--- BREV-KOPI  - Denne side:  20080115-fra-RLH-til-Trond-Skaftnesmo.html  

Til:

Trond Skaftnesmo, 

Steinerskolen i Haugesund
Skjoldav. 156,
5501 HAUGESUND.
E-post: trond.skaftnesmo@steinerskolen.haugesund.no
Tel: 52728593. Faks: 52722102. 


--- Dato: Tirsdag 15.01. 2008, Tindeland i Vikebygd i Vindafjord kommune, rlh.

Hei Trond Skaftnesmo!

Jeg nevnte for deg den flotte og fine svenske boken og forfatteren jeg i forbifarten ikke husket navnet på, men som handler om slikt noe som du – og også jeg – er meget interessert i og opptatt av. Og sa at jeg skulle sjekke det opp og oversende deg en beskjed.

Forfatteren heter Lars-Erik Essen, og hans bok - «Rättslös hälsa. En debattbok om naturläkemedel» - utkom i Sverige i 1974 på Bokförlaget Vita Nova. En meget så velordnet, systematisk, velfundert, omfattende og dypsindig bok. Den utkom året efter, i 1975, på dansk, under tittelen «Den forbudte sundhed» - så vidt jeg husker på forlaget Thaning & Appel.

Denne boken har jeg liggende noensteds i vårt bortstuvede nokså omfangsrike bibliotek her hjemme, både den danske og den svenske utgaven, - men tror nok ikke jeg klarer å finne de frem på lenge enda. Det blir antagligvis ikke anledning til det med det første. Så vidt jeg erindrer så døde forfatteren for kanskje omkring 20 års tid siden, og denne boken var litt av et livsverk ifra hans side. (Mon tro om ikke han hadde en artikkel i svenske tidsskriftet Antropos også? De mange årgangene av dette også, som jeg besitter, er også bortstuvede.) For mange år siden brev-vekslet jeg gjennom mange år hyppig med forfatteren Willy Buzzi, født i Norge i 1916, (med blandt annet sin flotte, spennende og interessante 10-binds Kategori-lære) - og hans kone Kari Tökk Buzzi. De var – og er? - bosatt gjennom mange år i Jarnä i Sverige, og hadde blandt annet også god oversikt over den avanserte og fremadskridende tyske antroposofisk orienterte litteratur og sprogutvikling. Jeg synes å huske som at det var de som fortalte meg at Lars-Erik Essen var død, - og at det var en trist og lei beskjed å motta iallfall for meg.

Dessuten så utkom vel i Sverige i 1975 en mindre omfattende bok av Lars-Erik Essen: «Vad är naturläkemedel och hur bör deras laggivning utformas?» Syns også å huske at jeg har lest denne, - men er ikke helt 100% sikker, - og vet iallfall ikke her nu akkurat hvor mitt eventuelle eksemplar av denne nu befinner seg.

Forsøkte forleden dag i en times tid å sjekke opp på Internettet denne viktige forfatteren og boken - «Rättsløs hälsa» - men fant tankevekkende nok dessverre forsvinnende lite. Jeg fant dog et ikke helt så lite utdrag ifra boken på følgende adresse, i Danmark:

http://www.naturaklinikken.dk/syntetisk_medicin.htm

Jeg fant samtidig også en link til hva jeg selv for mange år siden skrev om boken og forfatteren, på følgende adresse:

http://home.online.no/~hunwww/Drdok002.htm

Tror nok Larse-Erik Essen og hans bok vil være av stor interesse for deg.

Iøvrig ville jeg her nu nevne for deg, at jeg for min del håper å få anledning efter hvert til å skrive en omtale av begge dine to viktige og interessante bøker. Men som du jo vet så er jeg og min familie for tiden også nu – i to års tid nu i denne omgangen – meget så ufrivillig involvert i kriminelle forhold som har trakassert og terrorisert vår familie. Dette kan du hvis du viser det interesse finne mere om på mine nye internett-sider, på adressen: hunwww.net ( intern

Takk, så langt iallfall, inntil videre, for ditt forfatterskap! 

PS: Håper du finner mitt av interesse og verdi også. Selv om det er bare endel av det som er noe særlig offentlig tilgjengelig, iallfall enda.


Med beste hilsen ifra

Rune L. Hansen


---