-- 20090417-Bevisoppgave-Politiet.html  

Kopi / avskrift, RLH:    

 
UFERDIG

POLITIMESTEREN I HAUGALAND OG SUNNHORDLAND


Bevisoppgave

til Gulating lagmannsrett i straffesak:

Påtalemyndigheten mot Rune Leander Hansen, f. 06.12.1955

Øyvind Bore  (( + underskrift ))
politiadvokat
---