-- 20091026-fra-Gulating-lagmannsrett-til-RLH-oversendingsbrev.html  

RLH: Ankom meg pr. post 27.10. 2009.  

 
Fra:
Gulating lagmannsrett
Dok 40                    

Til:
Rune Leander Hansen
Tindeland
5568 Vikebygd

Deres referanse:     Vår referanse:  09-104084ASD-GULA/AVD1     Dato:  26.10.2009

Oversendingsbrev
Rune Leander Hansen - Trude Monica HansenVedlagt oversendes kopi av anketilsvar datert 07.10.2009 fra advokat Trond Hjelde ( ekstern ), samt kopi av oversendelsesbrev til Høyesteretts ankeutvalg ( ekstern ) til underretning.


Gulating lagmannsrett  ( + stempel )

Signy Larsen  ( + underskrift )
saksbehandler


---