-- krav15042009rlh.html - skisse, oppdatert rlh pr. 30.03. 2009 kl. 20:

-- Nødvendig lyd-opptak av hele rettssaken.
-- Utvidet antall dager.
-- Dommer Helga Hågenvik meget inhabil.
-- Fremleggende følgende bevis i form av lyd-opptak, for å avspille i retten:
Innleverte lyd-opptak på dvd-plater. (Retten må kunne avspille lyd-filer i wav-format.)
-- Fremsette kravet om følgende vitner: Se nederst! 
-- Motbevise følgende vitner: Hebnes (hvis hun skal og bør få komme!),
-- Fremføre følgende dokument-bevis: Prosesskriftene m/ vedleggene, er jo innlevert. Iøvrig: Samtlige høringer av barna. Pluss nye?
politi-anmeldelsene, ekspert-skriv om Westlys rapport pluss evt. hans avhandling, Iren K. Hebnes sin begjæring til Fylkesnemnda?, vedtaket om 5 tusen kroner til Trude ifra Hebnes?,
-- Motbevise følgende dokument-bevis: Fylkesnemndas skriv med vedtak (utspekulert lureri, og videreføring / hvitvasking av Hebnes, Kirsten Vestlys rapport likeså, adv. Hjeldes påstander likeså,
-- Motbevise følgende påstander:
-- Bevise følgende påstander: Rune er psykisk meget solid, sindig og robust. Han har ingen som helst psykiske problemer.
-- Fremsette følgende krav: kidnappings-faren og fangehold-faren unngåes, at mor også skal kunne ha god kontakt med barna, barnas stabilitet, glede og trivsel sikres,
-- Avvise følgende krav:
-- Fremsette følgende argumentasjon 1: Trude ustabil, kriminell, forleder barna, uansvarlig, uerfaren, hysteriske tendenser, gjør ungene til flyktninger, hensynsløs overfor barna, fangeholder barna, nekter de samvær, kontakt og bevegelsesfrihet, er egoistisk, løgnaktig, upålitelig, utrygg,
-- Fremsette følgende argumentasjon 2: Rune solid, erfaren, ansvarsfull, pålitelig, omsorgsfull, hensynsfull, lytter til barna, kjærlig, nestekjærlig, tålmodig, sindig, saklig, harmonisk, lovlydig, snill, trygg, og setter grenser, kunnskapsrik, fargerik, belest og lærd og lærer, mye å lære barna - forsvarer og verner barnas og familiens integritet, bor og arbeider på familiens kjære hjemsted, barna vant og glad i å med å ferdes med ham, barna har ham særlig kjær - og han dem, akter og ærer hverandre, flink med deres helse, stell, trivsel og behov, -- Fremsette følgende argumentasjon 3: Ingen har noensinne klaget på noen av barna, så tvert om - heller ikke Barnevern-tjenesten!
-- Fremsette følgende argumentasjon 4: Familien har alltid vært stabil, solid, sosial og trygg i trivsel - før Iren K. Hebnes kom, splittet, trakasserte, truet, terroriserte, forfulgte og torturerte familien!
-- Fremsette følgende argumentasjon 5: Både far og mor har alltid daglig og kjærlig vært sammen med barna! (før Iren K. Hebnes kom).
-- Fremsette følgende argumentasjon 6: Trudes advokat Hjelde har med uforsvarlige metoder motarbeidet mor og hele familien, og har truet mor. De to mest motsatt hverandre?
-- Motbevisende argumentasjon 1: Mor, eller barna, har aldri vært underkuet eller utsatt for vold eller utilbørligheter ifra far.
-- Motbevisende argumentasjon 2:
--
--
--

---
   Dette er vitneliste pr. 30.03. 2009:

          ok - Frøydis Hansen, 15 år, datter av Rune og Trude Hansen. -
             ok - Stauda Sofie Hansen, 12 år, datter av Rune og Trude Hansen. -
             ok - Idun Hansen, f.
16.01. 1988, datter av Rune og Trude Hansen. -
             ok - Anja Maria Veastad , Gamlevegen 17 A, 5563 Førresfjorden. Tlf. mobil: 48 25 50 22. Mor i nabo-familie, som kan uttale seg om barna og om hele familien. Anja og hennes samboer Ove har vært og er naboer og venner med familien i sommertiden, men også ellers. Anja sin avdøde mor, Tordis, var også en god venn av familien. -
             ok - Trygve Einar Gjerde, 5440 Mosterhamn. Tlf. 53 42 62 06 og 53 42 04 29. Mobil-tlf.: 93 03 08 03. Mobil Ingrid: 93 40 56 93. Telefaks: 5342 62 06. Venn av familien. Hjemme hos familien Hansen har Gjerde bistått i samtaler og møter angående familiens problemer. Kan uttrykke seg om inntrykk av barna og hele familien, og også av saksforholdet. -
             ok - Ivar B. Løne, Tjønnegrend, Vinje i Telemark. Tlf. Voss: 56 51 26 69. Tlf. Telemark: 35 07 18 47. Eldre venn av familien som deler deres interesser på mange områder. Han har de senere år vært på flere møter, turer og sammenkomster med familien, i forbindelse med selvberging og gamle kulturtradisjoner, og han har et godt forhold til barna i familien, og også far og mor. Ivar B. Løne er høyt verdsatt og respektert i familien. Han kan og vitne om hvem Åse Kristensen er, som er venninne med hans egen samboer Sigrid. -
             ok? - Bernt Ø. Stokke, tlf. 52 84 29 52, tlf. hytten: 53 76 85 75. Nærmeste naboer til familien Rune og Trude Hansen i Tindeland i Vikebygd. -
             ok? - Trond Høy, Dalanesvegen 110, 5563 Førresfjorden. Tlf. 52 77 30 51. Mob: 95 88 16 68. Venn og bekjent av far. Lærer. Styremedlem sammen med far i Arborets Venner for Haugalandet. Kan uttale seg om fars forhold til barn og familie, og om far som menneske. -
---