-- 20090928:  Dagboksnotater-fom-22-tom-27-september-2009.html 
 
Dagboksnotater, Rune L. Hansen f.o.m. 22. t.o.m. 27. september 2009 /  -- Dagboks-notater, tirsdag 22. september 2009, Vinberget:

   Regn og vind også i natt, og nu ved 8-tiden.
   Tildels også utover dagen.
---
   Geir Tyssebotn kom i dag på besøk og ble her en stund.
   Han hadde med seg endel kje-kjøtt kjøttdeig vi fikk ifra ham.
---
   Jeg syns jeg til i morgen må gjøre ferdig en slags pressemelding angående rettssaken i Haugesund om en uke. Til informasjon og som et forsøk på å få offentlighetens oppmerksomhet ( ekstern ).
   Advokat Meling har enda ikke villet eller klart å avklare flere betydningsfulle vesentligheter sammen med meg i forhold til retten. Nu enda for eksempel ikke i forhold til vitnene og bevisene. Som vel haster!
   Jeg vil iøvrig ikke at det skal gå som med anke-innsendelsen til Haugaland tingretts dom datert 08.05. 2009, som jeg og advokat Meling egentlig skulle og hadde avtalt å samarbeide om. Hvorfor og med hvilken berettigelse advokat Meling gjorde det fullstendig annerledes også enn avtalt har jeg enda heller ikke fått noe svar ifra ham vedrørende.
   Ting som har skjedd eller ikke skjedd ifra hans side kan ha vært beroende på så forskjellig, men nu bør jeg heller forsøke bedre å videre unngå at slike feil får gjøre seg gjeldende.
   Og kanskje også bedre ta hans lite offensive holdning bedre til efterretning.
   Jeg får gjøre som best jeg kan. Taktikk og strategi i forhold til dette saks-komplekset må ikke få bortføre eller fjerne de faktiske forhold med hensyn til hva som har skjedd og hva som skjer.
   Ansvarlighet, tilgivelse, enighet, hensynsfullhet, menneskelighet, løsninger, samarbeide, fellesnevnere, etc. ja, men ikke videre grov urett.
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, onsdag 23. september 2009, Vinberget:

   Formiddag, overskyet, tåke og regn. Stort sett det samme våte, tåkete været hele dagen.
   Skruerot står enda fint i blomst. Og sprer seg fint de flere steder jeg har plantet den. Og jordnøtt vokser det veldig mye av her omkring husene, men den er forlengst for i år ferdig i sin overjordiske vekst.
   Nye småplanter av matrem og valmuesøster kommer det opp mange steder, selvsådd.
   Rotskudd ifra diverse plomme-sorter også.
   Bjørnebærene modner sent og blir merkbart smålige, vassne og sure i smaken i slikt vær. Mange slags frukter har det mere eller mindre merkbart på samme vis.
   Det går nu nokså imot slutten med Shiro-plommene, som vi har fire unge trær av, voksende forskjellige steder her ute. Det er nu mest Victoria-plommer, samt gule mirabeller Nancy. Og noe Excalibur og litt annet. Og enda umodne, små Fiolette Lien-plommer. De lignende og også små men tidligere modne Fiolette Vossa-plommene er det nu lite igjen av.
   Pærene, flere sorter, er det fin utvikling på, men unge trær og små avlinger. Likesom med eple-sortene våre.
   Shallon har vi enda ikke stor avling av heller. Stor avling blir det i år enda heller ikke av for eksempel kirsebær-kornell og tindved.
   Jeg laget gul frukt-gele forleden dag. Med saften ifra gule og grønne plommer, svarthyll blomst og bær, samt noe rabarbra-stilker og annet. Den ble god og fin. Godt egnet både som dessert og pålegg. Likesom den svarte jeg forleden laget av saften ifra aronia, bjørnebær, blåbær, litt svarthyll frukt og blomst og Methley-plommer. Og den røde jeg laget av saften ifra epler og pærer og annet.
   Det blir litt ekte kastanjer også i år, men ikke mange. Noe hasselnøtter av god og fin kvalitet også, men enda ingen stor avling. Efter hvert, om noen år, vil vi blandt annet også få flere sorter valnøtter.
   Av sopp plukker vi nu inn mest endel kantareller og piggsopp.
---
   Jeg fikk pr. e-post over Internettet utsendt Orienteringen til massemediaen ( ekstern ) i dag omkring 12-tiden.
   To skriv pr. e-post til politiet også. Den ene Forklaringen til Frøydis og Stauda ( ekstern ), og den oppdaterte kronologiske rekonstruksjonen i den såkalte straffesaken ( ekstern ).
---
   Advokat Brynjar Meling telefonerte omkring 14-tiden og virket bekymret for at han ikke helt hadde orden på Bevisoppgaven som skal innleveres retten, og vitnene, etc. Jeg har skrevet noen e-poster til ham hvor jeg har vært inne på dette. Vi hadde en kort samtale, han hadde det travelt og batteriet i hans mobil-telefon var svakt, han sa han skulle lade det opp og telefonere tilbake igjen om 40 minutter, så vi fikk snakket ferdig, hvilket han ikke gjorde. Jeg lovte å straks sende ham pr. e-post min Bevisoppgave som jeg sa trenger oppdatering, samt min kronologiske rekonstruksjon, samt enda en gang telefon-nummeret til Runar, etc. Hvilket jeg fikk gjort omtrent to timer efterpå, da dette ble mulig ifra min pc.
---
   Geir Tyssebotn har telefonert og snakket med meg to ganger i dag. Først blandt annet fordi han ville ha telefon-nummeret til Ivar B. Løne, og andre gangen blandt annet for å hilse ifra Ivar B. Løne.
---
   Vi har sett ferdig en flott og fin, ganske ny filmatisering, fra 2007, regi Robert Dornhelm (6 timer og 40 minutter), av Leo Tolstois bok "Krig og fred". Mye om kjærlighet, svindel og annet også. Og om adelen i tsarens Russland i begynnelsen av 1800-tallet, og om Napoleon.
   Filmatiseringer fra Napoleon-tiden og Frankrike har vi også i den senere tid sett flere av. Samt andre ifra 1500-tallet og fremover, med Europas store og lange kjerne-konflikt mellom det katolske og det protestantiske. (Jeg hadde nær sagt: mellom inkvisisjon og demonkrati.) Ifra England, Frankrike, Spania, etc.
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, torsdag 24. september 2009, Vinberget:

   Regn, vått og overskyet mye av dagen.
---
   Det ble for mitt vedkommende nokså travelt i dag.
   Idun, Frøydis og Stauda tar det med ro og er mest inne i dag.
---
   Advokat Hjelde og Trude med telefax til lagmannsretten i dag ( ekstern ) for å piske opp stemningen i og for rettssaken.
---
   Og pr. e-post ble til meg ifra advokat Brynjar Melings kontor oversendt meg advokat Melings Bevisoppgave datert i dag ( ekstern ). På bekostning av rettssikkerheten forhastet og med feil og mangler.
   Jeg har pr. e-post oversendt advokat Meling min egen Bevisoppgave oppdatert pr. i går ( ekstern ) og med tilføyelser i dag ( ekstern ).
---
   Jeg avsendte i dag følgende svar-brev i fra meg til advokat Melings kontor:


Og hei!
 
   Jeg misliker sterkt dette å i siste dagene før selve rettssaken starte dialog både oss imellom og med retten om hvilkne beviser og vitner - og hvordan, etc. - som skal eller bør med i rettssaken! Dette burde vært klargjort i god tid før rettsaken, for å unngå at det og det bevis eller vitnet ikke kommer med eller får tid nok!
   Det handler fortsatt om nødvendig rettssikkerhet.
 
   Frøydis er redd for at hun ikke får forklart seg godt nok og at det så blir bare muntlig (og derfor flyktig) hvis hun ikke får anledning til et dommeravhør heller enn å møte i selve rettssalen. Og for ellers også å få for stort press på seg.
   Stauda Sofie er særlig interessert i å forklare seg for retten i et nytt dommeravhør. I det tidligere med henne var det mangt og meget av betydning som hun burde ha blitt spurt om, men ikke ble spurt om eller fikk forklare seg om.
 
   Du ber meg gi uttrykk for hvilkne utsnitt ifra mine Dagboksnotater jeg ønsker belyst i retten. Dette har jeg enda tenkt lite på, men det vil jo selvfølgelig også være meget beroende på hva av hva jeg sier eller har sagt som retten betviler eller påstår på annet vis enn meg! Eller også på behovet for å rekonstruere og å tidfeste begivenheter og hendelsesforløp.
 
   Når det gjelder lyd-opptakene tildels også det samme. Men begge de to lyd-opptakene ifra 24.09. 2008, på tilsammen bortimot tre timer, anser jeg som viktige. Disse bør avspilles i sin helhet, og belyser det meste - for den som hører.
   Noe av lyd-opptaket 26.05. 2009 med Frøydis og Stauda kan også være på sin plass. Samt det med Trude, Bente Djupås og meg 27.02. 2008.
   Alle disse 4 lyd-opptakene har jeg særskilt lagt i mp3-format på CD-001-STRAFFESAK i min Bevisoppgave.
 
   Til min Bevisoppgave ser jeg nu at også følgende bør tilføyes:
   -- Avspilling av videoopptaket av dommeravhøret av Stauda Sofie.
   -- Protokoll for dommeravhør 17.12. 2008 av Stauda Sofie.
   -- Utskrift av dommersamtale med Mariel Rose Hansen, i Haugaland tingretts sak nr. 08-081491TVI-HAUG/158.
   -- Utskrift av dommersamtaler med de øvrige umyndige barna.
 
 
   Og hvor er påtalemyndighets Bevisoppgave?! Og når ankommer den?!
   Gjelder ikke slikt noe for de?!
 
   Og har den der retten i Haugesund i det heletatt tid og ressurser eller interesse for rettferdighet, lov og rett?!
 
 
RLH

---
   Tidlig tirsdag 22. september 2009 skrev advokat Meling følgende i en e-post til meg:

Jeg må snakke med deg. Vi må avtale et møte mandag, og jeg må i morgen tidlig sende inn bevisoppgave.

Sendt fra min iPhone

--- Jeg besvarte den formiddagen dagen efter, straks jeg mottok den, med følgende svar pr. e-post:


Betyr det at bevisoppgave blir innsendt retten uten i samråd og forståelse med meg, eller hva?
Vi burde ha snakket mere sammen, og vi bør det. Det er vel lett forståelig at både jeg og flere i min familie er meget bekymret for realiteten av et rettsvern?
Og at særdeles betydningsfulle og vesentlige nødvendigheter overfor retten blir gjort helt i siste liten og uten skikkelig samråd og forståelse med de angjeldende er hverken særlig akseptabelt eller tillitsvekkende. Dette skjønner også du.
Iøvrig: Taktikk og strategi som skjuler de faktiske forhold er vel hva en minst av alt trenger eller bør risikere i dette saks-komplekset?
Iøvrig gjør jeg nu i dag et forsøk på å oppnå interesse og oppmerksomhet ifra massemediaen, som fremgår av en kopi også til deg av en annen e-post ifra min side avsendt i dag.
 
   Med beste hilsen ifra
   Rune L. Hansen

---
   Jeg snakket så vidt med Trygve Einar i telefonen i kveld. Han travelt opptatt, med Plant et tre-butikken som skal åpne lørdag 03. oktober 2009. Han var derfor nu ikke sikker på om han lørdag likevel fikk mulighet for å komme innom med hundevalpen, men den er klar for levering.
   Jeg også har det tidvis for travelt. Sånn som i dag for eksempel. Hvilket familien selvfølgelig ikke syns særlig om. Og da også av omtanke for min helse og trivsel.
   Vi må kjøre til Haugesund tidlig kommende tirsdag. Til Gulating lagmannsrett, som holder til i samme huset som Haugaland tingrett.
   Drivstoff til bilen må vi spare på, og ikke bruke unødig eller uten å ha dekning for. Likesom med så mye annet mere og mere.
   Vaskemaskinen har vi enda ikke råd til å tenke på å få reparert. Besøk eller kjøreturer like så.
   Ikke engang olje til den elektriske motorsagen (som iøvrig Trygve Einar reparerte da han var her.)
   Sparekniven setter en stopper for mye.
   Den pågående økonomiske trakasseringen har sine forskjellige konsekvenser.
   Jeg måtte for eksempel forrige gang jeg snakket med Trygve Einar spørre han om han har mulighet for å gi oss enda mere ved.
   Vi er dog likevel ved godt mot.
   Jeg har vært gjennom slikt noe før, for mange år siden. Trude også. Jeg har ofret mye av min helse, trivsel og benmarg for familien og vårt liv. Trude også. Mere enn hun tror.
   Vi har ikke hatt noe valg.
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, fredag 25. september 2009, Vinberget:

   Klokken 09.30, overskyet, regn og mye tåke her ute.
   Oppholdsvær, men mye tett tåke utover hele dagen.
---
   Det er trist og urett at noen tar motpartens løgnaktige påstander som sannhet og beviser.
   Jo frekkere, flere og verre påstander ifra motparten burde heller få de som hører det til å tenke seg bedre om, på en undersøkende måte.
   Men det har som oftest ikke vært det som har skjedd. For hvem tiltenker vel noen å være så utrolig løgnaktige og frekke?!
   Advokat Trond Hjelde er seg konstant i alt og ett meget bevisst sin frekkhetens og løgnaktighetens strategi. Og pøser til stadighet på.
   Han er typisk hvordan en advokat så absolutt ikke bør være. Både hensynsløs og kriminell.
---
   Skrivet om det rette fokus for saken har jeg enda en gang oppdatert med et nytt punkt, så det nu tilsammen er 19 punkter ( ekstern ).
---
   Jeg telefonerte advokat Melings kontor litt efter klokken 15. Han var ikke tilstede, men jeg forklarte hva det gjaldt og han skulle bli gitt beskjed. Angående at han ønsker vi skal treffes på mandag.
---
   En stund før det telefonerte Runar som hadde fått stevning som vitne i retten onsdag klokken 14. Et tidspunkt han ville ha utsatt fordi han jobber til klokken 14. Han skulle telefonere og snakke med advokat Meling om dette.
   Idun, Frøydis og Stauda er ute og går tur.
   Oppholdsvær, men mye nokså tett tåke.
---
   Jeg avsendte i dag klokken 14.19 følgende e-post som svar til advokat Meling:
  
   Hei, ifra RLH!
   Bare for ordens skyld innsmetter jeg mine kommentarer og svar på din
e-post her i dobbelparanteser i din tekst nedenunder:

----- Original Message -----
From: "Brynjar Meling" <bm@smco.no>
To: "Bjørn Andre Gulstad" <bag@smco.no>; "Rune Leander Hansen"
<hunwww@online.no>
Cc: "Mette Vistnes" <mv@smco.no>
Sent: Friday, September 25, 2009 7:39 AM
Subject: Re: VS: AD BEVISOPPGAVE


> Rune L Hansen
> Jeg stiller meg noe undrende til din reaksjon. Jeg har for egen del  full
> kontroll på saken. Jeg har gjennom de siste sju måneder gjennom
> Veiledning i både samtaler og Mail vært klar og tydelig på at du
> ødelegger for deg med ditt fokus, dine beskrivelser og dine
> karakteristikkersom er tildels meget sterke og av en slik karakter at  de
> for den som leser dem er egnet til å si mer om avsender enn om de  de er
> ment å beskrive. Jeg vet st du ikke deler denne oppfatning. Noen
> diskusjon om dette er således ikke nødvendig. Jeg ovrbevisrt ikke  deg, og
> du ikke meg. Det lever jeg fint med.
((RLH: Det f.eks. at advokat Trond Hjelde er hensynsløs og grovt kriminell,
skal jeg (også når og hvis det rammer meg og mine) unnlate å si det eller å
fortelle om det? Bør f.eks. ikke visse andre med ansvar for slikt noe
undersøke slikt noe av påstander?))
>
> Dette er uansett min vurdering av hvordan dette fungerer i det  samfunnet
> som du til en viss grad gir uttrykk for at du tar avstand  fra i verdivalg
> og hvorledes menneskene her innretter seg. Samtidig  er det dette
> samfunnet jeg må forholde meg til. ((RLH: Det må og gjør selvfølgelig også
> jeg. Innenfra, innunder lov og rett. At noen på kriminelle vis gjør noe
> særskilt ut av det bør vel reageres på? Og da ikke ved fortielse som
> opprettholder eller viderefører det kriminelle?)) Det er her jeg er
> oppnevnt som din forsvarer for å ivareta dine interesser.
>
> Dersom vi ikke hadde hatt kontakt ville jeg forstått kritikken. Du har
> daglig sendt mail, men har valgt å ha fokus på andre ting enn
> straffesaken. ((RLH: Straffesaken er rent faktisk bare et av de inkluderte
> aspektene av saks-komplekset, og noe en vanskelig kan forstå eller opplyse
> uten å forstå dette. Særlig i dette angjeldende tilfelle.)) Jeg mener at
> jeg har vært tilgjengelig for deg og  besvart deg og forsøkt å veilede
> deg, ut i fra hva jeg mener din sak  er tjent med. ((RLH: Med hensyn til
> dette og mere til så er det vel tidens munn som bedre enn oss vil kunne
> uttale seg. Vi har begge og hver enkelt våre reaksjoner og det vi stiller
> opp med.))
> Jeg har også gitt uttrykk for at ditt fokus ikke bidrar vesentlig i
> forhold til mitt arbeid. ((Dette undrer meg. Det at jeg som er så
> involvert og oppmersom og hærjet underveis iallfall tilsynelatende - og av
> hvem - ikke blir tilstrekkelig forstått eller trodd.))
> Jeg må erkjenne at hadde jeg ikke hatt en sterk grad av overbevisning  om
> at du kan være uskyldig, og drav en forståelse av din situasjon og  dine
> dertil avledete reaksjoner, så ville jeg ja vurdert oppdraget.
((RLH: Det er da sannelig meg ikke vanskelig for noen som helst som gidder å
forsøke, å finne ut av hvem som i hva er uskyldige og skyldige, i hele dette
saks-komplekset. Det er for eksempel ikke meg som straffbart i forhold til
Straffelovens § 216 har forbrutt meg. Straffelovens § 216 sier enkelt og
greit nok at: "Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller
medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine
foreldres eller andre vedkommendes omsorg."))
> Dette da du tar litt lite akt på de i råd jeg gir. ((RLH: Jeg forsøker å
> være lyttende og hensynsfull, som alltid. Men i dette saks-komplekset
> synes det som at flere kan si hva som helst om meg. (Det er endatil ikke
> meg det først og fremst dreier seg om, - men om lov og rett.) Så
> fullstendig alt annet enn hva som noensinne tidligere er blitt sagt.))
> Ad bevisoppgaven så er de vitner du påberoper deg nå meldt inn og  vil bli
> innkalt. ((RLH: Jeg håper du også nærmere har vurdert dr. Tungesvik? Og du
> burde kanskje konferere med ham vedrørende dette?))
> Hva gjelder avspilling av lydopptsk så vil jeg i dag kontakte politiet
> for avklaring sv hvilken etterforskning som er gjort rundt de aktuelle
> opptakene, som jeg forstår du har levert inn tidligere. ((RLH: Særlig de
> to lyd-opptakene med meg og Trude 24.09. 2008 er viktige og vesentlige,
> tilsammen på nær tre timer, men bør faktisk i sin helhet avspilles i og
> for retten.))
> Opptak av samtaler mellom deg og barna er det ikke adgang til å  avspille.
> ((RLH: Dog forsøker retten å hindre at barna skal bli hørt og forstått.
> Hvilket er lovstridig.))
> Når det gjelder dagboknotatene er det helt klart det beste at du
> forklarer deg fritt om episoden. ((RLH: Episoden og hendelsesforløpet har
> faktisk også sin forhistorie og sine omstendigheter. Retten og Trude
> forsøkte for eksempel å fortie at Trude og jeg forlengst i stor grad hadde
> gjenopptatt vårt samliv, om enn på underlig vis.))
> Jeg ber deg ringe meg i dag for å avtale tid på mandag for et møte. ((RLH:
> Kan nærsagt aldri huske å ha klart å nå deg pr. telefon, tross mange
> forsøk, men ok, jeg skal forsøke i dag.))
>
> Sendt fra min iPhone

---
   Jeg gjengir her hans svar eller kommentar pr. e-post:

Hei Rune

Jeg har full forståelse for din frustrasjon. Jeg respekterer også din 
oppfatning av rollen til advokat Hjelde.

Jeg må dog forholde meg til at det er du som er tiltalt og ikke Hjelde.

Et forsøke på å ha fokus på annet enn om politiet har oppfylt sin 
bebisbyrde vil bare slå uheldig ut.

Jeg ber deg komme til me mandag for å forberede din forklaring.

Sendt fra min iPhone

---
   Jeg gjengir også følgende:
  

Den 25. sep. 2009 kl. 21.35 skrev "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>:


20090925-Mangelfull-Bevisoppgave

    Hei, advokat Brynjar Meling -
   Jeg har fått lest igjennom din Bevisoppgave, som du har innsendt retten uten i samråd og forståelse med meg, og ser at den mangler det meste i forhold til min. Endog den kronologiske rekonstruksjonen.
 
   Jeg vet ikke om du har fått rettet opp dette misforholdet i dag, men det haster jo mildt sagt!
 
   Jeg har enda ikke nådd deg på telefon i dag.
 
   Og har du fått snakket med dr. Tungesvik angående ham som vitne i straffesaken?
   Alle de enda mangelfulle avklaringer bekymrer meg.
   Det er vel ikke slik tingene skal eller bør foregå?
   Har jeg absolutt ingenting jeg skal få ha sagt i forhold til de faktiske forhold?
   Går det hele ut på enda mere urett og lureri?
 
   Iøvrig burde du vite følgende: Jeg er 100% uskyldig. Det finnes ikke noe som helst som er i nærheten av å kunne betegnes som bevis for det motsatte. En er endog også i henhold til loven uskyldig inntil det motsatte er bevist. Det er vel ikke rart påtalemyndigheten er fraværende med Bevisoppgave!
   Har du sett eller hørt om noen slags beviser for det motsatte?!
 
   Og jeg ønsker at tingene skal kunne foregå skriftlig (i det minste også): For at det ikke efter rettssaken av dommerne eller noen skal kunne bli påstått at det som ble sagt og foregikk i rettssaken var sånn og sånn, hvis det absolutt ikke var sånn! (Jeg har jo allerede opplevd det noen få ganger.) Altså skriftlig og efterrettlig fortrinnsvis forutgående til rettssaken og inn til rettssaken. Frekke, løgnaktige påstander uten noen som helst rot i virkeligheten (annet enn for eksempel vond vilje ifra noen) har jeg fått overdådig nok av, og er saks-komplekset fullt av.
   Politiet burde dengang ha spurt Trude om hun hadde noen som helst slags bevis, eller ha bedt henne om å fremtvinge slikt noe.
   Og politiet burde selv ha sikret seg bevis. Eller i det minste vitner!
   Trudes troverdighet og "skuespillertalent" er ikke det minste som helst å regne for slikt noe.
 
   Eller er det meste av verdenslitteraturen, kulturen, fellesmenneskelig forståelse og lov og rett utgått på dato?!
   Poenget mitt er som jeg sa (skrev) forleden dag og hele veien har oppfattet som viktig, ikke bare å få meg frifunnet, men i tillegg helt å få bevist min uskyld - og hva som egentlig skjedde!
   Bare for her nu nå å nevne noe: Både Frøydis, Stauda og Idun, de nesten eneste reelle vitner i saken, var for det meste helt nært sammen med oss, også i tiden forut for hva som skjedde. Og de kan ikke være det minste som helst i tvil om at jeg ikke har truet Trude til noenting som helst, heller ikke ellers i livet. De var som sagt hele veien sammen med oss, og delaktig i det som skjedde.
   Og Trude selv forteller om det meste av det hele alt på de to lyd-opptakene ifra 24.09. 2009!
   Ingenting av noe av hva som har skjedd er hemmelig eller ikke godt dokumentert. Og i meget stort monn alt og det hele av alt som har skjedd lar seg rekonstruere! Og dessuten videre undersøke.
   Hendelsesforløpet og begivenhetene i alt dette skal ikke tildekkes eller holdes skjult, men frem - og da ikke i form av rotløse påstander, men i form av fakta, i form av solide beviser - for å opplyse saken!
   Derfor bør for eksempel både Idun, Frøydis og Stauda få fortelle og forklare seg grundig, og alt og det hele sammenholdes og sammenlignes med lyd-opptakene, brever, øvrige reelle vitner, mine Dagboksnotater (og evt. f. eks. Trude eller Stauda sine), etc.! I forhold til hva som har skjedd og skjer i det angjeldende.
  
   Jeg vil her først og fremst gjenta hva jeg først sa:
   Jeg har fått lest igjennom din Bevisoppgave, som du har innsendt retten uten i samråd og forståelse med meg, og ser at den mangler det meste i forhold til min. Endog den kronologiske rekonstruksjonen.
 
   Beste hilsen ifra
   Rune L. Hansen
 
---
---
   Dette besvarte advokat Meling pr. e-post slik en times tid senere:


Vi må forholde oss til prosessduelle regler. Det er et muntlighetsprinsipp i retten. Din kronologiske gjennomgang vil bli avskåret.
Vi bestemmer ikke hvordan dine døtre skal avhøres.
Min bevisoppgave er fremlagt i tråd med prosessens regler og så langt mulig etter dine ønsker.

Sendt fra min iPhone

---
   Rigmor telefonerte og vi snakket en hel del.
   Det er utrolig forskrekkelig hva de gjør imot også henne og barna!
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, lørdag 26. september 2009, Vinberget:

   Overskyet. tåke, væte og lett yrende regn i luften.
---
   Runar telefonerer og sier han nettopp har snakket pr. telefon med advokat Meling, og at advokat Meling sier at han ikke vil ha Runar som vitne i saken. Og at han og advokat Meling angående dette vil ha en treveis telefon-samtale med meg i dag eller i morgen.
   Jeg forsøkte derfor igjen å telefonere advokat Meling, uten nu også å få svar.
   Både jeg, Idun og Frøydis, og Trude, hadde kontakt med Runar i det angjeldende tidsrom i oktober 2008. Trude også, som på egen hånd tok kontakt med ham og inviterte ham hjem til oss i Vikebygd. Fordi hun, fortalte hun efterpå, syntes vi og også hun burde snakke med også ham om alt det som skjedde, hvilket både jeg, Idun og Frøydis allerede hadde gjort i samme angjeldende tidsrom.
   Jeg spurte nu Runar om Trude da hun hadde kontakt med ham i oktober 2008 på noe som helst vis gav uttrykk for at hun var utsatt for mord-trusler, eller for annet enn at familien i glede var gjenforent, dog i fortsatt bekymring for Iren K. Hebnes. Runars klare og tydelige svar var nei.
   Samtidig sa Runar at Trude i februar 2009, altså før jeg kom ut ifra fengselet og straks før Runar reiste til Madagaskar, hadde telefonert ham og fortalt til ham at hun i oktober 2008 hadde vært utsatt for mord-trusler ifra min side.
   Stort annet om disse forhold vet ikke Runar. Dog vet han også hva både jeg, Idun og Frøydis i oktober 2008 snakket med ham om. Vi snakket da en hel del med ham om hva som foregikk.
   Jeg sa til Runar at det er det angjeldende tidsrommet som er av særlig interesse. Ikke hva Trude i februar 2009 telefonerte og fortalte ham.
   Og jeg sa nu til ham at politiet og påtalemyndigheten bruker vitner og liksom beviser imot meg som er tusen ganger mindre vitner eller beviser.
   For å ødelegge meg og barna. Efter ordre ifra Iren K. Hebnes, Trude og kidnappergjengen.
   Og at det er snakk om uskyldige ofre for deres kriminelle påstander.
   Stort mere snakket jeg nu ikke med Runar om.
   Jeg nevnte dog for ham at advokat Meling ikke vil forsøke å fremlegge for retten min kronologiske rekonstruksjon av hva som skjedde. At han sier at retten vil avskjære skrivet.
   Og at jeg er bekymret for om retten vil hindre alt av fakta til fordel for virkelighetsfjern synsing og tro på hva Trude sier og har sagt.
---
   Trygve Einar kom klokken 12, med hundevalpen! Nydelig og fin.
   Trygve Einar ble her hele dagen, til utpå kvelden, og jobbet hele tiden, mens jeg hjalp til.
   Han reparerte både taket på fjøset og på sidebygget til fjøset, imponerende skikkelig, effektivt og godt. Og vel forberedt. Han har forut overskuet problemet, sett problemet i perspektiv, og på riktig og velfordøyd måte funnet de beste løsningene og deres praktiske gjennomførelse. Han er meget flink sånn sett, med å gjennomføre alt det praktiske effektivt, vel og bra.
   Det er så mye han fortjener stor hjertelig, inderlig takk for at det er uråd å forsøke å nevne alt!
---
   Noe annet.
   Det kan kort og godt også sies slik, at:
   Det er særlig tre ting som har gjort og Trude til en stor-kriminell av verste sort.
   Trudes krav overfor retten er det ene. Det andre er hennes påstand overfor retten.
   Både hennes krav og hennes påstand overfor retten gjør henne til en stor-kriminell av verste sort.
   I tillegg og som et tredje kommer hennes øvrige kriminelle ugjerninger!
---
   Jeg oversendte i dag pr. e-post advokat Meling min skisse til et første støtteskriv til anke til Høyesterett av den såkalte sivile sak.
---
   Et annet innblikk i vår e-post, følgende:
  
>> ----- Original Message ----- From: "Brynjar Meling" <bm@smco.no>
>> To: "Bjørn Andre Gulstad" <bag@smco.no>; "Rune Leander Hansen"
>> <hunwww@online.no>
>> Cc: "Mette Vistnes" <mv@smco.no>
>> Sent: Friday, September 25, 2009 7:39 AM
>> Subject: Re: VS: AD BEVISOPPGAVE
>>> Hei Rune
>
> Jeg har full forståelse for din frustrasjon. Jeg respekterer også din
> oppfatning av rollen til advokat Hjelde.
>
> Jeg må dog forholde meg til at det er du som er tiltalt og ikke Hjelde.
>
> Et forsøke på å ha fokus på annet enn om politiet har oppfylt sin
> bebisbyrde vil bare slå uheldig ut.
>
> Jeg ber deg komme til me mandag for å forberede din forklaring.
>
> Sendt fra min iPhone

   Og mitt svar pr. e-post gikk slik:

   Hei!
   Politiet oppfylt sin bevisbyrde? Det finnes ikke det minste som helst
antydnings til det minste som helst fnugg av noe som helst som ligner på
bevis!
   Og dommen, - er den noe som helst annet enn trakassering?! (Og fordi jeg
når det er rett og riktig sier slikt, så skal det liksom si noe som helst om
meg heller enn motparten ... En motpart som skyr beviser og fakta, saklighet
og undersøkelser, men som tyr til kriminelle påstander og synsing for gudene
vet hva, og som ikke våger å stå til rette og ansvar for sine påstander og
synsinger! Med for eksempel saklig argumentasjon og reelle beviser, og i
forhold til lov og rett.
   Beviser, - aner slikt noe i det hele tatt hva reelle beviser er?!
   Trude og kidnappergjengen ville ha meg unna veien for at ungene gråt og
gråt for å få komme hjem igjen, og for at ingen brydde seg om å høre på de!
Og for at ungene selv tok veien hjem igjen, og for at Trude skulle premieres
for bortføringen og fangeholdet av barna og sitt totale svik også overfor
sin ektefelle, og for å få ungene omregistrert i Folkeregisteret til sin
adresse i Skoglandsveien i Haugesund, og for å få orden på ungene som sin
økonomiske inntektskilde mens jeg satt i fengselet, via grove innspill
overfor NAV, og for at pappa skulle svertes på kryss og tvers, og for at
hjernevasken, fremmedgjøringen og omskoleringen av ungene skulle fortsette,
og for at advokat Trond Hjelde og politioverbetjent Arild Austrheim jobber
for en ond og sinnssyk Iren K. Hebnes, og for å kunne skjule og bortforklare
sine kriminelle ugjerninger, og for å legge skylden på meg, og for at ikke
vitner og beviser skulle kunne fremføres!
   Dette og mere til er dog fakta!
   Men for komplisert og omstendelig for noen? Eller for uvant og utrolig?
   Passer i så fall motparten utmerket godt! Å ikke få saks-forholdene
undersøkt, og i steden stimulere til synsing, frekkheter og løgnaktighet.
   Må vel ikke den eller de som sier slikt noe ha noe galt ved seg?
   Eller kanskje nettopp ikke!
   Men hvem gidder vel å bry seg, når og hvis det er så komplisert, annet
enn ofrene?!
   Og hvem gidder vel så å høre på de?
   Vel så mye lettere å hvitvaske de andres frekke, løgnaktige påstander
sentrert i en syndebukk?!
   Og å glemme eller å bortforklare hva som skjer og har skjedd!
   Dekke over det med billigheter og kriminell overfladiskhet.

   Jeg kan ikke komme til møte med deg på mandagen, slik du foreslår. Vi vil
ha problemer nok med å komme oss til Gulating lagmannsrett i Haugesund
tirsdagen, i tre dager. Du vet vi er utsatt for grov kriminell også
økonomisk trakassering. Får vel derfor også høre at jeg er kverulerende
eller paranoid eller slikt noe. (Fenomenet slikt noe av beskyldninger og
påstander imot offeret er som du sikkert nok vet velkjent allsteds hvor
terror og trakassering pågår.) Jeg ble utsatt for lignende slags
trakassering for mange år siden, og vet derfor bedre å forholde meg til den
nu, men det er vanskelig nok, for å si det slik.
   Vi får heller snakkes pr. telefon, hvis telefonene våre igjen begynner å
virke! Våre begge hus-telefoner sluttet å virke i eftermiddag. Det vil si
telefon-linjen. Mens Trygve Einar Gjerde var her.
   Jeg tar det fullstendig med sinnsro, om enn jo også bekymret.

   Dette her nu i forbifarten ifra meg,
   Rune L. Hansen

PS: Egen e-post ifra meg videre ang. Runar evt. som vitne.
    Pluss noe mere og annet.
d.s.

---
PS:
Det er lettest å forfølge den som er forfulgt.
RLH

---
   Jeg tror det er ingen i hele dette saks-komplekset som har påstått noe som helst om meg som ikke nokså direkte har sin rot og opprinnelse i Iren K. Hebnes.
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, søndag 27. september 2009, Vinberget:

   Klokken 08.30, overskyet, mild, tørr lett vind.
   Klokken 10.40 også regn. Regn, tåke og overskyet utover hele dagen og kvelden.
   Rose-frukt, nyper, kunne vi lenge nu ha plukket mye av, og kan vi fortsatt, men har vi på så forskjellig vis og av selvfølgelige grunner valgt å ned-prioritere i år.
---
   Idun og Frøydis skal i dag på jobb igjen i Etne, fra klokken 13. Vi kjører herifra en times tid før.
---
   Hus-telefonene våre sluttet å virke i går eftermiddag. Det må være feil på linjen noe sted og jeg skal forsøke å varsle Telenor om det i dag.
---
   Jeg varslet Telenor om feilen, og de skal komme i morgen og finne den og rette den opp.
---
   Vi har nu altså fått oss enda en hund, og både Mikka og vi andre er meget glade for det!
   Ungene kommer også til å bli meget glade for det. Den blir jo også en slags erstatning for Bobby, for oss alle. På noe slags vis iallfall.
---
   Det er tydelig nok at endel mennesker gjennom tid har blitt vant med å slippe unna med slike uhyre kriminelle ugjerninger. Og at mange har blitt vant med at det er nettopp det de gjør.
   Desto lettere for andre å gjøre seg delaktige og medskyldige.
   Og at galskapen mere eller mindre fordekt vinner terreng og nettverk.
---
   I en e-post advokat Meling i går kveld sendte meg skriver han, at:
   "Det er retten som skal vurdere om politiet har oppfylt sin bevisbyrde."

   Jeg svarte i kveld tilbake:
   "Retten, javel, ja. Så klart.
    Men også vi. Og andre."

---
   Angående det jeg i går skrev om Runar i mine Dagboksnotater i går, tilsendt advokat Meling, skrev advokat Meling i dag tidlig i en e-post til meg følgende:

   "Dette er ikke sant. Runar sier han ikke har noe å bidra med i forhold til tiltalen. Han sier ham klør skjønner hvorfor du har ført ham opp som vitne. Derfor sa jeg til ham at han ikke var nødvendig som vitne.    
   Når kommer du i morgen?"

   Jeg svarte ham pr. e-post i kveld, slik:


   Det Runar sa til meg var hva som fremgår av mine nedenstående Dagboksnotater ifra lørdag 26.09. 2009, og hva som iøvrig står der er det faktiske forhold. Like så hva som fremgår av mine Dagboksnotater for oktober 2008.
   Jeg tror Runar er usikker eller uforstående til at et slikt vitnemål ifra hans side kan ha noen som helst betydning i saken. Det er der og med hensyn til det jeg tror og tenker at han - og evt. du - tar feil. Både jeg og Trude hadde som nevnt kontakt med Runar i oktober 2008, hvilket (og når) som sagt fremgår av mine Dagboksnotater fra da også. Idun og Frøydis hadde også kontakt med ham. Vi hadde endog også kontakt med en venn av ham, som også fikk noe innblikk i hva som foregikk.
   Jeg er av den formening at hans vitnemål, som er slik jeg beskrev det, er av en viss betydning i og for saken. Og at det også føyer seg inn i hva de faktiske og dokumenterte og bevitnede forhold beskriver.
   Jeg har ikke tatt feil med hensyn til noe av dette. Og jeg har heller ikke misforstått Runar.
 
RLH

---
   Underlige forhold dette! Altså også dette angående Runar som vitne. Runar sa faktisk også til meg at advokat Meling hadde sagt at han ikke ville se ham som vitne i rettssaken, at han ikke hadde noe som helst der å gjøre eller å vitne om. Da Runar telefonerte meg i går var det som om han plutselig selv trodde det slik. Og ikke forstod hva eller at det lille han hadde å si kunne ha noen som helst betydning for saken. Og som at det var advokat Meling som hadde fått ham til å tro og tenke det. (Vel antagligvis ikke i mellomtiden Trude, eller Balder?)

   Underlige greier - også dette! Hva er forklaringen?
   Og hva presis angående dette er det advokat Brynjar Meling sier og mener eller tror at ikke er sant?
---
   I dag klokken 10.38 avsendt til meg en e-post fra advokat Meling med følgende innhold:

Jeg må forholde meg til straffrprosesslovens regler Rune. Det er ikke 
slik at vi bare kan legge frem hva som helst. Din skriftlige kronologi 
vil bli avskåret. Det er også stor sjanse for at dagbok notatene vil 
bli det samme.

Jeg håper du forstår at jeg er en medspiller og at vi bare er uenig 
om virkemidler.

---
    Rune gjør seg umiddelbart nu på kveldstid følgende tanke:
   En underlig slags rett, hvor så stor iherdighet er involvert for å hindre og å nekte saks-fremstillinger, vitnemål, dokumentasjon og beviser!
   Og har angjeldende sak vært spesiell i så måte? Eller er angjeldende sak typisk i så måte?
   Stort mye til lov og rett kan det vel ikke bli ut av det!
---
    Vil de først og fremst forsøke å hindre at jeg får bevist hva som egentlig skjedde og at jeg er uskyldig, eller vil de også - hvilket jeg heller tror - iherdig, med allslags simple og usle knep og lureri og med misbruk av lov og rett forsøke, uten minste som helst av noe som helst som engang ligner på noe som helst som har med bevis å gjøre, også forsøke å få meg dømt?
   Det skal bli interessant å observere.
   Galskapen kan for alt en vet nå flere nye høyder!
   I pakt med deres desperasjon.
---
*****


Avsender:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87 mob. 91 72 99 20,
E-post: hunwww@online.no

---