-- 20110826-Beslutning-om-ransaking-RLH.html    

Kopi / avskrift, RLH: Jeg fikk kopi av dette skrivet fra politiet da de kom her hjem 17-tiden fredag 26.08. 2011.   


(( våpenskjold: løve med øks ))


Beslutning om ransaking


Med hjemmel i straffeprosessloven § 197, jf. §§ 192, 194 og 195 besluttes ransaking hos

        Rune Leander Hansen, f. 06.12.1955
        5568 VIKEBYGD

idet det foreligger skjellig grunn til mistanke om overtredelse av


Straffeloven § 216 første ledd
for å ha bevirket at en umyndig ulovlig ble unndratt eller holdt unndratt fra sine foreldre eller andre vedkommendes omsorg

Grunnlag:
Fredag 24. juni 2011 og påfølgende helg i Vindafjord har han hatt sin datter Stauda Sofie Hansen f. 240597 boende hos seg til tross for at det foreligger rettskraftig avgjørelse på at foreldreansvaret tilligger Trude Monica Hansen, og barna skal bo fast hos henne. Evt samvær skal gjennomføres med tilsyn.

Ransakingsbeslutning gjelder person, bopel med tilhørende rom og boder og andre steder og rom vedkommende disponerer, som kontor, arbeidsplass, hytte, biler m.m. Dersom informasjon av betydning som bevis er lagret ved bruk av EDB, omfatter beslutningen også det aktuelle datautstyret.

Ransakingen gjennomføres for å sikre bevis/beslaglegge gjenstander.


Beslutningen gjelder til og med 26.08.2011Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, 26.08.2011

Thomas Utne Pettersen  (( + signatur ))
politiadvokatAnm.nr.: 11609087  5500/11-32

BIE001
Dok.nr.: 22

---