-- 20091007-utsnitt-dbn-rlh-Trude.html  Nedenstående er et utsnitt fra Rune L. Hansen sine Dagboksnotater ( ekstern ) for onsdag 07.10. 2009:

---
   Hva jeg særlig husker ifra sommeren 2008.
   Vi gjenopptok gradvis i fjor sommer vårt samliv, jeg og Trude, efter at hun flyttet til Skoglandsveien i Haugesund.
   Hun følte seg presset til det av resten av familien, av meg og ungene. Og særlig av hva hun i så måte underveis hadde fortalt til ungene - og noen til, for å lure de til å tro at hun ville alt vel.
   Samtidig følte hun seg også presset til det motsatte, av Balder, Åse Kristensen, advokat Trond Hjelde og hele kidnapper-gjengen. Og særlig av hva hun i så måte underveis hadde fortalt til de og snakket med de om, som sine egentlige ønsker og forhåpninger.
   Hun befant seg midt i et dobbelt-spill i så måte. Ungene og resten av familien (unntatt Balder) lurte hun til å tro at hun ville alt vel og bra for hele familien og for vårt ekteskap, men at Iren K. Hebnes var problemet.
   Mens overfor kidnapper-gjengen sa hun det motsatte og hva hun egentlig ville. Det var derfor hun så absolutt i det lengste ville holde skjult for kidnapper-gjengen at vårt samliv til stor glede for resten av familien var i ferd med å gjen-etableres. Det at hun i det lengste ville holde det skjult for kidnapper-gjengen sa hun var fordi ikke Iren K. Hebnes skulle få vite noe - og gav hun uttrykk for å være livredd for.
   Hun befant seg sånn sett i en underlig midt-posisjon!
   Hun snakket endel med meg og ungene om hvordan vi efter hvert skulle fortelle kidnapper-gjengen og andre om hva som var skjedd, om vår gjen-forening. Men hun ville ikke at de enda skulle få vite noe. Hverken Åse, Balder eller Ødegård eller Schnabel. Og ingen som kunne tenkes å fortelle til disse eller Iren K. Hebnes at vi var sett sammen. Vi måtte først bli trygg på at Iren K. Hebnes ikke mere kunne gjøre oss noe.
   Hun insisterte om og om igjen på at alle ungene og hun selv måtte bøye seg ned og gjemme seg i bilen når det var fare for at noen ellers kunne se oss.
   Særlig måtte ikke Åse Kristensen, Ødegård, Scnabel eller Balder se oss sammen eller enda ane eller forstå noe om hva som var skjedd!
   Hun lot som hun, iallfall enda, måtte bo i Skoglandsveien sammen med ungene, fordi Iren K. Hebnes ellers kom til å komme og ta ungene! Og som at ungene også derfor enda måtte bo i Skoglandsveien, sammen med henne. At faren ellers ble for stor for at Iren K. Hebnes skulle komme og ta ungene.
   Dessuten mente hun og sa hun da, i denne tiden, at det kanskje uansett var best for oss og for henne at hun bodde et annet sted enn meg, så hun mere kunne være selvstendig. Iallfall som en foreløbig løsning og midlertidig tilnærming. At vi kanskje ikke maktet å løse våre private problemer. Iallfall ikke på kort sikt eller uten andres delaktighet. Private problemer som hun sa hun hadde kommet til forståelse av underveis i Finnskogen.
   Jeg så tildels annerledes på dette. Jeg forstod det slik at farene ved at hun skulle bo i Skoglandsveien sammen med ungene var større enn om ungene befant seg hjemme. Og at det uansett ikke var akseptabelt eller rett at ungene skulle måtte bo i Skoglandsveien og i stort monn og kanskje lang tid måtte være borte ifra både sin pappa og sitt hjemsted og sitt liv. At slikt noe ikke er en løsning, men et kjempe-problem - som først og fremst vi skade ungene forferdelig, og oss alle. Og at dette både er å ødelegge ungene og å utsette oss alle for enda mere fare og risiko. Og at det jo uansett ikke er rett og riktig. At det på ingen som helst måte er rett og riktig at Iren K. Hebnes skal få dirigere og bestemme våre liv, bort vekk ifra våre liv.
   Dette bestod vår eneste uenighet da i. Hun mente det var farligst for ungene og oss alle hjemme, jeg at det var farligst for ungene og oss alle i Skoglandsveien.
   Jeg mente ungenes og våre alle sine ønsker og behov måtte respekteres og ivaretaes.
   Trude at Iren K. Hebnes sine krav og ønsker måtte adlydes. At vi ikke hadde noe valg sånn sett. Fordi Iren K. Hebnes uansett får det som hun vil. At lov og rett ikke gjelder for oss i forhold til Iren K. Hebnes. At det hele og alt er bestemt på forhånd, og at det er jeg som skal taes og ødelegges fullstendig. Og at hvis Trude lar henne få det som hun vil så vil Iren K. Hebnes antagligvis la henne og ungene få være i fred, iallfall efter hvert.
   Trude mente at dette var eneste måten å redde ungene på.
   Jeg mente vi skulle sette vår lit til åpenhet, lov og rett. Og at iallfall ikke vi selv skulle ødelegge livet for ungene eller hverandre.
   Jeg mente vi skulle samarbeide, og ivareta hele familien og hver enkelt i familien sine nødvendigheter, ønsker og behov, og rettigheter. Og at det er det som er det viktige.
   Trude mente det var for risikabelt og farlig. Jeg mente at hennes forslag til løsning var for ødeleggende, risikabelt og farlig.
   Trude var hele veien underveis blitt presset av ungene, og ble det mere og mere, og ble det også av meg. Hun hadde særlig ungenes skrikende behov og ønsker imot seg, og fikk også mine krav og forslag imot seg. Og også Iduns og Gudmunds.
   Bare Balder i familien ville noe fullstendig så annet, det visste vi alle til fulle, og Balder ble derfor hele veien underveis holdt i uvitenhet om gjenforeningen og samarbeidet. Efter hvert, i løpet av september og oktober 2008, fikk han dog anelser og fornemmelser av at han på noe vis ble holdt utenfor og at noe foregikk.
   Da han 14. oktober 2008 kom hjem til oss i Vikebygd ble han ikke veldig overrasket. Han kom for liksom å være sint og advarende, men ble da også han glad og fornøyd, om enn en smule skeptisk.
   Dagen efter var Trude i møte med sin advokat Trond Hjelde. Og Gulating lagmannsrett gav beskjed om at at den midlertidige kjennelsen Trudes advokat Trond Hjelde i frekkhetens navn hadde tilranet seg ikke mere var gyldig.
   Eftermiddagen onsdag 15. oktober 2008, altså dagen efter Balder sitt besøk, tok for vårt vedkommende sommeren 2008 slutt!
   Mørkets krefter og ugjerninger tok da fastere grep i Trude sitt sinn.
   Derefter raste hun fullstendig inn på villveien igjen!
   I full fart.
---
RLH