-- 20091221-fra-NAV-Forvaltning-Sandnes-til-RLH.html  

RLH: Dette brevet ankom meg pr. post 23.12. 2009.  
UFERDIG---