3


---

Ifra avisen ”Norge Idag” for fredag 26.01. 2007, side 24 og 25:

(Kopi / avskrift: Rune L. Hansem pr. 26.01. 2007.)

---

---


Christian W. Beck: Tok doktorgrad på hjemmeundervisning


av Svein Villy Sandnes

- Jeg har tro på hjemmeundervisning i både dagens og morgendagens samfunn. Det sa førsteamanuensis Christian W. Beck i forbindelse med at han nylig tok doktorgraden på hjemmeundervisning. Beck er den første personen i Norden som har tatt doktorgrad på hjemmeundervisning.


---

Hjemme-undervisning er en del av det moderne valgfrihets-samfunnet.”

---


I løpet av de siste 10 – 15 årene har Beck stått sentralt i forbindelse med at flere familier her i landet har valgt hjemmeundervisning for sine barn. Og hver sommer har han vært en av flere som har stått i spissen for den årlige hjemmeundervisnings-konferansen, hvor hjemmeundervisere fra hele landet har vært samlet til både utveksling av erfaringer og aktuelle foredrag. Derfor var det nesten 100 hjemmeundervisnings-familier som var representert i salen på Universitetet i Oslo da Beck forsvarte sin doktoravhandling. I tillegg møtte det opp en rekke akademikere, skolefolk og forskere.


STORT OPPMØTE

Det hele gikk over to dager. Den første dagen hadde Beck to prøve-forelesninger. Den ene valgte han selv og hadde tittelen ”Skolens betydning – en historisk sosiologisk gjennomgang”. Den andre var det panelet av utspørrere som bestemte, og den hadde tittelen ”Utviklingen av Basil Bernsteins utdannings-sosiologi – en historisk sosiologisk gjennomgang”.

Begge forelesningene gikk i en fei og flere av de som satt i møtesalen fortalte i ettertid til Norge IDAG at de var sterkt imponert over det Beck hadde å legge fram – og måten han la fram tingene på. Begge forelesningene satt som et skudd.


Dagen etterpå foregikk selve disputasen hvor Beck måtte forsvare sin doktoravhandling. Forskningslektor Birte Ravn ved Det Pedagogiske Institutt ved Universitetet i København var førsteopponent. Etter hennes lange utspørring, fortsatte andreopponent, professor Gunhild Hagesæther ved NLA i Bergen. Professor Ola Stoaffseng ved Universitetet i Oslo var koordinator.


Når folk skal forsvare sin doktorgrad, er det tillatt for folk i forsamlingen å komme med spørsmål, men i praksis stilles det så godt som aldri spørsmål fra salen – eller eks auditorie – som det heter på fagspråket. Det var ikke tilfelle her – hele fire personer fra den store mengden med mennesker i møtesalen stilte spørsmål til Beck. To av spørsmålsstillerne var Per Ola Hovd og Håvard Fjell fra Mosvik i Nord-Trøndelag. Begge har drevet med hjemmeundervisning i mange år. Disputasen var preget av en frisk og spenstig debatt – og sisputanten var preget av at han var på offensiven. Beck hadde ikke noe problem med å takle det ene vanskelige spørsmålet etter det andre, men det vanskeligste spørsmålet kom paradoksalt nok fra en person i salen som spurte om Beck kunne tenke seg å hatt hjemmeundervisning på sin datter, som nå er voksen, dersom han kunne ha valgt på nytt. Her ble det en pause før Beck svarte følgende:

- Min datter har hatt det bra på den offentlige skolen. Og en liten familie som bare består av far og datter er gjerne et litt spinkelt grunnlag for å drive hjemmeundervisning. Hadde det imidlertid blitt en eller annen konflikt, hadde det vært mulig at jeg og min datter hadde flyttet ut på landet og begynt med hjemmeundervisning, sa Beck.

Beck svarte så godt for seg at disputasen ble godkjent med solid margin – og Christian Beck fikk doktorgraden. Om kvelden var det stor fest. Her deltok mange av de som var til stede under disputasen.


GODE UTSIKTER

Under disputasen viste Beck til at hjemmeundervisning er en del av det moderne valgfrihets-samfunnet. Og at skole ikke lenger er en nødvendighet for å skaffe seg utdanning og kunnskap.


- Hjemmeundervisning kan vi se på som undervisning individualisert ut av skolen. Da skolen ble etablert her i landet i 1739, var det mye hjemmeundervisning. Denne hjemmeundervisningen ebbet etterhvert ut og hadde antakelig sitt lavmål på 1950- og 1960-tallet. Så dukket hjemmeundervisning i moderne form opp igjen rundt 1990. Den moderne hjemmeundervisning dukket opp fordi foreldrene ikke var fornøyde med skolen. Sett ut fra det lange historiske perspektivet, er det rimelig å tro at hjemmeundervisningen vil øke med tiden, sa Beck.


Han viste til at utviklingen av hjemmeundervisning internasjonalt er tvetydig. – På den ene siden er det i en rekke land på samme måte som i Norge – at hjemmeundervisning er i ferd med å bli normalisert. På den annen side er det fra myndighetene i flere land mye engstelse for at innvandrergrupper skal benytte retten til hjemmeundervisning for å unngå integrering, sa Beck og fortsatte:

- Det ble i september 2006 avsagt en dom ved den Europeiske Menneskerettighets-domstolen i Strassbourg i en tysk hjemmeundervisnings-rettssak der familien tapte. Premissen for dommen var at barns rett til utdanning ble satt over foreldre-retten. Dette er en kuvending i forhold til tidligere tilsvarende dommer. Retten argumenterte helt åpent med bekymring for utvikling av parallelle samfunn i Europa – et samfunn med innfødte – og et annet samfunn med innvandrere. Retten gikk til og med så langt som til å si at ”foreldrenes påvirkning av egne barn bare kan aksepteres hvor barna er bevisst den påvirkning som blir gjort”.

Det er for tidlig å si hva konsekvensene av dommen vil bli, men det er hevet over enhver tvil at dommen gir staten mer styring over hjemme-undervisningen, men også forsterker styringen av friskoler og selvfølgelig også den offentlige skolen. - Denne dommen fra Strassbourg kan vise seg å være en trussel mot foreldre-retten og andre menneske-rettigheter, sa Christian W. Beck.


---

Teksten til fargebilde nr. 1 av 3:

TEGNET OG FORKLARTE

Beck brukte tavla mye for å tegne og forklare etterhvert som han fikk spørsmål.


Teksten til fargebilde nr. 2 av 3:

TAKKET

Beck (stående i midten) takket under festen de to utspørrerne under disputasen. Til h. for han førsteopponent, forskningslektor Birte Ravn ved Det Pedagogiske Institutt ved Universitetet i København. Til v. for han: Andre-opponent, professor Gunhild Hagesæther ved NLA i Bergen.


Teksten til fargebilde nr. 3 av 3:

DOKTORGRADSDISPUTAS

Nesten 100 hjemmeundervisnings-familier fra hele landet hadde tatt turen til denne doktorgrads-disputasen og de to prøve-forelesningene dagen før. Om kvelden etter disputasen var det fest.


---

***