-- 20081223-fra-Politiet-henleggelse-7-4-2008-person.html  

UFERDIG---