-- 2009-straffesak-rlh-gulating-lagmannsrett-001.html  

Skisse ifra rlh pr. 20.04. 2009 kl. 23.00 /

Angående straffesaken - Gulating lagmannsrett--- Beviser i lyd-opptak /

       i Vedlegg 003 dvd 003, i mappen 200809, følgende 2 lyd-opptak ifra september 2008:
                 trude-rlh-tlf-MIC-2008-09-24_01h40m41s.wav (02:45:43 - 78 290 kB) og 
                 trude-rlh-tlf-MIC-2008-09-24_18h34m07s.wav (00:14:02 - 6 637 kB).

       i Vedlegg 003 dvd 003, i mappen 200810, følgende 6 lyd-opptak ifra oktober 2008:

                 MIC-2008-10-02_07h32m51s.wav (09:59:29 - 283 188 kB) og
                 MIC-2008-10-02_09h55m04s.wav (02:22:02 - 67 098 kB) og
                 MIC-2008-10-03_22h14m53s.wav (00:03:55 - 1 859 kB) og
                 MIC-2008-10-05_19h56m43s.wav (00:16:15 - 7 683 kB) og
                 MIC-2008-10-21_14h18m08s.wav (03:27:19 - 97 935 kB og
                 
MIC-2008-10-21_14h18m08s.wav (00:00:06 - 50 kB).

       i Vedlegg 003_dvd_002, i mappen 20080407-mic-grue, i mappen 20080407-c-zeen-reserve, følgende 12 lyd-opptak ifra april 2008:

              MIC-2008-04-03_16h35m34s.wav (04:00:55 - 903 446 kB) og
              MIC-2008-04-03_21h55m16s.wav (02:11:57 - 494 831 kB) og
              MIC-2008-04-03_23h49m53s.wav (01:54:32 - 429 536 kB) og
              MIC-2008-04-04_02h38m30s.wav (02:32:44 - 286 381 kB) og
              MIC-2008-04-04_18h44m25s.wav (00:41:38 - 78 085 kB) og
              MIC-2008-04-04_19h31m50s.wav (00:47:20 - 88 758 kB) og
              MIC-2008-04-04_19h52m54s.wav (00:20:56 - 39 272 kB) og
              MIC-2008-04-06_15h06m45s.wav (00:48:41 - 91 290 kB) og
              MIC-2008-04-06_19h28m06s.wav (00:11:49 - 22 184 kB) og
              MIC-2008-04-07_04h15m42s.wav (03:23:34 - 381 693 kB) og
              MIC-2008-04-07_13h57m01s.wav (03:47:49 - 427 170 kB) og
              MIC-2008-04-07_14h25m55s.wav (00:28:48 - 54 031 kB).

       i Vedlegg 003_dvd_002, i mappen 20080407-mic-grue, mappen 20080407-i-bilen, følgende 3 lyd-opptak ifra april 2008:

              20080407-i-bilen.mp3 (00:37:23 - 35 050 kB) og
              20080407-i-bilen.wav (00:16:48 - 43 414 kB) og
              20080407-i-bilen (2).wav (01:58:35 - 306 447 kB).

       i Vedlegg 003_dvd_002, i mappen 20080407-mic-grue, mappen c-muvon200, følgende 8 lyd-opptak ifra april 2008:

              20080407-grue.wav (00:53:05 - 49 776 kB) og
              20080407-grue (2).wav (00:00:03 - 56 kB) og
              20080407-grue (3).wav (03:25:06 - 192 289 kB) og
              20080407-grue (4).wav (03:19:02 - 186 602 kB) og
              20080407-grue (5).wav (02:28:34 - 139 286 kB) og
              20080407-grue (6).wav (00:00:09 - 142 kB) og
              20080407-grue (7).wav (01:23:31 - 78 304 kB) og
              20080407-grue (8).wav (01:50:30 - 103 598 kB).

***
 
--- Bevis-dokumentasjon /

   -- Vedlegg-B-001:  Kronologisk rekonstruksjon straffesaken, ifra Rune L. Hansen. Efter tidsrommets dagboks-notater hovedsaklig, og brever, politi-avhørene, etc. Oppdateres fortløpende.
   -- Vedlegg-B-002:  Tilsvar til Haugaland tingrett ifra Trude datert 04.10. 2008.
   -- Vedlegg-B-003:  Tilsvar til Gulating lagmannsrett ifra Trude datert 04.10. 2008.
   -- Vedlegg-B-004:  Brev til retten ifra Trude datert 04.10. 2008 ang. advokat Trond Hjelde.
   --
Vedlegg-B-005:  Brev fra Trude til Haugaland tingrett ang. advokat Trond Hjelde. Fremskyndet datert 18.10. 2008. Ble antagligvis ikke avsendt?
   --
Vedlegg-B-006:  Skriv fra psykiater Hans Olav Tungesvik pr. 22.10. 2008.
   --
Vedlegg-B-007:  Spesialistvurdering datert 03.04. 2009 ifra psykiater Hans Olav Tungesvik.
   --
Vedlegg-B-008:  Erklæring fra november 2008 ifra sosionom Jørgen Lollike.
   -- Vedlegg-B-009:  Rapporten datert 26.05. 2008 ifra Barnevernvakta i Sør-Hedmark.
   --
Vedlegg-B-010:  Rapport fra Talsperson for barna, datert 30.05. 2008.
   -- Vedlegg-B-011:  Bekymringsmelding datert 01.10. 2008 på politioverbetjent Arild Austrheim ved Ølen Lensmannskontor i Vindafjord kommune.
   --
Vedlegg-B-012:  Politi-anmeldelser datert 23.12. 2008 og 24.12. 2008, ifra Rune L. Hansen.
   -- Vedlegg-B-013:  Bekymringsmelding datert 23.02. 2009 på politioverbetjent Arild Austrheim ved Ølen Lensmannskontor i Vindafjord kommune.
   -- Vedlegg-B-014:  Tilbaketrekk av politianmeldelse ifra Trude Monica Hansen 03.10. 2008.
   -- Vedlegg-B-015:  Tilbakekalling av påtalebegjæring ifra Aud Signy Jakobsen 06.10. 2008.
   -- Vedlegg-B-016:  Prosesskrift datert 13.10. 2008 ifra Trudes advokat Trond Hjelde til Gulating lagmannsrett, sak nr. 08-081491TVI-HAUG.
   -- 
Vedlegg-B-017:  Postkort ifra Balder efter hans besøk i Vikebygd 14.10. 2008.
   -- Vedlegg-B-018:  Haste-vedtak datert 18.03. 2009 ifra Iren K. Hebnes i barneverntjenesten i Vindafjord kommune. Er kopi av dette tilgjengelig?
   -- Vedlegg-B-019:  Brev datert 02.04. 2009 til Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, fra Rune L. Hansen.
   -- Vedlegg-B-020:  Skriv til politiet i Vindafjord 02.04. 2009 senere oppdatert, fra Rune L. Hansen angående anmeldelsesnummer 10622624, hvor mistenkte er Balder Skjærvik Hansen, og muligvis eller trolig også Trude Hansen.
   -- Vedlegg-B-21:  Brev datert 26.10. 2008 til Haugesund Politikammer v / Politiadvokat Bore, fra Trygve Einar Gjerde.
   --

***

--- Vitne-beviser /

   -- Advokat Kjell Natvig (på Karmøy, Haugesund kommune) sin "advokatfullmektig" omkring begynnelsen av oktober 2008. Adresse: Advokat Kjell Natvig, Hovedg. 26, Pb. 303, N-4291 Kopervik. Tlf. 52 85 63 90. Mobil-tlf.  E-post:  -

   -- Frøydis Hansen. Tlf. 47 65 37 13. Adresse p.t.: c/o Trude Hansen (tlf. 95734651), Skoklandsvn. 108, N-5514 Haugesund. -

   -- Stauda Sofie Hansen. Tlf. 47 70 31 98.
Adresse p.t.: c/o Trude Hansen (tlf. 95734651), Skoklandsvn. 108, N-5514 Haugesund. -

   -- Idun Hansen. Tlf. 93 83 88 98. Adresse p.t.: c/o Rune L. Hansen (tlf. 53767687 & 91729920, e-post: hunwww@online.no ), N-5568 Vikebygd. -

   -- Trygve Einar Gjerde, N-5440 Mosterhamn, Norge. Tlf. 53426206 & 53420429. Mobil-tlf.: 93030803.
E-post:  trygjerd@c2i.net  Mobil Ingrid: 93405693.  -

   -- Psykiater Hans Olav Tungesvik, Boks 25, 5594 Skånevik. E-post: hans.olav@tungesvik.net Mobil-tlf. 480 75 235. -

   -- Runar Olsen, Krambugt. 19, N-4330 Ålgård, Norge. Tlf.: 51617860. (Han er kanskje i Madagaskar enda?) -

   --
   --

***

---