--- dbn.html  (= denne side)  
 
--- <---- saker-index.html ( ekstern )   <---- hunwww.net  ( ekstern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )    

   <---- Familien Hansen foto-index.html ( ekstern ) ----

   Her er en oversikt over mine Dagboks-notater i forbindelse med en meget så grov kriminal-sak pågående i Vindafjord kommune i tidsrommet februar 2006 til – enda! Jeg heter Rune L. Hansen ( ekstern )

   Disse mine Dagboks-notater inngår som et tillegg i Saks-dokumentasjonen, - hvilket en blandt annet kan lese nærmere om i Forord til forordene ( ekstern ), og i Forordene ( ekstern )

   Klikk iøvrig her - for evt. å få nærmere beskjed om hva mine dagboks-notater ifra 1990-årene for en stor del dreide seg om.


   Dagboks-notatene nu, ifra Vindafjord kommune:

---  --- ÅR: TIDLIGERE - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 -  2020 -  2021 - 2022 - 2023 -2024 -  

-- 2006, Februar ( ekstern ) - 

-- 2006, Mars ( ekstern ) - 

-- 2006, April ( ekstern ) - 

-- 2006, Mai ( ekstern ) - 

-- 2006, Juni ( ekstern ) - 

-- 2006, Juli ( ekstern ) - 

-- 2006, August ( ekstern ) - 

-- 2006, September ( ekstern ) - 

-- 2006, Oktober ( ekstern ) - 

-- 2006, November ( ekstern ) - 

-- 2006, Desember ( ekstern ) - 


-- 2007, Januar ( ekstern ) - 

-- 2007, Februar ( ekstern ) - 

-- 2007, Mars ( ekstern ) - 

-- 2007, April ( ekstern ) - 

-- 2007, Mai ( ekstern ) - 

-- 2007, Juni ( ekstern ) - 

-- 2007, Juli ( ekstern ) - 

-- 2007, August ( ekstern ) - 

-- 2007, September ( ekstern ) - 

-- 2007, Oktober ( ekstern ) - 

-- 2007, November ( ekstern ) - 

-- 2007, Desember ( ekstern ) - 


-- 2008, Januar ( ekstern ) - 

-- 2008, Februar ( ekstern ) - 

-- 2008, Mars ( ekstern ) - 

-- 2008, April ( ekstern ) - 


-- 2008, Mai ( ekstern ) - 

-- 2008, Juni  ( ekstern ) - 

-- 2008, Juli  ( ekstern ) -

-- 2008, August  ( ekstern ) - 

-- 2008, September ( ekstern ) - 

-- 2008, Oktober ( ekstern ) - 

-- 2008, November ( ekstern ) - 

-- 2008, Desember ( ekstern ) - 

-- 2009, Januar ( ekstern ) - 

-- 2009, Februar ( ekstern ) - 

-- 2009, Mars ( ekstern ) - 

-- 2009, April ( ekstern ) - 


-- 2009, Mai ( ekstern ) - 

-- 2009, Juni  ( ekstern ) - 

-- 2009, Juli  ( ekstern ) - 


-- 2009, August  ( ekstern ) - 

-- 2009, September ( ekstern ) - 

-- 2009, Oktober ( ekstern ) - 

-- 2009, November ( ekstern ) - 

-- 2009, Desember ( ekstern ) - 


-- 2010, Januar ( ekstern ) -

-- 2010, Februar ( ekstern ) - 

-- 2010, Mars ( ekstern ) -


-- 2010, April ( ekstern ) -

-- 2010, Mai ( ekstern ) -


-- 2010, Juni ( ekstern ) -

-- 2010, Juli ( ekstern ) - 

-- 2010, August ( ekstern ) - 

-- 2010, September ( ekstern ) - 

-- 2010, Oktober ( ekstern ) - 

-- 2010, November ( ekstern ) - 

-- 2010, Desember ( ekstern ) -

-- 2011, Januar ( ekstern ) - 

-- 2011, Februar ( ekstern ) -

-- 2011, Mars ( ekstern ) -

-- 2011, April ( ekstern ) -

-- 2011, Mai ( ekstern ) -

-- 2011, Juni ( ekstern ) -


-- 2011, Juli ( ekstern ) -

-- 2011, August ( ekstern ) -


-- 2011, September ( ekstern ) -

-- 2011, Oktober ( ekstern ) - 

-- 2011, November ( ekstern ) - 

-- 2011, Desember ( ekstern ) - 

-- 2012, Januar ( ekstern ) - 


-- 2012, Februar ( ekstern ) -

-- 2012, Mars ( ekstern ) -

-- 2012, April ( ekstern ) - 

-- 2012, Mai ( ekstern ) - 

-- 2012, Juni ( ekstern ) - 

-- 2012, Juli ( ekstern ) - 

-- 2012, August ( ekstern ) - 

-- 2012, September ( ekstern ) - 

-- 2012, Oktober ( ekstern ) - 

-- 2012, November ( ekstern ) - 

-- 2012, Desember ( ekstern ) - 

-- 2013, Januar ( ekstern ) - 

-- 2013, Februar ( ekstern ) - 

-- 2013, Mars ( ekstern ) - 


-- 2013, April ( ekstern ) - 

-- 2013, Mai ( ekstern ) - 

-- 2013, Juni ( ekstern ) - 

-- 2013, Juli ( ekstern ) - 

-- 2013, August ( ekstern ) - 

-- 2013, September ( ekstern ) - 

-- 2013, Oktober ( ekstern ) - 


-- 2013, November ( ekstern ) -

-- 2013, Desember ( ekstern ) - 


-- 2014, Januar ( ekstern ) - 


-- 2014, Februar ( ekstern ) - 

-- 2014, Mars ( ekstern ) - 

-- 2014, April ( ekstern ) - 

-- 2014, Mai ( ekstern ) - 

-- 2014, Juni ( ekstern ) - 


-- 2014, Juli ( ekstern ) - 

-- 2014, August ( ekstern ) - 

-- 2014, September ( ekstern ) - 

-- 2014, Oktober ( ekstern ) - 


-- 2014, November ( ekstern ) - 

-- 2014, Desember ( ekstern ) - -- 2015, Januar ( ekstern ) - 

-- 2015, Februar ( ekstern ) - 


-- 2015, Mars ( ekstern ) - 

-- 2015, April ( ekstern ) - 

-- 2015, Mai ( ekstern ) - 

-- 2015, Juni ( ekstern ) -

-- 2015, Juli ( ekstern ) -

-- 2015, August ( ekstern ) - 

-- 2015, September ( ekstern ) - 

-- 2015, Oktober ( ekstern ) -

-- 2015, November ( ekstern ) - 

-- 2015, Desember ( ekstern ) -


-- 2016, Januar ( ekstern ) - 

-- 2016, Februar ( ekstern ) - 


-- 2016, Mars ( ekstern ) - 

-- 2016, April ( ekstern ) - 

-- 2016, Mai ( ekstern ) - 

-- 2016, Juni ( ekstern ) - 

-- 2016, Juli ( ekstern ) - 

-- 2016, August ( ekstern ) - 

-- 2016, September ( ekstern ) - 

-- 2016, Oktober ( ekstern ) - 

-- 2016, November ( ekstern ) - 

-- 2016, Desember ( ekstern ) - -- 2017, Januar ( ekstern ) -

-- 2017, Februar ( ekstern ) - 

-- 2017, Mars ( ekstern ) - 

-- 2017, April ( ekstern ) - 

-- 2017, Mai ( ekstern ) - 


-- 2017, Juni ( ekstern ) - 

-- 2017, Juli ( ekstern ) - 

-- 2017, August ( ekstern ) - 

-- 2017, September ( ekstern )  

-- 2017, Oktober ( ekstern )  

-- 2017, November ( ekstern )  

-- 2017, Desember ( ekstern )  

-- 2018, Januar ( ekstern

--  2018, Februar ( ekstern ) - 

--  2018, Mars ( ekstern ) - 

--  2018, April ( ekstern ) - 

--  2018, Mai ( ekstern ) - 

--  2018, Juni ( ekstern ) - 

--  2018, Juli ( ekstern ) - 

--  2018, August ( ekstern ) - 

--  2018, September ( ekstern ) - 

--  2018, Oktober ( ekstern ) - 

--  2018, November ( ekstern ) - 

--  2018, Desember ( ekstern ) - 

--  2019, Januar ( ekstern ) - 


--  2019, Februar ( ekstern ) - 

--  2019, Mars ( ekstern ) - 


--  2019, April ( ekstern ) - 

--  2019, Mai ( ekstern ) - 

--  2019, Juni ( ekstern ) -  

--  2019, Juli ( ekstern ) -  

--  2019, August ( ekstern ) -  

--  2019, September ( ekstern ) -  

--  2019, Oktober ( ekstern ) -  

--  2019, November ( ekstern ) -  

--  2019, Desember ( ekstern ) - 

--  2020, Januar ( ekstern ) - 


--  2020, Februar ( ekstern ) - 

--  2020, Mars ( ekstern ) - 

--  2020, April ( ekstern ) - 

--  2020, Mai ( ekstern ) -

--  2020, Juni ( ekstern ) - 

--  2020, Juli ( ekstern ) - 

--  2020, August ( ekstern ) - 

--  2020, September ( ekstern ) - 

--  2020, Oktober ( ekstern ) -

--  2020, November ( ekstern ) -

--  2020, Desember ( ekstern ) -

--  2021, Januar ( ekstern ) -


--  2021, Februar ( ekstern ) -

--  2021, Mars ( ekstern ) - 

--  2021, April ( ekstern ) - 


--  2021, Mai ( ekstern ) - 

--  2021, Juni ( ekstern ) - 

--  2021, Juli ( ekstern ) - 

--  2021, August ( ekstern ) -  


--  2021, September ( ekstern ) -

--  2021, Oktober ( ekstern ) -

--  2021, November ( ekstern ) -

--  2021, Desember ( ekstern ) -

--  2022, Januar ( ekstern ) -

--  2022, Februar ( ekstern ) -

--  2022, Mars ( ekstern ) -


--  2022, April ( ekstern ) -

--  2022, Mai ( ekstern ) - 


--  2022, Juni ( ekstern ) - 

--  2022, Juli ( ekstern ) -

--  2022, August ( ekstern ) -  

--  2022, September ( ekstern ) - 

--  2022, Oktober ( ekstern ) -

--  2022, November ( ekstern ) -

--  2022, Desember ( ekstern ) -


--  2023, Januar ( ekstern ) - 

--  2023, Februar ( ekstern ) - 

--  2023, Mars ( ekstern ) - 


--  2023, April ( ekstern ) - 

--  2023, Mai ( ekstern ) - 


--  2023, Juni ( ekstern ) - 

--  2023, Juli ( ekstern ) - 


--  2023, August ( ekstern ) - 

--  2023, September ( ekstern ) - 

--  2023, Oktober ( ekstern ) - 


--  2023, November ( ekstern ) -

--  2023, Desember ( ekstern ) -

--  2024, Januar ( ekstern ) - 

--  2024, Februar ( ekstern ) - 

--  2024, Mars ( ekstern ) - 

--  2024, April ( ekstern ) - 


--  2024, Mai ( ekstern ) - 

--  2024, Juni ( ekstern ) - 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

--

-- ---  -- Angående mine Dagboks-notater ifra 1990-årene:

     Her ville jeg samtidig også nevne, at endog endel av mine flittige Dagboks-notater ifra 1990-årene ble publisert på Internettet omkring den tiden de ble skrevet, sammen med saks-dokumentasjon, - og fortsatt befinner seg der. Adresse:  http://home.online.no/~hunwww/   Og nu i tillegg også her under hunwww.net  - som bakgrunnsstoff, - adresse:  http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/DIVERSE/ANNET/hunwww/index.htm  ( intern

     Den gamle Saks-dokumentasjon er nu både plassert der ( eksternt ) - og her ( eksternt - internt ). Likeså de gamle Dagboks-notatene der ( eksternt ) - og her ( eksternt - internt ). 

     Disse var og er også ment å være offentlige, på grunn av den meget så grove trakassering og forfølgelse jeg og min familie den gangen ble utsatt for ifra kommune-administrasjonen i Skaun kommune med allierte - i regi av hva jeg treffende nok har valgt å betegne som Arbeiderparti-ideologien. Den trakasseringen, forfølgelsen og korrupsjonen vi den gangen ble utsatt for - i 7 års tid - involverte mange korrupte og kriminelle mennesker og offentlige instanser, også høyt på strå - så som politi, rettsvesen, statsadvokat, regjering - og massemedier! 

     Dog har hva som skjedde den gangen beklageligvis - og tankevekkende nok - enda ikke vært i nærheten av noen som helst saklig eller anstendig behandling i rettsvesenet. For her nu å ha nevnt noen ord om dette ifra 1990-årene. 

     Saks-dokumentasjonen og Dagboks-notatene ifra den gangen har jeg nu i tillegg inkludert som bakgrunns-stoff og studier i forhold til hva som skjedde ifra februar 2006. Trakasseringen og forfølgelsen av meg og min familie ble da påbegynt igjen! Efter at vi hadde fått være i fred i 7 års tid, og levd i innenlands eksil, efter de første 7 års tid med trakassering. 

     Mange vil nok tenke og tro at disse to sakene tydeligvis henger intimt sammen og begge er den samme strategi og metode ifra den kriminelle Arbeiderparti-ideologien sin side. Selv er jeg enda ikke sikker i så måte, på presist hva som sånn sett kan være tilfeldigheter og "instinkter" - eller bevisst forut planlagt og instruert ondskap. Men mye tyder sant nok på at hva som skjedde ifra februar 2006 var forut planlagt ifra Arbeiderparti-ideologien sin side. Dette vil tiden fremover forhåpentligvis også bringe svar på? 

     Ingenting av oppdateringer eller annet er ifra min side blitt gjort med den gamle Internett-hjemmesiden ifra 1990-årene på mange år. Jeg kommer vel ikke til å gjøre mere med den heller, antagligvis. Jeg ble den gangen efter hvert overbelastet av arbeidet med den og Saks-dokumentasjonen, oppi trakasseringen og forfølgelsene vi ble utsatt for. Det er ikke mange gitt å komme ifra slikt noe med liv og helse noe intakt. Både hva vi den gangen og nu senere i Vindafjord ble utsatt for - og er utsatt for - vil det kunne lages mange rystende spennende og dramatiske filmatiseringer av! Ifra virkelighetens verden. Hva som skjedde og skjer er iøvrig meget så grundig og omfattende dokumentert. Forhåpentligvis er stoffet her nu så ryddig og saklig ordnet at det vil kunne forenkle arbeidet med å sette seg inn i saken, for folk flest og enhver med interesse for landet Norge sitt sanne ansikt. Og for menneske-vern, lov og rett, etc. 

   Her nu, på de nye Internett-sidene, vil oppdateringer fortløpende komme - efter beste evne og mulighet.

   Beste hilsner ifra 

   rlh - pr. desember 2007.

--- 

PS, 20.05. 2010. rlh: 

---

   Når og hvor enn den tid kommer og anstendige mennesker har tilgang til disse mine Dagboks-notater med tilhørende øvrige Saks-dokumentasjon, da vil jeg takkes inderlig for så grundig å ha gitt meg tid og flid med dette kontor-arbeide. Og disse mennesker vil blandt annet si: - Det foregikk faktisk, at landet Norge i disse årene var fullstendig groteske hærjinger og heksegryter av kriminell galskap! I regi av offentlige myndigheter og store deler av landets befolkning! Vi ville ellers ikke, uten å ha fått tilgang til denne Saks-dokumentasjon, ha trodd det mulig og sant at det virkelig var slik, at mennesker og offentlige myndigheter oppførte seg slik! Vi ser nu selv hva som faktisk skjedde!
   De vil takke meg inderlig for så grundig å ha fått innblikk i all denne skrekk og gru av uhyrlig kriminell umenneskelighet! Og for mitt vitnesbyrd om at det faktisk var slik og dog likevel fantes mennesker som både protesterte og som ikke kunne annet enn å protestere mot tilstandene med de så omfattende og uhyrlige forbrytelser mot menneskeheten, menneskeverdet, anstendighet, lov og rett! 
--- 
---