3

--- Denne side:  20070524-Hjemmeskole-sjokk-Dagen.html   

<----- hunwww.net/ekte-kristendom  ( ekstern )  

Ifra avisen ”Dagen” for torsdag 24.05. 2007, side 9:

(Kopi / avskrift: Rune L. Hansen pr. 05.10. 2007.)

---

- Hjemmeskole-sjokk


- Resultatet fra undersøkelsen om hjemmeundervisning er meget oppsiktsvekkende. Det må nærmest være et sjokk for skolemyndighetene.


Av Bjørn Arild Hatlem

bjorn.arild.hatlem@dagen.no


Dette sier førsteamanuensis Christian W. Beck. Sammen med forskerkollega Svein Egil Vestre har han funnet ut at 10 prosent av norske foreldre kan tenke seg å gi barna sine undervisning hjemme en periode.

- Undersøkelsen viser at hjemmeundervisning har blitt et stuerent opplæringsalternativ, og at mange leker med tanken om å benytte denne muligheten, sier Beck.

Han registrerer at det har skjedd en rivende utvikling fra for 10 til 15 år siden da mange ikke visste hva dette fenomenet var.


Fra 400 til 4.000 elever?

- Hvis potensialet for hjemmeundervisning er ti prosent, skulle det blitt 60.000 elever. Det tror jeg ikke at det blir. Men jeg ser ikke bort fra at vi om kort tid snakker om 4.000 hjemmeundervisningselever i stedet for dagens 400, sier Beck.

Forskeren ser svaret som et uttrykk for ”en mistillit til dagens skolepolitikk som går ut på at uansett hva problemet er, så svarer man med mer skole”. Han tror at foreldre ønsker andre løsninger og mer fleksibilitet. Kanskje vil de ha mye hjemmeundervisning og lite skole ett år, og det motsatte neste år.


Sosial, ikke faglig

- Det er overraskende i undersøkelsen at det ikke er spesielt pedagogiske og faglige årsaker til at de vurderer hjemmeundervisning.

Mange av dagens hjemmeundervisere gjør det fordi de for eksempel vil lære ungene sine noe praktisk eller kunstnerisk ved siden av å lese, skrive og regne, sier Beck.

De som svarer her, gjør det mer av sosiale årsaker enn av hensyn til det faglige.

- Når barn er så lang tid på skolen, legger de mye av hverdagen sin der og da blir også noe av hverdagens problemer et skoleproblem. Mobbing, konflikter med andre elever, eller mistrivsel kan også være grunner, sier Beck.


Tidsklemme og alternativ

Han har et inntrykk av at foreldre kjenner på tidsklemmen og blir veldig nærtakende for om ungene trives eller ikke i skolen, nettopp fordi de er der så mange timer.

- Jeg tror at en del foreldre spør seg om det er dette A4-livet de ønsker seg. Skal vi kanskje prøve noe annet og få løse opp den vanskelige skolesituasjonen til barnet vårt? Kanskje en av oss må jobbe litt mindre en tid, eller kanskje vi skal flytte til et annet sted? Den typen valgmuligheter tror jeg det er som kommer i hodet når folk svarer på et sånt spørsmål, sier Beck.


- Ikke noe å frykte

Han mener at det overordnede perspektivet må være at hjemmeundervisning ikke er noe å frykte for skolemyndighetene.

- De som driver seriøs hjemmeundervisning, vil barna sine vel og forskning viser at de greier dette ganske bra. Kom disse foreldrene i møte, se på hjemmeundervisning som en positiv utfordring til skolen! Den kan være som et slags utviklingsverksted som alle vil vinne på, sier Beck. DAGEN


***


Og en fakta-rubrikk:

Hjemmeundervisning


- Statistisk sentralbyrå fant et tilfeldig utvalg fra folkeregisteret med 1.050 foreldre med barn i grunnskolen. 562 av disse har svart skriftlig på ulike spørsmål fra forskerne.

- Hjemmeundervisning var ett av temaene. 57 personer, eller over 10 prosent, svarer ja på spørsmålet: ”Kunne du tenke deg en periode selv å gi ditt barn hjemmeundervisning?”


---

***

ADRESSER:

-- Dagen, avisen, PB 2394, Solheimsviken, N-5824 Bergen, Norge. Tlf. Sentralbord 55 55 97 00, Nyhets-tips 55 55 97 25, telefaks 55 55 97 40, E-post: / redaksjonen@dagen.no & sjef-redaktør Odd Sverre Hove odd.sverre.hove@dagen.no & redaktør Johannes Kleppa johannes.kleppa@dagen.no & nyhetsleder John Solsvik john.solsvik@dagen.no -

---