-- 20090710-bosted-FogS.html                        --- BREVENE ( ekstern ) -
- Vedlegg 003 -

RLH: Avsendt pr. post og e-post tirsdag 14.07. 2009, som Vedlegg 003 til brev samme dag ifra Rune L. Hansen.

 

Til:
Skatteetaten,
Postadresse: Postboks 8103,
4068 Stavanger - skattvest@skatteetaten.no  
Tlf. sentralbord: 800 80 000
Telefaks: 51917301
Saksbehandler: Britt Byrkjeland
Telefon 52 73 31 29


Fra:
Rune L. Hansen,
og Frøydis og Stauda Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.

Dato: Tindeland, 10. juli 2009.


Frøydis og Stauda angående bosted, etc.
Kortfattet gjenfortalt 10.07. 2009 av Rune L. Hansen


   Jeg, Rune L. Hansen, henviser til brev datert fredag 03.07. 2009 ifra Skatteetaten / Folkeregisteret, med overskriften "Vedtak i bostedssak". ( ekstern ). Det er en kopi av et brev til Trude Monica Hansen i Skoglandsveien 108 i Haugesund kommune. En kopi som også er tilsendt Trudes advokat Trond Hjelde og min advokat Brynjar Meling.

   Det står blandt annet at: "I et brev av 29.05.2009 har barneverntjenesten i Haugesund kommune bekreftet at Trude Monica Hansen bor alene med sine 7 umyndige barn på Skogland i Haugesund kommune."

   Denne informasjon har altså barneverntjenesten i Haugesund skrevet til Skatteetaten / Folkeregisteret, imot bedre vitende. De visste da at både Frøydis og Stauda var flyttet hjem til sitt hjemsted i Vikebygd igjen. Frøydis og Stauda flyttet hjem igjen 15. mars 2009. Tre dager efter at det nær fem måneder lange fangeholdet av deres far tok slutt. Frøydis og Stauda og deres yngre søsken ble fangeholdt av Trude Monica Hansen i Skoglandsveien siden 21.10. 2008. Frøydis og Stauda altså frem til 15. mars 2009.

   Torsdag 19. mars 2009 ble Frøydis og Stauda igjen kidnappet og trakassert, av Iren K. Hebnes sammen med Trude. Og av Trude sammen med barnevern-tjenesten i Haugesund kommune under trakassering og trusler bragt hen til Krisesenteret i Stord kommune - hvor de fratatt sine telefoner og ytterklær ble fangeholdt frem imot to rettssaker i Haugaland tingrett (den ene vedrørende såkalt Besøksforbud tirsdag 07. mars 2009, den andre, av Trude begjært såkalt sivil sak 15. og 16. april 2009), fangeholdt under intenst videre trakassering og trusler (også ifra Balder, Gudmund og mormor) frem til torsdag 02. april 2009, og videre. Trude skulle da mandag 06. april 2009 bringe barna videre hen til Åse Kristensen i Lygrepollen i Fusa kommune. Noen av barna protesterte og Trude kom seg med barna derfor ikke dithen før onsdag 08. april 2009 - og ble der til søndag 12. april 2009. Tre dager før rettssaken begynte 15. april 2009.
   Trude ble da efter hva hun selv har fortalt (til Idun) også grovt trakassert og truet, både før og efter 19. mars 2009 - både av sin advokat Trond Hjelde og den såkalte barnevern-tjenesten! Advokat Hjelde hadde (forteller Idun at Trude fortalte) sagt til Trude at hvis noen av barna dro hjem til Vikebygd så skulle han personlig sørge for at de kom i barnehjem! Samtidig ble, for også å nevne det, også Idun av Trude forsøkt nektet og truet til å ikke snakke med sin far.

   Frøydis og Stauda ble også videre efter rettssaken i midten av april trakassert, skremt og truet. Stauda var dog hjemme i Vikebygd igjen søndag 26. april 2009 til tirsdag 28. april 2009. Samt lørdag 02. mai 2009 til mandag 04. mai 2009. Begge gangene efter mitt ønske og på grunn av Steinerskolen i Haugesund vendt tilbake til Haugesund igjen.

   Både Frøydis og Stauda flyttet som sagt fysisk konkret hjem igjen til Vikebygd 15. mars 2009. I tiden efter 19. mars 2009 ble de av Trude og medspillere under trakassering, skremsler og trusler bortført og fangeholdt flere steder i flere omganger. Inntil Stauda endelig kom seg hjem igjen 08. mai 2009 og Frøydis 16. mai 2009. De har siden hverken vært kidnappet eller fangeholdt, og heller ikke på den da definitivt avsluttede midlertidige Steinerskolen i Haugesund, hvor de efter trusler ifra den kommunale barnevern-tjenesten av Trude alene i strid med Menneskerettsloven sommeren 2008 ble inn-meldte, men har siden sist de hjemkom fysisk konkret kontinuerlig bodd hjemme i Vikebygd hvor de også har gjenopptatt sin alminnelige og vanlige hjemmeskole.

   Frøydis og Stauda og deres yngre søsken ble av Trude hindret og nektet blandt annet sin skole og all undervisning ifra kidnappingen 03. april 2008 og et halvt års tid frem til Steinerskolen utpå sommeren 2008.

   Frøydis bestemte seg og gav beskjed om allerede i januar 2009 om ikke mere midlertidig å ville gå på Steinerskolen i Haugesund, hverken midlertidig eller fast, og har i det heletatt ikke vært der eller tenkt seg dit igjen eller til annen skole enn sin hjemmeskole. Dette var hun bestemt på siden før vinterferien i februar. Hva det siden vil bli til vet hun enda ikke og holder hun åpent.
   Frøydis fastholder imidlertid at hun og hennes yngre søsken av sin mor 03. april 2008 og senere ble bortført imot sin vilje med lureri og trusler, og fangeholdt blandt annet med trusler, skremsler og lureri særlig ifra sin mor.

   Stauda bestemte seg 08. mai 2009 for ikke mere midlertidig å ville gå på Steinerskolen i Haugesund, hverken midletidig eller fast, iallfall ikke uten at pappa ønsker det og barna er hjemme igjen, og har siden i det heletatt ikke vært der eller tenkt seg dit igjen. Stauda aksepterer på ingen som helst måte å bli fratatt sin hjemmeskole i Vikebygd eller mere å gå på noen som helst annen skole uten eventuelt at pappa ønsker det og barna er hjemme igjen.
   Stauda fastholder også at hun og Frøydis og deres yngre søsken av sin mor 03. april 2008 og senere ble bortført imot sin vilje med lureri og trusler, og fangeholdt blandt annet med trusler, skremsler og lureri særlig ifra sin mor.

   Det står i brevet også at: "Fra Steinerskolen i Haugesund har folkeregisteret mottatt bekreftelse datert 27.05.2009, på at Mariel Rose, Alfredo Ao, Sofie og Frøydis Hansen er registrert som elever der."
   Dette ifra Steinerskolen innebærer antagligvis riktighet? Men hverken Frøydis eller Stauda var da reelle eller faktiske elever ved Steinerskolen i Haugesund - om enn Trude har betalt registeringsavgift eller elev-avgift for de der. Både Frøydis og Stauda Sofie hadde da avsluttet Steinerskolen i Haugesund og gjenopptatt sin hjemmeskole i Vikebygd.
   Både Frøydis og Stauda Sofie bodde også da og kontinuerlig siden faktisk hjemme i Vikebygd og hadde og har sin vanlige hjemmeskole der igjen.

   Dette er fortalt med mine ord slik jeg forstår Frøydis og Stauda fakta og hovedpunkter som fremgår av hva de forteller angående det her nu angjeldende. Jeg har tatt på alvor hva som fremgår av blandt annet Menneskerettslovens Vedlegg 8, Barnekonvensjonen, Art 14 Punkt 2, hvor det står følgende: "Partene skal respektere foreldrenes, eventuelt vergenes, rett og plikt til å veilede barnet om utøvelsen av hans eller hennes rettigheter på en måte som er i samsvar med barnets gradvise utvikling." (Jamfør Barnekonvensjon Del 1 Art 29 Punkt 1.)
   Både Frøydis og Stauda har lest gjennom hva jeg her har gjenfortalt og opplyst - og både de og Rune L. Hansen anser innholdet og opplysningene for å være i samsvar med fakta.
   Hverken Frøydis eller Stauda eller deres yngre søsken aksepterer å bli frarøvet deres far, hjemsted, skole, integritet, identitet eller trivsel.
   Hverken Frøydis eller Stauda eller deres yngre søsken aksepterer at Skatteetaten / Folkeregisteret gjør et vedtak om å om-registreres ifra vårt eneste hjemsted og bosted i Vikebygd i Vindafjord kommune. Trudes falske påstander og fangehold av barna rettferdiggjør ikke slikt noe. Ingen av barna har noensinne bodd fast eller hatt sitt hjemsted i Skoglandsveien i Haugesund kommune. Frøydis og Stauda har vært, og deres yngre søsken er enda, bortførte og fangeholdte. Den midlertidige kjennelsen og dommen ifra retten er iøvrig lovstridig og ulovlig.


   Med hilsen ifra

   Rune L. Hansen, Frøydis og Stauda Hansen


PS:
   Dette vårt skriv avsender vi også kopi av, til
- Rune L. Hansen sin advokat 
Brynjar N. Meling, St. Olavsgt. 13, Postboks 860 Sentrum, 4004 Stavanger. E-post: bm@smco.no  
- Og til Frøydis sin advokat Lill Hege Furulund Høimyr, Karenslyst Allè 8 B, 0278 Oslo. E-post: post@advokat-hoimyr.no  


---