-- 20090212-til-anken-fra-RLH.html  

Kopi / avskrift, RLH: Dette hånd-skrevet med dårlig kule-penn på dårlig papir i fengselet.

 
UFERDIG


---