HUN / Hjemme Undervisningen i Norge -                ( The Home Education in Norway )

HUN er kanskje noe for deg og din familie?

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge er en interesse-forening for hjemmeundervisning. Hjemmeundervisning kan bl.a. være
et meget godt og trivlig alternativ til den offentlige grunnskolen.
Og mye annet! Undersøk nærmere ...
Besøk HUNs hjemmesider på Internett: http://home.sol.no/hunwww/
Eller skriv til HUN via e-mail: hunwww@online.no
Eller pr. post: HUN, N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52 74 08 64. Fax-modem: 52 74 04 35.
Det koster ikke noe!

Rune L. Hansen / HUN


Denne side er fra (This page is from):

     HUN / Hjemme Undervisningen i Norge
     (The Home Education in Norway)
      Sentralavdeling / Central division
Adresse:
     HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
     N-5520 Sveio, Norge.
     Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
     E-mail: hunwww@online.no
HUNs Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww

HUNs logo