-- 20090202-Klage-fra-TEG-paa-Politiet-og-BVT.html  UFERDIG
---