-- 20090904-til-Skatteoppkreveren-Vindafjord-fra-rlh.html  

RLH:  Avsendes pr. telefaks 04.09. 2009.Til:
Skatteoppkreveren i Vindafjord,
Rådhuset,
5580 ØLEN
Telefaks: 53656566

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
N-5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87.
 

Dato: 04.09. 2009, Tindeland.


   Jeg tilsendte Skatteetaten en skriftlig klage datert 09.08. 2009 på beregnet skatt for 2008 ( ekstern ). Jeg henviser til denne, og til det svaret, en bekreftelse på mottatt klage ( ekstern ) innen klagefrist til skattekontoret, datert 18.08. 2009 jeg fikk hvor det blir opplyst om at restskatt beregnet for 2008 til tross for klagen likevel "forfaller til betaling til fastsatt tid".
   Et slikt krav om betaling er urimelig og urett og hverken kan eller ønsker jeg innfri.
   Dette ligger med tydelighet i sakens natur.
   Dette hermed til orientering og som en klage og protest direkte til Skatteoppkreveren i Vindafjord.

   Med hilsen ifra

   Rune L. HansenKopi tilsender jeg:
- Min advokat Brynjar N. Meling, St. Olavsgt. 13, Postboks 860 Sentrum, 4004 Stavanger. E-post: bm@smco.no  
- Min datter Frøydis sin advokat Lill Hege Furulund Høimyr, Karenslyst Allè 8 B, 0278 Oslo. E-post:  post@advokat-hoimyr.no  


---