-- 20081222-fra-Politiet-henleggelse.html  


UFERDIG---