HUN / Hjemme Undervisningen i Norge -    Bf1u1m1.htm

--- ---- ---- HUNs BOK-FORUM /
                               undervisning /
                               miljø, økologi

---INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END |

--- INDEX :

* Bøker / linker / etc.

---


---

--- BØKER / LINKER / ETC. :

-

Gyldendals Miljøatlas,
Gyldendal Norsk Forlag A/S, Oslo 1991. Til norsk ved Torgeir Ulshagen.
ISBN 82-05-20354-7.
* HUN / rlh, mai, 1997: Bokens tittel antyder perspektiv. Og begrensning, hadde jeg nær sagt. Boken, som har flere kjente og anerkjente bidragsytere, gir et bra perspektiv og fin innsikt og forståelse. Det er forståelig at forlaget Gyldendal har villet sette sitt stempel i bokens tittel. Perspektivet er begrenset til at den dreier seg om det ytre globale miljøet pr. i dag, og er en lettfattelig og lærerik status for dette sin situasjon, - men inneholder nærsagt ingenting eller bare bestreifende om det indre miljøet, og heller ikke den historiske utvikling og innvikling, - dessuten er det mange mangler ved målestokken som er brukt og innsikten i denne i et større og mere presist perspektiv. Bokens oppmerksomhet og konklusjoner er mye riktige og mye mangelfulle, men er bra og også meget bra illustrert, bl.a. ved særlig anskueliggjørende og oversiktlige kart. Mye av stoffet er nyttig og godt anskueliggjort stoff.
     Det er det indre og mentale og åndelige miljøet som er ansvarlig for den menneskelige og kulturelle utviklingen og stellet av miljøet, men boken famler mye og savner mye forståelse for denne realitet. Derved synliggjør den uvilkårlig mye av den politiske uforstand, ubehjelpelighet og ubesluttsomhet, - for det større perspektiv som leser eller bruker boken. Sånn ligner denne boken mye på Brundtland-kommisjonens rapport. Forståelsen for kjernekreftene i verden er ganske så fraværende eller bare bestreifet nærsagt tilfeldig, og den politiske og sosiologiske svartmagien eller de onde sirklene og spiralene synes som ganske så fullstendig tabubelagt i bokens mangelfulle saklighet og ateistiske, penge- og rente-materialistisk orienterte perspektiv, hvor kvantitet enda ubehjelpelig oftest overskygger kvalitet. Totaliteten i at vi er i ferd med å ødelegge vår menneskelige, jordiske tilværelse synes også som opportunt å være skjøvet under matten og bort fra perspektivet. Det er så mye som mangler med denne boken, dog er det på mange måter artig og givende å se Fanden heise seg selv opp efter håret - særlig for den som er litt bedre orientert eller som ønsker bedre orientering.
     
***

---TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END / Adresse & logo |


Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Telefon: 52740864. Fax-modem: 52740435.
Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: runehan@sn.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww/index.htm
= HUNs FRONT-SIDE

Bilde: logo HUN / Hunl001.gif