HUN / Hjemme Undervisningen i Norge -    Bf1u1mu1.htm

--- ---- ---- HUNs BOK-FORUM /
                               undervisning /
                               musikk, sang

---INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END |

--- INDEX :

* Bøker / linker / etc.

---


---

--- BØKER / LINKER / ETC. :

-

- Shanet, Howard - professor i musikk ved Columbia University, og dirigent for universitetsorkesteret : "Learn to read music", 1956 - ISBN 82 09 000 75.6 - Norsk utgave: "Lær å lese noter", oversatt og bearbeidet av Svein A. Lindemark, Dreyers Forlag, Oslo 1972, m/ rettelser (trykkfeil) på eget ark / innlegg. Ca. 200 A5-sider, gjennomillustrert.
     * Fra forordet: "Musikklærere tenker med lengsel på den dagen da barna kan lære noteskrift i småskolens klasser sammen med alfabetet. Barn ville klare dette med letthet, og mange av dem ville ha glede av denne lærdommen hele livet. Men det blir ikke gjort, og konsertsalene er fylt av musikkelskende mennesker som for sent har funnet ut at de savner noe viktig." Fra innledningen: "Denne lille boken har til hensikt å lære voksne grunnlaget for å lese musikalsk notasjon, dvs. lese noter." (...) "Gjennom mange år som dirigent og lærer ble jeg etterhvert klar over at tusenvis av mennesker betrakter notelesing som en mørk hemmelighet de gjerne ville avsløre, men som lå langt utenfor deres egen rekkevidde. Jeg syntes dette var en skam, fordi notelesing egentlig er meget lett å lære. (...) Å kunne lese noter er en fundamental ferdighet som alle barn burde lære i folkeskolen, på samme måte som regning. Så lenge ikke det skjer - og det er tydelig at det finnes tusenvis av voksne mennesker i enhver by som har savnet denne ferdighet - så må vi gjøre noe med det. Når De har gått gjennom dette studium grundig, uten å sluntre unna, ved å løfte Dem selv etter håret - så å si, vil De kanskje begynne å slåss for å få denne undervisningen inn i de offentlige skoler i Deres kommune."

-


***

---TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END / Adresse & logo |


Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Telefon: 52740864. Fax-modem: 52740435.
Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: runehan@sn.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww/index.htm
= HUNs FRONT-SIDE

Bilde: logo HUN / Hunl001.gif