-- Denne side:  20081004-Skriv-Forklaring-ang-adv-Trond-Hjelde.html  


Til:
Haugaland tingrett,
p.b. 385,
5501 Haugesund

Fra:
Trude Monica Hansen,
Skoglandveien 108,
5514 Haugesund

Haugesund, lørdag den 04.10. 2008                


   Forklaring ifra Trude Monica Hansen ang. advokat Trond Hjelde og Tilsvar


   Jeg henviser til
Haugaland tingretts sak nr. 08-081491TVI-HAUG og til fylkesnemndas sak nr. 08-135053TVI-HAUG med to kjennelser i Haugaland tingrett.

    Begge disse sakene ble anket av Rune L. Hansen - og det ble av Haugaland tingrett bedt om tilsvar ifra undertegnede i forhold til begge ankene.

   Min advokat og prosessfullmektig Trond Hjelde skrev uten mitt vitende Tilsvar, som begge ble forsøkt stoppet fra min side. Han har tidligere i lang tid i disse sakene gjort noe tilsvarende, uten mitt vitende og i strid med mine ønsker og interesser. Jeg har blitt lurt og overstyrt av ham. Også med hensyn til disse Tilsvarene nå.
   De Tilsvarene jeg derfor selv nå har skrevet har han ikke villet være med på. Til tross for at jeg har insistert på det hvis han fortsatt skal være min advokat og prosessfullmektig. Han har ikke villet høre på meg og har isteden håndtert saken i strid med mine ønsker og interesser.
   Dette har for meg vært et mere og mere alvorlig problem.
   Nå ser jeg derfor ingen annen utvei enn selv å innlevere Tilsvar innen fristen for Tilsvar utgår. Hvordan advokat Trond Hjelde vil takle dette vet jeg ikke. Og heller ikke hvordan Haugaland tingrett vil takle det.

   Jeg håper mine egne Tilsvar blir tatt på alvor og ikke advokat Trond Hjelde sine. Dette er meget viktig for meg og hele min familie. Og jeg håper på forståelse for problemet.

   Hilsen

   Trude Monica Hansen