---

Kjære Aud Signy!

Et åpent og åpenhjertig brev i forbifarten til deg, fra Rune i Vikebygd, torsdag 1. november 2007.

Som jeg sa til deg i telefonen, takker jeg for den kjapt tilsendte kopien av ditt og Tove Fagerhøy sitt åpne brev til den statlige kunnskaps-ministeren datert 01.10. 2007. Et meget så saklig og berettiget brev-skriv, som jeg helhjertet støtter opp om. Og det gjør nok mange flere også.

Takker jo og for ditt følge i de siste 15 års tid, og fremover.

Det skjer mye, og jeg vil fortsette med å gjøre mitt beste for alt, alle og enhver.

Jeg skjønner bedre og bedre at svært så mange mennesker bytter ut ansvars-bevissthet og tillit med likegyldighet og svik. Særlig av frykt, eller også fordi de lar de nærmeste omgivelsene tenke, føle og ville for seg og sine. Undermot og fortivilelse i bunn og et forunderlig slags overmot og hovmod i toppen, som begge pisker og jager til forhastede slutninger og overfladiskhet. Og at løgn, falskhet og svik i ens omgivelser og nærhet kan være meget så sterke, drivende krefter! Den frihet kriminelle, korrupte og overfladiske mennesker tar seg er også et vitnesbyrd om dette.

Egoismen som forplanter seg i slike onde sirkler og spiraler får godt fotfeste, og forveksles naturlig nok med neste-kjærlighet og ekte kjærlighet. Slikt noe gir trøst, glemsel, hvile eller ro, og et slags liv, en slags tilfredshet, - som dog ikke er dypsindig, hensynsfullt og ærlig nok til å forløse og utfolde de inderligste og dypeste uskyldens og kjærlighetens frodige veier. Men som derfor forbigår og svikter både Helligånden, Ordet og Guds munn.

Dumheten og ondskapen er nære og kjære søsken, - som mange forhastet og svikefullt gir tillit og respekt, og frihet. Mens det settes både bøtter, nisseluer og vaskefat over den ild og det lys som er Guds ord i Bibelen, - som var det analfabetisme som rår. Det er i så måte tankevekkende og interessant med kristne, mennesker som sier de tror på Jesus Kristus, men som så ofte tror på mindre enn halvparten av hva Han som er Ordet uttrykker og sier! Hvilken mangel på tro og tillit, - hvor det ikke er løgn eller svik!

Bibelen, skrevet for omkring to tusen år og mere siden, beskriver den tid vi nu lever i med mange meget treffende ord og vendinger, - som lovløshetens tid, alles krig imot alle, den globale babylonske besettelsen, etc. Dette som folk flest skolerer seg, sine medmennesker og sine barn i. Jeg har underveis lenge grundig, dypsindig og kritisk søkt og lett efter feil og mangler i Bibelen, - men fant ikke noe slikt noe, bare en fullstendig overraskende og overveldende frodighet og kvalitet av det motsatte.

Med beste hilsner ifra

Rune L. Hansen!

---