--- Denne side:  linker-hjemmeskole-norge.html    
<----- hjemmeskole-index.html  ( ekstern )  <----- hunwww.net/ekte-kristendom  ( ekstern )  


Linker - ang. hjemmeskole - Norge /

---

---

Foreldreorganisert undervisning

Tilbake i oktober 2007 la SINT her i seksjonen om hjemmeundervisning og ... Legger her ut min korrespondanse med kommunen ift. hjemmeundervisning. ...
undervis.r-b-v.net/ - 29k -


Følg loven! Tillat hjemmeundervisning! - underskrift.no

I Norges lover står det utrykkelig klart i fra at vi har lov til å gi barna våres hjemmeundervisning. Men i nesten alle tilfeller føre dette til at ...
www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=1269 - 17k -

Hjemmeundervisning?

Globalskolen 07-08 > Globalnytt > Administrativt > Hjemmeundervisning? ... Hjemmeundervisning? Flere hundre familier har av ulike grunner valgt å ta barna ...
www.globalskolen.no/view.cgi?&link_id=0.6815.1689&session_id=0 - 5k -


Hjemmeundervisning

Hjemmeundervisning er som ordet beskriver: En undervisning i hjemmet. Her vil jeg prøve å komme med mer utfyllende stoff om hjemmeundervisning og hva det ...
www.forfatterbloggen.no/roller/page/skole - 21k -Hjemmeundervisning - noe for meg?

Alle med interesse og muligheter for det - kan ha hjemmeundervisning for og med sine barn. En mulighet som kan være gunstig og positiv for barna, de voksne, ...
home.online.no/~hunwww/Huv1.htm - 45k -


iMidten : Lærere mener: Foreldre har skylden men skal ikke hjelpe

Noen få familier greier å flytte, eller ta sine barn ut av skolen og gi dem hjemmeundervisning før skolen og barnevernet har fått has på dem. ...
imidten.no/-/bulletin/show/40593_laerere-mener-foreldre-har-skylden-men-skal-ikke-hjelpe - 26k -


REDD BARNA VÅRE :: Vis Forum - -->Hjemmeundervisning ...

Hvor mange har mistet barna sine pga. hjemmeundervisning? ... To dager hjemmeundervisning og skolesjef truet med barnevern ...
forum.r-b-v.net/viewforum.php?f=41 - 56k -

Rettigheter

Websiden er en orientering om hjemmeundervisning i Norge laget av ... DEN MODERNE HJEMMEUNDERVISNING startet i Norge 1991-94 med to familier, ...
folk.uio.no/cbeck/OTHhjemmeside.htm - 16k -


SAX - FORUM FOR BARNDOM I FRIHET

SAX er et uavhengig tidsskrift. Vårt ønske og vår ambisjon er å være et talerør for de frie strømninger i pedagogikk og samfunnsliv. ...
barndom.net/sax.htm - 11k -


---


---