--- Denne side: GBB.html  

Kontakt:
-----> Gruppen Bedre fungerende Barnevern / GBB / - ---

E-post Fra: Inger Djmel - idjmel@hotmail.com - Gruppen Bedre fungerende Barnevern
Sendt: 13.03. 2008, 15:21
Til: Rune L. Hansen - hunwww@online.no  
Overskrift: E-post-aksjon

Forslag lagt ut på gruppa GBB i Tromsø : http://barnevern.ning.com/ 
 
Dette kan passe bra nå når Generalsekretæren i Europarådet,Terry Davis, kommer til Norge for å se på forholdene rundt MENNESKERETTENE og BARNEKONVENSJONEN her til lands.
 
 Vær med å synliggjøre vår uenighet i den behandlingen som barnevernet gir mange foreldre og barn her i Norge. Klikk på navnet til en du vil sende en protest-epost til å skriv det du mener om dagens barnevern.

statsministeren@smk.dep.no <statsministeren@smk.dep.no> Jens Stoltenberg
 
postmottak@bld.dep.no <postmottak@bld.dep.no> Anniken Huitfeldt
 
post@barneombudet.no <post@barneombudet.no>
 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dep/Kontakt/Skjema-Kontakt-Justis--og-politiminister.html?id=437519&epslanguage=NO Justisministeren
 
postmottak@hod.dep.no <postmottak@hod.dep.no> HELSE OG OMSORGSDEPARTEMENTET (Sylvia Brustad)
 
http://epos.stortinget.no/HenvPrMail.aspx?HenvGruppe=ReprOgParti&Visningstype=Gruppe Henvendelse til stortingsgrupper
 
 
En epost kan for eksempel se slik ut:
Håper du vil ta deg tid til å besøke oss på vårt nettsted og se hva som skjer i Norge i dag.
Er du klar over at barnevernet opererer helt på kanten av Norges lover?
Er du klar over at barnevernet og fylkesnemda for sosiale saker bryter FNs barnekonvensjon hver eneste dag.
Er du klar over at barnevernet 'stigmatiserer' både etniske grupper og hele familiegrupper?
Er du klar over at noe må endres å det aller helst i går!

Med vennlig hilsen---

---