-- 20090216-Kjennelse-Gulating-lagmannsrett-ad-fengslingen.html  

UFERDIGSak nr.:   09-025710SAK-GULA/AVD2

Lagdommer Nina Cath. Noss
Lagdommer Rannveig Sjøvoll
Lagdommer Jan Erik Erstad
---