-- 20110829-Brev-svar-fra-SI-til-RLH.html  
UFERDIG

--
-- 20110829-Brev-svar-fra-SI-til-RLH-v1a2.jpg ( ekstern ) -
-- 20110829-Brev-svar-fra-SI-til-RLH-v2a2.jpg ( ekstern ) -STATENS INNKREVINGSSENTRAL
Rune Leander Hansen
Tindeland
5568 VIKEBYGD
Journalnummer: 1111018991
Vår referanse: 06125537993
Deres referanse:
Dato: 29.08.11
VEDRØRENDE DERES BREV AV 24.08.11
Statens innkrevingssentral (Sl) viser til deres brev av 24.08.11 og 11.07.11, samt vårt brev av 13.07.11
I vårt brev av 13.07.11 ble du bedt om å gi Sl tilbakemelding om du ønsket klagen oversendt Rana tingrett for avgjørelse. I ditt brev av 24.08.11, som er sendt til flere adressater enn Sl, skriver du at "Statens Innkrevingssentral med andre ord svarer også med blant annet å ville påføre meg videre utgifter og forurettelser som de vet jeg ikke har mulighet for å kunne betale, og slikt noe sine konsekvenser." Sl oppfatter dette som at du har formodninger mot at klagen oversendes tingretten for behandling. Dersom du likevel ønsker at klagen skal oversendes tingretten, ber vi om at du gir oss en kort og tydelig tilbakemelding om dette.
Vi ber deg samtidig fylle ut vedlagte skjema med husstandens inntekter og utgifter.
Husstandens inntekter dokumenteres med kopi av lønnslipper/utbetalingsslipper for de 3 siste måneder.
For de utgifter du har anført på side 7 i ditt brev av 24.08.11 kreves følgende dokumentasjon:
Boliglån:        Kopi av nedbetalingsavtale.
Forsikring:      Kopi av siste faktura eller forsikringsavtale.
Strøm: Kopi av siste strømfaktura som viser strømforbruk hittil i år.
Årsavgift (bil): Kopi av siste faktura
NRK-Kringkastingsavgift og gebyrer for bannkonto forutsettes dekket av livsoppholdssatsen, som for tiden er kr 7 576,- for enslige og kr 12 828,- for par.
Med hilsen
Statens innkrevingssentral
Martin Stokkan juridisk rådgiver
tlf. 75 14 92 24
BREV-JUR
Statens Innkrevingssentral
terminalveien 2 • postboks 455 • N-8601 mo i rana • tlf +47 75 14 90 00 «fax +47 75 15 55 02 • orgnr 971 648 198

(( Vedlegg 1 av 2: ))


Statens innkrevingssentral Postboks 455 8601 Mo i Rana
Saksbehandler:       Martin Stokkan Vår referanse: 06125537993
OPPLYSNINGER OM HUSSTANDEN
Søkerens navn:_Rune Leander Hansen_Fødselsnr,: 06125537993
Adresse:_Tindeland, 5568 VIKEBYGD_
Sivilstand: Enslig:  Q       Samboer/gift:      □ Telefonnr.:
Ektefelles/samboers navn:_
Navn, fødselsdato og inntekt til eventuelle barn i husstanden:_
Eiendom: Gnr.: Bnr.: Eiendom: Gnr.: Bnr.:
Bil:_Reg.nr.:_Båt;_Reg.nr.
TILLEGGSOPPLYSNINGER
Statens Innkrevingssentral
termlnalveien 2 • postboks 455 • N-8601 mo i rana • tlf +47 75 14 90 00 «fax +47 75 15 55 02 • orgnr 971 648 198
(( Vedlegg 2 av 2: ))


INNTEKTER 1 HUSSTANDEN           
Inntektsopplysninger:    Skyldner:    Ektefelle/samboer:    Vedlegg nr:
Arbeidsgiver/trygdekontor:           
Inntekter pr. måned:           
Brutto inntekt:           
Skattetrekk:           
Netto lønn:           
Barnetrygd/kontantstøtte:           
Bidrag for barn i husstanden:           
Bostøtte:           
Stønad til barnetilsyn:           
Annen inntekt i husstanden: Utleieinntekter, studiestøtte ol.           
UTGIFTER 1 HUSSTANDEN       
Utgifter pr. måned:        Vedlegg nr:
Husleie:       
Avdrag og renter på boliglån:       
Boligforsikring (eksl. innboforsikring):       
Kommunale avgifter:       
Barnepass/SFO:       
Bidrag for barn i annen husstand:       
Samvær med barn:       
Strømutgifter siste 12 måneder:       
Ekstraordinære utgifter:       
       
EVENTUELLE UTLEGGSTREKK 1 LØNN ELLER TRYGD               
Kreditors navn og adresse:    Månedlig trekk:    Fra dato:    Gjeld pr. i dag:    Vedlegg nr:
               
               
               
Jeg erklærer at ovenstående opplysninger er riktige. Feilaktige opplysninger kan medføre straffeansvar etter domstolloven § 210 annet punktum.
Sted: Dato: Underskrift:
Statens Innkrevingssentral
terminalvelen 2 • postboks 455 • N-8601 mo i rana • tlf +47 75 14 90 00 «fax +47 75 15 55 02 • orgnr 971 648 198---