-- 20081217-Kjennelse-Haugaland-tingrett-siv-sak.html  

Kopi / avskrift - RLH:  

 
Uferdig!

HAUGALAND TINGRETT


KJENNELSE

Avsagt:             17.12.2008 i Haugaland tingrett,

Sak nr.              08-081491TVI-HAUG

Dommer:           Tingrettsdommer Helga Hågenvik

Saken gjelder:    Midlertidig avgjørelse vedrørende daglig omsorg og samværsrett med felles barn


Trude Monica Hansen                    Advokat Trond Hjelde

mot

Rune Leander Hansen                     selvprosederende
---