-- Denne side:  20080417-Barnevernsbarn-sliter-som-voksne-DagenM.html  

<--- bvt-index.html   <--- saker-index.html  ( ekstern )  <----- hunwww.net/ekte-kristendom  ( ekstern )

<----- lov-og-rett-index.html  ( ekstern )


Ifra avisen Dagen Magazinet tirsdag 17. april 2008, s. 13:

Barnevernsbarn sliter som voksne

   Fem prosent av alle under 37 år i Norge i 2005, nesten 121.000 personer, har fått hjelp av barnevernet, viser ny undersøkelse. Få av dem klarer seg bra.    Bare tre av ti barnevernsbarn klarer seg bra som voksne, viser undersøkelsen fra forskerne Sten-Erik Clausen og Lars B. Kristofersen i Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).
   Forskerne har tatt for seg samtlige som var i barnevernet.i perioden 1990 til 2005, og som i 2005 var i alderen 0 til 37 år. Av hele landets befolkning under 37 år, har 120.986 personer, eller rundt 5 prosent, fått hjelp fra barnevernet.
   - Vi snakker om et veldig stort samfunnsproblem. Dette er barn som har vokst opp under dårlige levekår og vært utsatt for omsorgssvikt. Det ligger i kortene at mange av dem vil være en belastning for samfunnet, sier Clausen til Aftenposten.
   Flere går på sosialhjelp og flere er arbeidsledige. Forskerne har ikke konkludert med hvorfor det går så dårlig.
NTB    

***

---------


---