--- Denne side:  Sosialdemokratiets_"Ariske"_Idealer-Riksavisen.html  

<----  korr-index.html  ( ekstern  <---  bvt-index.html ( ekstern )   <--- saker-index.html  ( ekstern )  

<---- hunwww.net/ekte-kristendom  ( ekstern )  


Ifra Riksavisen.no /

Sosialdemokratiets “Ariske” Idealer

De som ikke passer inn i sosialdemokratiets bilde av det “normale” menneske, må tas hånd om av systemet.

Et kaldt samfunn har vi fått, hvor mennesker tvangsmedisineres og foreldre får fratatt sine barn, istedenfor å få hjelp om noe skulle være galt med dem, eller de mangler ressurser. Alltid de svakeste blant oss dette går utover.

I de aller fleste tilfeller er det ingen ting galt med dem. De faller bare ikke under kategorien sosialdemokratiets ideal menneske, fordi de tenker selv, er opportunistiske, motsier autoriteter, nekter å høre på de “lærde”, etc., altså stikk imot det sosialdemokratiske idealmenneske. De passer ikke inn i malen. Profetien som “Animal Farm” beskrev har gått i oppfyllelse; Alle er like, men enkelte er likere enn andre.

Om de protesterer mot overgrep mot seg fra barnevernets side, så diagnostiseres de som paranoid eller schizofren, og får dermed flere overgripende etater mot seg. Og dermed passer de heller ikke inn i herretenkernes bilde av idealsamfunnet.

Snakk med de menneskene som er utsatt, og se at jeg har rett.

Dette har ingenting med Arbeiderpartiet alene å gjøre. Det er tverrpolitisk enighet om behandlingen de utsettes for, som for de sosialdemokratiske idealer.

Statistikk Skandinavia (mer data kommer):

Statistikk_overgrep

Norsk psykiatri bruker tvang i strid med menneskerettighetene“. “Det mener menneskerettighetsforsker Gro Hillestad Thune. Ifølge en fersk rapport fra Sintef øker bruken av tvang i Norge, og det gjelder tvangsinnleggelser, tvangsmedisinering, håndjern og fotlenker. Thune mener ansvaret både ligger hos helsepersonell og politikerne. Også Den europeiske torturkomitéen kritiserer Norge for tvangsbruk“.
TV3 NOR 31.05.2007.

At det ikke er flere enn det er, skyldes i sin helhet at bare frykten dette system skaper, holder andre lydig innenfor det sosialdemokratiske ideal.

Dette er den moderne form for rasehygiene (eugenics). Det er Hitlers perfekte menneske, og dressering eller avliding av de som ikke holder mål. *)

Barn skal ikke få mulighet til å utvikle seg i slik “uheldig” retning som sine opportunistiske foreldre. De som tenker utover det “politisk korrekte” ideal, spesielt hvis de tror på en annen enn den statsautoriserte Gud, får en sprøyte i rompa, og stesjes bort hvor de ikke kan influere og “smitte” andre.

Systemet ble skapt etter krigen av miljøet ved Gaustad Sykehus i kompaniskap med CIA, og foredlet under statsminister Gro Harlem Brundtland. Hvilken falitterklæring at politikerne har skapt levestandarden så dårlig at dette kan være mulig, og at de ikke har klart å hjelpe på annet vis enn dette. System skapt av politikere som selv hadde nøkkelbarn, mens politikeren var mest opptatt av makt og karriere, mens deres egne barn som alltid gikk for lut og kaldt vann, begikk selvmord. Hvordan kan slike politikere tro et eneste øyeblikk at de vet hva som er best for oss?

Eksempler:

Undertegnede anser seg som kristen, og uavhengig av det, også på rent moralsk grunnlag, mener at de som er bedre utviklet har en åndelig og moralsk plikt til å dra de mindre bemidlede og utrustede med seg, og dra omsorg for dem. Ikke å “exterminere” dem.

Det er i den handling hvor den intellektuelt sterke, også kan vise at han også har et hjerte. Her “skilles klinten fra hveten”, for å si det filosofisk.

Giv akt for de nye guder, som bestemmer hvem som er fortjent et liv eller ikke:

*) “Adolf Hitler had read some racial-hygiene tracts during his period of imprisonment in Landsberg Prison. The future leader considered that Germany could only become strong again if the state applied to German society the basic principles of racial hygiene and eugenics. Hitler believed the nation had become weak, corrupted by the infusion of degenerate elements into its bloodstream. In his opinion, these had to be removed as quickly as possible. He also believed that the strong and the racially pure had to be encouraged to have more children, and the weak and the racially impure had to be neutralized by one means or another.
Nazi eugenics pertains to Nazi Germany’s race based social policies that placed the improvement of the race through eugenics at the center of their concerns and targeted those humans they identified as “life unworthy of life” (German Lebensunwertes Leben), including but not limited to the: criminal, degenerate, dissident, feeble-minded, homosexual, idle, insane, religious and weak humans for elimination from the chain of heredity. More than 400,000 persons were sterilized against their will
.”
http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_eugenics

J.Johansen

1)http://www.ssb.no/samfunnsspeilet/utg/200002/4-2t.txt
http://www.geocities.com/greenliberal/ENGAAS19970806.html
2)http://www.ssb.no/emner/03/02/speshelsepsyk/tab-2007-06-20-01.html
3)http://www.ssb.no/tabell/03752
4)http://www.ssb.no/emner/03/03/10/barneverng/tab-2007-09-05-07.html
5)https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
6)http://www.sst.dk/Informatik_og_sundhedsdata/Download_sundhedsstatistik/tvang_i_psykiatrien/DSN.aspx
7)http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/Sok_Resultat/?Title=barn%20och%20unga&SubjectId=-1&SubjectText=&PublishedYear=-1&PublDocType=21&PublDocTypeText=Statistik&SortOrder=0&Language=0&offset=1

.


---
***