--- Denne side:  brevene-index.html    <----- forord-rlh.html  ( ekstern )  <----- falske-vitner.html  ( ekstern )

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- dbn.html  ( ekstern )    foto-album-fam-hansen  ( ekstern )  <---- hunwww.net/ekte-kristendom  ( ekstern )

 BREVENE - Index2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011- 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -
   ( Pluss før 2006 ( ekstern ) )-- Iøvrig: --->  Alle våre møter med BVT i Vindafjord kommune-administrasjon. ---
                --->  Ang. svangerskapet 28.07. 2007 - ca. 15.04. 2008. ( ekstern ). ---
                --->  20100314-Barnerov-og-mere-til.html  ( intern ) ---
                --->  Noen skriftlige bekjennelser fra Trude 2006 - 2008. ( ekstern ). ---
                (vv5)--->  Politi-anmeldelsene-Index.html  ( index ) --- ((  Politi-anmeldelser-RLH.html  ( intern ) ))  --- Politi-henleggelser-RLH.html  ( intern ) ---
                 (vv5)--->  Dommer-etc-i-saken-Index.html  ( intern ) ---
                Før 24.12. 2010 --->  Hus-inkvisisjoner overfor familien Hansen ( ekstern ). --- Kronologi-kidnappinger-barna-saken.html ( intern ) ---
                Efter 24.12. 2010 --->  Flere-kidnappinger-og-hus-inkvisisjoner.html ( intern ) --- 
                --->  20100219-justismord-kort-versjon.html  ( intern ) --- Saks-perspektiv-pr-20100624.html  ( intern ) ---
                --->  Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html  ( intern ) ---  
               (vv5)--->   Besoksforbud-mv-index.html ( intern ) (vv5)---> Ang-samvaer-etc.html ( intern ) ---
               --->   familien-hansen.html ( intern ) --- Beskrivelser-av-fam-Hansen.html  ( intern ) --- Sakens forspill og begynnelse, fra 1992 ( intern ) ---
               --->   Arv-og-livsverdier.html ( intern ) ---
               --->   20120605-Om-drap-og-ytringsfrihet-i-Norge.html ( intern ) -
               --->   2003-Idun-om-hjemmeskolen-Snr21-s27.html ( intern ) --- 
               --->   Lyd-opptakene-Index.html ( intern ) ---
               --->   Penge-krav-Index.html ( intern ) (vv5)---> Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( intern ) --- PENGE-KRAV-FRA-RETTEN-index.html ( intern ) ---
               --->   Penge-krav-fra-NAV-index.html ( intern ) ---
                (vv5)--->   NAV-brevene-index.html ( intern ) --- NAV-kronologi-RLH.html ( intern ) ---
                (vv5)--->   Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( intern ) --- 
               --->   Sivilombudsmannen-Index-rlh.html ( intern ) --- 
               --->   Voldsoffer-kontoret-Brever-Index-rlh.html ( intern ) --- 
               --->   Ang-stevningen-21_10_2010.html  ( intern ) ---
               --->   Trakassering-etc-fra-Balder-og-k-g.html   ( intern ) --- diverse-andre-trakasseringer.html ( ekstern ) ---
               C--->   Husholdningsbudsjett-2010-RLH.html  ( intern ) (vv5)---> 2-Husholdningsbudsjett-2010-RLH.html  ( intern ) ---
               --->  
Vinberget-plassering-ankomst.html  ( intern ) ---
               
(vv5)--->   Stauda-og-pappa-Facebook-meldinger.html ( intern ) --- 
               --->   Trudes-skrifter.html ( intern ) --- 
               --->

               --->   ECHR-EMD-RLH-saken-index.html ( intern ) --- CPT-tortur-RLH-saken-index.html ( intern ) --- 
-- Lov og rett:
                ---> The-Human-Rights-Defender-Declaration-HRDD.html (Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen) ---
                --->  Barnets-rettigheter-Index.html  ( intern ) ---
                --->  Barnets beste i loven ( intern ) --- Barns-rettigheter-i-Menneskerettslovens-Barnekonvensjon.html ( intern ) ---
                --->  Barnerov-industrien-Norge-20110116-RLH.html ( intern ) --- 
                --->  20100525-Barneretten-og-menneskerettighetene.html  ( intern ) --- 20100520-Basic-Menneskerett.html ( intern ) ---
                --->  Offentlig kriminalitet > http://hunwww.is - Offentlig kriminalitet et særlig fokus på og for dette nettstedet. ---
                --->  Menneskerettsloven-i-Norge-RLH.html ( intern ) ---
                --->  Menneskerettsloven-Norge-Index.html  ( intern ) --- 
                --->  Menneskerettsloven (1999), norsk + med engelsk tekst, rlh-index  ( intern ) ---
                --->  20090718-menneskerettsloven-og-huv.html ( intern ) ---
                --->  
The Crime of Family Abduction, A Child's and Parent's Perspective, from U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, 810 Seventh Street, NW., Washington, DC 20531, Eric H. Holder, Jr., U.S. Attorney General, Laurie O. Robinson, Assistant Attorney General, Office of Justice Programs, Jeff Slowikowski. Acting Administrator, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Office of Justice Programs. http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/229933.pdf  ( intern - ekstern ) ---
                --->  20110420-den-rettferdige-dommeren-og-dommen.html ( intern ) --- 
                --->  Misbruk-av-lov-og-rett.html ( intern ) --- Misbruket-av-begrepet-barnets-beste-RLH.html ( intern ) ---
                --->  Folkemordet-Index.html ( intern ) --- Folkemordet-2012.html ( intern ) --- 20100604-Folkemordet-i-Norge.html ( intern ) --- 20100314-Barnerov-og-mere-til-i-Norge.html ( intern ) --- 20100522-SOS.html ( intern ) ---
                --->  Kidnapping-fangehold-og-knebling-av-barn.html ( intern ) --- 
                --->  Tortur-index.html ( intern ) ---  Sannhets-og-Forsonings-kommisjonen-Norge.html ( intern ) --- 
                --->  20101221-bv-nedlegges.html ( intern ) --- 
                --->  ang-lyd-opptak.html ( intern ) ---
                --->  Spesialdomstol-tema.html ( intern ) --- Kontradiksjon-KRS.html ( intern ) --- 
                --->  20100606-Folkebevegelsen-mot-barnerov.html ( intern ) --- Dokumentasjonskommisjoner.html ( intern ) --- 
                --->  20100323-VOLD-RLH.html ( intern ) ---
                --->  Vaart-samfunns-problem-20110217-RLH.html ( intern ) --- Our society-problem, by Rune L. Hansen, 17.02. 2011, Norway. ( intern ) ---
                --->  Critical comments to Norway's fourth periodic report to the UN Committee on the Rights of the Child – 2008 ( intern - ekstern ) ---
                --->  Sivilombudsmannen-Index-rlh.html ( intern ) - 
                --->  Er_hemmelig_forlovelse_synd.html ( intern ). Er hemmelig forlovelse synd? Fra Martin Luthers liv og lære.
                --->  plagsom-reklame-etc-index.html ( ekstern ) -
                --->  Advokat-Jan-Henrik-Hoines-kommunikasjon-RLH-index.html ( ekstern ) -
                --->  Menneskehandel-Index-Norway.html ( intern )
             ---> 
film-omtaler-rlh-index.html  ( intern ) -
                --->
---> SAKS-KOMPLEKSET KRONOLOGISK
---> Starten i 2006 ( ekstern ) - 2007 ( ekstern ) - 2008 ( ekstern ) - 2009 ( ekstern ) - 2010 ( ekstern ) - 2011 ( ekstern ) - 

----> BREVENE-INDEX ---  ( Pluss: før 2006 ( ekstern ) ) --- 
---> FORORD TIL SAKEN ( ekstern ) - FORORD TIL FORORDET ( ekstern ) -

BREVENE / SAKS-DOKUMENTASJONEN - INDEX /
 
   Brevene, i sak:  
Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. dato.

På vei til å bli komplett! Oppdateres fortløpende!
Nærkontakt med et enda pågående uhyre grovt justismord!
Innenrikspolitikk bak kulissene!
Norge bak fasadene - virkeligheten i virkeligheten. Nu!


--- Den komplette saks-dokumentasjonen:

**** FØR 2006 **** 2006 ** 2007 ** 2008 ** Hekseboken 2008 ( ekstern ) ** 2009 ** 2010 ** 2011 ** 2012 ** 2013 ** 2014 ** 2015 ** 2016 ** 2017 ** 2018 ** 2019 ** 2020 ** 2021 ** 2022 ** DIVERSE ****
--- PS: Denne kronologiske indexen er ikke helt ferdig enda, særlig med hensyn til design etc. Vennligst meld fra hvis noe ikke virker som det bør. Oppdateres iøvrig fortløpende.  Lyd-opptakene ( ekstern ) kommer dessuten også efter hvert med! Og Dagboks-notane ( ekstern ) er kanskje enda ikke helt ferdig-linket. Kommer!
--- NB: Flere mangler siden efter september 2008, også ikke minst i denne indexen. Bla i mappene for noe mere oppdatert.


INDEX - CHRONOLOGICAL / KRONOLOGISK
RLH, pr. 31.12. 2020:


   (To ECHR: Letter C means Copy with ordinary signature, the letter cc means copy without ordinary signature, the letter H means that the document is in  20080114-Hekseboken-2008 ( intern ), and letter B means sent Before.)


-- 2006:
-- 200602:
C(H)---->  20060222-Bekymringsmeldingen-fra-Mattilsynet-til-BVT.html  ( intern )  - Starten på det hele! Iallfall tilsynelatende. -
---->  20060222-Bekymringsmeldingen-fra-Mattilsynet-kommentert-av-RLH.html  ( intern )  - Noen hastige kommentarer. -
---->  /---->  Brevene til og ifra Mattilsynet. Kronologisk: Brev 1 ( ekstern ) - Brev 2 ( ekstern ) - Brev 3 ( ekstern ) - Brev 4 ( ekstern ) - Brev 5 ( ekstern ) - Brev 6 ( ekstern ) --- Mattilsynet-index.html ( intern ) --- 
---->  20060228 Solborg blir født! -
---->  ---->  ---->  db200602  ( ekstern ) - 


-- 200603:
---->  20060306-fra-BVT-til-Rune-og-Trude-Hansen.html  ( intern )  - 
cc---->  20060313-Lydopptak-Vikedal-BVT-RLH.htm  ( intern )  - Møtet med de, i Vikedal! Utskrevet. -
---->  20060320-fra-BVT-til-Rune-og-Trude-Hansen.html  ( intern ) -
H---->  20060320-fra-Rune-og-Trude-Hansen-til-BVT-vedr-taushetsplikt.html  ( intern ) -
---->  20060320-fra-Rune-og-Trude-Hansen-til-MStraume-vedr-taushetsplikt.html  ( intern ) -
cc----> /---->  20060325-Haugesunds-Avis-lordag-25.html  ( intern ) - Stort avis-oppslag. -
H---->  20060327-Klage-fra-RL-og-T-Hansen-til-Vindafjord-k-BVT.html  ( intern ) -
---->  ---->  ---->  db200603  ( ekstern ) - 


-- 200604:
---->  20060405-fra-fam-RL-og-T-Hansen-til-ordf-Arne-Bergsvaag-Vindafjord-k.html  ( intern ) -
---->  ---->  ---->  db200604  ( ekstern ) - 


-- 200605:
C---->  20060505-fra-BVT-til-Rune-og-Trude-Hansen.html  ( intern ) -
H---->  20060512-Brevsvar-fra-fam-Rune-L-og-Trude-Hansen-til-BVT.html  ( intern ) -
cc-----> /----->  20060518-Haugesunds-Avis-torsdag-18-mai.html  ( intern ) -
cc-----> /----->  20060518-Grannar-lokalavisen-fredag-19-mai.html  ( intern ) -
cc-----> /----->  20060530-Tronderbladet-region-avisen-tirsdag-30-mai.html  ( intern ) -
---->  ---->  ---->  db200605  ( ekstern ) -  


-- 200606:
---->
---->  ---->  ---->  db200606  ( ekstern ) -


-- 200607:
H---->  20060703-fra-BVT-til-Rune-og-Trude-Hansen.html  ( intern ) -
C---->  20060708-fra-Idun-til-Pappa-og-Mamma.html ( intern ) -
C---->  20060710-fra-Idun-til-Pappa-og-Mamma.html ( intern ) -
H---->  20060712-Brevsvar-fra-fam-Rune-L-og-Trude-Hansen-til-BVT.html  ( intern ) -
---->  ---->  ---->  db200607  ( ekstern ) -


-- 200608:
cc---->  20060814-Politi-anmeldelse-fra-Rune-L-og-Trude-Hansen.html  ( intern ) -
cc---->  20060814-Vedlegg-Innhold-Politi-anm-fra-RLogT-Hansen.html  ( intern ) -
C---->  20060829-fra-Politiet-til-Rune-L-Hansen.html  ( intern ) -
C----20060829-fra-Politiet-til-Trude-M-Hansen.html ( intern ) -
---->  ---->  ---->  db200608  ( ekstern ) -


-- 200609:
---->  20060905-fra-Politiet-til-Rune-L-Hansen.html  ( intern ) -
cc---->  20060915-Klage-fra-Rune-L-Hansen-til-Statsadvokaten.html  ( intern ) -
---->  ---->  ---->  db200609  ( ekstern ) -


-- 200610:
---->
---->  ---->  ---->  db200610  ( ekstern ) -


-- 200611:
cc---->  20061116-fra-Politiet-til-Rune-L-Hansen.html  ( intern ) -
---->  ---->  ---->  db200611  ( ekstern ) -


-- 200612:
C---->  20061222-fra-Sosialtenesta-til-Trude-Hansen.html  ( intern ) -
---->  ---->  ---->  db200612  ( ekstern ) -


-- 2007:  
-- 200701:
cc---->  20070108-09-Klage-fra-Rune-L-Hansen-til-Kontroll-komm.html  ( intern ) -
cc---->  
20070108-Folgebrev-fra-dr-Kleiven-til-HelseFonna-Psykt-avd.html  ( intern )
cc---->  20070108-Folgebrev-fra-dr-Kleiven-RLH-kommentert.html  ( intern )  
---->  20070108-Brev-faktura-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-Trude-Hansen.html  ( intern ) -
C---->  20070108-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-BVT-i-Vindafjord-k.html  ( intern ) -
C---->  20070108-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-dr-Kleiven-i-Vindafjord-k.html  ( intern ) -
C---->  20070108-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-Lensmannen-i-Vindafjord-k.html  ( intern ) -
---->  20070108-Utskrivingsmelding-fra-HFonna-Psykt-avd-RLHansen.html  ( intern ) -
C---->  20070112-Vedtak-Kontroll-kommisjonen-rlh.html  ( intern ) -      
---->  20070115-Epikrise-HelseFonna-Psykt-avd-Haugesund-sykehus-RLHansen.html  ( intern ) -
---->  20070115-Epikrise-RLH-komentert.html  ( intern ) -
---->  20070117-Innkomst-journal-HelseFonnaPsykt-avd-Haugesund-sykehus-RLH.html  ( intern ) -
---->  20070117-Innkomst-journal-RLH-kommentert.html  ( intern ) -
---->  20070117-3-delt-brev-fra-Psykt-klinikk-HelseFonna-til-RLHansen.html  ( intern ) -
cc---->  20070118-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-Psykiater-Kirsten-Westlye.html  ( intern ) -
C---->  20070118-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-Trude-og-Rune-Hansen.html  ( intern ) -
cc---->  20070119-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-HelseFonna-Psykt-avd.html  ( intern ) -
C---->  20070121: 20070127-fra-mormor-Unn-Skjaervik-til-BVT.html  ( intern ) -
cc---->  20070125-fra-Trude-og-Rune-L-Hansen-til-adv-Sverre-Kvilhaug.html  ( intern ) -
---->  20070125-SKJEMA-vedr-journal-fra-HSykehus-til-R-og-Trude.html  ( intern ) -
cc---->  20070126-Brev-svar-fra-Politiet-til-adv-Sverre-Kvilhaug.html  ( intern ) -
cc---->  20070126-Brev-fra-Arild-Austrheim-til-Hebnes.html ( intern ) -
C---->  20070121: 20070127-fra-mormor-Unn-Skjaervik-til-BVT.html  ( intern ) -
cc---->  20070130-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-Trude-og-Rune-Hansen.html  ( intern ) -
---->  ---->  ---->  db200701  ( ekstern ) - 


-- 200702:
cc---->  20070225-fra-Rune-og-Trude-Hansen-til-adv-Sverre-Kvilhaug.html  ( intern ) -
cc---->  20070227-Svarbrev-fra-HelseF-Kenneth-Eikeset-til-adv-Sverre-Kvilhaug.html  ( intern ) -
---->  ---->  ---->  db200702  ( ekstern ) - 


-- 200703:
cc---->  20070311-fra-Rune-L-Hansen-til-adv-Sverre-Kvilhaug.html  ( intern ) -
C---->  20070316-Klage-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-pva-fam-RLHansen-til-Helsetilsynet.html  ( intern ) -
---->  20070317-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-Trude-og-Rune-Hansen.html  ( intern ) -
---->  20070218-rlh-til-Grannar.html  ( intern ) -
---->  20070220-rlh-til-Haugesunds-Avis.html  ( intern ) -
---->  ---->  ---->  db200703  ( ekstern ) - 


-- 200704:
cc---->  20070402-fra-Rune-L-Hansen-til-adv-Sverre-Kvilhaug.html  ( intern ) -
C---->  20070418-Brev-1av2-fra-Helsetilsynet-Hordaland-til-adv-S-Kvilhaug.html  ( intern ) -
C---->  20070418-Brev-2av2-fra-Helsetilsynet-Hordaland-til-adv-S-Kvilhaug.html  ( intern ) -
---->  20070419-fra-RLHansen-til-HFonnaPsykt-Klinikk-Haugesund-sykehus.html  ( intern ) -
---->  20070419-fra-Staben-Vindafjord-k-til-Oppf-tjenesten-Haugesund-ang-vgs.html  ( intern ) -
C---->  20070428-fra-psykiater-Kirsten-Westlye-til-advokat-Sverre-Kvilhaug.html  ( intern ) -
C---->  20070430-Brev-fra-HelseF-Jostein-Jektnes-til-Helsetilsynet-Hordaland.html  ( intern ) -
---->  ---->  ---->  db200704  ( ekstern ) - 


-- 200705:
C---->  20070502-Brev-fra-HelseF-Eikeset-og-Nocon-til-Helsetilsynet-Hordaland.html  ( intern ) -
---->  ---->  ---->  db200705  ( ekstern ) - 


-- 200706:
---->  20070605-M-referat-20070601-Steinerskolen-nr-1-fra-BVT.html  ( intern ) -
---->  20070611-M-referat-20070601-Steinerskolen-nr-1-fra-BVT-RLH.html  ( intern ) -
C---->  20070627-Brev-skriv-1av3-fra-Steinerskolen-i-Haugesund.html  ( intern ) -
cc---->  20070627-Brev-skriv-2av3-fra-Steinerskolen-i-Haugesund.html  ( intern ) -
cc---->  20070627-Brev-skriv-3av3-fra-Steinerskolen-i-Haugesund.html  ( intern ) -
---->  ---->  ---->  db200706  ( ekstern ) - 


-- 200707:
C---->  20070709-fra-BVT-til-R-og-T-Hansen.html ( intern ) -
---->  20070726-Elevkontrakt-fra-Steinerskolen-Haugesund-2007.html  ( intern ) -
---->  ---->  ---->  db200707  ( ekstern ) - 


-- 200708:
C---->  20070803-fra-Staben-Vindafjord-k-til-R-Hansen-vedr-tilsyn-huv.html  ( intern ) -
cc---->  20070820-M-referat-20070615-Steinerskolen-nr-2-fra-BVT-RLH.html  ( intern ) -
C---->  20070822-fra-BVT-til-TogRHansen-m-innkalling-Steinerskolen.html  ( intern ) -
cc---->  20070826-Svarbrev-fra-RLogTHansen-til-stabsr-AJBorgermyr-V-k.html  ( intern ) -
C---->  20070829-fra-BVT-til-Gudmund.html ( intern ) -
---->  ---->  ---->  db200708  ( ekstern ) - 


-- 200709:
---->  20070903-fra-Staben-Vindafjord-k-til-RL-og-T-Hansen-vedr-tilsyn-huv.html  ( intern ) -
C---->  20070905-adm-vedtak-bvt-ang-Gudmund.html  ( intern ) -
H---->  20070907-Kirsten-Westlye-Hebnes.html  ( intern ) -
C---->  20070910-fra-BVT-til-TMogRLHansen.html ( intern ) -
C---->  20070915-Kontrakt-fra-BVT-til-Trude-og-Rune-Hansen.html  ( intern ) -
---->  20070926-Kontrakt-fra-BVT-til-Trude-og-Rune-Hansen.html  ( intern ) -
C---->  20070930-adm-vedtak-bvt-ang-Gudmund.html  ( intern ) -
C---->  20070930-m-referat-BVT-Steinerskolen-14-09-2007.html ( intern ) -
---->  ---->  ---->  db200709  ( ekstern ) - 


-- 200710:
cc---->  20071001-til-kunnskapsministeren-fra-TF-og-ASJ.html  ( intern ) -  
cc---->  20071008-M-referat-20070914-Steinerskolen-nr-3-fra-BVT-RLH.html  ( intern ) -
C---->  20071017-Brev-1av2-fra-Helsetilsynet-Hordaland-til-adv-S-Kvilhaug.html  ( intern ) -
---->  20071017-Brev-2av2-fra-Helsetilsynet-Hordaland-til-adv-S-Kvilhaug.html  ( intern ) -
C---->  20071023-Brev-fra-CBeck-til-RLH-ad-hjemmeskole.html ( intern ) -
---->  20071026-fra-Staben-Vindafjord-k-til-R-L-og-T-Hansen-vedr-tilsynsbes.html  ( intern ) -
---->  ---->  ---->  db200710  ( ekstern ) - 


-- 200711:
C---->  20071113-Brev_fra_BAS_H_Interk_Barneverns-til-KulturskolenVk.html  ( intern )  -
C---->  20071119-fra-FY-til-Trude-ad-seperasjon.html ( intern ) -
---->  20071123-Skriv_fra_Arne_Borgemyr-ang_Tilsyn_huv.html  ( intern ) -
cc---->  20071127-fra-Rune-L-H-til-Staben-A-Borgemyr-og-P-I-E.html  ( intern ) -
---->  ---->  ---->  db200711  ( ekstern ) - 


-- 200712:
C---->  20071205-fra-Trude-til-ABorgemyr-og-P-I-E.html ( intern ) -
C---->
  20071210ca-Svar-brev_fra_Vindafjord_kulturskole-til_BAS.html  ( intern )  -
H---->  20071213-IKHebnes-Heksebok-2008.html  ( intern ) -
---->  ---->  ---->  db200712  ( ekstern ) - 


-- 2008:
-- 200801:
C---->  20080109-fra-BVT-BAS-til-RogTHansen.html  ( intern )  -
cc---->  20080110-RLH-til-FylkesmannenRogaland.html  ( intern )  -  
CH----> H:  20080114-Hekseboken-2008 ( intern ) -
cc---->  20080114-fra-RogTHansen-til-BVT-BAS.html ( intern )  - 
cc---->  20080115-e-post-fra-BVT-BAS-til-RLH.html ( intern )  -   
C---->  20080116-fra-BVT-BAS-til-RogTHansen.html ( intern )  -  !!!
cc---->  20080117-fra-RogTHansen-til-BVT-BAS.html ( intern )  - 
---->  20080125-ang-huv-rapport_fra-staben.html ( intern ) - 
---->  
20080125-rapport-huv-staben.html ( intern ) -
C---->  20080128-Fra-Trude-Hansen-til-Noralv-Aunan.html ( intern ) -
C---->  20080131-fra-BVT-BAS-til-RogTHansen.html ( intern ) -
---->  ---->  ---->  db200801  ( ekstern ) -
---->  ---->  ----> ---->  Hekseboken 2008  ( ekstern )


-- 200802:
cc---->  20080202-fra-Rune-L-Hansen-til-Staben-A-Borgemyr-og-P-I-E.html ( intern ) -
cc---->  20080205-fra-TrudeH-til-Staben-A-Borgmyr-og-PIE.html ( intern ) -
---->  ca. 20080204-fra-adv-Hjelde-til-Trude.html ( intern ) -
---->  ca. 20080204-fra-adv-Hjelde-til-Iren-K-Hebnes.html ( intern ) -
---->  20080214-Politi-anm-RLHansen-fra-ArneJBorgemyr.html ( intern ) -
C---->  20080218-fra-ordf-Arne-Bergsvaag-til-RLH.html ( intern ) -
C---->  
20080220-brev-fra-Politiet-til-RLH.html ( intern )
C---->  20080221-fra-Fylkesmannen-i-Rogaland-til-R-Hansen.html ( intern ) - 
---->  ---->  ---->  db200802  ( ekstern ) -


-- 200803:
---->
---->
C----> 20080310-fra-Gudmunds-advokat-til-BVT.html ( intern ) -
---->  20080316-adv-HCameron-og-RLH-bekreftelse.html ( intern ) -
---->  
---->  
C---->  20080327-fra-BVT-Vindafjord-til-adv-O-A-Helland.html  ( intern ) -
cc---->  20080331-norsk-BVT-fortid-og-nu-sfm-NAunan.html ( intern ) -
C---->  20080331-fra-Gudmunds-advokat-til-Gudmund.html ( intern ) -
---->  ---->  ---->  db200803  ( ekstern ) -


-- 200804:
---->
C---->  20080403-fra-adv-Trond-Hjelde-til-jurist-Helene-Cameron.html  ( intern ) -
C---->  20080404-fra-adv-O-A-Helland-til-Fylkesnemnda.html  ( intern ) -
C---->  20080404-fra-adv-Trond-Hjelde-til-Fylkesnemnda.html  ( intern ) -
C---->  20080407-fra-Politiet-ang-anm-til-RLH.html  ( intern ) -
C---->  20080408-fra-jur-Helene-Cameron-til-adv-Trond-Hjelde.html  ( intern ) -
C---->  20080409-fra-RLH-til-Politiet-Grue-og-BVT.html ( intern ) -
C---->  20080411-fra-Politiet-ang-anm-til-RLH.html  ( intern ) -
---->  20080414-fra-adv-Trond-Hjelde-til-Familievernkontoret-Haugesund.html  ( intern ) -
---->  20080415-fra-Familievernkontoret-Haugesund-til-RLHansen.html  ( intern ) -
---->  20080417-Forkant-Forslag-til-Trude-ifra-RLH.html ( intern ) -  
---->  20080417-Forslag-til-Trude-ifra-RLH.html  ( intern ) -
cc---->  20080417-Politi-anm-av-ASJ-og-mobb-ifra-RLH.html  ( intern ) -
C---->  20080418-Rapport-fra-Politiet-om-7-4-2008.html ( intern ) -
cc---->  20080421-Til-Fylkesmannen-Rogaland-fra-RLH.html  ( intern ) -
C---->  20080422-Tilsvar-til-Fylkesnemnda-Rogaland-fra-adv-H-Cameron.html  ( intern ) -
C---->  20080422-fra-Balder-Idun-Gudmund-til-Iren-K-Hebnes-BVT.html  ( intern ) -
C---->  20080422-Rapport-fra-BVT-Grue-k-til-BVT-Vindafjord-k.html ( intern ) -
cc---->  20080423-Brev-ang-anm-til-Politiet-til-RLH.html  ( intern ) -
cc---->  20080425-Brev-ang-anm-til-Politiet-til-RLH.html  ( intern ) -
cc---->  20080428-Info-Bekymringsmeldingen.html  ( intern ) -
cc---->  20080428ps-videre-info.html  ( intern ) -
cc---->  20080430-Politi-anmeldelse-BVT.html  ( intern ) -
cc---->  20080430-Politi-anmeldelse-Vedlegg-001A.html  ( intern ) -
---->  ---->  ---->  db200804  ( ekstern ) -


-- 200805:
---->
---->  20080504ps.html  ( intern )
---->  20080504-aapent-brev-til-Iren-K-Hebnes-ifra-RLH.html  ( intern ) -
---->  20080504-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
---->  20080505-info-rlh.html  ( intern ) -
---->  20080506-mere-info.html  ( intern ) -
---------- 20080506 Trude forsøker å omregistrere barnas adresse varig i Posten og i Folkeregisteret / Skatteetaten. -
C---->  20080507-fra-jur-Helene-Cameron-til-adv-B-O-Vikse.html  ( intern ) -
---->  20080507-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
---->  20080508-ytterligere-info.html  ( intern ) -
---->  20080509-Brev-fra-pappa-Rune-til-ungene.html  ( intern ) -
---->  20080509-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
---->  20080510-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
---->  20080511-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
---->  20080512-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
C---->  20080513-fra-Politiet-ang-anm-til-RLH.html  ( intern ) -
---->  20080513-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
C---->  20080514-Brev-fra-Trude-til-Iren-K-Hebnes-BVT.html  ( intern ) -
C---->  20080514-Brev-nr-2-fra-Trude-til-BVT.html ( intern ) -
---->  20080514-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
C---->  20080515-fra-Politiet-ang-anm-til-RLH.html  ( intern ) -
cc---->  20080515-fra-adv-Trond-Hjelde-til-Iren-K-Hebnes-BVT.html  ( intern ) -
C---->  20080515-fra-adv-Trond-Hjelde-til-Fylkesnemnda-Rogaland.html  ( intern ) -
---->  20080515-Brev-til-Joar-Tranoy-ifra-RLH.html  ( intern ) -
---->  20080515-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
---->  20080516-mere-bevis-og-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
---->  20080517-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
---->  20080518-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
cc---->  20080519-Krav-og-Paastand-Politi-anmeldelse-BVT.html  ( intern ) -
C---->  20080519-Meklingsattest-adv-Hjelde-Bilag-4.html ( intern ) -
C----20080519-Meklingsattest-nr-B.html ( intern ) -
C---->  20080519-Brev-fra-Aase-Kristensen-til-Iren-K-Hebnes-BVT.html  ( intern ) -
---->  20080519-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
---------- 20080520 Trude forsøker å omregistrere barnas adresse varig i Folkeregisteret / Skatteetaten. -
C---->  20080520-fra-adv-O-A-Helland-til-Fylkesnemnda.html  ( intern ) -
C---->  20080520-henleggelse-ASJ.html  ( intern ) -
C---->  20080520-henleggelse-Iren-K-Hebnes-BVT.html  ( intern ) -
C---->  20080520-henleggelse-Trude.html  ( intern ) -
---->  20080520-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
---->  20080521-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
cc---->  20080522-fra-adv-Helene-Cameron-til-Fylkesnemnda-Rogaland.html  ( intern ) -
---->  20080522-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
---->  20080523-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
---->  20080524-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
---->  20080525-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
C---->  20080526-Rapport-fra-Barnevernvakta-SHedmark.html ( intern ) -
C---->   20080526-Begjering-om-midlertidig-avgj-og-Stevning-Haugaland-Tingrett-fra-Trude.html  ( intern ) -
C---->  20080526-fra-adv-Trond-Hjelde-til-Fylkesnemnda-Rogaland.html  ( intern ) -
---->  20080526-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
C---->  20080527-fra-BVT-til-RHansen-m-innkalling.html  ( intern ) -
C---->  20080527-fra-BVT-til-Trudes-advokat.html ( intern ) -
---->  20080527-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
---->  20080528-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
C---->  20080529-fra-Haugaland-Tingrett-til-adv-H-Cameron-Paalegg-om-Tilsvar.html  ( intern ) -
C---->  20080529-fra-BVT-Grue-til-BVT-Vindafjord.html ( intern ) -
---->  20080529-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
C---->  20080530-fra-Talsperson-Rapport-Sak-08-015.html  ( intern ) -
C---->  20080530-fra-H-tingrett-mote-innkalling-siv-sak.html ( intern ) -
---->  20080530-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
---->  20080531-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
---->  200805-Begjering-om-Besoksforbud-fra-Trude.html  ( intern )
---->  200805-Politi-anmeldelse-fra-Trude.html  ( intern ) - 
---->  ---->  ---->  db200805  ( ekstern ) -


-- 200806:
---->  
---->  20080601-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
---->  20080602-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
C---->  20080602-fra-Politiet-til-RLH-innkalling-avhor.html ( intern ) -
---->  20080603-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
cc---->  20080603-Til-Trygde-etaten-ifra-Rune-L-Hansen.html ( intern ) -
cc---->  20080604-fra-RLHansen-til-Fylkesmannen.html  ( intern ) -
cc---->  20080604-til-Fylkesskattekontoret-ifra-rlh.html  ( intern ) -
cc---->  20080604-Klage-paa-henleggelse-fra-Rune-L-Hansen.html ( intern ) - 
---->  20080604-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
---->  20080605-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
cc---->  20080605-fra-NAV-til-RLH.html  ( intern ) -
C---->  20080606-fra-Skatteetaten-til-RLH.html  ( intern ) -
---------- 20080608 Trude innleverer søknad til NAV om full pakke underholdningsbidrag etc. fra og med 03.04. 2008. -
cc---->  20080609-Tilsvar-til-Haugaland-Tingrett-fra-adv-Helene-Cameron.html  ( intern ) -
cc---->  20080609-klage-ang-henleggelse-politianm-Iren-K-Hebnes.html  ( intern ) -
C---->  20080610-rapport-Trudes-selvtekt-fra-TEG.html ( intern ) -
cc---->  20080612-fra-Fylkesnemnda-Rogaland-Brev-Sak-08-015.html  ( intern ) -
C---->  20080612-fra-Trudes-adv-Hjelde-til-Trude.html ( intern ) -
C---->  20080612-fra-Fylkesnemnda-Rogaland-Brev-Oversikt-Sak-08-015.html ( intern ) -
C---->  20080612-Prosesskrift-til-Fylkesnemnda-fra-adv-B-O-Vikse-BVT.html ( intern ) -
C---->  20080612-Prosesskrift-til-Fylkesnemnda-fra-adv-B-O-Vikse-BVT-Vedleggsliste.html ( intern ) -
C---->  20080612-fra-Fylkesnemnda-ad-talsperson-barna.html ( intern ) -
---->  20080606-13-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
---->  20080614-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
cc---->  20080615-trusler-om-vold-imot-barna.html  ( intern ) -
cc---->  20080620-til-Fylkesnemnda-Rogaland-fra-rlh.html  ( intern ) -
C---->  20080621-Brev-fra-AAse-Kristensen-til-adv-Trond-Hjelde.html  ( intern ) -
C---->  20080622-avtale-trude-rune.html  ( intern ) - 
C---->  20080624-til-RLH-ifra-Fylkesmannen-Rogaland.html  ( intern ) -
---->  20080625-mere-info-ifra-rlh.html ( intern ) -
cc---->  20080625-fra-Familievernkontoret-Haugesund-til-RLHansen.html  ( intern ) -
---->  20080626-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
C---->  20080626-fra-NAV-ang-barnebidrag-til-Trude.html ( intern ) -
C---->  20080626-fra-NAV-ang-underholdsbidrag-til-RLH.html  ( intern ) -
C----> 20080627 -> 20080630-Fylkesnemnda-Avgjorelse-fam-Hansen.html  ( intern ) -
cc---->  20080629-til-NAV-ang-underholdsbidrag-fra-RLH.html ( intern ) -
---->  20080630-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
 
----> ---->  ---->  db200806  ( ekstern ) -


-- 200807:
---->
---->  20080701-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
---->  20080702-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
---->  20080703-10-mere-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
---->  
cc---->  20080710-Rapport-om-reperasjon-til-Politiet-fra-TEG.html  ( intern ) -
C---->  20080711-Prosesskrift-Haugaland-tingrett-fra-Trude-Hansen.html  ( intern )
C---->  20080711-fra-Politiet-Innkalling-avhor-RLH.html ( intern ) -
---->
C---->  20080714-Kjennelse-fra-Haugaland-tingrett.html  ( intern )
cc---->  20080716-Politi-anmeldelse-ifra-RLH.html  ( intern ) -
C---->  20080716-e-post-brev-fra-adv-Cameron-til-RLH.html ( intern ) -
---->  
cc---->  20080726-til-bvt-Grue-k-fra-rlh.html  ( intern ) -
C---->  20080728-fra-NAV-til-RLH-ad-innhenting-opplysninger.html ( intern ) -
cc---->  20080731-utgifter-rlh-til-Fylkesnemnda.html  ( intern ) -
---->
---->  ---->  ---->  db200807  ( ekstern ) -


-- 200808:
---->  
---->  
C---->  20080806-fra-Haugaland-tingrett-ang-Fri-sakfoorsel-RLH.html ( intern ) -
C---->  20080807-Prosesskriv-tingretten-ifra-RLH.html ( intern ) -
C---->  20080810-ad-vitner-Grue.html ( intern ) -
C---->  20080811-til-NAV-ang-barnetrygd-fra-RLH.html ( intern ) -
cc---->  20080812-til-Familievernkontoret-Haugesund-fra-RLHansen.html ( intern ) -
C---->  20080812-Prosesskrift-fra-Trude-til-Haugaland-tingrett.html ( intern ) -
cc---->  20080813-fra-Familievernkontoret-til-RLH.html ( intern ) -
C---->  20080813-Prosesskriv-tingretten-ifra-RLH.html ( intern ) -
---->  
C---->  20080814-fra-NAV-til-RLH-ad-barnetrygd.html ( intern ) -
C---->  20080815-Skriv-fra-Rolf-Jakobsen.html ( intern ) -
cc----->  20080817-24-dbn-rlh.html ( intern )
cc---->  20080818-ang-meklingsattest.html ( intern ) -
---->  20080820-Svarbrev-fra-Familievernkontoret-meklingsattest.html ( intern ) -
C---->  20080821-Kjennelse-Midlertidig-avgj-Haugaland-tingrett.html ( intern ) -
cc---->  20080821-Brev-fra-Rolf-Jakobsen.html ( intern )
---->  
cc---->  20080826-30-dbn-rlh.html ( intern ) -
C---->  20080826-Fylkesnemnda-Tingretten-ifra-RLH.html ( intern ) -
C---->  20080826-Reiseutgifter-Fylkesnemnda-svar-brev.html ( intern ) -
---->  20080827-fra-H-tingrett-Innkalling-hovedforhandling-siv-sak.html ( intern ) -
---->
---->  
---->  ---->  ---->  db200808  ( ekstern ) -


-- 200809:
---->  
cc---->  20080901-11-dbn-rlh.html ( intern ) -
cc---->  20080902-til-NAV-ifra-RLH.html  ( intern ) -
----------- 20090903-> Trude søker NAV Haugesund om "supplerende livsopphold, boutgifter og møbler" -
C---->  20080908-fra-FY-til-H-tingrett-oversendes.html ( intern ) -
C---->  20080911-Anke-Tingretten-til-Lagmannsretten-ifra-RLH.html  ( intern ) -
C---->  20080913-fra-H-tingrett-til-RLH-ad-forside.html ( intern ) -
C---->  20080918-fra-H-tingrett-til-RLH-ad-prosessfullmektig.html ( intern ) -
C---->  20080918-fra-H-tingrett-til-partene-ad-tilsvar.html ( intern ) -
---->  20080918-fra-H-tingrett-til-partene-ad-tilsvar-Trude.html ( intern ) -
---->  20080918-fra-H-tingrett-til-partene-ad-tilsvar-Gudmund.html ( intern ) -
---->  
---->  
C---->  20080923-Tilsvar-til-H-tingrett-fra-BVT.html ( intern ) -
C---->  20080923-fra-NAV-til-TMH-u-bidrag-melding-vedtak.html ( intern ) -
---->  20080923-til-RLH-fra-NAV-Vedtak-Underholdsbidrag.html  ( intern ) -
---->  20080923-til-RLH-fra-NAV-Fastsettelsesgebyr-innbetaling.html  ( intern ) -
---->  20080923-til-RLH-fra-NAV-Underholdsbidrag-innbetaling.html  ( intern ) -
--------- 20080923-> Trude utbetales "etterbetaling i form av barnebidrag med kr. 54.390,-" ifra NAV. -
C---->  20080924-til-RLH-fra-Politiet-ang-klage-henleggelsesbeslutning.html  ( intern ) -
C---->  20080924-fra-Politiet-ny-ubegrunnet-henleggelse.html ( intern ) -
C---->  20080925-fra-Politiet-ny-ubegrunnet-henleggelse-A-20080604.html ( intern ) -
C---->  20080925-fra-Politiet-ny-ubegrunnet-henleggelse-B-20080609.html ( intern ) -
---->  20080925-til-Trude-fra-NAV-Haugesund-Melding-vedtak.html  ( intern ) -
C---->  20080926-fra-Politiet-til-RLH-innkalling-avhor.html ( intern ) -
C---->  20080928-til-NAV-Trygdeetaten-fra-Trude-Hansen.html  ( intern ) -
C---->  20080929-Tilsvar-fra-adv-THjelde-til-Haugaland-tingrett.html  ( ekstern ) -
C---->  20080929-Tilsvar-fra-adv-THjelde-til-Gulating-lagmannsrett.html  ( ekstern ) -
C---->  20080930-fra-adv-KjellNatvig-til-RLH.html ( intern ) -
C---->  20080930-fra-NAV-til-RLH-vedtak-barnetrygd.html ( intern )
---->
----> ----> ---->  db200809  ( ekstern )


-- 200810:
---->  
cc---->  20081001-ifra-RLH-Bekymringsmelding-til-Politiet.html  ( intern ) -
cc---->  20081003-Tilsvar-Gulating-lagmannsrett-fra-Trude.html  ( intern ) -   
cc---->  20081003-ifra-Trude-tilbaketrekk-politianmeldelse.html ( intern ) -
C---->  20081004-Skriv-Forklaring-ang-adv-Trond-Hjelde.html  ( intern ) -
cc---->  20081004-Tilsvar-Haugaland-tingrett-fra-Trude.html  ( intern ) -
C---->  20081004-Tilsvar-Gulating-lagmannsrett-fra-Trude.html  ( intern ) -
---->  20081006-Politiet-avhor-Rune-L-Hansen-anmnr10270034.pdf ( intern ) -
C---->  20081009-brev-til-Rune-fra-NAV-Forvaltning.html  ( intern ) -
cc---->  20081006-fax-til-politiet-fra-aud-signy-jakobsen.html  ( intern ) -
---->  20081011-til-NAV-ifra-RLH.html  ( intern ) - skisse
---->  
---->  
C---->  20081013-p-skriv-fra-adv-Hjelde-til-Haugaland-tingrett.html  ( intern ) -
C---->  20081015-Kjennelse-opphevelse-fra-G-lagmannsrett.html  ( intern ) -
---->  2008101516-Trude-telefonrunde-kidnapper-gjengen.html  ( intern ) -
C---->  20081016-postkort-ifra-Balder.html  ( intern ) -
---->  20081016-postkort-ifra-Balder-forside.png ( intern ) -
---->  20081016-postkort-ifra-Balder-bakside.png ( intern ) -
---->  20081017-Politi-Avhor-AaseM-Kristensen.pdf ( intern ) -
vv---->  20081017-Politi-Avhor-AaseM-Kristensen.html ( intern ) -
cc---->  20081018-brev-fra-Trude-til-Haugaland-tingrett.html  ( intern ) -
vv---->  20081021-Politiet-avhor-nr-1-av-Trude.html ( intern ) -
---->  20081021-Begjering-om-Besoksforbud-fra-Trude.html  ( intern ) -
---->  20081021-Politiet-avhor-Rune-L-Hansen-anmnr10452772.pdf ( intern ) -
---->
 20081021-1544-Politiet-avhor-Balder-Anmnr-100452772.pdf ( intern ) -
---->  20081021-1544xb-Politiet-avhor-Balder-Anmnr-100452772.pdf ( intern ) -
C---->  20081022-Politiet-avhor-av-PerSchnabel.html ( intern ) -
vv---->  20081022-Politiet-avhor-nr-2-av-Trude.html ( intern ) -
---->  20081022-Politi-anmeldelse-fra-Trude.html  ( intern ) -
cc---->  20081022-tungesvik.html  ( intern ) -
C---->   20080923-fra-NAV-til-TMH-u-bidrag-melding-vedtak.html ( intern ) -
---->  20081023-Rettsbok-Kjennelse-H-tingrett-RLH.html ( intern )
vv---->  20081023-Siktelse-Straffesak-RLH.html ( intern )
---->  20081023-Politiet-avhor-Arne-Odegård-anmnr10452772.pdf ( intern ) -
---->  20081024-anke-skriv-JRaknes-til-H-tingrett.html ( intern )
---->  20081024-anke-til-Gulating-lagmannsrett-adv-JRaknes.pdf ( intern ) -
C---->  20081024-fra-Politiet-henleggelse-trusler-227.html ( intern ) -
cc---->  20081026-til-politiet-Haugesund-fra-TEG.html  ( intern ) -
---->  20081027-fra-Politiet-til-Gulating-lagmannsrett.pdf ( intern ) -
---->  20081028-Kjennelse-G-lagmannsrett-RLH.html ( intern )
---->  20081028-Politiet-avhor-Trygve-Einar-Gjerde-anmnr10452772.pdf ( intern ) -
C---->  20081029-Politiet-avhor-av-JensTveit.html ( intern ) -
---->  20081029-Politiet-avhor-Jens-Tveit-anmnr10452772.pdf ( intern ) -
---->  20081030-Politiet-avhor-Idun-Hansen-anmnr10452772.pdf ( intern ) -
C---->  20081030-Politiet-avhor-av-datter-IdunHansen.html ( intern ) -
C---->  20081031-til-H-tingrett-fra-adv-Natvig-RLH.html ( intern ) -
---->  
---->  
---->  ---->  ---->  db200810  ( ekstern ) -


-- 200811:
cc---->  200811-skriv-fra-j-lollike-ang-rlh.html ( intern ) -
cc---->  20081102-ang-grue-lyd-politiet.html  ( intern ) -
C---->  20081103-til-H-tingrett-fra-Trudes-adv.html ( intern ) -
C---->  20081104-fra-H-tingrett-ad-FY-vedtak.html ( intern ) - NB
---->  20081105-til-Olen-Legekontor-fra-Politiet.pdf ( intern ) -
---->  20081105-til-Hans-Ove-Tungesvik-fra-Politiet.pdf ( intern ) -
C---->  20081107-fra-H-tingrett-ad-opphevelse-barna.html ( intern ) -
C---->  20081110-Prosesskrift-til-H-tingrett-fra-Trude.html ( intern ) -
C---->  20081110-fra-H-tingrett-til-Trudes-advokat.html ( intern ) -
---->  20081110-til-Politiet-fra-Hans-Olav-Tungesvik.pdf ( intern ) -
cc---->   20081011-til-NAV-ifra-RLH.html ( intern ) - skisse
---->  20081112-1334-Politiet-avhor-Balder-Anmnr-100452772.pdf ( intern ) -
---->  20081112-xb-Politiet-avhor-Balder-Anmnr-100452772.pdf ( intern ) -
---->  20081113-til-Haugaland-tingrett-fra-advokat-John-Raknes.pdf ( intern ) -
---->  20081113-Politiet-avhor-Reidun-Wastian-Anmnr100452772.pdf ( intern ) -
---->  
---->  20081114-Politiet-avhor-nr-3-av-Trude.pdf ( intern ) -
---->  20081117-Politiet-Trude-Gudmund-anmnr10452772.pdf ( intern ) -
---->  20081114-Politiet-avhor-Gudmund-Hansen-anmnr10452772.pdf ( intern ) -
C---->  20081117-til-H-tingrett-og-RLH-fra-adv-JRaknes.html ( intern ) -
vv----> 20081118-F-Tilleggs-Siktelse-Straffesak-RLH.html ( intern ) -
---->  20081118-fra-Politiet-anmnr10452772-8647-08-32.pdf ( intern ) -
---->  20081118-Dokumentliste-Anm-nr-10452772-Politiet.pdf ( intern ) -
---->
 20081118-Politiet-avhor-Irene-B-Olsen-anmnr10452772.pdf ( intern ) -
---->  
---->  20081119-fengslings-Kjennelse-fra-H-tingrett-RLH.html ( intern ) -
C----> 20081119-fra-H-tingrett-til-adv-JRaknes-RLH.html ( intern ) -
cc---->  20081119-fra-TEG-til-politiet.html  ( intern ) -
---->  20081223-Hoveddokumentliste-anmnr10268517.pdf ( intern ) -
---->  20081124-til-Politiet-fra-Olen-Legekontor.pdf ( intern ) -
cc---->  20081124-brev-til-vandal-Geir-Nilsen-fra-TEG.html  ( intern ) -
---->  20081126-Politiet-avhor-nr-4-av-Trude.pdf ( intern ) -
C---->  20081127-Brev-til-Haugaland-tingrett-fra-RLH.html ( intern ) -
C---->  20081127-Fullmakt-til-adv-Raknes.html ( intern ) -
C---->  20081128-Brev-fra-adv-JRaknes-til-H-tingrett-ad-orientering.html ( intern ) -
---->  
---->  
---->  ---->  ---->  db200811  ( ekstern ) -


-- 200812:
---->  Kommer mere!
---->  
C---->  20081201-fra-Haugaland-tingrett-ang-barna.html  ( intern ) -
C---->  20081201-fra-Trudes-adv-til-H-tingrett-ad-vitner.html ( intern ) -
---->  20081201-Politiet-avhor-Wenche-Tindeland-anmnr10452772.pdf ( intern ) -
---->  20081201-Politiet-avhor-Balder-Hansen-anmnr10452772.pdf ( intern ) -
---->  20081201-Politiet-avhor-Froydis-Hansen-anmnr10452772.pdf ( intern ) -
C---->  20081203-til-Haugaland-tingrett-fra-RLH.html  ( intern ) -
C---->  20081203-til-Haugaland-tingrett-fra-Trude.html ( intern ) -
C---->  20081203-til-H-tingrett-fra-adv-JRaknes.html ( intern ) -
C---->  20081203-til-RLH-fra-adv-JRaknes.html ( intern ) -
---->  20081203-Politiet-avhor-Gudmund-Hansen.pdf ( intern ) -
---->  20081204-Politiet-fantasi-rapport-om-RLH.html ( intern )
C---->  20081204-Kjennelse-H-tingrett.html ( intern ) - NB
C---->  20081205-til-adv-THjelde-fra-adv-JRaknes.html ( intern ) -
C---->  20081208-Arild-Austrheim-brev-Hebnes.html  ( intern ) -
C---->  20081209-anke-skriv-fra-RLH.html ( intern )
---->  20081211-Politiet-avhor-Balder-S-Hansen-anmnr10452772.pdf ( intern ) -
---->  
---->
 20081212-Politiet-avhor-Unn-S-anmnr10452772.html ( intern ) -
C---->  20081214-Svarbrev-til-Haugaland-tingrett-fra-RLH.html  ( intern ) -
C---->  20081216-fra-H-tingrett-til-RLH-ad-saken-og-retten.html ( intern ) -
---->  20081216-Egenrapport-dommeravhor-Stauda-anmnr10452772.pdf ( intern ) -
C---->  20081217-dommeravhoor-Stauda.html  ( intern ) -
C---->  20081217-Kjennelse-Haugaland-tingrett-siv-sak.html  ( intern ) -
C---->  20081217-til-H-tingrett-fra-Trudes-advokat.html ( intern ) -
C----> 20081217-til-FY-fra-Trudes-advokat.html ( intern ) -
C---->  20081218-til-H-tingrett-fra-RLH.html ( intern ) -
---->  20081218-Egenrapport-dommeravhor-Stauda-anmnr10452772.pdf ( intern ) -
C---->  20081222:  201002-Politiets-Bevisoppgave-fengslingen-av-RLH.html  ( intern ) -
C---->  20081222-fra-Politiet-henleggelse.html ( intern ) -
---->  20081222-Politiet-Siktelse-Rune-L-Hansen.pdf ( intern ) -
C----20081223-fra-Politiet-henleggelse-7-4-2008-person.html ( intern ) -
C----20081223-fra-Politiet-henleggelse-forstyrrelse.html ( intern ) -
C----20081223-fra-Politiet-henleggelse-1-1-92.html ( intern ) -
C---->  20081223-fra-Politiet-Svar-pa-klage.html ( intern ) -
C---->  20081223-Anke-til-G-lagmannsrett-fra-RLH.html ( intern ) -
                  C---->  20090109-Tilfoyelse-til-anken-23-12-2009-fra-RLH.html ( intern ) -
C----20081224-fra-Politiet-henleggelse-1-1-92.html ( intern ) -
C---->   20081224-Anke-til-G-lagmannsrett-fra-RLH.html ( intern ) -
---->  
---->  
---->  ---->  ---->  db200812  ( ekstern ) -  


-- 2009:
-- 200901:
----> 
---->  
---->  
C---->  20090105-fra-H-tingrett-til-RLH-ad-anken-23-12-2008.html ( intern ) -
C---->  20090107-Tilsvar-anke-fra-BVT-til-G-lagmannsrett.html ( intern ) -
C---->  20090109-Tilfoyelse-til-anken-23-12-2009-fra-RLH.html ( intern ) -
---->  

C---->  20090112-RETTSBOK-straffesak-H-tingrett.html ( intern ) -
C---->  20090113-Pastandsskrift-straffesak.html ( intern ) -
C---->  
20090115-Utrolig-dum-frekk-Dom-i-Haugaland-tingrett.html  ( intern ) -
C---->  20090119-anke-tilsvar-fra-Gudmund-adv-OAHelland.html ( intern ) -
---->  
C---->  20090124-fra-TEG-til-Trudes-advokat-Hjelde.html  ( intern ) - 
---->  
---->  ---->  ---->  db200901  ( ekstern ) -


-- 200902:
----> Kommer!
---->  
C---->  20090202-Klage-fra-TEG-paa-Politiet-og-BVT.html ( intern ) -
C---->  20090204-Kjennelse-fra-H-tingrett-anken-forkastes.html ( intern ) -
C---->  20090205-Grove-trekk-2008-RLH.html ( intern ) -
C---->  20090206-tilsvar-anke-fra-adv-THjelde.html ( intern ) -
C---->  20090212-til-anken-fra-RLH.html ( intern ) -
C---->  20090212-telefax-fra-advBNMeling-til-RLH.html ( intern ) -
cc---->  20090213-brev-til-Rune-fra-NAV-Vindafjord-trygd.html  ( intern ) -
C---->  20090216-Kjennelse-Gulating-lagmannsrett-ad-fengslingen.html ( intern ) -
C---->  20090216-til-anken-fra-Runes-adv-BNMeling.html ( intern ) -
C---->  20090218-Kjennelse-Gulating-lagmannsrett-siv-sak.html  ( intern ) - 
C---->  20090223-til-anken-fra-Runes-adv-BNMeling.html ( intern ) -
cc---->  20090223-bm-politi-Arild-Austrheim.html  ( intern ) -
cc---->  20090228-fra-TEG-til-advokat-Meling.html  ( intern ) -
---->  
---->  ---->  ---->  db200902  ( ekstern ) -


-- 200903:
cc---->  20090302-brev-til-politiet-Haraldseid-fra-TEG.html  ( intern ) -
cc---->  20090305-fra-TEG-til-politiet.html  ( intern ) -
C---->  20090306-ang-Mariel-Rose-fra-Haugaland-tingrett.html  ( intern ) -
C---->  20090306-Beslutning-Besoksforbud-m-v.html ( intern ) -
C---->  20090312-Beslutning-fra-G-lagmannsrett-straffesak.html ( intern )
cc---->  20090318-komm-adm-vedtak-Vindafjord-Hansen.html  ( intern ) -
cc---->  20090319-fra-TEG-til-advokat-Meling.html  ( intern ) -
cc---->  20090319-dbn-utsnitt-rlh.html  ( intern ) - 
C---->  20090319-Stauda-om-denne-kidnappingen.html ( intern ) -
---->  20090319-politi-anmeldelse-fra-Trude.html ( intern ) -
---->
---->  
----> 
---->  ---->  ---->  db200903  ( ekstern ) -


-- 200904:
---->
cc---->  20090402-til-politiet-fra-rlh.html  ( intern ) -
C---->  20090403-spesialistvurdering.html  ( intern ) -
cc---->  
20090403-ankeskriv-hr-rlh.html  ( intern ) -
---->  20090404-fax-til-adv-meling.html  ( intern ) -
C---->  
20090407-oversendingsbrev-fra-H-tingrett.html ( intern ) - 
C---->  20090407-Kjennelse-Besoksforbud-m-m-H-tingrett.html ( intern ) -
C----> 
 20090415-Balder-postkortet.html ( intern ) - 
cc---->  20090415-fax-til-advokat-BMeling:  krav15042009rlh.html ( intern ) -
C---->  20090417-Bevisoppgave-Politiet.html ( intern ) -
cc---->  20090420: 
2009-straffesak-rlh-gulating-lagmannsrett-001.html  ( intern ) -
---->  20090421-til-adv-Meling-fra-bvt-Vindafjord.html  ( intern ) -
cc---->  20090422-Brev om kidnapping og fangehold av barn / dbn-tms-fom-19920914-003.html  ( intern ) -
C---->  20090427-anke-erkl-bes-forbud-rlh.html ( intern ) -
---->  
---->  ----> ---->  db200904  ( ekstern )


-- 200905:
---->  
C---->  20090506-til-bvt-fra-adv-BMeling.html  ( intern ) -
cc---->  20090507-dbn-RLH.html ( intern ) -
C---->  20090508-fra-skatteetaten-til-rlh.html  ( intern ) -
C---->  20090508-Dom-i-Haugaland-tingrett.html  ( intern ) -
cc---->  20090508-Rettelser-fra-RLH-til-dommen.html  ( intern ) - 
cc---->  20090516-til-skatteetaten-fra-rlh.html  ( intern ) -
C---->  20090519-svarbrev-fra-bvt-ang-politiet.html  ( intern ) -
C---->  20090525-fra-Vindafjord-k-Anke-tilsvar.html  ( intern ) -
C---->  20090525-fra-skatteetaten-til-rlh.html  ( intern ) -
C---->  20090526-til-bvt-fra-adv-BMeling.html  ( intern ) -
----> 
---->  ---->  ---->  db200905  ( ekstern ) -


-- 200906:
---->  
C---->  20090608-til-skatteetaten-fra-rlh.html  ( intern ) -
C---->  20090608-vedlegg-brev.html  ( intern ) -
C---->  20090608-anke-adv-Meling.html  (20090608-anke-adv-Melingindex.html) ( intern ) ( Her anken i pdf-format - intern ) -
cc---->  20090613-stauda-advokat.html  ( intern ) -
C---->  20090615-henleggelse-Balder.html  ( intern ) -
C---->  20090618-Kjennelse-fra-Hoyesteretts-ankeutvalg.html ( intern ) -
cc---->  20090619-fra-dr-Tungesvik-til-Trude.html ( intern ) -
C---->  20090622-anketilsvar-fra-Trude.html ( intern ) -
cc---->  20090624-e-post-til-og-med-adv-BMeling.html ( intern ) -
---------- 20090624 Rune søker på standard skjema NAV om barnetrygd for Frøydis og Stauda. -
---------- 20090629 Rune erkjenner å være far til guttebarn født ca. 15.04. 2008 av Trude. -
cc---->  
20090629-til-NAV-ifra-RLH.html  ( intern ) -
---->  
---->  ---->  ---->  db200906  ( ekstern ) -


-- 200907:
C---->  20090703-vedtak-fra-skatteetaten-til-Trude.html  ( intern ) -
---->  20090706-okonomi-rlh-pr.html  ( intern ) -
C---->  20090706-fra-NAV-avslag-frasigelse-trygd-rlh.html  ( intern ) -
cc---->  20090707-fra-NAV-ang-underholdsbidrag.html  ( intern ) -
cc---->  20090710-til-adv-BMeling-fra-RLH.html ( intern ) -
C---->  20090710-bosted-FogS.html  ( intern ) -
C---->  20090714-klage-til-skatteetaten-fra-rlh.html  ( intern ) -
C---->  20090715-Bekreftelse-fra-Gjerde.html  ( intern ) -
cc---->  20090716-til-NAV-ang-barnetrygd-ifra-RLH.html  ( intern ) -
cc---->  20090717-klage-ps-til-skatteetaten-fra-rlh.html  ( intern ) -
cc---->  20090717-det-rette-fokus.html  ( intern ) -
cc---->  20090718-menneskerettsloven-og-huv.html ( intern ) -
---->  20090718: menneskerettsloven-og-huv.html  ( intern ) -
---->  20090719: SKISSE /  20090817-til-NAV-klage-avslag-frasigelse-trygd-rlh.html  ( intern ) -
C---->  20090721-til-NAV-ang-klage-underholdsbidrag.html  ( intern ) -
cc---->  20090724-sentrale-elementer-i-saken.html  ( intern ) -
cc---->  20090726-nye-erkjennelser-dommen.html  ( intern ) -
C---->  20090727-erkl-idun.html  ( intern ) -
---->  20090727-det-rette-fokus-enda-noe-mere.html  ( intern ) -
---->  20090727-ps-menneskerettsloven-mere.html  ( intern ) -
C---->  20090728-Prosesskriv-siv-sak-anke-ifra-adv-Meling.pdf  ( intern ) -
---->  20090730-ang-barnas-hjemsted.html  ( intern ) -
---->  20090731-det-rette-fokus-oppdatert.html  ( intern ) -
---->    
---->  ---->  ---->  db200907  ( ekstern ) -


-- 200908:
C---->  20090801-ifra-ESH.html  ( intern ) -
cc---->  20090809-klage-til-skatteetaten-fra-rlh.html  ( intern ) -
---->  20090809-saken-og-Haugaland-tingrett.html  ( intern ) -
C---->  20090812-stevning-straffesak-lagmannsretten.html  ( intern ) -
---->  20090814-det-rette-fokus-12-punkter.html  ( intern ) -
---->  20090717-e-post-fra-RLH-til-adv-Meling.html  ( intern ) -
---->  20090817-det-rette-fokus-13-punkter.html  ( intern ) -
---->  20090817-til-NAV-klage-avslag-frasigelse-trygd-rlh.html  ( intern ) -
---->  20090818-det-rette-fokus-14-punkter.html  ( intern ) -
---->  20090818-Bekreftelse-mottatt-klage-Skatteetaten.html  ( intern ) -
C---->  20090819-til-Skattedirektoratet-fra-Skatteetaten  ( intern ) -
cc---->  20090820-det-rette-fokus-16-punkter.html  ( intern ) -
cc---->  20090820-det-rette-fokus-16-punkter-oppdatert.html  ( intern ) -
C---->  20090823-Forklaring-ifra-Froydis-og-Stauda.html  ( intern ) - 
C---->  20090824-U-bidrag-Tormod-fra-NAV-til-RLH.html  ( intern ) -
C---->  20090824-Avvisningsvedtak-fra-NAV-til-RLH.html  ( intern ) -
cc---->  20090831-Klage-til-NAV-ifra-RLH.html  ( intern ) -
C---->  20090831-Til-NAV-fra-F-og-S.html  ( intern ) -
C---->  20090831-fra-adv-Meling-til-Gulating-lagmannsrett.html  ( intern ) - 
--->  
---->  ---->  ---->  db200908  ( ekstern ) -


-- 200909:
C---->  20090902-til-RLH-fra-NAV-ang-part-F-og-S.html  ( intern ) -
C---->  20090902-til-RLH-fra-NAV-ang-motpart-TMH-svartid.html  ( intern ) -
C---->  20090902-til-RLH-fra-NAV-ang-dok-underholdsbidrag.html  ( intern ) -
C---->  20090902-ifra-Gulating-lagmannsrett-anken-nektes.html  ( intern )  ( Her i pdf-format - intern - ekstern. ) -
C---->  20090904-til-Skatteoppkreveren-Vindafjord-fra-rlh.html  ( intern ) -
cc---->  20090904-til-NAV-ang-frasigelse-trygd-rlh.html  ( intern ) -
C---->  20090910-Spesialisterklaering-dr-Tungesvik-RLH.html  ( intern ) -
C---->  20090910-henleggelse-RLH.html ( intern ) -
C---->  20090910-frihetsber-henl.html  ( intern ) -
C---->  20090910-falsk-anm-henl.html  ( intern ) -
cc---->  20090912-Rapport-laas-nokkel-TEG.html  ( intern ) - 
---->  20090420:  kronologi-straffesak.html ( intern ) -
cc---->  20090914: kronologi-straffesak.html ( intern )
cc---->  20090916:  20090508-Rettelser-fra-RLH-til-dommen.html  ( intern ) - 
cc---->  20090919-Til-NAV-fra-RLH.html  ( intern ) -
---->  20090923:  orientering-massemedia-2009-09.html  ( intern ) -
cc---->  20090923-Bevisoppgave-straffesak-Gulating-RLH.html  ( intern ) -
C---->  20090924:  20090415-Balder-postkortet.html ( intern ) -
---->  20090924-Bevisoppgave-fra-adv-Meling.html  ( intern ) ( I doc-format - intern - ekstern. ) -
C---->  20090924-Brev-til-Gulating-lagmannsrett-fra-adv-Hjelde.html  ( intern )  ( I pdf-format - intern - ekstern. ) -
cc---->  20090924-det-rette-fokus-19-punkter.html  ( intern ) -
---->  
cc---->  20090924-Brev-fra-RLH-til-adv-Melings-kontor.html  ( intern ) -
C---->  20090525-Vedtak-fra-NAV-Haugesund-til-Trude.html ( intern ) -
cc---->  20090926-Runar-som-vitne.html  ( intern ) - 
cc---->  20090928-orientering.html  ( intern ) - 
cc---->  20090928:  Dagboksnotater-fom-22-tom-27-september-2009.html  intern ) -
C---->  20090928-fra-NAV-melding-vedtak-underholdsbidrag-Tormod.html  ( intern ) - Kommer!
C---->  20090928-fra-NAV-melding-vedtak-underholdsbidrag-barn-endring.html  ( intern ) - Kommer!
cc---->  20090930:  200909-HR-anke-skriv-1-RLH-sivil-sak.html  ( intern ) -
C---->  20090930-fra-NAV-tilsvarsbrev-klage-underholdsbidrag.html  ( intern ) - 
C---->  20090930-fra-NAV-FK-til-NAV-Klageinstans-Vest.html  ( intern ) - 
---->  
---->  ---->  ---->  db200909  ( ekstern ) -


-- 200910:
C---->  20091002-fra-Gulating-lagmannsrett-til-adv-Hjelde-ad-anke-tilsvar.html  ( intern )  ( I pdf-format - intern - ekstern. ) - 
C---->  20091004-Vitnesbyrd-fra-Trygve-Einar-Gjerde.html  ( intern ) - 
cc---->  20091006:  200909-HR-anke-skriv-2-RLH-sivil-sak.html  ( intern ) - 
cc---->  20091007-utsnitt-dbn-rlh-Trude.html  ( intern ) - 
C---->  20091007-Anketilsvar-fra-adv-THjelde-siv-sak.html  ( intern ) - 
C---->  20091009-Brev-fra-Gulating-lagmannsrett-til-adv-BMeling.html  ( intern ) - 
cc---->  20091012-til-NAV-Klageinstans-fra-RLH.html  ( intern ) med 6 vedlegg - 
---->  20091012-Til-orientering-fra-advokat-Meling.html  ( intern )  (I pdf-format - intern - ekstern.) -
cc---->  20091013-Til-NAV-fra-RLH.html  ( intern ) med 1 vedlegg med 6 vedlegg - 
cc---->  20091015-Prosesskriv-til-HR-fra-RLH-sivil-sak.html  ( intern ) - 
C---->  20091015-Prosesskriv-fra-adv-Meling-siv-sak.html  ( intern ) - (I pdf-format - intern - ekstern.) -
---->  20091015-dbn-utsnitt.html  ( intern ) -
---->  20091016-minnepinne-funnet-rlh.html ( intern ) - 
cc---->  20091017-Prosesskriv-til-GL-fra-RLH.html  ( intern ) - 
C---->  20091020-brev-1av2-fra-NAV-til-RLH.html  ( intern ) -
C---->  20091020-brev-2av2-fra-NAV-til-RLH.html  ( intern ) -
---->  20091022-oppmerksomhet-og-bvt-rlh.html  ( intern ) -
cc---->  20091026-dbn-oppsummering.html  ( intern ) -
C---->  20091026-fra-Gulating-lagmannsrett-til-RLH-oversendingsbrev.html  ( intern ) -  
C---->  20091026-fra-Gulating-lagmannsrett-til-HR-ankeutvalg.html  ( intern ) -   
cc---->  20091027-ang-oversendelse-HR-anke-RLH.html  ( intern ) -   
cc---->  20091030-fra-RLH-begj-om-midl-avgj.html  ( intern ) med vedlegg -
---->  
---->  ---->  ---->  db200910  ( ekstern ) -


-- 200911:
C---->  20091102-fra-Haugaland-tingrett-ang-begj-midl-avgj.html  ( intern ) -
cc---->  20091106-fra-RLH-begj-om-midl-avgj.html  ( intern ) -
---->  20091109-stevning-Trude-og-paalegg-tilsvar.html  ( intern ) -
C----> 20091111 -  20091113-fra-Hoyesteretts-kontor-til-RLH.html  ( intern ) - Med Kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg datert 11.11. 2009 som vedlegg. -
cc---->  20091117-Tilsvar-Haugaland-tingrett-fra-adv-Hjelde.html  ( intern ) -
cc---->  20091124-Oversendingsbrev-frist-bemerkninger-tilsvar.html  ( intern ) - Vedlagt Tilsvar datert 17.11. 2009 fra adv. Hjelde. -
cc---->  20091122-Til-NAV-fra-RLH-ang-barnetrygd.html  ( intern ) -
C---->  20091123-Vedtak-fra-NAV-ang-Barnetrygd-F-og-S.html  ( intern ) -
C---->  20091125-fra-NAV-F-Sandnes-vedtak-F-og-S.html  ( intern ) -
cc---->  20091126-Bemerkninger-fra-RLH-til-Hjeldes-Tilsvar.html  ( intern ) -
C---->  20091130-fra-NAV-F-Sandnes-ang-barna.html  ( intern ) -
C---->  20091130-fra-NAV-F-Sandnes-ang-Tormod.html  ( intern ) -
---->  
---->  ---->  ---->  db200911  ( ekstern ) -


-- 200912:
C---->  20091204-kjennelse-Haugaland-tingrett-avviser.html  ( intern ) -
C---->  20091204-fri-adv-til-Trude-fra-H-tingrett.html ( intern ) -
cc---->  20091209-begj-til-GL-om-midl-kjennelse.html  ( intern ) - Med vedlegg. -
cc---->  20091211-til-NAV-Klageinstans-fra-RLH.html  ( intern ) - Med vedlegg. -
---->  20091213-til-NAV-krav-Trude-fra-RLH.html  ( intern ) - Med vedlegg. - 
---------- 20091214 Rune L. Hansen i møte med den kommunale Barnevern-tjenesten i Haugesund. -
cc---->  20091214-brev-utsnitt-dbn-rlh.html  ( intern ) - 
cc---->  20091214-internt-m-referat-rlh.html  ( intern ) - 
cc---->  20091217-Anke-HTingrett-04-12-2009.html  ( intern ) - 
C---->