-- 20081204-Kjennelse-H-tingrett.html    
UFERDIG

tingrettsdommer Arne Vikse

---