-- 20100225-e-post-fra-adv-CSMoller-ad-retten.html  

Kopi / avskrift, RLH: Ankom pr. e-post.  Rune L. Hansen_____________________________________________________

Fra:             "Cecilie Schløsser Møller" <c.s.moller@elden.no>
Til:               "Rune Hansen" <hunwww@online.no>
Sendt:           25. februar 2010 16:20
Legg ved:     20100225161413383.pdf
Emne:           Rettsbok, beslutning + bevisoppgave
 

Hei!


Vedlagt følger rettsbok og lagmannsrettens beslutning om hva som skal behandles i ankesaken. Jeg har sendt deg feil bevisoppgave. Det var laget en ny en 17. april 2009, som jeg ikke så før nå, se vedlegg. Jeg er nå gjennom alle dokumentene, men mye av det må jo leses igjen. Jeg har begynt på bevisoppgaven, sender deg forslaget når jeg blir ferdig - håper i løpet av etterm/kvelden i dag. Jeg har derfor ikke tid til snakke med deg i dag, men det er uansett best hvis vi snakkes etter du har sett mitt forslag til bevisoppgave.

Cecilie


---