-- 20120510-Rettelse.html  Politi-anmeldelsen -- 20120510-til-Politi-anmeldelsen-fra-RLH.html ( intern ) -

   EN LITEN RETTELSE

   
I full åpenhet til:
   Statens Innkrevingssentral (SI) &
   Skatteetaten &
   Politiet ved Haugaland og Sunnhordaland politi-distrikt &
   Norske myndigheter via Politi-anmeldelse nr. 
11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32.

   Fra:
   Rune L. Hansen,
   Tindeland,
   5568 Vikebygd

   Dato: Fredag 11. mai 2012


   EN LITEN RETTELSE - begynnelsen i brevet i går skal selvfølgelig være slik:

   
   Politi-anmeldelsen ble fra min side utvidet til også å omfatte blandt annet organisert kriminalitet, Straffeloven 2005 § 79. Pluss dens § 77.
   Og også Straffeloven 2005 kapittel 16, § 101 og § 102 og § 108 og § 109 og § 110.
   Og Straffeloven 2002 § 129. Jeg har også krevd efterforskning og straffe-ansvar i forhold til dens § 4 og § 123 og flere av dens bestemmelser. Deriblandt dens § 215 og § 216.
   Politi-anmeldelsen innbefatter på samme måte også forbrytelser mot blandt annet Straffeloven 2002 § 110, § 117, § 117a, § 118, § 120, § 124, § 125 og flere. Her nu tilføyer jeg også § 140 og § 98.
   Forbrytelsene er omfattende og meget grove. Og at det også er organisert kriminalitet i og omkring den offentlige forvaltningen fremgår av min politi-anmeldelse. Og av hva som fra min side i og til politi-anmeldelsen gjennom lang tid er innsamlet av dokumentasjon, beviser, vitnemål og referanser.
   Også ansatte i Statens Innkrevingssentral (SI) og i Skatteetaten og i Politiet inngår i min politi-anmeldelse. Og mange andre flere.
   Meg bekjent har det vært et stort fravær av formildende omstendigheter i forhold til disse forbrytelsene. Men veldig meget av det motsatte.   Dette var / er rettelsen i begynnelsen av teksten, fra meg

   Rune L. Hansen,  (( + underskrift ))


   Fredag 11. mai 2012, Vinberget---