-- 20100311-Paalegg-om-oppmote-politiet-19-03-2010.html    

Kopi / avskrift, RLH: Dette ble jeg gitt i retten fra dommeren 11.03. 2010. Det er et "Pålegg om fremmøte til forkynning av dom/kjennelse i straffesak avsagt av Gulating lagmannsrett". Med pålegg om å komme til Vindafjord lensmannskontor 19.03. 2010 klokken 13.10 for å få forkynt kommende dom - som ble avsagt 17.03. 2010 
( ekstern ).  
 


UFERDIG---