Rune for denne sykdom, handler stikk motsatt av det legene sier? Likevel tåler Rune det, ja, han har faktisk vært den som har latt seg påvirke av dette langt mindre enn de som angriper.
Disse to voldsmenn som forsøkte å bryte seg inn i Runes hjem, burde jo vite ut fra den påstand de selv kom med om Runes sykdom, at deres handling ville med 90% sikkerhet utløse en disperat handling fra ham, der han kunne ha tatt livet av alle sine barn, seg selv og flere av dere andre. Men dette brydde dere ikke det minste om. Det var ganske uintresant for dere hvordan det ville gå med barna og Rune, bare dere fikk hevne dere. En skrekkelig historie som vitner om at vett og forstand har forlatt noen mennesker der de tar Loven i egne henter uten den ringeste bekymring om hva det ville bringe med seg.
De slipper luften ut av begge forhjulene til leiebilen som Rune hadde, uten tanke for at det kunne ha endet i en katastrofe og drap. Lykkeligvis oppdaget han at bilen var på felgen da han gikk ut av den og hente posten i postkassa, ellers hadde han kjørt ut på asfalten på den smale og svingete hovedveien som har en høy og bratt skråning på høyre side og ville medført den visse død for Rune og barna i bilen om den hadde kjørt utfor her! Det er skremmende hva noen mennesker i sitt hat og manglende vett og forstand får seg til å gjøre.
Barnevernet i Vindafjord handlet tross alt bedre da de fikk sendt Rune på phsykiatrisk klinikk i Haugesund. De trodde på diagnosen om schizofreni og stilte opp med politi, hunder, lege og ambulanse. Men til deres undring så skjedde det hverken den ene eller andre "grusomheten" fra Rune sin side. Han samtalte med politiet i det han selv gikk opp til dem og spurte hva de ville og fulgte lydig med. Nå forsøker barnevernet med en enda kraftigere "medisin" for om mulig å få schizofrenien til å slå ut for fullt hos Rune. Nemlig skilsmisse!! Trussel om skilsmisse har nemlig tatt livet av mange schizofrene, dette vet disse damer svært så godt. Ja, en jeg kjenner og som vi i Kristenfolkets Nasjonale Støttefond forsøker å hjelpe (vi har flere slike!) han har to ganger forsøkt å ta livet sitt når kona har truet med skilsmisse. For noen få år siden var det en som drepte kona, alle barna, untatt ett og seg selv. Jeg kunne nevnt mange andre ting som jeg her kjenner til, men det vil føre for langt. I alle fall så skal en være varsom med denne sykdommen hos dem som har den. Jeg er ganske trygg på Rune. Han har ikke de symtomer jeg har sett hos mange andre. Men det er også slik med denne sykdom at den kan være uskyldig i startfasen og senere hen kan den ved stort phsykisk press slå ut for fullt og gjøre stor skade. Men mennesker med omsorg og kjærlighet for hverandre de demmer opp for dette, hjelper og støtter og gjør at slike sykdommer ikke er til vesentlig skade, uten at det er kommet for langt. Men da kan de også medisineres og leve et helt normalt og godt liv.
Husk det dere som anklager Rune og andre som har det vanskelig: Det er bare Guds nåde som gjør at dere ikke er i samme situasjon. Nå er det det å si til de to voldsmenn som ville bryte seg inn hos Rune, dere trenger langt mer til tilsyn og hjelp enn Rune, men ser dere det????
Vennlig hilsen Trygve E. Gjerde
  Tilføyd: July 16, 2008

---

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord
E-post: hunwww@online.no ---
Til orientering, ifra Rune L. Hansen:
Jeg hverken er schizofren eller paranoid, og har aldri vært det heller. Har aldri noensinne vært psykiatrisk pasient eller lignende heller. Men i min ungdom var jeg en kort tid elev ved en videregående skole, hvor jeg trivdes dårlig. Og det å gå der føltes som et krav ifra foreldre og andre. Jeg trivdes så dårlig at jeg på sett og vis lukket meg inn i min egen verden, - i den verdenslitteraturen jeg elsket og respekterte så høyt. Sokrates, Aristoteles, Goethe, Shakespeare, Moliere, Rumi, Cusanus, Eckehart, Bjørneboe, Wergeland, Bjørnson, etc. Og ble av ledelsen ved skolen anbefalt å slutte skolen, eller eventuelt iallfall oppsøke en lege. Jeg ble anbefalt en psykiater i Trondhjem. Fikk avtale med ham og snakket med ham et par-tre ganger. Fortalte at jeg hadde åndelig samvær og samtaler med Goethe og Sokrates og tilpasset meg dårlig skolen. Han forstod min store interesse for verdenslitteraturen, kultur, natur og slikt - og sa det kunne gi problemer videre i forhold til skoler eller arbeidsliv, og foreslo som en mulighet jeg kunne betenke at han uføre-pensjonerte meg, med de ulemper og fordeler det kunne bety. Han var også kristen. Jeg vurderte hans forslag, og sa at det vel kunne være fordelaktig - iallfall inntil videre. Så kunne jeg lettere fortsette med hva jeg egentlig holdt på med, og være friere sånn sett - og også videre til å ta egne iniativ. Han ordnet med papirene og byråkratiet og jeg ble slik uførepensjonert, og vet lite om hva han skrev den gangen.
Iren K. Hebnes påstår at han skrev schizofren og slikt noe. Mulig det, men jeg tar ikke hennes ord for god fisk. Hun har vært og er løgnaktig i alt det andre.
Poenget er at jeg aldri siden i livet har hatt noe som helst med psykiatri eller slikt noe å gjøre, men har arbeidet med litt av hvert - fortrinnsvis som forfatter, redaktør og utgiver av diverse tidsskrifter (blandt annet Esoterisk Bulletin i Norden), journalist, artikler, nyheter, folkeopplysning, reportasjer, etc., og har drevet butikk og forskjellig slags annet.
Har aldri noensinne vært i nærheten av å ha psykiske problemer, eller å være beskyldt eller mistenkt for slikt noe. At jeg den gangen ble innvilget uførepensjon var god medisin for meg den gangen.
Jeg og min familie har stort sett ikke hatt problemer med noe som helst, hvilket også vår biografi viser. Bortsett fra da vi for 15 års tid siden gav beskjed til kommune-administrasjonen i Skaun i Sør-Trøndelag om at vi har valgt hjemmeundervisning for våre barn. Og straks fikk som uriktig svar at det både er ulovlig og umulig.
Derefter ble vi av Skaun kommune-administrasjon forfulgt og trakassert på allslags tenkelige og utenkelige vis, endog efter at vi flyttet og flyktet derifra.
Den samme slags trakassering ble til vår forskrekkelse på nytt innledet overfor oss våren 2006, av Iren K. Hebnes i spissen for Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon.
Og vi har urettmessig og uhyre grovt løgnaktig av henne blitt beskyldt for all mulig slags galskap og elendighet.
Vi trenger derfor andre, seriøse og saklige mennesker som kan involvere seg i dette pågående, for å finne ut av fakta.
At Iren K. Hebnes styrer alt og det hele med sine uhyre frekke og grove løgner ødelegger fullstendig vår familie.
Vi trenger hjelp!
---
  Tilføyd: July 17, 2008

---

Navn: Trygve Einar Gjerde
Fra: Moster
E-post: trygjerd@c2i.net Kjære Rune m/fam.
Det var godt du gav en orientering om dette med den påståtte sinnssykdom, for den har ligget på lur hele tiden. Når psykologer og andre ikke har noen annen knagg å henge dette på så blir det som oftes dette med schizofreni.
Da jeg skrev siste innlegg så ble det ikke plass til mer, jeg hadde tenkt å utdype dette tema litt nærmere for å vise den mennesklige svakhet at når en ikke lenger kjenner sjelens tilstand og sinnets og åndens psyke, da soper en liksom alt under "schizofreniteppet". Nå er det nok dyktige og innsiktsfulle leger og psykologer som kan stille den rette diagnose! Jeg hadde en onkel med diagnosen og som reder og arbeidsmann så har jeg møtt flere med denne diagnosen. Som formann i Kristenfolkets Nasjonale Støttefond så har jeg også møtt disse. Felles for de alle, Rune, er at de ikke har noe til felles med deg i din væremåte unntatt en eller i høyden to ting. Men det kan jo jeg og mange med meg også ha, så det er ikke noe som helst bevis. Skal denne sykdom kartlegges ordentlig, så ser jeg av faglitteraturen at her må et lengre samarbeid mellom pasient og spesialist til. Det har ikke du Rune hatt overhode og følgelig så kan heller ikke dette bevises om deg.
Nå har du en spesiell væremåte, det er så, du har også en spesiell filosofi, men er dette forbudt?
Vi vet at sosialismen og nasjonalsosialismen ikke tåler avvik fra den A4 norm de har satt på mennesket. De har gjennom sin politikk og skolevirksomhet tilstrebet denne likhet og menneskekopiering. Gud har bare skapt orginaler og ønsker ikke noe annet. For Han skapte oss alle i sitt billede og ulike for at vi skulle utfylle hverandre. Vi ser av historien at Han endatil måtte gi oss forskjellige språk (Babels forvirring) for at vi ikke skulle arbeide på vår egen undergang. Hitler tok ikke hensyn til dette. Han satte som nasjonalsosialist, opp en menneskelig norm og skulle ha alle til kopier, helst av seg selv. Marx, Lenin og Stalin like så. Dette har vært en menneskelig svakhet gjennom alle tider, at de ikke har tålt noe som helst avvik fra A4 normen. Når så du Rune hadde spesielle oppfatninger om skole, barnehage, hjem, hage, kristendom, natur som Guds skaperverk osv. så måtte dette gå galt når du kolliderte med sosialismen. Det gikk bra i Sveio. Der var det ikke sosialismen som rådde hverken i Kommunestyre eller Barnevern. Men så traff du sosialismens ideal gjennom barnevernet i Vindafjord og da ble det full kollisjon. Kunne du ha unngått det? Jeg tror ikke det. Om du hadde gitt etter på et plan, så ville de kjørt hardere på et annet. Dette kan lett bevises av de tilgjenglige dokument som jeg har lest gjennom flere ganger! Jeg tror ikke at Barnevernet selv er klar over hvor lett de har avslørt seg på dette punkt.
Er så dette noe nytt i Norge? Nei, desverre, vi har i vår historie så mange skampletter på vår norske folkesjel at vi burde som folk og nasjon bøye oss dypt i støvet for den hellige Gud i denne sak. Tenk på Samene, Taterne, Sigøynerne de var ikke A4, Juklerød, Hans Nielsen Hauge, de var ikke A4. Den Herre Jesus Kristus selv, Han var ikke A4 og ble korsfestet for våre og sine morderes synder. Ja, det var din og min synd som korsfestet Ham. Det har til alle tider vært ropt korsfest, korsfest over dem som ville leve annerledes og spesielt om de bekjente troen på Jesus Kristus. 6 millioner jøder ble brent i ovnene av nasjonalsosialismen fordi de ikke var A4. De var annerledes og det skulle ikke tåles! Gud hjelpe oss for straffen som venter for all denne uforstand, hat, havesyke, ringakt, mord, løgn, forakt. 15000 barn blir drept i mors liv i dette lille land hvert år, og med alle dem som blir utryddet gjennom prevensjonens ondskap og dårskap på grunn av forfengelighet og likegyldighet fordi de gjerne ville være A4, så er syndemålet mer enn fullt for Norge og nå kommer straffen!
Men den som lever med Herren skal bli salig, de andre fordømt. Hva hjelper det da om de ville gjøre alle mennesker til kopier?
Kjærlig hilsen
Trygve E. Gjerde.
  Tilføyd: July 19, 2008

---

Dette innlegget er sendt ifra: 83.109.189.66 (ti0049a380-1344.bb.online.no):

Navn: medmenneske
Fra: Rogaland
E-post: bekymret112@live.com Jeg er så enig med Trygve Einar. Selv om en har en slik diagnose, kan en leve et godt liv med litt hjelp og kanskje medisiner hvis dette kan ha en god virkning.
Det er nok ikke det som gjør at noen av oss er bekymret. Det som gjør meg litt opptatt av dette, er det faktum at du Rune snakker så stygt om din tidligere kone, samtidig som du blir veldig irritert når noen gjør det samme om deg.
Det gjorde meg veldig trist å lese hvordan din eldste datter har grått seg i søvn fordi du hadde fysisk avstraffet noen av hennes brødre. Jeg kjenner smerten langt inni meg. Det står i bibelen at du skal gjøre mot din neste hva du vil at din neste skal gjøre mot deg. Er den behandlingen du har gitt dine en behandling du ønsker å være gjenstand for. Har du blitt oppdradd med fysisk avstraffelse, og syns du at det var helt i orden??
At du skal være far og sjef i huset kan være en grei arbeidsordning, men i en familie og i samfunnet forøvrig, er det minste vi kan gjøre å vise like stor respekt for hver liten oppgave som blir gjort for å få et godt felleskap. Gud har aldri sagt at noe av det han har skapt har mindre verdi og har krav på mindre respekt enn noe annet. Du som har så god kjennskap til samspillet i naturen har vel også sett hvor viselig alt er tilrettelagt. Og Gud har kanskje gitt oss mennesker Kvinner og menn, en oppgave å forvalte disse verdier, men vi har ingen tillatelse til å si at et menneske er mindre verdt enn et annet.
Håper at barna har det bra. Og bare så du vet det: Du har ingen tillatelse fra Gud til fysisk avstraffelse av barna. Det har jeg aldri lest i bibelen. Hilsen et medmenneske
  Tilføyd: July 19, 2008---


Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord
E-post: hunwww@online.no ---
Påstander og forhastede slutninger er IKKE det samme som fakta eller bevis. Dette bør visst sies og skrives om og om igjen!
Endog hva min datter Idun påstod eller fortalte var på ingen som helst måte sant. Og min eldste sønn Balder vil nok kunne påstå litt av hvert han også - som dog ikke er sant. Likeså Trude. Mere og mere også Gudmund. (De tror seg å støtte Trude slik.) Og Iren K. Hebnes har påstått så mangt og meget - som absolutt ingenting som helst har med virkeligheten eller fakta å gjøre! (Jeg henviser til Hekseboken 2008).
Det er fort og lett å gjøre andre mennesker vondt og å ødelegge og å skade HVIS påstander, forhastede slutninger og spekulasjoner forveksles med fakta! Slik hverken kan det eller skal det være. Endog i norske Straffeloven heter det at en er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Det skulle bare mangle!
Når det gjelder mine Dagboks-notater, anmerkninger og påvisninger av Trudes løgnaktighet, falskhet og bedrageri - om det var utelatt, hvilken situasjon befant jeg meg nu i da?
Likeså når det gjelder Iren K. Hebnes, og andre?
Skal ikke selvforsvar og påvisning av hendelses-forløp være akseptabelt? Og til erindring? Hva som senere hen utfolder seg, og som en kanskje også kan frykte eller mistenke, blir mye lettere å forstå om sammenhengene og væremåtene og alt det andre erindres og settes i perspektiv og kronologi og slikt noe! Eller hva?
Det er vel egentlig både min og enhvers erfaring?
Iøvrig: Jeg er hverken voldelig av meg, så tvert om, eller bruker fysisk straff eller avstraffelse. Men jeg er levende og sindig og snill og mild av meg. Og det å klaske noen på kinnet eller å bite noen i haken, om det passer seg slik, er ikke tabu for meg - og er heller ikke forbudt i lov og rett. Selvfølgelig ikke. Det er slikt noe vi alle i noen slags form gjør, i sjeldne situasjoner, og om nødvendig og riktig bør og skal gjøre, uten sinne og uten vold og forsiktig og absolutt uten å skade! Jeg har skrevet om dette og slikt noe tidligere. (Det har mange andre også gjort - i litteraturen.)
For mitt vedkommende er jeg langt mindre "voldelig" enn folk flest. Det samme gjelder for resten av min familie også. Vi har vokst opp med Buddha, Albert Schweitser, Mahatma Gandi, Det nye testamentet i Bibelen, osv.! Vi er ikke voldelige.
Og dette med gjensidig respekt og å tjene hverandre, osv. - hvor ofte har jeg vel ikke skrevet om det, og praktisert det, i de siste mere enn 30 år!
Og hva sier vel ikke barna selv om det? De som ikke har interesse av å lyge om det? De 6 barna som er her hjemme nu - og som bare vil være hjemme hos sin kjære og snille far. Straffe de?! Være voldelig overfor de?! Så langt langt derifra!
Ta en telefon - og spør de selv! Snakk med de!
Påstander - om enn ifra Iren K. Hebnes (som er et monster) er ikke det samme som fakta!
Med beste hjertelige hilsner ifra
Rune L. Hansen
---
  Tilføyd: July 21, 2008

---


Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord
E-post: hunwww@online.no --- Enda noen ord til orienterig
ifra Rune L. Hansen:
---

Saken dreier seg om kriminelle som forsøker å ta far og hjemsted ifra barna.

Den ene av de kriminelle er deres egen mor, Trude Monica Hansen. Den andre er Iren K. Hebnes, leder for sosial- og barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon.
Begge er de politi-anmeldte og har hatt mere eller mindre bevisste medskyldige til å hjelpe seg.

Trude - Rune L. Hansen sin fra-separerte ektefelle - har alltid vært løgnaktig. Dette har hun i følge seg selv ifra sin mor og sin barndom. Dette er en av Trude sine svakheter, som Rune har lært seg til å leve med - og som Trude selv har kjempet imot som et problem. Et problem hun stort sett i årenes løp har taklet bra takket være støtten ifra Runes anstendighet. Problemet har stort sett bare periodevis og tidvis gjort seg gjeldende - uten å ha hatt eller fått videre stor betydning.
Våren 2006 ble det annerledes og meget verre. Utløst av et bestemt hendelses-forløp, og da særlig av en bestemt hendelse. Et møte i Vikedal med Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon. Hvor hele familien, og da særlig Balder, ble utsatt for grov trakassering.
Og videre av at Balder, deres eldste sønn, da 20 år, flyttet hjemmenfra. Efter at han ble et stort problem hjemme efter nevnte møtet i Vikedal.

Det var løgnaktighet, likegyldighet og uansvarlighet ifra Trude sin side som gjorde at Rune for å verne om barna og familien måtte forlange seperasjon og skilsmisse hvis hun ikke skikket seg. Det gjorde hun ikke, hun ble verre og verre. Seperasjon eller skilsmisse ville hun dog absolutt ikke ha, sa hun om og om igjen overfor Rune og alle andre.
Hun ville iallfall ikke ha en alminnelig skilsmisse eller seperasjon. Det viste seg mere og mere at hun gikk i andre tanker, om sin egen lovstridige måte i løgnaktighet og falskhet å gjøre tingene på. Dette ble om og om igjen mere og mere gjennomskuet av Rune, som advarte imot ulovligheter og løgnaktighet. Det hjalp bare tidvis og periodevis. Trude strevde med å te seg anstendig og saklig, men klarte det bare i kort tid av gangen. Rune foreslo gjentagne ganger kompetent familierådgivning, men Trude avviste dette og ville heller snakke med naboer og kjente om saken, ofte bak Rune sin rygg - uten at Rune eller resten av familien fikk vite noe om det. Hun løy overfor resten av familien om hva hun hadde snakket med naboer og kjente om, og ofte også at hun gjorde det. Og hun forsøkte på så forskjellig vis fordekt å få med seg resten av familien på løgnaktighet og falskhet.
Hun gikk mere om mere i planer om selvtekt og ulovligheter. Og ble stadig mere og mere ustabil, løgnaktig, falsk, likegyldig og uansvarlig. Kritikk eller snakk om sin uakseptable oppførsel ville hun ikke høre snakk om og ble det fort spetakkel ut av.
Det var som nevnt et spesielt hendelses-forløp våren 2006 som utløste Trudes særlig uakseptable oppførsel.

Rune og Trude ble sammen da Trude var 16 år - og Rune 12 år eldre. Det har alltid vært selvfølgelig og naturlig for de begge at Rune er den ledende og hovedansvarlige i familien. Uten at dette har medført eller vært noen konflikt. Trude for sin del har vært stolt av og glad for at det har vært slik - i all hovedsak. Unntakene har vært få og små.
Hoved-ansvaret for all undervisning og omsorg i familien har også Rune stått for, til alles glede og tilfredshet. Hvilket brått tok slutt våren 2006 med hensyn til Balder - og derefter Trude.
Trude ville plutselig være den bestemmende og ansvarlige - og kom i full trass. Et par måneder efter at Balder gjorde det samme, efter sitt møte med Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon i nevnte møtet i Vikedal. Trude kom i trass straks efter at Balder flyttet hjemmenfra i mai 2006. Trude gikk da til Balder for å igangsette krigføring imot Rune.

Trude maktet da ikke å innse at hun slik var i ferd med å ødelegge hele familien, og da særlig barna. Og maktet ikke å innse at hun måtte slutte med løgnaktighet og falskhet - og tanker om lovstridigheter. Og det ble verre og verre.

---

Vi kan ikke la kriminelle mennesker hærje med og ødelegge livene våre. Hverken Iren K. Hebnes eller Trude. Både jeg og barna er fullstendig uskyldige i det som nu pågår.
Iren K. Hebnes og Trude er forskriftsmessig politi-anmeldt, og Rune har informert åpent og sannferdig og fyldig om saken ifra begynnelsen.
Seriøse, kompetente og saklige mennesker må se på denne saken vår - og finne ut av hva som er fakta. Ikke Iren K. Hebnes eller mennesker som automatisk tror at det Iren K. Hebnes sier og gjør er sant og riktig. For det er det nemlig ikke!

Det er på ingen måte akseptabelt at kriminelle tror seg å kunne frata barna både deres far og deres hjemsted. Og heller ikke at Iren K. Hebnes eller andre tror seg å ha rett til trakassering, krenkelser og løgnaktighet ment for å ødelegge våre liv. Slikt noe kan bare ikke godtaes.

Det er snart tusen løgner og lovbrudd, om ikke flere, i denne saken, ifra Iren K. Hebnes sin side! Og saken har pågått i mere enn to år. Hva skal til for å vekke lov og rett i Norge i år 2008?!

Familien Hansen har friske, flinke, kjekke, talentfulle, kunnskapsrike, sosiale, høflige, hjelpsomme og glade barn som alle og enhver skryter av.
Og så skal Iren K. Hebnes med løgn og bedrageri komme og ta ifra barna deres foreldre, integritet og hjemsted?! Slikt noe hører ingen steds hjemme! Slikt noe er kriminell ugjerning av verste sort!

Det er dog ikke Trude sin ære og fortjeneste at barna er så friske, flinke, kjekke, talentfulle, kunnskapsrike, sosiale, høflige, hjelpsomme og glade og fornøyde som de er. Det er Rune sin ære og fortjeneste. Desto grovere og verre er løgnene og uretten ifra Iren K. Hebnes sin side - som på sett og vis har forsøkt å fremstille det som motsatt!

At Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon overtok omsorgen for barna i familien Hansen ville ha vakt harme og bestyrtelse hos alle og enhver som kjenner barna og familien! Likevel har Barnevern-tjenesten gjennom skrivet og vedtaket ifra Fylkesnemnda funnet på en utspekulert måte å gjøre det på så det ser ut som at Barnevern-tjenesten tapte saken! Mens det som ble skrivet ifra Fylkesnemnda i virkeligheten ble enda mere totalt nederlag og knusende for hele familien. Gjort på en måte så det skal synes for andre som motsatt!

Rune L. Hansen er og skal være uskyldig inntil det motsatte er bevist (i henhold til Straffeloven). Påstander og "hvitvasking" av påstander er ikke bevis. Bevis for hans uskyld foreligger i rikt monn.
Bevis for de kriminelle ugjerninger ifra Iren K. Hebnes og Trude Monica Hansen foreligger også i rikt monn.

For her å nevne noe: Rune ble i januar 2007 av Iren K. Hebnes tvangs-innlagt ved psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Haugesund - fullstendig uten grunn og uten begrunnelse. Tvangs-innlagt av Iren K. Hebnes med fullstendig løgnaktige påstander - som hun forsøkte å få "hvitvasket" av psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Haugesund. Plutselig - efter i alle år å ha forsørget og ha hatt omsorg for alle barna og sin kone, uten det minste som helst kontakt med psykiatri og uten noensinne å ha hatt eller medført psykiske problemer - siden en bestemt anledning i sin ungdom!
Det orienteres ifra Rune sin side om dette blandt annet i et skriv datert 17. juli 2008, som går slik:

"Jeg hverken er schizofren eller paranoid, og har aldri vært det heller. Har aldri noensinne vært psykiatrisk pasient eller lignende heller. Men i min ungdom var jeg en kort tid elev ved en videregående skole, hvor jeg trivdes dårlig. Og det å gå der føltes som et krav ifra foreldre og andre. Jeg trivdes så dårlig at jeg på sett og vis lukket meg inn i min egen verden, - i den verdenslitteraturen jeg elsket og respekterte så høyt. Sokrates, Aristoteles, Goethe, Shakespeare, Moliere, Rumi, Cusanus, Eckehart, Bjørneboe, Wergeland, Bjørnson, etc. Og ble av ledelsen ved skolen anbefalt å slutte skolen, eller eventuelt iallfall oppsøke en lege. Jeg ble anbefalt en psykiater i Trondhjem. Fikk avtale med ham og snakket med ham et par-tre ganger. Fortalte at jeg hadde åndelig samvær og samtaler med Goethe og Sokrates og tilpasset meg dårlig skolen. Han forstod min store interesse for verdenslitteraturen, kultur, natur og slikt - og sa det kunne gi problemer videre i forhold til skoler eller arbeidsliv, og foreslo som en mulighet jeg kunne betenke at han uføre-pensjonerte meg, med de ulemper og fordeler det kunne bety. Han var også kristen. Jeg vurderte hans forslag, og sa at det vel kunne være fordelaktig - iallfall inntil videre. Så kunne jeg lettere fortsette med hva jeg egentlig holdt på med, og være friere sånn sett - og også videre til å ta egne iniativ. Han ordnet med papirene og byråkratiet og jeg ble slik uførepensjonert, og vet lite om hva han skrev den gangen.
Iren K. Hebnes påstår at han skrev schizofren og slikt noe. Mulig det, men jeg tar ikke hennes ord for god fisk. Hun har vært og er løgnaktig i alt det andre.
Poenget er at jeg aldri siden i livet har hatt noe som helst med psykiatri eller slikt noe å gjøre, men har arbeidet med litt av hvert - fortrinnsvis som forfatter, redaktør og utgiver av diverse tidsskrifter (blandt annet Esoterisk Bulletin i Norden), journalist, artikler, nyheter, folkeopplysning, reportasjer, etc., og har drevet butikk og forskjellig slags annet.
Har aldri noensinne vært i nærheten av å ha psykiske problemer, eller å være beskyldt eller mistenkt for slikt noe. At jeg den gangen ble innvilget uførepensjon var god medisin for meg den gangen.
Jeg og min familie har stort sett ikke hatt problemer med noe som helst, hvilket også vår biografi viser. Bortsett fra da vi for 15 års tid siden gav beskjed til kommune-administrasjonen i Skaun i Sør-Trøndelag om at vi har valgt hjemmeundervisning for våre barn. Og straks fikk som uriktig svar at det både er ulovlig og umulig.
Derefter ble vi av Skaun kommune-administrasjon forfulgt og trakassert på allslags tenkelige og utenkelige vis, endog efter at vi flyttet og flyktet derifra.
Den samme slags trakassering ble til vår forskrekkelse på nytt innledet overfor oss våren 2006, av Iren K. Hebnes i spissen for Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon.
Og vi har urettmessig og uhyre grovt løgnaktig av henne blitt beskyldt for all mulig slags galskap og elendighet.
Vi trenger derfor andre, seriøse og saklige mennesker som kan involvere seg i dette pågående, for å finne ut av fakta.
At Iren K. Hebnes styrer alt og det hele med sine uhyre frekke og grove løgner ødelegger fullstendig vår familie.
Vi trenger hjelp!"

---

Barna er nu hjemme og glade og fornøyde, efter å ha vært kidnappede og holdt som fanger av sin mor i tre måneders tid. En vanskelig tid for barna, som nu altså endelig er hjemme igjen - og som ingenting annet ønsker enn å få være i fred og ro hjemme med sin far. En på alle måter solid og stødig far som de er meget glad i - og som er meget glad i barna, og som alltid og på alle måter har gjort og gitt sitt beste for de. Det har ikke deres mor vært og gjort, men barna og deres far er likevel glad i også henne, og håper hun i fremtiden vil være i stand til å te seg bedre enn hun har gjort. Dette nu var den tredje eller fjerde kidnappingen av barn i vår familie ifra hennes side. Og den verste. Barna ble blandt annet holdt fullstendig uten noen som helst kontakt med sin far, i tre måneder, fullstendig imot sin vilje. Og selv holdt hun seg også omtrentlig fullstendig ifra dialog, samtale og kontakt med Rune i denne tiden.
Kriminelle forhold som er politi-anmeldt, og enda til behandling hos Påtalemyndighetene.

---

Voldsbruk i familien Hansen, av Rune? Hvorfra kommer slike påstander? Hvorifra har de sin kilde? Den som sjekker det opp vil kunne finne det ut - og at det absolutt ikke er sant.
Vrangforestillinger, hos Rune? Til det er å si akkurat det samme.
Voldsbruk og vrangforestillinger - inntrykk forsøkt skapt og anført som påstander ifra Iren K. Hebnes. Usle og kriminelle påstander, uten noen som helst rot i virkeligheten. Som hele hennes begjæring overfor Fylkesnemnda. Alt og det hele løgn og bedrageri ifra ende til annen. Som altså også er politi-anmeldt.

---
Rune L. Hansen
---
  Tilføyd: July 21, 2008

---

Dette innlegget er sendt ifra: 143.97.2.35 (ibv2.statoil.com):

Navn: Snusfornuften
Fra: Norge
E-post: snusfornuften@gmail.com Nei nå står ikke verden til påske. Jeg håpet endelig at du hadde blitt "taua inn" for enten barnemisshandling, kidnapping eller trygdebedrageri. Du vet det kanskje ikke, men du har faktisk sagt at du har mottatt uføretrygd i mer enn 30 år uten å være syk. Det er trygdebedrageri og legen som sykemeldte deg kan være skyldig i medvirkning. Jeg har forøvrig aldri sett noe brev fra deg til trygde- myndighetene der du sier at du ikke vil motta trygd lengre fordi du er frisk. Det ville ha vært en ærlig ting å gjøre.
Og det at du ikke er syk, gjør at du er strafferettslig tilregnelig for de forbrytelser mange mener at du er skyldig i.
Du vet nok da også at du gjør barna en stor urett i å ikke la dem få snakke med sin mor. Ja tilogmed la dem tro at hun ikke har forsøkt å kontakte dem. At du sier at barna er glade for å være hjemme igjen, er nok sant. Det er jo deres hjem. Men hvorfor i all verden tror du at du alene har rett til din og din tidligere kones felles eiendom ? Da jeg leste forslag til avtale som du hadde lagt ved dokumentene til Fylkesnemda tenkte jeg at du må være helt "tett i nøtta" Hva i all verden skulle tilsi at du har større rett enn Trude ? Nei, stikk fingen i jorda og hold den bakke kontakten.
Du sier også at du i alle år har "forsørget" familien. Du vet jo også at din trygd ikke har bidratt til den hele forsørgelse. Det var virkelig forferdelig at barna fortsatt er i ditt fangenskap. Ser at noen kaller det for "gasskammer". Ja for du tør vel ikke slippe dem ut slik at de kan få treffe de "innfødde"?
Jeg håper snart rettferdigheten seirer.
  Tilføyd: July 21, 2008

---

Dette innlegget er sendt ifra: 85.167.241.153 (ti0029a340-0663.bb.online.no):

Navn: Bekjent
Fra: Trøndelag
E-post: tronder@gmail.com Det at du aldri har vært psykiatrisk pasient er jo ikke noe bevis for at du er frisk. Det hele er ganske så tragisk. Du har hele livet ditt inntil nylig fått levd ut din drømmeverden, med en lojal kone og deretter lojale unger. For det koster å sette seg opp mot deg. Du har dine metoder om avstraffelse enten fysisk eller til de grader psykisk. Det har folk utenfor din familie også merket. Deres straff er å bli politianmeldt og lagt ut på nettet med fullt navn og adresse. Men jeg er sikker på de godt kan står for både det de har gjort, sagt eller skrevet.

Andre igjen har direkte blitt sjikanert på det groveste, som f.eks. de som jobber i barnevernet og egentlig bare utfører jobben sin. Det er faktisk mange i dette land som i voksen alder takker barnevernet fordi de grep inn i uverdige forhold i hjemmet. Atter andre saksøker staten for tapt skolegang fordi barnevernet ikke grep inn...............

All den svada du skriver om Trude og hennes barndom er jo bare til å riste på hodet av.

Hilsen Oppgitt trønder
  Tilføyd: July 21, 2008

---

Dette innlegget er sendt ifra: 85.167.241.243 (ti0029a340-0753.bb.online.no):

Navn: Nordlendingen
Fra: Midnattsolens land
E-post: brutus@gmail.com Til Trygve Einar Gjerde
Jeg har i flere dager prøvd å kommentere i gjesteboka uten hell, men prøver på nytt.
Jeg har ut fra det jeg har lest og hørt til nå, sagt at Rune opptrer som en psykopat. Dersom det er slik du skriver at Rune lider av schizofreni, er jeg enig i at psykologisk behandling og medisinering vil kunne hjelpe. Det første steget er å innrømme at en trenger hjelp. Dersom du som hans venn kunne få han til det, har du gjort en kjempejobb. Ingenting ville være bedre enn at han kunne bli så bra at han kan ha et normalt forhold til sine barn slik andre fraskilte fedre har. Det mener både Trude og jeg. Derfor var det svært ille han ikke overholdt den skriftlige avtalen han hadde med Trude og til de grader ødela for seg selv.
Ser at Rune skriver han ikke er syk. En frisk mann som hever trygd kalles trygdemisbruker. Kriminalitet av verste sort for å bruke Runes egne ord.

Det som jeg synes er meget ille med ditt innlegg, er at du prøver å presse Trude tilbake i et ekteskap hun nå har gått ut av. Du prøver å legge skylden på henne for at Rune på grunn av sin sinnslidelse kan komme til å begå grusomheter. Dette er horribelt og vil bli politianmeldt. Det går en grense selv for kristne for hva de skal holde ut. Mine kristne venner sier det er akseptabelt med skilsmisse i spesielle tilfeller. Bare fanatikere mener at skillsmisse må unngås for enhver pris. Trude har bestemt seg for å skilles. Skulle hun gå tilbake, blir barna i så fall sendt i fosterhjem. Etter å ha sjekket deg ut på nettet, ser jeg du er sentralstyremedlem i partiet Kristen framtid (www dot ikrist dot com). Jeg er dypt rystet over hva du og partiet står for samt ulike artikler du har skrevet. Jeg oppfordrer andre lesere av gjesteboken til å se nærmere på hva slags person vi har med å gjøre.

Ser du kaller meg voldsmann. Jeg har aldri begått vold verken mot min familie eller andre. Vi prøvde rettsmessig å bringe barna tilbake til Trude. Først prøvde Trude og Åse å snakke med Rune, men uten hell. Dernest sa jeg nokså høyt at det ikke var vits i å diskutere med han og så prøvde vi å åpne døren. Det er tross alt Trudes eget hjem. Hun eier det meste av eiendommen. Da det viste seg vanskelig å åpne døren, stoppet vi av hensyn til barna. Da Rune straks etter truet med øks ringte vi politiet. De prøvde også og snakke han til fornuft uten hell. Slik situasjonen var, anbefalte de oss å trekke oss tilbake noe vi også gjorde.
Skal man nevne vold må man heller se på det som skjedde på Finnskogen. Rune stormet inn i huset til Aud Signy klokken to på natta, ødela døren, truet de voksne, krasjet i to biler da han prøvde å stikke av med barna og var nær ved å kjøre på et par personer. Men han er en ekte kristen og kan tillate seg slikt har jeg skjønt.

Til opplysning så vil en bil uten luft i begge forhjulene ikke være mulig å kjøre i det hele tatt. Det som imidlertid er mulig, er at man ved dette forhindrer en person iallfall for en tid å kjøre rundt med 6 barn i en bitteliten leiebil. Det skal heller ikke være sikring for alle barna i den ordinære bilen. Hva om noe hadde skjedd eller skjer under slik kjøring? Hvem tar ansvaret?

Ser du skriver at Trude ikke har telefonert til barna. Det er et paradoks at du beskriver hvor syk Rune egentlig er, likevel tror du helt og fullt på hvert et ord han sier/skriver til deg.
Min kone og jeg kan bevitne at Trude prøvde, ja hun ba på sine knær, men han avslo. Senere har hun prøvd på nytt uten hell. I sin fortvilelse har hun lagt inn et innlegg i gjesteboka 14.07 hvor hun prøver å få gitt beskjed til sine barn.

Jeg ser det er nytteløst å diskutere med både deg og Rune og vil heretter la være å kommentere noe som helst. Det dere skriver taler likevel for seg selv.
Jeg lener meg tilbake i trygg forvissning om at rettferdigheten vil seire (at Trude rettmessig får barna) og at Guds mening vil skje (men ikke av den Guden dere fariseere tror på.

Hilsen
”Nordlendingen”
  Tilføyd: July 21, 2008


---

Dette innlegget er sendt ifra: 143.97.2.35 (ibv2.statoil.com):

Navn: snusfornuften
Fra: Norge
E-post: snusfornuften@gmail.com Her må det være noe forferdelig galt. Hvem er det som skriver på vegne av Rune H. Han ville vel ikke omtale seg selv i 3.person? I og med at det ikke er skrevet noe i dagboken, er han vel ikke hjemme, og hvor er så barna? Har han tatt barna med på tur igjen ?
Trygve Einar, Jeg tror også på mirakler og helbredelse ved bønn, men det er ikke sikkert at Gud vil at dette ekteskapet skal "helbredes" enda og du må huske på at det var Rune som først ville skilles. (hvis ikke Trude kunne oppføre seg) Vel nå har hun sagt seg enig i det, og hva er nå så galt med det.
Hvis begge foreldrene samarbeider om barna, kan det være greitt å bo på to steder.
Det er også sant som "Nordlendingen" sier. Hvis ikke Trude skilles fra Rune, vil barna bli sendt i fosterhjem. Er det det du vil ? Og det er Trude som ble tilkjent den daglige omsorgen for barna i Fylkesnemda. Det får hun ganske sikkert i tingretten også. Hva så ? Skal Trude og barna leve i konstant frykt og usikkerhet. Er dette nestekjærlighet?
Her er det noe fundmentalt galt et sted ! Tenk på ungene først og ta tiden til hjelp.
  Tilføyd: July 21, 2008

---

Dette innlegget er sendt ifra: 80.203.233.106 (106.80-203-233.nextgentel.com):

Navn: Øyvind Erland
Fra: Stavanger
E-post: oyvinderland@yahoo.no Hei Rune!

Skremmende å lese om dine erfaringer med mattilsyn og barnevern. De vil ha oss inn i det djevelske Ap-systemet der både barn og dyr skal i bur og alles tanker skal synkroniseres.

Når du dokumenterer deres ugjerninger er det selvsagt vanskelig å unngå at din familie nevnes, selv mattilsynet sprer jo ondsinnet sladder om dem. Men familien er ikke noe man kan velge på samme måte som venner og kjente, så jeg synes du (og utenforstående) bør være mer forsiktig med å offentligjøre og kritisere deres liv og tanker.

Jeg synes også det er trist å lese de hatefulle anonyme kommentarene du får i gjesteboken. Spesielt reagerer jeg på kommentaren om din uføretrygd. Denne type kommentarer ville du garantert ikke fått om de ellers hadde syntes du var en grei person.
Men til de som lot seg forlede til å mene du er kriminell: Selv blir jeg både fysisk og psykisk syk av å ha en A4-jobb. At jeg er frisk når jeg ikke jobber vil ikke si at jeg bør få meg en jobb...
Uansett ser jeg ikke poenget med å ha en jobb som ødelegger natur, folk og dyr. Trygd er også basert på disse ødeleggelsene, så det bør ikke være noe man karrer til seg mest mulig av. Bedre er det å jobbe for å gjøre seg mest mulig uavhengig av dette systemet ved å ta seg av sine barn og produsere det man trenger selv.

Med vennlig hilsen
Øyvind Erland
  Tilføyd: July 22, 2008

---


Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord
E-post: hunwww@online.no --- Enda noen ord til orienterig
ifra Rune L. Hansen:
---

Saken dreier seg om kriminelle som forsøker å ta far og hjemsted ifra barna.

Den ene av de kriminelle er deres egen mor, Trude Monica Hansen. Den andre er Iren K. Hebnes, leder for sosial- og barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon.
Begge er de politi-anmeldte og har hatt mere eller mindre bevisste medskyldige til å hjelpe seg.

Trude - Rune L. Hansen sin fra-separerte ektefelle - har alltid vært løgnaktig. Dette har hun i følge seg selv ifra sin mor og sin barndom. Dette er en av Trude sine svakheter, som Rune har lært seg til å leve med - og som Trude selv har kjempet imot som et problem. Et problem hun stort sett i årenes løp har taklet bra takket være støtten ifra Runes anstendighet. Problemet har stort sett bare periodevis og tidvis gjort seg gjeldende - uten å ha hatt eller fått videre stor betydning.
Våren 2006 ble det annerledes og meget verre. Utløst av et bestemt hendelses-forløp, og da særlig av en bestemt hendelse. Et møte i Vikedal med Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon. Hvor hele familien, og da særlig Balder, ble utsatt for grov trakassering.
Og videre av at Balder, deres eldste sønn, da 20 år, flyttet hjemmenfra. Efter at han ble et stort problem hjemme efter nevnte møtet i Vikedal.

Det var løgnaktighet, likegyldighet og uansvarlighet ifra Trude sin side som gjorde at Rune for å verne om barna og familien måtte forlange seperasjon og skilsmisse hvis hun ikke skikket seg. Det gjorde hun ikke, hun ble verre og verre. Seperasjon eller skilsmisse ville hun dog absolutt ikke ha, sa hun om og om igjen overfor Rune og alle andre.
Hun ville iallfall ikke ha en alminnelig skilsmisse eller seperasjon. Det viste seg mere og mere at hun gikk i andre tanker, om sin egen lovstridige måte i løgnaktighet og falskhet å gjøre tingene på. Dette ble om og om igjen mere og mere gjennomskuet av Rune, som advarte imot ulovligheter og løgnaktighet. Det hjalp bare tidvis og periodevis. Trude strevde med å te seg anstendig og saklig, men klarte det bare i kort tid av gangen. Rune foreslo gjentagne ganger kompetent familierådgivning, men Trude avviste dette og ville heller snakke med naboer og kjente om saken, ofte bak Rune sin rygg - uten at Rune eller resten av familien fikk vite noe om det. Hun løy overfor resten av familien om hva hun hadde snakket med naboer og kjente om, og ofte også at hun gjorde det. Og hun forsøkte på så forskjellig vis fordekt å få med seg resten av familien på løgnaktighet og falskhet.
Hun gikk mere om mere i planer om selvtekt og ulovligheter. Og ble stadig mere og mere ustabil, løgnaktig, falsk, likegyldig og uansvarlig. Kritikk eller snakk om sin uakseptable oppførsel ville hun ikke høre snakk om og ble det fort spetakkel ut av.
Det var som nevnt et spesielt hendelses-forløp våren 2006 som utløste Trudes særlig uakseptable oppførsel.

Rune og Trude ble sammen da Trude var 16 år - og Rune 12 år eldre. Det har alltid vært selvfølgelig og naturlig for de begge at Rune er den ledende og hovedansvarlige i familien. Uten at dette har medført eller vært noen konflikt. Trude for sin del har vært stolt av og glad for at det har vært slik - i all hovedsak. Unntakene har vært få og små.
Hoved-ansvaret for all undervisning og omsorg i familien har også Rune stått for, til alles glede og tilfredshet. Hvilket brått tok slutt våren 2006 med hensyn til Balder - og derefter Trude.
Trude ville plutselig være den bestemmende og ansvarlige - og kom i full trass. Et par måneder efter at Balder gjorde det samme, efter sitt møte med Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon i nevnte møtet i Vikedal. Trude kom i trass straks efter at Balder flyttet hjemmenfra i mai 2006. Trude gikk da til Balder for å igangsette krigføring imot Rune.

Trude maktet da ikke å innse at hun slik var i ferd med å ødelegge hele familien, og da særlig barna. Og maktet ikke å innse at hun måtte slutte med løgnaktighet og falskhet - og tanker om lovstridigheter. Og det ble verre og verre.

---

Vi kan ikke la kriminelle mennesker hærje med og ødelegge livene våre. Hverken Iren K. Hebnes eller Trude. Både jeg og barna er fullstendig uskyldige i det som nu pågår.
Iren K. Hebnes og Trude er forskriftsmessig politi-anmeldt, og Rune har informert åpent og sannferdig og fyldig om saken ifra begynnelsen.
Seriøse, kompetente og saklige mennesker må se på denne saken vår - og finne ut av hva som er fakta. Ikke Iren K. Hebnes eller mennesker som automatisk tror at det Iren K. Hebnes sier og gjør er sant og riktig. For det er det nemlig ikke!

Det er på ingen måte akseptabelt at kriminelle tror seg å kunne frata barna både deres far og deres hjemsted. Og heller ikke at Iren K. Hebnes eller andre tror seg å ha rett til trakassering, krenkelser og løgnaktighet ment for å ødelegge våre liv. Slikt noe kan bare ikke godtaes.

Det er snart tusen løgner og lovbrudd, om ikke flere, i denne saken, ifra Iren K. Hebnes sin side! Og saken har pågått i mere enn to år. Hva skal til for å vekke lov og rett i Norge i år 2008?!

Familien Hansen har friske, flinke, kjekke, talentfulle, kunnskapsrike, sosiale, høflige, hjelpsomme og glade barn som alle og enhver skryter av.
Og så skal Iren K. Hebnes med løgn og bedrageri komme og ta ifra barna deres foreldre, integritet og hjemsted?! Slikt noe hører ingen steds hjemme! Slikt noe er kriminell ugjerning av verste sort!

Det er dog ikke Trude sin ære og fortjeneste at barna er så friske, flinke, kjekke, talentfulle, kunnskapsrike, sosiale, høflige, hjelpsomme og glade og fornøyde som de er. Det er Rune sin ære og fortjeneste. Desto grovere og verre er løgnene og uretten ifra Iren K. Hebnes sin side - som på sett og vis har forsøkt å fremstille det som motsatt!

At Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon overtok omsorgen for barna i familien Hansen ville ha vakt harme og bestyrtelse hos alle og enhver som kjenner barna og familien! Likevel har Barnevern-tjenesten gjennom skrivet og vedtaket ifra Fylkesnemnda funnet på en utspekulert måte å gjøre det på så det ser ut som at Barnevern-tjenesten tapte saken! Mens det som ble skrivet ifra Fylkesnemnda i virkeligheten ble enda mere totalt nederlag og knusende for hele familien. Gjort på en måte så det skal synes for andre som motsatt!

Rune L. Hansen er og skal være uskyldig inntil det motsatte er bevist (i henhold til Straffeloven). Påstander og "hvitvasking" av påstander er ikke bevis. Bevis for hans uskyld foreligger i rikt monn.
Bevis for de kriminelle ugjerninger ifra Iren K. Hebnes og Trude Monica Hansen foreligger også i rikt monn.

For her å nevne noe: Rune ble i januar 2007 av Iren K. Hebnes tvangs-innlagt ved psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Haugesund - fullstendig uten grunn og uten begrunnelse. Tvangs-innlagt av Iren K. Hebnes med fullstendig løgnaktige påstander - som hun forsøkte å få "hvitvasket" av psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Haugesund. Plutselig - efter i alle år å ha forsørget og ha hatt omsorg for alle barna og sin kone, uten det minste som helst kontakt med psykiatri og uten noensinne å ha hatt eller medført psykiske problemer - siden en bestemt anledning i sin ungdom!
Det orienteres ifra Rune sin side om dette blandt annet i et skriv datert 17. juli 2008, som går slik:

"Jeg hverken er schizofren eller paranoid, og har aldri vært det heller. Har aldri noensinne vært psykiatrisk pasient eller lignende heller. Men i min ungdom var jeg en kort tid elev ved en videregående skole, hvor jeg trivdes dårlig. Og det å gå der føltes som et krav ifra foreldre og andre. Jeg trivdes så dårlig at jeg på sett og vis lukket meg inn i min egen verden, - i den verdenslitteraturen jeg elsket og respekterte så høyt. Sokrates, Aristoteles, Goethe, Shakespeare, Moliere, Rumi, Cusanus, Eckehart, Bjørneboe, Wergeland, Bjørnson, etc. Og ble av ledelsen ved skolen anbefalt å slutte skolen, eller eventuelt iallfall oppsøke en lege. Jeg ble anbefalt en psykiater i Trondhjem. Fikk avtale med ham og snakket med ham et par-tre ganger. Fortalte at jeg hadde åndelig samvær og samtaler med Goethe og Sokrates og tilpasset meg dårlig skolen. Han forstod min store interesse for verdenslitteraturen, kultur, natur og slikt - og sa det kunne gi problemer videre i forhold til skoler eller arbeidsliv, og foreslo som en mulighet jeg kunne betenke at han uføre-pensjonerte meg, med de ulemper og fordeler det kunne bety. Han var også kristen. Jeg vurderte hans forslag, og sa at det vel kunne være fordelaktig - iallfall inntil videre. Så kunne jeg lettere fortsette med hva jeg egentlig holdt på med, og være friere sånn sett - og også videre til å ta egne iniativ. Han ordnet med papirene og byråkratiet og jeg ble slik uførepensjonert, og vet lite om hva han skrev den gangen.
Iren K. Hebnes påstår at han skrev schizofren og slikt noe. Mulig det, men jeg tar ikke hennes ord for god fisk. Hun har vært og er løgnaktig i alt det andre.
Poenget er at jeg aldri siden i livet har hatt noe som helst med psykiatri eller slikt noe å gjøre, men har arbeidet med litt av hvert - fortrinnsvis som forfatter, redaktør og utgiver av diverse tidsskrifter (blandt annet Esoterisk Bulletin i Norden), journalist, artikler, nyheter, folkeopplysning, reportasjer, etc., og har drevet butikk og forskjellig slags annet.
Har aldri noensinne vært i nærheten av å ha psykiske problemer, eller å være beskyldt eller mistenkt for slikt noe. At jeg den gangen ble innvilget uførepensjon var god medisin for meg den gangen.
Jeg og min familie har stort sett ikke hatt problemer med noe som helst, hvilket også vår biografi viser. Bortsett fra da vi for 15 års tid siden gav beskjed til kommune-administrasjonen i Skaun i Sør-Trøndelag om at vi har valgt hjemmeundervisning for våre barn. Og straks fikk som uriktig svar at det både er ulovlig og umulig.
Derefter ble vi av Skaun kommune-administrasjon forfulgt og trakassert på allslags tenkelige og utenkelige vis, endog efter at vi flyttet og flyktet derifra.
Den samme slags trakassering ble til vår forskrekkelse på nytt innledet overfor oss våren 2006, av Iren K. Hebnes i spissen for Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon.
Og vi har urettmessig og uhyre grovt løgnaktig av henne blitt beskyldt for all mulig slags galskap og elendighet.
Vi trenger derfor andre, seriøse og saklige mennesker som kan involvere seg i dette pågående, for å finne ut av fakta.
At Iren K. Hebnes styrer alt og det hele med sine uhyre frekke og grove løgner ødelegger fullstendig vår familie.
Vi trenger hjelp!"

---

Barna er nu hjemme og glade og fornøyde, efter å ha vært kidnappede og holdt som fanger av sin mor i tre måneders tid. En vanskelig tid for barna, som nu altså endelig er hjemme igjen - og som ingenting annet ønsker enn å få være i fred og ro hjemme med sin far. En på alle måter solid og stødig far som de er meget glad i - og som er meget glad i barna, og som alltid og på alle måter har gjort og gitt sitt beste for de. Det har ikke deres mor vært og gjort, men barna og deres far er likevel glad i også henne, og håper hun i fremtiden vil være i stand til å te seg bedre enn hun har gjort. Dette nu var den tredje eller fjerde kidnappingen av barn i vår familie ifra hennes side. Og den verste. Barna ble blandt annet holdt fullstendig uten noen som helst kontakt med sin far, i tre måneder, fullstendig imot sin vilje. Og selv holdt hun seg også omtrentlig fullstendig ifra dialog, samtale og kontakt med Rune i denne tiden.
Kriminelle forhold som er politi-anmeldt, og enda til behandling hos Påtalemyndighetene.

---

Voldsbruk i familien Hansen, av Rune? Hvorfra kommer slike påstander? Hvorifra har de sin kilde? Den som sjekker det opp vil kunne finne det ut - og at det absolutt ikke er sant.
Vrangforestillinger, hos Rune? Til det er å si akkurat det samme.
Voldsbruk og vrangforestillinger - inntrykk forsøkt skapt og anført som påstander ifra Iren K. Hebnes. Usle og kriminelle påstander, uten noen som helst rot i virkeligheten. Som hele hennes begjæring overfor Fylkesnemnda. Alt og det hele løgn og bedrageri ifra ende til annen. Som altså også er politi-anmeldt.

---
Rune L. Hansen
---
  Tilføyd: July 21, 2008---Navn: Snusfornuften
Fra: Norge
E-post: snusfornuften@gmail.com Nei nå står ikke verden til påske. Jeg håpet endelig at du hadde blitt "taua inn" for enten barnemisshandling, kidnapping eller trygdebedrageri. Du vet det kanskje ikke, men du har faktisk sagt at du har mottatt uføretrygd i mer enn 30 år uten å være syk. Det er trygdebedrageri og legen som sykemeldte deg kan være skyldig i medvirkning. Jeg har forøvrig aldri sett noe brev fra deg til trygde- myndighetene der du sier at du ikke vil motta trygd lengre fordi du er frisk. Det ville ha vært en ærlig ting å gjøre.
Og det at du ikke er syk, gjør at du er strafferettslig tilregnelig for de forbrytelser mange mener at du er skyldig i.
Du vet nok da også at du gjør barna en stor urett i å ikke la dem få snakke med sin mor. Ja tilogmed la dem tro at hun ikke har forsøkt å kontakte dem. At du sier at barna er glade for å være hjemme igjen, er nok sant. Det er jo deres hjem. Men hvorfor i all verden tror du at du alene har rett til din og din tidligere kones felles eiendom ? Da jeg leste forslag til avtale som du hadde lagt ved dokumentene til Fylkesnemda tenkte jeg at du må være helt "tett i nøtta" Hva i all verden skulle tilsi at du har større rett enn Trude ? Nei, stikk fingen i jorda og hold den bakke kontakten.
Du sier også at du i alle år har "forsørget" familien. Du vet jo også at din trygd ikke har bidratt til den hele forsørgelse. Det var virkelig forferdelig at barna fortsatt er i ditt fangenskap. Ser at noen kaller det for "gasskammer". Ja for du tør vel ikke slippe dem ut slik at de kan få treffe de "innfødde"?
Jeg håper snart rettferdigheten seirer.
  Tilføyd: July 21, 2008

---


Navn: Bekjent
Fra: Trøndelag
E-post: tronder@gmail.com Det at du aldri har vært psykiatrisk pasient er jo ikke noe bevis for at du er frisk. Det hele er ganske så tragisk. Du har hele livet ditt inntil nylig fått levd ut din drømmeverden, med en lojal kone og deretter lojale unger. For det koster å sette seg opp mot deg. Du har dine metoder om avstraffelse enten fysisk eller til de grader psykisk. Det har folk utenfor din familie også merket. Deres straff er å bli politianmeldt og lagt ut på nettet med fullt navn og adresse. Men jeg er sikker på de godt kan står for både det de har gjort, sagt eller skrevet.

Andre igjen har direkte blitt sjikanert på det groveste, som f.eks. de som jobber i barnevernet og egentlig bare utfører jobben sin. Det er faktisk mange i dette land som i voksen alder takker barnevernet fordi de grep inn i uverdige forhold i hjemmet. Atter andre saksøker staten for tapt skolegang fordi barnevernet ikke grep inn...............

All den svada du skriver om Trude og hennes barndom er jo bare til å riste på hodet av.

Hilsen Oppgitt trønder
  Tilføyd: July 21, 2008---

Navn: Nordlendingen
Fra: Midnattsolens land
E-post: brutus@gmail.com Til Trygve Einar Gjerde
Jeg har i flere dager prøvd å kommentere i gjesteboka uten hell, men prøver på nytt.
Jeg har ut fra det jeg har lest og hørt til nå, sagt at Rune opptrer som en psykopat. Dersom det er slik du skriver at Rune lider av schizofreni, er jeg enig i at psykologisk behandling og medisinering vil kunne hjelpe. Det første steget er å innrømme at en trenger hjelp. Dersom du som hans venn kunne få han til det, har du gjort en kjempejobb. Ingenting ville være bedre enn at han kunne bli så bra at han kan ha et normalt forhold til sine barn slik andre fraskilte fedre har. Det mener både Trude og jeg. Derfor var det svært ille han ikke overholdt den skriftlige avtalen han hadde med Trude og til de grader ødela for seg selv.
Ser at Rune skriver han ikke er syk. En frisk mann som hever trygd kalles trygdemisbruker. Kriminalitet av verste sort for å bruke Runes egne ord.

Det som jeg synes er meget ille med ditt innlegg, er at du prøver å presse Trude tilbake i et ekteskap hun nå har gått ut av. Du prøver å legge skylden på henne for at Rune på grunn av sin sinnslidelse kan komme til å begå grusomheter. Dette er horribelt og vil bli politianmeldt. Det går en grense selv for kristne for hva de skal holde ut. Mine kristne venner sier det er akseptabelt med skilsmisse i spesielle tilfeller. Bare fanatikere mener at skillsmisse må unngås for enhver pris. Trude har bestemt seg for å skilles. Skulle hun gå tilbake, blir barna i så fall sendt i fosterhjem. Etter å ha sjekket deg ut på nettet, ser jeg du er sentralstyremedlem i partiet Kristen framtid (www dot ikrist dot com). Jeg er dypt rystet over hva du og partiet står for samt ulike artikler du har skrevet. Jeg oppfordrer andre lesere av gjesteboken til å se nærmere på hva slags person vi har med å gjøre.

Ser du kaller meg voldsmann. Jeg har aldri begått vold verken mot min familie eller andre. Vi prøvde rettsmessig å bringe barna tilbake til Trude. Først prøvde Trude og Åse å snakke med Rune, men uten hell. Dernest sa jeg nokså høyt at det ikke var vits i å diskutere med han og så prøvde vi å åpne døren. Det er tross alt Trudes eget hjem. Hun eier det meste av eiendommen. Da det viste seg vanskelig å åpne døren, stoppet vi av hensyn til barna. Da Rune straks etter truet med øks ringte vi politiet. De prøvde også og snakke han til fornuft uten hell. Slik situasjonen var, anbefalte de oss å trekke oss tilbake noe vi også gjorde.
Skal man nevne vold må man heller se på det som skjedde på Finnskogen. Rune stormet inn i huset til Aud Signy klokken to på natta, ødela døren, truet de voksne, krasjet i to biler da han prøvde å stikke av med barna og var nær ved å kjøre på et par personer. Men han er en ekte kristen og kan tillate seg slikt har jeg skjønt.

Til opplysning så vil en bil uten luft i begge forhjulene ikke være mulig å kjøre i det hele tatt. Det som imidlertid er mulig, er at man ved dette forhindrer en person iallfall for en tid å kjøre rundt med 6 barn i en bitteliten leiebil. Det skal heller ikke være sikring for alle barna i den ordinære bilen. Hva om noe hadde skjedd eller skjer under slik kjøring? Hvem tar ansvaret?

Ser du skriver at Trude ikke har telefonert til barna. Det er et paradoks at du beskriver hvor syk Rune egentlig er, likevel tror du helt og fullt på hvert et ord han sier/skriver til deg.
Min kone og jeg kan bevitne at Trude prøvde, ja hun ba på sine knær, men han avslo. Senere har hun prøvd på nytt uten hell. I sin fortvilelse har hun lagt inn et innlegg i gjesteboka 14.07 hvor hun prøver å få gitt beskjed til sine barn.

Jeg ser det er nytteløst å diskutere med både deg og Rune og vil heretter la være å kommentere noe som helst. Det dere skriver taler likevel for seg selv.
Jeg lener meg tilbake i trygg forvissning om at rettferdigheten vil seire (at Trude rettmessig får barna) og at Guds mening vil skje (men ikke av den Guden dere fariseere tror på.

Hilsen
”Nordlendingen”
  Tilføyd: July 21, 2008---Navn: snusfornuften
Fra: Norge
E-post: snusfornuften@gmail.com Her må det være noe forferdelig galt. Hvem er det som skriver på vegne av Rune H. Han ville vel ikke omtale seg selv i 3.person? I og med at det ikke er skrevet noe i dagboken, er han vel ikke hjemme, og hvor er så barna? Har han tatt barna med på tur igjen ?
Trygve Einar, Jeg tror også på mirakler og helbredelse ved bønn, men det er ikke sikkert at Gud vil at dette ekteskapet skal "helbredes" enda og du må huske på at det var Rune som først ville skilles. (hvis ikke Trude kunne oppføre seg) Vel nå har hun sagt seg enig i det, og hva er nå så galt med det.
Hvis begge foreldrene samarbeider om barna, kan det være greitt å bo på to steder.
Det er også sant som "Nordlendingen" sier. Hvis ikke Trude skilles fra Rune, vil barna bli sendt i fosterhjem. Er det det du vil ? Og det er Trude som ble tilkjent den daglige omsorgen for barna i Fylkesnemda. Det får hun ganske sikkert i tingretten også. Hva så ? Skal Trude og barna leve i konstant frykt og usikkerhet. Er dette nestekjærlighet?
Her er det noe fundmentalt galt et sted ! Tenk på ungene først og ta tiden til hjelp.
  Tilføyd: July 21, 2008

---Navn: Øyvind Erland
Fra: Stavanger
E-post: oyvinderland@yahoo.no Hei Rune!

Skremmende å lese om dine erfaringer med mattilsyn og barnevern. De vil ha oss inn i det djevelske Ap-systemet der både barn og dyr skal i bur og alles tanker skal synkroniseres.

Når du dokumenterer deres ugjerninger er det selvsagt vanskelig å unngå at din familie nevnes, selv mattilsynet sprer jo ondsinnet sladder om dem. Men familien er ikke noe man kan velge på samme måte som venner og kjente, så jeg synes du (og utenforstående) bør være mer forsiktig med å offentligjøre og kritisere deres liv og tanker.

Jeg synes også det er trist å lese de hatefulle anonyme kommentarene du får i gjesteboken. Spesielt reagerer jeg på kommentaren om din uføretrygd. Denne type kommentarer ville du garantert ikke fått om de ellers hadde syntes du var en grei person.
Men til de som lot seg forlede til å mene du er kriminell: Selv blir jeg både fysisk og psykisk syk av å ha en A4-jobb. At jeg er frisk når jeg ikke jobber vil ikke si at jeg bør få meg en jobb...
Uansett ser jeg ikke poenget med å ha en jobb som ødelegger natur, folk og dyr. Trygd er også basert på disse ødeleggelsene, så det bør ikke være noe man karrer til seg mest mulig av. Bedre er det å jobbe for å gjøre seg mest mulig uavhengig av dette systemet ved å ta seg av sine barn og produsere det man trenger selv.

Med vennlig hilsen
Øyvind Erland
  Tilføyd: July 22, 2008

---Navn: Trygve Einar Gjerd
Fra: Mosterhamn
E-post: trygjerd@c2i.net Kjære Rune, Trude & barna.
Ser at anonyme personer fortsatt herser med dere. Nå er det slik at de som elsker mørke fremfor lyset kommer ikke til lyset, sier Frelseren. De elsker nemlig mørket fremfor lyset fordi deres gjerninger er onde. De vil og ønsker å forbli anonyme slik som disse hemmelige bekymringsmeldinger som har rammet dere, og som har ødelagte famile og boforhold for så mange i vårt kjære fedreland. Men det er et faktum at de som står for sannheten, de er ikke redde for å stå frem med fullt navn, de skriver ikke i hemmelighet! Frelseren gjorde og gjør heller aldri det. Hele Hans Ord er åpenbaring og da Han vandret her på jord, sa Han aldri noe under en anonym tittel, men Han sa sannheten rett ut.
Ser at noen av dere misbruker de ord jeg skrev om det som står i sakspapirene om den påståtte sykdom som Rune har, som om det er jeg som sier dette, men det er det jo ikke. Jeg har flere ganger skrevet og sagt at dere må sette dere inn i hva saken gjelder og hva som står på disse 246 sidene pluss den siste dom i saken, men det vil dere visst ikke gjøre. Det passer best for dere å tro det dere mener, samme hvor galt det er.
DET ER MYNDIGHETENE SOM HAR GITT RUNE DIAGNOSEN OG DET ER MYNDIGHETENE SOM HAR UFØRETRYGDET HAM OG GITT HAM UFØRETRYGD, DET ER IKKE NOE SOM HAN URETTMESSIG HAR TILRANET SEG! Se s. 3, 5, 19, 48, 52, 104, 167 og 168 i sakspapirene.
Dessuten er det nær sagt umulig å få seg jobb med denne diagnose. Jeg kunne nevne mange eksempler på det. Min kones søster som har denne sykdom har nå i 5 - 6 år forsøkt å få jobb, for hun vil ha jobb og er ikke uføretrygdet(før nå i disse dager), hun har vært på utallige jobbinterjuv men ikke et eneste napp, enda det er stor mangel på arbeidskraft i den bransjen hun jobber i. En familiefar jeg kjenner til som også har fått diagnosen schizofreni, ønsket seg jobb på suplaybåt. Jeg kjente en skipper på en suplaybåt i området og det rederi han jobbet i var eid av en kristen reder. Han forsøkte å få ham inn der men ingen ting skjedde. Da vi i Kristenfolkets Nasjonale Støttefond fikk hans papirer, så jeg at han hadde denne diagnose. Jeg ringte ham og sa at han umulig kunne få slik jobb for sjømannslegen ville komme til å stoppe ham. En kan nok få en jobb i kystfart, men i dag får en ikke arbeid på båt i utvidet fartsområde med denne diagnose! Denne mann fikk så jobb på et bilverksted, ved denne kapteins hjelp. Men denne halve jobb som han har der, medfører ikke at han tjener mer for seg selv, for trygden blir redusert med det han får i lønn på bilverkstedet.

Som jeg ha skrevet før, så er alle de som jeg kjenner med diagnosen schizofreni, helt annerledes i sin oppførsel og sinnstilstand enn Rune. Så jeg velger å tro at han ikke har denne sykdom inntil det motsatte er bevist. Han har ennå ikke vært til en skikkelig grundig undersøkelse, hverken som 19 åring i Trondheim eller nå da han ble tvangsinnlagt på Haugesunds Sykehus i tre dager. Det er nemlig umulig å stille en sikker diagnose om en slik sykdom i løpet av tre dager. Dessuten betegner sykdommen en stor gruppe sinnslidelser. Han har i sin diagnose fått attest at han ikke er farlig hverken for seg selv, sin kone eller barna, se side 167 - 168 og 169 - 170.

Jeg har sagt til Rune at han burde se seg om etter et arbeid, for om det nå går så galt at han og Trude mister barna (barnevernets grunn innstilling er at hverken Rune eller Trude er skikket til å oppdra barn, selv om det er bevislig at deres barn er de mest veloppdradde i hele kommunen!!) Nå er det slik at noen håper at Trude skal få ha barna om hun skiller seg fra Rune og flytter fra ham. Men les side 10 i sakspapirene fra barnevernet, der står: "Barneverntenesta var så bekymra for mor og hennar evne til å ivareta seg sjølv og barna at dei fekk henne vurdert av lege." På side 33 står følgende: "Mor verkar ute av stand til å ta ansvar for sitt og barna sitt liv" og "Barneverntenesta kan ikkje sjå at mor ville vera i stand til å ta seg av barna om ho hadde den daglege omsorg for dei aleine." På s. 32 er så Rune sin diagnose tatt opp igjen. Men det må være uhyre trist for Trude og Rune og få slike ting imot seg fra barnevernet når de bevislig har velopdradde barn. Ja, for meg og kona var denne forskjell så stor og innlysende at vi måtte undre oss. Vi hadde jo hatt besøk av en mor med tre barn noen dager før Rune og barna besøkte oss den fredagen. De to minste av disse barna gikk i barnehage og foreldrene var ansette folk i bygda der de bor, og jeg er ganske sikker på at de også forsøker å oppdra barna godt. De er nær slekt av oss. Men disse to minste barna var så umulige, sure og vrange, griset ved bordet og holdt et svære spetakkel. Så kom Rune med 6 barn og de satt som engler rundt bordet, klaget ikke på noe, spiste og var så glade og fornøyde. Det var rent og fint rundt bordet etter dem, neppe en smule på gulvet! De er så tillitsfulle og snakker med oss som om de skulle kjent oss hele livet. Likevel skriver barnevernstenesten i sin innstilling på s. 32: "Barna får grunnleggende mistillit til alle." Men det er jo nettopp det de ikke har!! Kan barneverntenesten gi en forklaring på det?
Når så Trude får en slik vurdering av barneverntenesten etter 20 år som mor og hustru, så er det for meg helt bak mål!!! Men det verste av alt er at Trude fortsatt tror at hun skal få ha barna, på tross av det barnevbernet her har skrevet (og mere til), da synes jeg hun er for naiv. Barnevernet ser både henne og Rune helt uskikket til å ha barn, og fostre barn og i hovedbegrunnelsen står på s. 6: "Saka dreier seg og om barn som vert nekta skulegang og slik sett naudsynt opplæring og sosial omgang med andre barn. --" Denne pasus har forfulgt dem hele veien fra Trøndelag til Vindafjord, unntatt i Sveio kommune. (se side 68 og 135 - 136)
Trude vil nok få ha barna, om de nå blir tatt fra Rune, inntil hun har ammet ferdig den minste, det vi si 1 1/2 år. Da vil nok barnevernet fullføre det som de hele veien har jobbet for. Men innen da har Rune mistet nesten hele trygden i denne tiden,(side 39) eiendomen er sansynligvis gått på tvangsaugsjon til halv pris, der en eller annen hytteeier på Østlandet har overtatt denne perle som barna elsket så høyt! Nå kan vel kommunen by over og kjøpe den, men det betyr ikke at barna får den tilbake, nei, de vil nok innen den tid være spredt over hele landet. Det finnes mange eksempler på det. De vil nok bli plassert i SOS barnebyer i Bergen inntil villige foreldre etter hvert dukker opp og henter dem. Rune vil av økonomiske grunner, som sosialklient være økonomisk ute av stand til å besøke dem (dette vil nok glede dere med de ondskapsfulle hjerter!). Se side 39 og 104. Dette er de dystre utsikter som jeg ser i denne sak. Håper jeg tar feil! Men slik har barnevernet handlet siden det ble opprettet og spredt barna i enkelte familier over hele landet. Se side 37 til 39.
Men hva skal vi si til dette? Jo, at den som uberettiget og på kriminelt vis tar far og hjemsted fra barna, pådrar seg et svært stort ansvar og mishandler barna på det groveste og dets far også (for den del også mor når det blir tatt fra henne). Noe slikt må aldri forekomme! Det er likevel visse krimenelle elementer som tilstreber dette i denne saken, det er det ikke noen som helst tvil om. Medskyldige i slikt noe bør straffes hardt.
Utredningen om familiens psykiske og fysiske "ståsted" ble gjort av Kirsten Westly se s. 140 og s. 143 til 225, se også s. 2 og s. 3, der står følgende: "Vi vil gjera nemnda merksam på at Westlye ikkje har oppnådd direkte kontakt med foreldra og derfor har fått utført sitt mandat i noko avgrensa grad." Hun giddet rett og slett ikke å ta turen til Tindeland for å være der en 14 dagers tid for å se hvordan familien fungerer i praksis. Dette er altså grunnlaget for barnevernet og Fylkesnemnda sin avgjørelse!?

Når det gjelder Fylkesnemnda sitt vedtak så må den leses i forbindelse med Barnevernets innstilling på side 1 til 5 fra advokatene Vikse, Haugland, Berge og Bachmann, ved Bjørn O. Vikse. Fylkesnemdas slutning er da dommen og tilsvaret fra barnevernets BEGJÆRING OM TILTAK gjennom denne advokat. Alt utenom Slutningen er påstander og bemerkninger DET HAR IKKE NOE SOM HELST MED SELVE DOMMEN Å GJØRE!
Trygve Einar Gjerde
  Tilføyd: July 23, 2008


---Navn: snusfornuften
Fra: Norge
E-post: snusfornuften@gmail.com Trygve Einar, nå må du gi deg. Alle andre kan også lese. Det står at Barnevernet i den kommunen Trude M. Hansen bor i kan sette inn tiltak.... Ser du at det her mangler et navn ? Ringer det en liten bjelle ? Rune er ikke aktuell som daglig omsorgs person. Han vil heller aldri bli det så lenge han behandler sin familie på denne måten. Han viser heller ingen anger, har ingen samvittighet. Fylkesnemda gav Trude den daglige omsorgen. Barnevernet kommer ikke til å overta omsorgen for barna så lenge de har en trygg og god omsorgsperson i sin mor(og henne alene) Siden du aldri har opplevd å leve i et misshandlings forhold, vet du tydeligvis ingenting om hva slikt kan føre til. Trygve Einar slutt å lyve for Trude med familie!!
Rune har forøvrig sluttet å skrive dagbok eller kommentere gjesteboken. Kanskje gjesteboken og nettsiden endelig blir lagt ned.
Tenk, Trygve Einar, du er den eneste som er enig med Rune. Hva sier det deg? Det er fint at han har en venn. Det er godt for alle. Så lenge Rune lar Trude og barna få være i fred, er det ingen som bryr seg om hva han skriver eller mener likevel. Og så lenge han har en diagnose (som nok er korrekt) har han selvfølgelig rett til å motta trygd. Det har jo alltid vært Arbeiderpartiets mening at vi skal dele av felles skapet til andre som trenger det og at en skal slippe å gå på sosialkontoret bare fordi en er syk. Rune har bare provosert litt.
Og jo, noen av oss er anonyme og noen av oss syns at det dere begge skriver til tider er bare ondskap og løgner. Jeg kunne imidlertid stått på en talerstol og sagt akkurat det samme, med dere begge tilstede, men ikke i dette forum som blir lest over hele landet.
Ta deg av Rune nå. Hjelp ham til å bli bedre.
  Tilføyd: July 23, 2008


---Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord
E-post: hunwww@online.no ---
Noen sinnssyke innsendere her som tydeligvis er av samme kaliber som iren K. Hebnes ("barnevern-tjenesten", og i enighet og forståelse med henne.
Tankevekkende og interessant!
Sikkert nok ingen av de som har vært eller kan være en så omsorgsfull, kjær, snill, god, flink, solid, ærlig og trofast far og foreldre som Rune har vært hver dag og hver stund i alle år.
Slikt noe har alle i alle år sagt og gitt uttrykk for overfor Rune og hans familie.
Så kommer Iren K. Hebnes ("barnevern-tjenesten" med utrolige, latterlige og fullstendig virkelighets-fjerne løgner og påstander - og lettlurte, dumme og medskyldige danser efter hennes pipe, bort vekk ifra alt som har med virkelighet og fakta å gjøre!
Tankevekkende og interessant!
Fakta og virkeligheten er dog igjennom mange år dokumentert grundig og godt på kryss og tvers, og vil tydeligere og tydeligere for hver stund fremover gjøre seg gjeldende, synlig og tydelig.
Og hva da og så med kvekkende medskyldige nu?
I skammekroken? Noen av de i fengsel? (Eller burde være der.) Eller som tror at deres kvekking vil være borte vekke og glemt?
Ikke rart de vil være anonyme nu!
Og den brautende nordlendingen, Geir Nilsen, mannen til "søster" til Trude - hva skal en si til slikt noe? Og han er far! Og han er på frifot!
Våre barn undrer seg hvem som lyger verst av han eller Trude!
Rune er ikke sinnssyk eller gal. Men Geir Nilsen, den brautende nordlendingen, er det tydelig nok.
Og hva med "Snusfornuften"?
En psykiater og medmennesker kan nok stille diagnoser - dagsaktuelle diagnoser, ikke tredve år gammelt foreldet, forkvaklet vrøvl - langt på vei når det gjelder visse innsendere og bidrag i Gjesteboken her.
Venner av Iren K. Hebnes? Åndsfrender?
En gjeng åndssvake tåpeligheter!
Som snakker om å være sinnssyke! Og som snakker om - kvekker om - sine forhastede slutninger, spekulasjoner, meninger, ideologier, inkompetanser og dårskaper!
Vi ivaretar det, som vitnesbyrd om deres plassering og utfoldelser i verden, og ser om de kan bære skammen senere hen, til beskikkelse.
Det er dager efter dette.
---
  Tilføyd: July 23, 2008


---Navn: snusfornuften
Fra: Norge
E-post: snusfornuften@gmail.com Takk for fantastisk kompliment. Tenk å ha den samme omsorgen for kvinner og barn som Irene Hebnes. Hun er tydeligvis ikke redd for å bli bitt i haka heller. Tenker nok at hun hadde forsvart seg. Når det gjelder dine evner som omsorgsperson etc. har jeg bare hørt deg og din venn fra Moster sine positive uttalelser om det. Ingen andre - INGEN ANDRE - har nevnt noe særlig positivt om din rolle i oppdragelsen. Når hørte du skryt av dine omsorgsevner sist ?
Nei jeg lever etter en regel og det er at "En skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv" Derfor er jeg inne på nettet. Trude og barna skal også vite at ALLE jeg har snakket med er på Trude sin side. Forteller det deg noe som helst, eller?? Nei du Rune. Legg deg flat og be familien din om unnskyldning for dine ærekrenkende uttalelser om din tidligere kone og be alle gode makter om at du får tilgivelse mens du lever. Hvis du viser ydmykhet, kan du kanskje få oppleve å være en koselig bestefar for dine barnebarn. Du er så bitter, uforskammet, og oppfører deg så uoppdragent overfor dine kollegaer lærere i bl.a. Steinerskolen.(Har lest referatene med kommentarer) Hadde du vært mer søkende og mer lyttende, kunne dere kanskje også utvekslet ideer og metoder. Men du biter av alle.
Flere enn du har opplevd en dårlig skolesituasjon, men flere av oss har også opplevd mange lærere som gjør det lystbetont og spennende å lære. For lærdom skal komme som et resultat av økt nysgjerighet en sult etter lærdom. Så langt er jeg enig med deg. Men etter det stopper det opp. Nå må du gi deg. Kan ikke forstå at dine barn har blitt så høflige med et slikt eksempel. Skam deg ! Den diagnosen du har kastet frem, gir ingen unnskyldning for den oppførselen din. At du ikke har evne(vilje) til å innrømme at du har gått for langt, kan ha sin bakgrunn i det. Jeg blir rasende når jeg leser det du skriver. Din egoisme er ubegripelig. I tillegg leste jeg med stor moro din vurdering av Trudes siste svangerskap. Du er ikke sann. Tror du virkelig at du kan benytte matematikk for å regne deg frem til en unnfangelse og fødsel. Nei, du har nok litt å ta igjen i det pensumet.Det ble stryk. Les litt så forstår du(kanskje). Jeg tror ikke det er så mange passifister igjen i Vindafjord etter dette. Det er ikke mange som ikke tenker på Trude og barna DAGLIG. Se deg rundt neste gang du er ute. Du som skriver at hvis båten synker så vil konen si: redd min mann først og så mine barn. Hvor i all verden fant du dette sitatet. Jeg har en følelse av at det var i et av Rune L.H.'s verker. En kvinne vil alltid redde sine barn først. Selvfølgelig. Det er også det Trude nå har forsøkt å gjøre. Men Rune tenker bare på seg selv ? ELLER?
  Tilføyd: July 23, 2008

---Navn: Øyvind Erland
Fra: Stavanger
E-post: oyvinderland@yahoo.no Sunsfornuften, bare så det er klart tar hvertfall jeg sterk avstand fra din mobbing av Rune.

Men som du sier er jo ikke innleggene "hans" skrevet av ham lenger, så enten man vil samtale med ham eller mobbe ham, er det nok sikrest å besøke ham i den virkelige verden.
  Tilføyd: July 24, 2008

---

Navn: Enig(ikke med Rune)
Fra: Norge
E-post: enig@gmail.com Øyvind Erland, hvorfor er det kun Rune som har rett til å mobbe som du kaller det? Hvorfor skal han ikke ha svar på tiltale? Virker som du ikke leser de usanne beskyldningene han retter mot både de i hans egen familie og andre folk. Forøvrig er jeg så enig så enig med ”snusfornuften” (som forøvrig er mer fornuftig enn navnet tilsier). Det er nok Rune som skriver om seg selv i 3.person, selv om ikke det er hva normale folk ville ha gjort.

Angående tid til å stille diagnose da du var tvangsinnlagt. De fikk stilt diagnose, men skulle ideelt sett hatt deg lengre tid innlagt. Du tok i bruk alle kunstens og samfunnets regler om at de ikke hadde lov å ha deg der lengre, dermed fikk du reise hjem. Du kunne jo ha blitt der lengre, så hadde du fått bevist at du ikke er psykisk syk, men jeg antar at det torde du ikke!

Er også enig i at vi bør slutte å kommentere hva han skriver, noe som ble skrevet for en stund siden. Han er virkelig ikke verd all den oppmerksomheten han får. Her har man et lite øyeblikk syntes synd på han, på grunn av de siste dagers hendelser, men så kommer det samme mølet på trykk – om og om igjen! Han nøler heller ikke med å kalle innsendere til gjesteboken for sinnsyke! Men han er vel opphøyd til å kunne si hva han vil om andre, men ikke omvendt? Hvor er logikken?

Stakkars Rune, finner du ikke svar på tiltalene? Da er det jo enkelt å ta i bruk usaklige påstander, såkalte hersketeknikker, som å kalle folk for sinnsyke, kriminelle, løgnere osv!

”Enig”
med de fleste (unntatt T. E. Gjerde, Ø. Erland og Rune L.H.)
  Tilføyd: July 24, 2008


---

   To anonyme innlegg slettet, av administrator. Det ene ifra "Snusfornuften".

---

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord
E-post: hunwww@online.no ---
Et knippe med anonyme, hysteriske, løgnaktige idioter, som liksom vil fremstå som normale - og som for hver setning avslører seg - som banditter og idioter.
En vet ikke om en skal le eller gråte.
Interessant og tankevekkende.
Men akk så kjedelig og dumt i lengden.
Undrer derfor om det fra nu av kanskje vil være mest riktig av meg å slette anonyme innlegg til Gjesteboken? (Flere har tidligere foreslått det, men jeg har så langt vært tilbakeholden. Det er jo av en viss interesse å se hvordan mentaliteten og psyken til slikt noe er.)
De synes som å være fullstendig grenseløse i sin løgnaktighet, trakassering og usselhet!
Har jeg vært tolerant for lenge i så måte?
Men slikt noe, ifra slike anonyme stakkarer, er det altså som støtter opp om de verste sorter lovbrudd og ugjerninger.
Jeg ville mest av alt - gjennom slik selv-avsløring - også dette få dokumentere seg.
Men nu er det kanskje i så måte nok?
For heller å la saklighet, redelighet, anstendighet og tankevekkere bedre få komme til ordet?
Jeg fordøyer litt på dette her nu i så måte.
Beste hilsner til dere andre!
---
  Tilføyd: July 24, 2008

---


Navn: rlh
Fra: vvv-www
E-post: hunwww@online.no ---
Jeg slettet nu i dag de to anonyme innleggene forut for hva jeg sist skrev i Gjesteboken. De var bakvaskelser, løgn, tåpeligheter og usselhet rettet imot andre enn meg - av den nu efter hvert velkjente sorten. I nestekjærlighetens, anstendighetens og sannhetens navn kan ikke slikt noe bli stående når uskyldige mennesker andre enn meg selv rammes av slikt noe.
Jeg ville her nu bare gjøre oppmerksom på dette.
Gud bedre deres forvirrede sinn!
---
  Tilføyd: July 24, 2008


---


Navn: Trygve Einar Gjerde
Fra: Mosterhamn
E-post: trygjerd@c2i.net Kjære Rune, Trude og barna.

Jeg har nå i flere dager dvelt ved det prosesskriv som Advokatene Vikse --- sammen med barnevernet i Vindafjord sendte til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland. Jeg ser nå at det er flere formelle feil ved det som burde tas opp til vurdering.
Under: Saken gjelder står følgende: Omsorgsovertakelse, jfr. Bvtjl. § 4-12 bokstav a), c) og d), plassering i fosterhjem, samvær og oppfostringsbidrag.
Her blir det sagt ”Omsorgsovertakelse” som om den saken alt var klar og klarert av rettsinstansene. Dette er en grov overtramp og viser klart at saken var avgjort på forhånd uten lov og dom.
Etter å ha regnet opp alle navnene på de barna som skal ”røves” så kommer en underlig passus:
”Alle barna er fellesbarn av de private parter Rune Leander Hansen og Trude Monica Hansen.”
Her skrives det som om ekteparet Hansen allerede var skilt og ekteskapet gått i oppløsning, men det var det ikke den 14. januar 2008, og det er det fortsatt ikke! En separasjon er ikke en skilsmisse men en betenkningsperiode.
Dette viser også at barnevernet og deres advokat allerede da regnet saken for avgjort og oppklart! UTEN LOV OG DOM! Dette er i mildeste fall justismord.
Norsk lov og rett som jo er satt for å verne om ekteskapet, ektefellene, hjemmet, barna og husfreden, de går i denne saken motsatt vei, de bryter i stykke ekteskapet for Rune og Trude, selv om den lov som hele vårt lovverk hviler på, § 2 i Grunnloven sier at den Evangelisk Lutherske religion forbliver statens offentlige religion. Altså skal Kongen og Hans Råd samt lovverket være tuftet på denne lære som er Bibelens lære. Når det så står i Guds Ord at: ”For jeg hater skilsmisse, sier Herren, Israels Gud; man dekker derved sine klær med vold, sier Herren, Hærskarenes Gud. Så ta da vare på eders Ånd og vær ikke troløse!” Mal. 2, 16. Videre sier Den Hellige Ånd gjennom Paulus sin munn slik som også Jesus sier i Åp. 21 og 22 at: ”Eller vet I ikke at de urettferdige ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarler eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, eller tyver eller gjerrige eller drankere eller æreskjennere eller røvere skal arve Guds rike.” 1 Kor. 6, 9 – 10.

Her opptrer altså barnevernet og dets advokat som ”ekteskapsbrytere” og skjønner ikke at dette utelukker dem fra Guds rike? Skrekkelig! Det samme gjør Trude om hun forlanger skilsmisse eller Rune også for den saks skyld. Jesus selv taler klart om dette i evangeliene og sier at skilsmisse er hor og HOR UTELUKKER OSS ALLE FRA GUDS RIKE OM VI GJØR DET! Åp. 21, 8; 22, 15; Mat. 5, 31 - 32, 19, 7 – 9, Mark. 10, 4 – 9; Luk. 16, 18.
Om det oppstår vanskeligheter i ekteskapet så skal det ordnes opp ved tilgivelsens vei, det finnes ikke noen makt som kan seire over tilgivelsen, selv Hitler og Stalin (de to største mordere som historien kjenner til) stod hjelpeløse overfor tilgivelsens makt. Dette beviste Gud da Han ofret sin enbårne Sønn, Jesus Kristus, på Golgata kors for våre synder. Skulle vi da med forsett tråkke Hans blod under våre føtter og bryte den hellige pakt som var den første og største som Gud gav menneskene, EKTEPAKTEN? Nei, og atter nei! Det er ille når privatpersoner gjør det, men når offentligheten gjør det og frister sine undersåtter til det samme, da er det anarki og selvutslettelse og en vederstyggelig måte å fylle helvete med menneskesjeler på. Arme folk som er kommet så langt på avgrunnens vei!

Nå er privatlivets fred hellig og ekteskapet hellig og godt. Det Gud har gjort godt, det skal ikke vi menneske gjøre vanhellig og ondt. Vi skal ikke skjelle ut navnet til noen som privatperson enten denne har sitt embete i det offentlige eller i hjemmet. Gjør vi det, så skal vi be om tilgivelse. Men de som misbruker sin stilling enten i det private eller i offentlige embeter, da skal en påtale det. En skal for eks. ikke skjelle ut Stoltenberg om han gjør noe galt, men en bør ta statsministeren alvorlig fatt om han gjør noe galt og misbruker sitt embete, for det er ikke Stoltenberg som privatperson som gjør noe galt. Det har han nemlig ikke verken makt eller myndighet til som privatperson. Men når han gjør det som Statsminister, da har han makt og myndighet, og kan gjøre mye galt om han ikke følger Guds Lov og Bud og da skal en ta Statsministeren fatt og irettesette ham for det, slik at han kan gå i seg selv og kanskje redde sin sjel ved Guds nåde og barmhjertighet. Slik er det med barnevern og lov og rett også.
Kjærlig hilsen
Trygve E. Gjerde.
  Tilføyd: July 26, 2008


---

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord kommune
E-post: hunwww@online.no ---
Javisst var det hele alt i Fylkesnemnda bestemt og avgjort på forhånd. Dette visste både jeg og Trude og mange flere, om enn vi likevel hadde håpet noe annet. Og dette har jeg skrevet om i mine Dagboks-notater. Fylkesnemnda har instruks ifra Familie- og likestillings-departementet om å efterkomme de kommunale Barnevern-tjenester sine ønsker, og om å la deres fremstilling av saken ligge til grunn.
Det er jo blandt annet derfor så mange arbeider for å få nedlagt Fylkesnemndene. Så vidt jeg husker også for eksempel Fremskrittspartiet og partiet Demokratene.
Fylkesnemndene har iøvrig ingenting som helst med lov og rett å gjøre - og forholder seg heller ikke vurderende i forhold til lov og rett i sine saksbehandlinger eller vedtak. Bare for å la det være sagt.
Fylkesnemndene er iøvrig et fullstendig gjennom-korrupt offentlig forvaltnings-organ, ideologisk styrt av Arbeiderparti-ideolgien, som blandt annet Kristelig Folkeparti sånn sett, hva gjelder de offentlige Barnevern-tjenestene og Fylkesnemndene, støtter opp om.
Omtrent ingen - eller kanskje absolutt ingen - saker ifra en kommunal Barnevern-tjeneste som blir behandlet av Fylkesnemnd gir ofrene for misbruket av Barnevern-tjenestene medhold. (Bare utspekulert tilsynelatende i noen tilfeller, så som i vår sak.)
Hva jeg her nu har sagt og sier er vår sak et utrolig godt eksempel på.
Det er ganske enkelt groteskt at slikt noe kan foregå her i vårt samfunn.
Og det må det bli slutt på.

---
  Tilføyd: July 26, 2008

---

Navn: rlh
Fra: www-vvv
E-post: hunwww@online.no ---
Hei Øyvind, og dere andre!
Eilif snakker om Sjølberger-treff hjemme hos seg 20. august, tror jeg. Og et nytt nr. av Sjølbergn er rett rundt svingen, tror jeg.
Noen forslag til program, etc.?
Noen av dere som har hørt fra Caspari?
Beste hilsner ifra Rune!
---
  Tilføyd: August 4, 2008

---

Navn: Nudi
Fra: Drømmeland
E-post: evigtankefri@gmail.com ENYA - Only Time

Who can say where the road goes,
where the day flows.
Only time...
And who can say if your love grows,
as your heart chose.
Only time...

Dee dah dah dah
dee dah dah
dee dah dah ooh
Dee dah dah doh dah
dee dah dah dah
dah dah

Who can say why your heart sighs,
as your love flies.
Only time...
And who can say why your heart cries,
when your love lies.
Only time...

Dee dah dah dah
dee dah dah
dee dah dah ooh
Dee dah dah doh dah
dee dah dah dah
dah dah

Who can say when the roads meet,
that love might be in your heart.
And who can say when the day sleeps,
if the night keeps all your heart.
Night keeps all your heart...

Dee dah dah dah
Dee dah dah dah
Dee dah dah dah
Dee dah dah dah

Who can say if your love grows,
as your heart chose.
Only time...
And who can say where the road goes,
where the day flows.
Only time...

Who knows - only time.
Who knows - only time ...

dahhh......
  Tilføyd: August 7, 2008

---

Navn: Idun
Fra: Utkanten
E-post: idunblackcat@hotmail.com Lite skriving i gjesteboka i d siste, så jeg slenger inn et lite dikt jeg skrev en gang i vår.

Humdidum.... går en tur

Ut i natten
hvor ingen er våkne
Inn i mørket
dær ingen kan se
Ut i et vindpust
Som blir borte et sted
Inn i en ild
Som alltid brenner
Ut i en elv
Som evig renner
Inn i en drøm
Som holder meg våken

...Ut i det uendelige
Uten et ord

Idun Evig -08
  Tilføyd: August 7, 2008

---

Navn: Idun
Fra: ..
E-post: idunblackcat@hotmail.com Eh... er så fin en sang (pappa, bare slette om det blir rotete i dagboka)

ENYA - It's In The Rain

Every time
the rain comes down,
close my eyes and listen.
I can hear the lonesome sound
of the sky as it cries.

Listen to the rain
Here it comes again
Hear it in the rain

Feel the touch
of tears that fall
-they won't fall forever
In the way the day will flow
all things come,
all things go.

Listen to the rain
...the rain...
Here it comes again...
...again...
Hear it in the rain
...the rain...

Late at night
I drift away-
I can hear you calling,
and my name
is in the rain,
leaves on trees whispering,
deep blue sea's mysteries.

Even when
this moment ends,
can't let go this feeling.
Everything
will come again
in the sound,
falling down,
of the sky as it cries.
Hear my name in the rain.
  Tilføyd: August 7, 2008

---

Navn: Idun
Fra: ...
E-post: idunblackcat@hotmail.com ENYA - May It Be

May it be an evening star,
shines down upon you.
May it be when darkness falls,
your heart will be true.
You walk a lonely road.
Oh! How far you are from home.

Mornie útulie
believe and you will find your way.
Mornie álantie
a promise lives within you now.

May it be the shadow's call,
will fly away.
May it be you journey on
to light the day.
When the night is overcome,
you may rise to find the sun.

Mornie útulie
believe and you will find your way.
Mornie álantie
a promise lives within you now.

A promise lives within you now
  Tilføyd: August 7, 2008---

Navn: Pappa Rune
Fra: Midtgard
E-post: hunwww@online.no ---
Finfint Idun, så hører vi nydelige Enya også her nu - og den gode stemningen av fred, fordraglighet og harmoni, lengsel og uskyld!
Og ordene og gjerninger som søker hen imot fred, harmoni, uskyld og kjærlighet i verden!
Hærlig!
Og god ide.
Sees!
Pappa.
---
  Tilføyd: August 8, 2008

---
---

---


---