-- Denne side / ref.:  20081011-til-NAV-ifra-RLH.html  
- Vedlegg 001 -

RLH, 11.10. 2008: SKISSE /// 
Til:
NAV Forvaltning Karmøy,
Postboks 2011,
5504 Haugesund,
Telefon: 81 58 10 00.

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.

                                                                   Dato: 11.10. 2008, Tindeland, Vikebygd i Vindafjord.


   KLAGE VEDRØRENDE UNDERHOLDSBIDRAG

   Jeg viser til den tidligere korrespondanse jeg i år har hatt med dere. Samt til deres brev datert 23.09. 2008 angående "Underholdsbidrag til barn - melding om vedtak" og datert samme 23.09. 2008 ifra dere krav om "Innbetaling av fastsettelsesgebyr" (kr. 860,-) og "Innbetaling av underholdsbidrag" (kr. 102.620,00,-).

   Jeg har fødselsnummer 061255 ***** (rlh: f.nr.).
   Min separerte kone, Trude Monica Hansen, har fødselsnummer 090868 ***** (rlh: f.nr.).

   Min kone Trude Monica Hansen har i et brev datert 28.09. 2008 til NAV trukket tilbake sitt krav via NAV overfor meg om underholdsbidrag. I min kopi av dette sitt brev til NAV skriver hun blandt annet at: "Barnas far ble utsatt for en forbrytelse, en kidnapping, utført av meg i en nødverge situasjon. Barnas far ble ett uskyldig offer for dette. / Barnas far har hatt store utgifter p.g.a. denne forbrytelse."

   Jeg har i mine brev til NAV forsøkt å gjøre oppmerksom på den forbrytelse jeg som barnas far ble utsatt for i og med min kones kidnapping av barna 03.04. 2008, men har kanskje ikke nådd frem. Barnas mor forsøkte i og med kidnappingen og i tiden fremefter, blandt annet med fangehold av barna, å tilrane seg den daglige omsorgen for barna. Dette fordi hun befant seg i en nødverge-situasjon i forhold til andre er forhold hun nu har innrømmet, beklaget og bekjentgjort. Dette er forhold som videre vil bli behandlet i og av Haugaland tingrett.
   Hun har i sin nødverge-situasjon også fullstendig blitt overstyrt av sin advokat, som har handlet uten hennes vitende og vilje. Også i forhold til Haugaland tingrett. Forhold som hun nu er i ferd med å rette opp - også overfor Haugaland tingrett.
   Hun har i realiteten ikke alene hatt den daglige omsorgen for noen av barna, men har som alltid sammen med barnas far hatt den daglige omsorgen for barna.

   Barna ble iøvrig endelig tilbakeført til sitt hjem i september 2008. Efter ønske fra både barnas mor og hele familien. Og 30. september 2008 gjenopptok barnas mor og undertegnede, barnas far, definitivt sitt samliv. Familien bor nu, efter at kidnappingen av barna er opphørt, igjen sammen på sin vanlige adresse i henhold til Folkeregisteret.

   Dette brev og disse opplysninger ønsker her nu derfor også min kone Trude Monica Hansen å bekrefte og å underskrive på.
   Med vårt ønske om at det ifra NAV sin side blir nødvendig rettet opp i disse saksforhold i forhold til NAV.

   Med hilsen ifra

   Rune L. Hansen og Trude Monica Hansen---