-- 20100323-VOLD-RLH.html           --- Artikler IP, utvalgte ( ekstern ) --- Internasjonal protest ( ekstern ) --- 

RLH, pr. 10.06. 2011.
Til deres og enhvers frie anvendelse / publisering, fra Rune L. Hansen, følgende artikkel:
---
   Vold er et interessant og viktig tema
   Av Rune L. Hansen, Vindafjord, Norge. E-post: hunwww@online.no  

   I agurk-republikken Norge, har man sett isbjørner slå ihjel mennesker, og mennesker slå ihjel andre mennesker, og det som verre er!
   Mange mennesker i Norge hater krig og dreping, og syns at slikt noe skal være forbudt!
   De fleste vet at krig og dreping er forbudt, men at mange ikke tar forbudet på alvor.
   Det er i Norge mange synspunkter angående slikt. Ofte heies det på de mest slag-kraftige, som derfor mest regnes som demokratisk lov og rett.
   Også i slike sammenhenger er det Arbeiderparti-ideologien som vil ha det siste ordet. Og de første ordene.
   Derfor har en i Norge konsentrasjons- og internerings-leirer for barn og ungdom. Ikke bare derfor, men dette er mye av årsaken.

   Norge er i tiden efter Adolf Hitler det rikeste molbo-landet i verden. Et røver-reir, i tradisjonen efter vikingene for omkring tusen år siden.
   I Norge vokser mye på sten-grunn og i grise-binger. Ikke minst hovmot, rovdrift og utplyndringer.
   Bak kulissene av utplyndringenes perler og fin-stas.

   Ironien til side. Hvis noen oppfattet dette som ironi.
   I årenes løp har jeg efter hvert ofte observert et interessant fenomen - som handler om vold. Nemlig følgende:
   Det kommer mange mennesker og familier til Norge ifra de mange forskjellige land i verden omkring. Mennesker ifra asiatiske land, ifra Afrika, ifra europeiske land, etc. I det heletatt. Verden er langt meget større enn akkurat Norge. Det underlige som har skjedd og mange av disse utenlandske mennesker har opplevd i Norge, - er at barna har blitt tatt ifra de, uten at politiet eller noen reagerer eller klarer å stoppe en slik uhyre kriminell ugjerning. Det er det ene.
   Det andre er, at dette ofte har skjedd og skjer med begrunnelse i påstand om voldelig mishandling av barna, gjort av far og mor.
   Når så i det heletatt selvfølgelig ikke har skjedd. Og den stakkars ruinerte og til-intetgjorte familie nærsagt ikke skjønner noe som helst, bortsett fra at nivået av galskap må være og er høyt i Norge.
   Forholdet kan være at noen har sett at mor ved en anledning klasket det ene barnet på rumpen og ba barnet om å gå og skamme seg. Eller at et barn fortalte om noe slikt eller noe lignende på skolen. Og at den noen som så eller hørte om eller trodde noe slikt i hovmot eller av misunnelse eller rase-hat, eller noen annen grunn, ville "sette på plass" vedkommende nabo eller med-menneske. Og altså meldte fra om sin bekymring til den kommunale Barnevern-tjenesten, eller til noen andre som meldte en slik bekymring.
   Den der såkalte Barnevern-tjenesten kom derfor og kidnappet og fangeholdt barna som ble borte vekke. Til foreldrene og familiens slekt og venner sa de at vold er barne-mishandlig og forbudt i Norge, og at det var derfor de tok barna, og at barna nu ville få det mye bedre.
   Foreldrene sa at de ikke er voldelige og at de elsker sine barn og at barna både elsker og trenger sine foreldre. Og at hva den der Barnevern-tjenesten omtaler som vold ingenting har med vold å gjøre, så tvert imot. Og at barna minst av alt oppfatter det slik. Og at hjemme i det land hvor de kommer fra ville det ha vært en svikt og uansvarlig ifra foreldrene sin side om de ved nødvendighet unnlot å snakke slik til barna. At det er en selvfølgelig side av oppdragelsen og samfunnslivet. Og at det ifra foreldrene sin side er kjærtegn, og også oppfattes slik av barna. At det jo bare er dumt og tåpelig det der den norske såkalte Barnevern-tjenesten snakker om, - så altfor dumt og tåpelig. Og at hva de gjør når de kidnapper og tilraner seg barna jo er det samme som å mishandle, ødelegge og drepe hele familien. Og det en familie og barn som på alle måter trives og har det godt og vel. Så dum og farlig kan vel ikke Norge være?!
   Men så dumme og farlige var og er altså representanter for norske myndigheter. Til disse menneskers store forundring, forskrekkelse og ødeleggelse!

   Hva de ikke visste og ikke fatter og begriper, er at i Norge er barne-rov stor-industri i regi av representanter for norske myndigheter, i regi av en slags synse-mafia som suverent forbigår nærsagt alt og ethvert som har med anstendighet, menneskelighet og lov og rett å gjøre, med makt som en slags stat i staten. Hvor synsing om "barnas beste" forbigår og tilsidesetter alt og ethvert! Og hvor påstander og synsing om vold og "omsorgssvikt" er sentrale, manipulerende våpen overfor foreldre og familier.
   Og hvor påstandene og synsingen om vold og omsorgssvikt kan være hva som helst, både i frekkhet, synsing og løgn og oppspinn.
   Og at den der såkalte Barnevern-tjenesten efter forgodtbefinnende vil ha en videst mulig definisjon av begreper så som vold og omsorgssvikt, - optimalt åpne også for frekkhet, synsing, løgn og oppspinn. Ikke minst også for lettere å kunne splitte familier, - for derigjennom manipulerende å få til hva som helst, overfor hvem som helst.

   Slikt og lignende har efter hvert forurettet, ødelagt og til-intetgjort ti-tusenvis mennesker og familier i Norge. De færreste mennesker og familier som kommer til Norge vet eller aner noe om at det er eller kan være slik. Endog av norske borgere er det mange som ikke vet om at det er slik, i og med at slike kriminelle uhyrligheter selvfølgelig i stort monn foregår skjult bak kulissene og løgn-aktig reklame-propaganda. Samt skjult bak floskler så som "personvern" og "sakkyndighet" og "barnas beste", etc. Og bak løgn og bedrageri, - ikke minst også i og for politiet og retten og mange andre.

   Tilbake mere konkret til dette med vold. Og definisjoner på vold.
   Såkalte Barnevern-tjenester i grov uforstand, synsing eller krig-føring eller ute efter barne-rov, er i utgangspunket og i det heletatt ute efter aksept for videst mulig definisjon på vold. Og på omsorgssvikt. Gav far sin datter en god-klem eller oppmuntring da hun kom hjem fra skolen? Lot han sin sønn få se på Barne-tv? Kjørte han sin datter til Ungdoms-klubben? Gav han henne lomme-penger? "Lot foreldrene" sin datter "få være i" Barnehage? Ble deres sønn bedt om å skamme seg da han lekte med naboenes barn? Osv., osv.
   Like ens hva gjelder vold. Ble mor sint på datteren og tok tak i skulderen hennes og geleidet henne inn igjen? Sparket far sin sønn i rumpen? Klasket han eller klappet han sin datter på kinnet? Og hva sier naboen at det var far gjorde, og mor gjorde? Og hva sier eller syns eller tror matte-læreren og rektor på skolen? Var far slem med hunden? Hvorfor har de et dårlig forhold til tanten sin? Hadde sønnen et blått øye da han kom på skolen? Han hadde vel ikke egentlig falt av sykkelen? Var gutten innesluttet på skolen? Rev mor i stykker jakken til sin datter? Kastet far vasen i gulvet så den knustes? Lar han sønnen få se volds-filmer? Misforsto politi-mannen som naboen varslet om bråk eller familie-krangel? Misforstod nabo-fruen? Osv., osv.
   Et eldorado av ting og tang for en synse-mafia å gripe fatt i eller spinne videre på - eller å dikte opp - eller å lage journaler og rapporter om og på, - overfor enhver og alle! Overfor absolutt hvem som helst!

   Synse-mafiaen har sine definisjoner, - optimalt vide og brede. Men hva er så vold? Eller hva er ikke vold? Og hvor går grensene? Og hvor går grensene hva gjelder at noen utenfra involverer seg? Og involverer seg hvordan?! Og i forhold til hva?!
   Det er ikke alltid de felles-menneskelige definisjonene er i bruk eller holder, i et land som Norge, eller i et terror-regime! Og hvem vet vel hva som iøvrig brukes ifra hvor av bortforklaringer, falske vitnemål og angiverier, unnskyldninger, påskudd og løgn og oppspinn?

   Ofte under de rådende forhold er de som snakker mest om vold i Norge de som vet aller minst eller særdeles lite om vold.
   Og som er mest skyldige og medskyldige i vold.
   Og slik kan det altså gå!

   Vil et barn som knapt vet hva klask eller et spark eller høyere artikulert sprog-bruk er kunne lære sindig og rett og riktig å forholde seg til vold, sinne, indignasjon, aggresjon, hysteri eller mishandling?
   Filmer med vold for voldens egen skyld, så som en slags skrekk-filmer, blir hendelsesvis populære i noen miljøer og samfunn. Tankevekkende?
   I vår familie ser vi så absolutt ikke slike filmer. Anser slikt noe for det søppel det er. Et samfunns-problem. Vi ser derimot på mange slags kvalitets-filmer om og med kung fu, shaolin og kamp-kunst. Både ifra Kina, India og andre land og historiske tidsrom. Japanske filmer av type kvalitet Akira Kurosawa også. Og mye annet slags - som også kan omhandle eller inneholde vold, svik, krig og tilgrensende fenomener. I disse og slikt er det ikke vold eller lignende for voldens egen skyld. Så tvert imot. Volden og de der forholdene er problemet, som den som ser på via heltene og ofrene og handlingen opplever og lærer å forholde seg til på sindig og rett vis. Hvilket blir og er noe ganske så fullstendig annet.
   Den som innbildes eller tror at vold, ondskap og kriminalitet er noe ikke-eksisterende - før en selv involveres, opplever eller erfarer - kan dårlig takle slikt noe. Og det er et faktisk og reelt problem!

   Fornuft, menneskelighet og logikk kan nokså fullstendig kollapse og slutte å virke innenfor og omkring store områder av livet eller kulturen i samfunnet. Slikt noe har både årsaker og konsekvenser.
   Men hvor er så mennesket - og samfunnet?! Og hvordan så nå frem til besinnelse og beskikkelse?!

   Det er blitt sagt at: "Kvadratet på et kvadrats diagonal er dobbelt så stort som det på dets side." (Fra Platons «Menon».) Hvilket er riktig og ubestridelig nok. Det er for eksempel også blitt sagt at: "I alle trekanter er summen av to sider større enn den tredje." (Fra Cusanus-s «De venatione sapientiae / Visdomsjakten».) Hvilket også ubestridelig er rett og riktig nok.
   Men hva med så mye av diverse annet? Har Norges befolkning gått ifra forstanden, og bort vekk ifra menneskelighet og lov og rett?!

   Uhyrlig vold (og terror) er blandt annet også hva særlig den norske såkalte Barnevern-tjenesten meget ofte og i forskrekkelig stort omfang holder på med. Den som tror noe annet er ganske enkelt for lett-lurt, naiv eller dum og blind!

   Vold er et interessant og viktig tema. Men i sitt rette og saklige perspektiv. Uten er det mange som ikke makter å forholde seg til slikt noe.
   Uten kan den reelle volden og terroren bli som "keiserens nye klær" i eventyret til H.C. Andersen!

---
---

   Fighteren, 04.12. 2010, Danmark:
   "I 1975 kunne en mor smække sin dreng i bagdelen i fuld offentlighed, hvis han knaldede en butiksrude. Forbipasserende ville have nikket anerkendende for denne tilretning af adfærden. I dag ville hun være blevet kørt væk i et salatfad, mens en psykolog udfærdigede en §50 erklæring hvoraf det fremgår, at moderen ikke forstår at drengens stimuli skal respekteres."

---
---

   Bibelen, GT, Ordsprogene 29,15:
   Ris og refsing gir visdom, men en gutt som får gjøre som han vil, fører skam over sin mor.

---
---

---
---