-- 20090312-Beslutning-fra-G-lagmannsrett-straffesak.html    

Kopi / avskrift, RLH:    

 
UFERDIG

(( Side 1 av 3: ))  

GULATING LAGMANNSRETT


BESLUTNING_______________________________

Avsagt:              12.03.2009

Saksnr.:             09-023220AST-GULA/AVD2  

Dommere:
                           Lagdommer   Nina Cath Noss
                           Lagdommer   Rannveig Sjøvoll
                           Lagdommer   Magni Elsheim

Tiltalt                           Rune Leander Hansen               Advokat Brynjar N. Meling

Påtalemyndighet            Rogaland statsadvokatembeter    Statsadvokat Tormod Haugnes(( Side 2 av 3: ))  

(( Side 3 av 3: ))  
---