-- 20100111-Tilsvar-til-G-lagmannsrett-fra-Trude.html    ---     UFERDIG  
---