-- 20100522-SOS.html              --- Artikler IP, utvalgte ( ekstern ) --- Internasjonal protest ( ekstern ) --- ---
   SOS - Noen ord om nødvendige sosiale oppfinnelser og patenter.

   Det meste og det verste av kriminell virksomhet, og den som forårsaker det meste av slikt i samfunnet, kommer fra representanter for myndigheter og forvaltning. Slik har det trist og forskrekkelig nok hittil enda som oftest vært i verden.

   Slike kriminelle forsøker å skjule seg og sitt nettverk med nøkkel-personer og sin kriminelle virksomhet bak reklame, propaganda og indoktrinering, samt bak dårlige sosiale oppfinnelser og patenter egnet for misbruk. Dårlige, forkledd bak fine navn, reklame og knebling. Indoktrinering for å skjule seg selv og den falske trygghet.
   I Norge for eksempel via offentlige skoler som pålegges og tvinges til å ta seg av dette og slikt, samt kommunale såkalte barnevern-tjenester for videre manipulering, tvang og frykt, og underordnede lovstridige lover som den såkalte barnevernloven og barneloven og etater så som barneombudet, sivilombudsmannen, etc. Dårlige sosiale oppfinnelser og patenter, fint forkledd og reklamert for, egnet og tilsiktet for misbruk. Som også måten patentet med tre-delingen tingrett, lagmannsrett og høyesterett misbrukes på, blandt annet for lettvint å misbruke politi, påtale-myndighet, riksadvokat, statsadvokat, fylkesnemnd, fylkesmann, helsetilsyn, mattilsyn, etc.
   Samtidig forsøker de å lure oss til å tro at den kriminelle virksomhet de forårsaker og skaper blandt folk flest er det egentlige kriminelle, når fakta og virkeligheten er motsatt!

   De hensynsfulle, rettferdige, menneskevennlige, anti-korruptive alternativene til de dårlige sosiale oppfinnelser og patenter vi har og vi trenger motarbeider, knebler og skjuler de.
   Arbeidet for gode alternativer og erstatninger, i det heletatt for det nødvendige nye, foregår derfor ofte under vanskelige forhold og så å si "nede i katakombene" blandt ydmyke, hensynsfulle mennesker av god vilje og samvittighet og blandt ofrene for uretten, søkende bevissthet og orientering i likeverd, rettferdighet og de felles-menneskelige verdier. For selvfølgelig og ganske enkelt å kunne bytte ut det dårlige lureriet med ekte saker. Altså som et ydmykt foredlings-arbeide. Like så for å finne frem til menneske-vennlige måter å ivareta og håndheve de ekte verdier vi har, uten misbruk og korrupsjon, så som vesentlige, viktige og gode verdier som for eksempel Straffeloven og Menneskerettsloven.

   Å arbeide for de felles-menneskelige verdier, menneske-vern, neste-kjærlighet og gode sosiale oppfinnelser og patenter, men ikke for delaktighet i lureri og misbruk, er viktig for oss alle!
   Vi overlater ikke dette arbeidet til de kriminelle. Vi er ikke så dumme at vi tror de vil komme til å gjøre arbeidet for oss.

   Rune L. Hansen, 22.05. 2010, Vinberget.

---