--- Denne side:  20080312-Felles_framtid-Dagen.html  <---- norsk-sannhets-kommisjon.html ( ekstern )

 <----  lov-og-rett-index.html  ( ekstern )     

 <---- artikler-index.html  ( ekstern )   <---- hunwww.net/ekte-kristendom  ( ekstern )   <---- hunwww.net  ( ekstern)  


---
--- Ifra avisen Dagen Magazinet, 20080312:

I Fokus

Felles framtid?

   For noen uker siden besøkte jeg Rwanda, Burundi og Øst-Kongo. Få steder er like vakre som dette området i hjertet av Afrika. Men området har også vært åsted for de største forbrytelser mot menneskeheten: Slavehandelen til Zanzibar og Arabia. Belgiernes ufattelige terrorisering som førte til at millioner mennesker døde i løpet av 20 år. Mobutus kleptokrati og krigen mellom hutuer og tutsier i Burundi og Rwanda fra slutten av 1950-tallet – som kuliminerte i folkemordet i Rwanda i 1994. Deretter krigene i jungelen i Kongo som har kostet over 5 millioner mennesker livet. Og til slutt, en pågående krig mot kvinner: Massevoldtekter og bestialsk vold i krig. Og voldelige overgrep fra frusterte menn i hjemmene.

   Det er vanskelig å forstå hvordan det er mulig å bygge opp en framtid i disse landene som inkluderer alle. Samtidig er det like vanskelig å tenke seg en framtid uten at dette skjer. Å ekskludere overgripere og kollaboratører vil omfatte så mange mennesker at det vil skape nye sår og nye overgrep. Men samtidig er det helt nødvendig å anerkjenne ofrene og holde overgriperne ansvarlige.

   Mens vi i Vesten tenker i rettslige termer med vekt på straffeforfølgelse, har det utviklet seg en annen tradisjon i Afrika. Etter apartheid, var det svarte flertallet ved ANC i Sør-Afrika overbevist om at landet måtte bygges for alle og inkludere de hvite. Løsningen ble Kommisjonen for sannhet og forsoning, ledet av biskop Desmond Tutu. Kommisjonen ble fra første dag kritisert for ikke å ta straffeforfølging alvorlig nok og for å være dominert av kristne verdier og perspektiver.

   I samme tradisjon arbeider nå landene rundt Great Lakes. Først avdekkes sannheten: Hva skjedde? Hvem deltok som offer eller overgriper? Ofrene får anledning til å fortelle sin historie offentlig, og stimulere overgriperen til å gjøre det samme og erkjenne sitt ansvar for sine gjerninger. Prosessene er åpne for alle. Deretter aktiveres tradisjonelle måter å håndtere konflikter og uoverensstemmelser. Slik blir selve forsoningsprosessen kontekstuell og forankret. Derfor blir den også troverdig. Erfaringene i Rwanda er at dette faktisk leder til en framtid – i samme lokalsamfunn - både for overgriper og offer.

   Kirkene og kirkelige ledere spiller avgjørende roller for å få dette til å fungere. For flertallet av befolkningen er det helt naturlig og nødvendig, siden kirken og den kristne tro er deres viktigste hjelpere. Slik lærer de også oss noe om kraften i kirkens forsoningsbudskap og troens livgivende hjelp selv i de mest opprivende livssituasjoner.

   Atle Sommerfeldt,
   generalsekretær Kirkens Nødhjelp


***

---

----- Adresser:

-- Dagen Magazinet, avisen, PB 2394, Solheimsviken, N-5824 Bergen, Norge. Tlf. Sentralbord 55 55 97 00, Nyhets-tips 55 55 97 25, telefaks 55 55 97 40.

   Internett:  http://www.dagenmagazinet.no  

   E-post: / redaksjonen@dagen.no  & sjef-redaktør Odd Sverre Hove  odd.sverre.hove@dagenmagazinet.no  & samfunns-redaktør Vebjørn Selbekk vebjorn.selbekk@dagenmagazinet.no  & redaktør Johannes Kleppa  johannes.kleppa@dagenmagazinet.no & nyhetsleder Kenneth Fjell Rasmussen / John Solsvik  -

---
------