HUN / Hjemme Undervisningen i Norge -    D001.htm

--- DIALOG 001 /

---

 INDEX | THE END |||  HUNs FRONT-SIDE / MENY | LINJER |

---

- 24.09. 1997, Mobbing på skolen, etc. :

Mobbing på skolen, etc.

Utsnitt fra en pågående dialog :

Subject: Mobbing på skolen
Date: Wed, 24 Sep 1997 08:18:52 CET
From: A240997 (= pseudonymisert av HUN / rlh)
Organization: AA240997 (= pseudonymisert av HUN / rlh)
To: hunwww@online.no

Hei igjen,
Oppslagene i dag på nyheter og i aviser gjør det vel ikke mer utenkbart at det sitter en og annen rundt omkring som tenker på å ta unga ut av skolen. Hva tror du?

v**

Subject: Hei igjen fra rlh
Date: Tue, 30 Sep 1997 06:06:48 +0100
From: "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>
Organization: HUN
To: A240997 (= pseudonymisert av HUN / rlh)

Hei igjen -
hyggelig med to e-mailer fra deg.
Jeg har vært nokså utslitt den siste uken,
men begynner å komme meg igjen.
Du sier 24.09. 1997:
"Oppslagene i dag på nyheter og i aviser gjør det vel ikke mer utenkbart at det sitter en og annen rundt omkring som tenker på å ta unga ut av skolen. Hva tror du?"
Jeg fikk så vidt med meg oppslaget på tv-nyhetene om - såvidt jeg hørte det - at ca. hver 5. skoleelev i grunnskolen er utsatt for og har problemer med mobbing - at anslagsvis 55.000 skoleelever i grunnskolen mobbes grovt, og har alvorlige problemer med dette - hvis jeg fikk det med meg riktig ...? Jeg bør finne frem til en internett- adresse med oppslaget - til Nyhetssidene til HUN på www; sånn at det inngår også der.
De store tallene overrasker vel ingen av oss som selv har vært elever i grunnskolen! At mobbingen i skolene er et alvorlig problem - et blandt mange flere - vet utmerket godt de som ikke vil lukke øynene for det, eller glemme det.
For mitt vedkommende er jeg ikke mere i tvil - og jeg har forsøkt å undersøke det grundig - om at det å sende barna til den offentlige grunnskolen, og særlig i byene, er grov omsorgssvikt og uansvarlighet i de aller fleste tilfeller, også i de typiske proletariat - og da sikter jeg ikke engang i første rekke til alle problemene med mobbingen (også ifra lærerne - som også er et stort problem), men til så mangt og så mye. Foreldre flest gjør det, dette og foreldreinstinktet til tross, fordi de kjenner seg tvunget til det, - og av flere andre grunner. Bl.a. fordi: - foreldre flest er mentalt uniformerte til å bry seg såpass lite om barna, barna er tingliggjorte ofre, det er i vårt samfunn inntil nu så mye annet (jobb, byråkrati, etc.) som "nødvendiggjør" (og derfor overfladisk sett "unnskylder" og bortforklarer) et slikt offer, og "skikk og bruk" understøtter praksisen. Det er særlig den fascist-marxistiske og teknokratiske politikken, babyloniseringen, som har villet - i den totalitære korrupsjonen - denne utviklingen.
Jeg tror at de nevnte oppslagene i massemediaen om mobbingen kan bidra til at noen flere foreldre våger seg på eller bestemmer seg for hjemmeundervisning, men at mobbingen og hele problemflommen i den offentlige grunnskolen fortsatt vil tildekkes av den menneskefientlige og lovstridige tvangspolitikken og mentale uniformeringen for de aller fleste, - inntil eksemplets makt og grenseovergangen til de reelle alternativer blir åpne og ubesværlige - og forhåpentligvis også, både i nødvendighet (stor) og glede, for trivsel og menneskelighet og alt som godt er, stimulerte.
Det er de som ikke vil, - de som vil tvang og umenneskelighet, - som holder de positive muligheter tilbake. Som fortsatt og enda makter å holde menneskeverdet, forløsning og trivsel nede.
Dessuten så vet jeg at mobbeuhyret i skolene, med mere, er en naturlig og selvfølgelig reaksjon på at samfunnsutviklingen i skolene er som den er, efter burhønsprinsippet. Menneskets følsomhet, på godt og vondt, fornekter seg ikke. Hakkelov og Jantelov gjør seg gjeldende.
-----
PS: Vår følsomhet er et uttrykk for det estetiske, vårt tankeliv for det etiske, og viljen for det moralske. Dette er noe vesentlig og viktig som f.eks. og særlig tyske F. Schiller skrev om og forklarte i sitt betydningsfulle "Brev om menneskets estetiske oppdragelse", i pakt med tregreningsnøkkelen.
-----
Dette noen ord ifra meg nu.
Jeg oversender deg seperat Oslo-listen: "Familier i Oslo-området som er interessert i hjemmeundervisning for sine barn eller evt. er i gang med en slik hjemmeundervisning. Og som gjensidig ønsker å ha og å ta kontakt med hverandre, og som derfor ønsker å stå på denne listen". Den er tynn enda, men vokser seg forhåpentligvis stor og sterk og overflødig.
Jeg vet noen flere som antaglig vil stå der, men har ikke fått tak i eller fått snakket med disse andre om det enda ...
Hør fra deg / dere igjen!
Beste hilsner fra
--
- Rune L. Hansen / HUN

v**

Subject: Re: Hei igjen fra rlh
Date: Tue, 30 Sep 1997 11:43:45 CET
From: A240997 (= pseudonymisert av HUN / rlh)
Organization: AA240997 (= pseudonymisert av HUN / rlh)
To: hunwww@online.no

Du verden,
Det "innlegget" tok pusten fra meg. Det er meget bra og gjennomtenkt skrevet, Rune. Takk for lista og jeg håper andre kommer etter slik at vi kan begynne å spre budskapet mer enn nå. Vi har såvidt nevnt det for noen få (utvalgte) og responsen er positiv. Svar fra skolesjefen har vi ikke fått. Så får vi se hvordan det går med "Kjell Magne-regjeringen".

Med vennlig hilsen A240997 (= pseudonymisert av HUN / rlh)

v**

Subject: Re: Hei igjen fra rlh
Date: Thu, 02 Oct 1997 01:15:50 +0100
From: "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>
Organization: HUN
To: A240997 (= pseudonymisert av HUN / rlh)
References: 1

Kanskje jeg skal "trykke" det / vår dialog - på HUNs internettsider,
avd. Linjer ?
Iøvrig: Bare dette at foreldre overlater ansvaret for sine barn til andre, er da vel nokså suspekt og mistenkelig?
Overlater ansvaret for sine barns sikkerhet, forsiktighet, respekt, etikk, estetikk, moral, modning, sosiale og psykiske utvikling, etc. - til andre! Til andre og fort ivei også fremmede mennesker og omgivelser! Her er det noe som er riv ruskende galt!
Det er ikke så at jeg kriminaliserer de som er uenige med meg. Det er ikke meg det dreier seg om, - men det jeg peker (og våger å peke) hen på: menneskeverdet, fellesmenneskelige verdier, lov og rett - kontra umenneskelighet, korrupsjon, forbrytelser, osv.
Det er heller ikke min feil at Arbeiderpartiet og andre har et Synderegister, og at tilstanden i dette er som den er.
En politikk som erstatter ansvarsfølelse, samvittighet, lov og rett, det folk flest egentlig er og vil være, med grøsselige forpliktelser, frihets- og trivsels-berøvelse, tvangspolitikk, synse-makt, etc., bør vel stilles og stå til ansvar for sine kriminelle grøsseligheter?
Ikke engang demokrati vil si flertallets eller mindretallets diktatur! Og hverken demokrati eller diktatur berettiger kriminelle eller umenneskelige gjerninger.
Det er ikke meg iallfall som har frembragt i verden hverken dydene, De 10 budene, vår grunnlov eller vårt eller andres lovverk, eller de fellesmenneskelige verdier eller menneskeverdets konvensjoner, osv.! Det gjelder særlig for politikere og Forvaltningen - mennesker med makt - å holde tungen rett i munnen. Sånn er det bare, og må det nødvendigvis være. Fraser, egoisme og maktbegjær når ikke inn i menneskeligheten, egentlig.
Statsminister Tony Blair i England f.eks., ifra Arbeiderpartiet (Labour) i England, snakker i disse dager mere og mere om hjelpsomhet i forhold til "de svake" og "de fattige" og om medmenneskelighet, - og det trengs vel så til de grader i et hærjet, skamfert og skamplettet England, - men snakker (nærsagt i bisetninger) om medmenneskelighet med spesifikke suspekte krav om (visse - ikke naturlige) forpliktelser, - som egentlig bare fremviser hvor lite dypt, hvor kort, han har erkjennelser i hva han snakker om. Hvilke forpliktelser og krav er det som fremstilles, - er disse medmenneskelige og moralske, rettferdige og riktige? - eller hvisker de ut mye av det medmenneskelige? Sånn at evt. baktanker kommer til syne og i dagen?! Osv.
Hvor blir da den egentlige nestekjærlighet, hjelpsomhet og sannferdighet? Det kan i beste fall bli et fremskritt, som jo er av betydning - men gjør det, eller vil det, gjøre slutt på det kriminelle, og vil det egentlig?
Iøvrig svært så megetsigende tv-programmer om det engelske kost-skolesystemet forleden, på NRK (tror jeg det var), for en måneds tid eller mere siden. Skrekk og gru!
Det norske skolesystemet er egentlig ikke så altfor mye bedre, og produserer broilere, pøbel, kriminelle, spritlagte vesener, og blodfattige, tørre, uten kraft, i mentale uniformer. Tapere i det egentliges verden og når det kommer til stykket.
Vinnere for Skjøgen er tunge tapere på vegne av enhver og oss alle. Bare erkjennelsens proletariat er større enn lidelsens proletariat. Dette er (uavhengig av meg som sier det nu) likså logisk og virkelighetsnært som f.eks. at pluss og minus er motsatt hverandre, - som også multiplikasjon og divisjon, og innsiden og utsiden, er det. Uff da; - det har en tendens til å bli litt langt og mye når jeg begynner å skrive.
Men jeg besinner meg her, i forkant av mine refleksjoner, på at det ikke nu var så mye jeg skulle si nu egentlig.
Beste hilsner igjen, fra
--
- Rune L. Hansen / HUN

v**


Date: Wed, 15 Oct 1997 04:35:30 +0100
From: "Rune L. Hansen"
Organization: HUN
To: Thomas Hegge
Subject: Re: Hei igjen fra rlh

Håper jeg ikke var for pågående og snakkesalig i min e-mail?
Til tider kan det gå litt fort for seg her i mitt verksted ...
Beste hilsner igjen, fra
-- - Rune L. Hansen

v**
 
From: "Thomas Hegge" <thomas.hegge@scanfact.no>
To: hunwww@online.no
Date: Wed, 15 Oct 1997 08:45:30 CET
Subject: Re: Hei igjen fra rlh

Bare koselig. Jeg snakket med Beck i går. Meget hyggelig og
oppegående mann. Jeg fikk all informasjonen jeg trengte i forbindelse
med å ta unga ut av skolen. Jeg har veldig dårlig tid i dag så jeg må
være kort, men vi ble veldig oppløftet etter samtalen jeg hadde med
Beck i går kveld. Jeg skal gi deg en grundigere tilbakemelding om
situasjonen senere. Ha det bra så lenge.

Med vennlig hilsen Thomas Hegge

v**

From: "Rune L. Hansen"
Organization: HUN
To: Thomas Hegge
Subject: Re: Hei igjen fra rlh

HEI! Fint å høre. CWB er meget flink med alt vedr. huv, og gjør et stort og saklig meget godt arbeide i så måte. Vennlig hilsen fra
--
- Rune L. Hansen / HUN

v**

From: "Thomas Hegge" <thomas.hegge@scanfact.no>
To: hunwww@online.no
Date: Wed, 22 Oct 1997 12:09:49 CET
Subject: Hei igjen Rune

Pr. i dag er våre barn ikke lenger deltagere i den norske
sosialistiske skolen. Vi har meldt til Byrådsavdelingen i Kultur og
Utdanning (slik Beck sa var riktig å gjøre) at våre barn fra nå av
får hjemmeundervisning. Vi har snakket mye med barna om det i det
siste og de er meget ivrige. De vil overhodet ikke lenger gå på
skolen. Det viser seg nå også at sønnen min har blitt ertet av noen
andre barn i parallell-(paralell(?))klassen uten at han sa det til
oss. Lærerne har jo aldri oppdaget det. Datteren min har hatt en
skikkelig drittsekk (beklager uttrykket) til lærer den siste tiden og
skremt henne så mye at hun ikke lenger klarer å lære på skolen. Dette
var ikke hele grunnlaget for avgjørelsen vår (vi har tenkt på det i
15 år), men når klassekontakten i klassen til min datter forteller at
han har hatt nesten 15 henvendelser (på tre uker) fra foreldre som forteller at
barna deres ikke lenger trives på skolen, sier at de har lyst til å
slutte og/eller synker faglig da er det på tide å reagere. Det som
er problemet er ikke i bunn og grunn læreren, men det er hele
skolesystemet. Når mine barn skal gå på en skole hvor en pedofil går
rundt (og rektor vet om det) og samtidig ikke lære noe da har vi fått
nok. Det som for oss uansett ligger i bunn her er at ungene ikke
trives lenger. De har sagt hele tiden at de har gjort det til nå, men
de er også veldig pliktoppfyllende. De er mer skikkelige enn
foreldrene (he he kanskje de kunne lære meg og kona et par ting :-)
). Vi merker også på barna våre da vi så smått begynte med
hjemmeundervisning her om dagen at de overhodet ikke har lært seg å
tenke selv eller finne ut av ting selv. Det merker vi også på
majoriteten av den norske befolkningen. Jeg har et par venner som jeg
snakket med før valget og spurte dem hvilket parti de skulle stemme.
Begge svarte AP. Javel, sa jeg. Jeg fikk han ene over på KrF, men han
andre var urokkelig. Det diskusjonen endte med var at alle var enige
om a jeg brant for noe og hadde tenkt gjennom valget mitt meget nøye,
mens de andre stemte AP fordi foreldrene deres gjorde det eller fordi
"se på de siste 40 åra, jeg har det bra".
 
Med vennlig hilsen Thomas :-)
"Ett lag i Norge"
http://vif.internet.no

v**
 
Date: Thu, 23 Oct 1997 05:03:53 +0100
From: "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>
Organization: HUN
To: Thomas Hegge <thomas.hegge@scanfact.no>
Subject: Re: Hei igjen Rune

Kjempeflott å høre, syns jeg!
Det at du skriver ned noen ord om det også, syns jeg er fint.
Og det du skriver er meget interessant, og noe nok mange  flere vil
komme til å oppleve og å erfare!
Jeg har fra før av hørt fra og om mange som har opplevd lignende og
tilsvarende.
Og dette at de fleste av barna ikke trives i den offentlige skolen - er
noe som de fleste av oss egentlig vet, mere eller mindre bevisst,
utmerket godt fra før av. Også av egne erfaringer som barn. De fleste av
barna har svært så store problemer og uhyrligheter i og med den
offentlige skolen - som bare de færreste av de forteller noe som helst
om hjemme eller til voksne og andre! Tvert om kan de jo - bl.a. av
lojalitet, og av frykt for å bli ansett som utilstrekkelige og
mindreverdige - fortelle hjemme og til andre at de trives eller ikke har
det så værst i skolen, - fordi de har forventninger, krav, frykt,
uforstand, kulde og for lite med respekt, omsorg og kjærlighet hengende
over seg! Så er de kanskje pliktoppfyllende - særlig overfor sine egne
foreldre - mens de krenkes, overtrampes og ødelegges mere eller mindre
stille og rolig, mere eller mindre i det skjulte.
Det forekommer meg å være veldig viktig at vi snakker - og skriver - om
alt dette som så sterkt angår våre familier, våre barn, menneskeverdet
og vårt samfunn. At vi både våger og vil snakke om det!
Hvis du ikke har noe imot det og hvis du ønsker det så vil jeg derfor
også gjerne offentliggjøre dette ditt brev og denne vår dialog, på HUNs
Dialog-side på Internett. Evt. anonymisere ditt navn eller andre
momenter først hvis du ønsker det?
I samme åndedrett kan jeg jo også foreslå følgende: At vi i vår
fremtidige e-mail-skriving og dialog uttrykker oss f.eks. henholdsvis
OVER STREKEN og UNDER STREKEN - sånn at det som vi skriver under streken
kan være tenkt for ikke å offentliggjøres, og motsatt med det som står
"over streken"?
Eller hva syns du og dine?
Vennlig hilsen igjen fra
Rune L. Hansen
- ALT HEROVER ER F.EKS. OVER STREKEN!
- UNDER STREKEN:
Ja her har jeg egentlig ikke noe å tilføye. Annet enn at jeg ønsker,
håper og tror det beste for oss alle!
- HVILKET EGENTLIG OGSÅ VAR OG ER OVER STREKEN!
--
- Rune L. Hansen

v**
 
From: "Thomas Hegge" <thomas.hegge@scanfact.no>
To: hunwww@online.no
Date: Thu, 23 Oct 1997 15:51:23 CET
Subject: En ny link

Du kan sjekke denne, Rune. Ganske grei til planlegging av
hjemmeundervisning. Kommer tilbake til deg.
 
http://www.home-ed-press.com/
Med vennlig hilsen Thomas :-)
"Ett lag i Norge"
http://vif.internet.no

v**

From: "Thomas Hegge" <thomas.hegge@scanfact.no>
To: hunwww@online.no
Date: Thu, 23 Oct 1997 17:20:07 CET
Subject: Prøv denne også?

Nå er jeg kort igjen. Jeg kommer tilbake til deg en dag.

den forrige URL'en jeg ga deg var meget bra. Mange artikler med tips om
hvordan organisere hjemmeundervisning, m.m.

http://www.bess.net/homeschool/

Med vennlig hilsen Thomas :-)
"Ett lag i Norge"
http://vif.internet.no
 
v**

Date: Fri, 24 Oct 1997 04:59:16 +0100
From: "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>
Organization: HUN
To: Thomas Hegge <thomas.hegge@scanfact.no>
Subject: Re: denne også

HEI /
Jeg skal kikke på de. Fine greier!
rlh
--
- Rune L. Hansen

v**
 
From: "Thomas Hegge" <thomas.hegge@scanfact.no>
Subject: Hei igjen Rune
To: hunwww@online.no
Date: Mon, 10 Nov 1997 12:24:23 CET

Dette tok sin tid, men nå får jeg svart deg. Som sagt så er Tommy og
Camilla tatt ut av skolen. Hjemmeundervisningen fungerer bra. Vi
lager et opplegg for hver uke og for hver dag. Vi er, som du kanskje
har fått inntrykk av, meget opptatt av det faglige og uten press på
unga lærer vi dem stoff "rett på sak". F.eks. så er det ingen grunn til
at du skal holde igjen for barn hvordan en rørlegger passer inn i
samfunnet. Intellektet til barna er bra nok utviklet til at de kan
forstå helheten i det.  Man kan fortelle dem hvordan man blir
rørlegger, hva man trenger av utstyr, hvordan man søker på en jobb
som rørlegger og da kan man ta for seg hvordan søke på andre jobber.
I det hele tatt, mulighetene er mange. I skolen så hadde de fått høre
at "Dette er en rørlegger" Det hadde vært et bilde av rørleggeren og
rørleggeren hadde vært en kvinne. "Det er veldig vanskelig å bli en
rørlegger" Og her har vi alle elementene i
hvorfor vi tok barna ut av skolen:
1. "Dette er en rørlegger"= det er ikke nok. Barna får ikke et
helhetlig bilde.
2. Rørlegger er en kvinne=feminismen i skolen er helt begredelig. Min
kone og jeg kan ikke fordra feminisme i det hele tatt, men den som
har "sneket" seg inn i grunskolen sammen med alle de sosialistiske
pedagogene er verre enn noensinne.
3. "Vanskelig å bli rørlegger"= For noe tull. Barn trenger ikke å
høre hva som er vanskelig og hva som er vondt her i livet. Det fpr de
finne ut av selv. Man skal fortelle barn hva de skal definitivt passe
seg for som voksen og barn.

Ganske interessant å kunne fortelle, Rune at jeg snakket med rektor
på skolen som barna mine gikk på og frøkna til Tommy og begge etter
45 minutters samtaler var ganske enig med meg. De uttalte ting som
(ordrett) "Ja, det er mye jantelov i norkse skolebøker, men kanskje
det er slik de blir best rustet til å ta seg av det." "Nei, det
stemmer det vi har altfor dårlige ressurser på skolen". og "vi klarer
ikke å gi barna den undervisningen de trenger". Skolen har sett seg
meget villig til å samarbeide, vi har to naboer som vurderer å gjøre
det samme og responsen fra nabolaget foreløpig er mye mer positivt
enn det vi trodde og håpet.

Angående din forrige mail:
Det med under streken og over streken er ett fet for meg. Jeg har
aldri noe å skjule. Jeg står for det jeg er og mener 100% så hvis du
vil bruke denne mailen på web-siden din kan du godt gjøre det. Jeg
skal komme tilbake til deg med undervisningsopplegget vårt når det er
100% klart.

Takk for meg og håper å høre fra deg snart (det blir lange mailer av dette gitt).
:-)

Med vennlig hilsen Thomas Hegge

v**

Subject: Beklager Rune
Date: Tue, 11 Nov 1997 10:02:05 CET
From: "Thomas Hegge" <thomas.hegge@scanfact.no>
To: hunwww@online.no

Da jeg skrev til deg i går så skrev at vi ikke trengte noe over og
under streken. I min egoisme (jeg er bare et menneske) så glemte jeg
at kanskje ikke du var klar for at alt skulle slippes ut. Jeg mente
aldri at jeg vil bruke noe mot deg eller gå ut med det til andre. Til
min kone forteller jeg alt. Vi har et sånt forhold, men til andre er
jeg mer tilbakeholden. Selvom jeg står for det jeg mener hele tida så
betyr ikke det at jeg skriker ut om alle meningene mine overalt.

Med vennlig hilsen Thomas Hegge

v**

From: "Thomas Hegge" <thomas.hegge@scanfact.no>
To: hunwww@online.no
Date: Fri, 5 Dec 1997 20:29:10 CET
MIME-Version: 1.0
Content-type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Subject: hei igjen Rune
 
Jeg er oppfinnsom på subject igjen    ;-)

Jeg må nesten spørre deg om adresse/tlf. nr. til Foreningen For
Foreldres Rettigheter og til Alternativt Samfunn. Jeg ringte
opplysningen og de fikk ingen treff på disse.

For å melde deg på home-ed mailinglista så les følgende:

Statement of Purpose

The purpose of this mailing list is to discuss all issues that pertain
to parenting and home education.  A particular emphasis is placed on
political aspects of home education such as legislation, the NEA, etc.
It shall be open to all discussions that relate to these and related
topics.

Background

Home-educators are a diverse group of people.  There are as many
reasons to home-educate as there are people who home-educate.

This list will attempt to keep its members informed on issues which
may affect our ability to home-educate.  Since public school policies
often directly influence home-educators we will discuss the NEA, the
public school system, and the entire educational bureaucracy.  We will
discuss and post any information on legislative efforts that pertain
to home-education and parenting.  We want to have input from all
States.

We will also discuss the child abuse industry as this most certainly
involves parenting.

We will try to keep abreast of the federal legislative efforts as
well.

We do not wish that any person or group of people be singled out for
ridicule.  This list is for the open discussion of all areas touching
home-education.

Religion plays a major part in the lives of many people on this list.
It is therefore expected that articles will contain references to
their belief system as it relates to their reasons for home-educating
or the way in which they choose to raise their children.
 

Guidelines for submitting

We encourage articles that discuss public or private education,
home-education, parenting, child abuse or legislative efforts.  As
this is primarily a home education centered list public and private
educational issues should center around their spill-over into
home-education.

Articles from other home-education groups around the country and the
world are welcome.  Although this list is mainly concerned with the
legislative efforts in the United States we would be interested in
hearing from those who home-educate in other countries.

We want this to be an open discussion format and desire that it be as
unmoderated as possible, and is currently set up as a mail forwarder.
Please act like adults, and avoid flaming.

If comments toward any one particular posting gets to be so derogatory
as to defame the character of the poster, the offending party should
expect email requesting that the tone be changed or that they consider
leaving the list.

Other items of Interest

On this list we would also like to establish and maintain a list of
books and a short summary (2 paragraphs) on each pertaining to any of
the above subjects.  We will post this book list from time-to-time so
that all can be kept abreast of what is being written on these
subjects.  Please add/post additions to the book list at
home-ed-politics-booklist@mainstream.com

How to subscribe

Send Name and email address to:
                home-ed-politics-request@mainstream.com
-or-
                hepr@mainstream.com
in the form:
                subscribe home-ed-politics Your Full Name
The subscription will go to the address from whence you sent the
subscription request.

Where to send articles

Send all articles to:
                home-ed-politics@mainstream.com
-or-
                hep@mainstream.com

Hope to see a lot of information being exchanged on this list.

Karen
karen@mainstream.com

sitat slutt
Thomas: Det er en kar som heter Karl Bunday som mailet meg her
forrige dagen. Han er på denne mailinglisten.
Han har en del kontakt med Beck faktisk og skal besøke Norge til
sommeren og se på hj.und. forholdene her til lands.

Hvis du ikke har meldt deg på mailinglister før så vil jeg tipse deg
om at det er OK å "introdusere" seg selv som åpningsmail.

Med vennlig hilsen Thomas Hegge

v**

Date: Fri, 19 Dec 1997 23:04:45 +0100
From: "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>
To: "Thomas Hegge" <thomas.hegge@scanfact.no>
Subject: Re: hei igjen Rune

Hei til deg og dere også!
Beklageligvis litt sen av meg tidvis jeg her. Adressene til
tidsskriftet Alternativt Samfunn
og til LFFR / Landsforeningen For Familiens Rettigheter finner du på
http://home.sol.no/hunwww/Hunkont.htm
Fint at du spurte: Siste nr. av Alternativt Samfunn (nr. 3, 1997) har en
dobbelside om hjemmeundervisning og annonser for HUN ! De er ivrige på
å følge opp dette med hjemmeundervisning.
Jeg har dessverre enda ikke rukket å digitalisere stoffet ifra Alternativt
Samfunn til HUN www ... Jeg er i ferd med å lukte nærmere på OCR-programmet
OmniPage v. 8 - for å få noe som kan bistå meg med slikt fremover ... mht.
alt forskjellig slags stoff som skal digitaliseres for å kunne brukes her på
Internettet !
LFFR støtter også helhjertet opp om dette med hjemmeundervisning, men
dreier seg mere om andre viktige sosiale og familiære forhold !
- Du forteller at Karl Bunday skal hit til Norge for å studere forholdene
mht. hjemmeundervisning ... og for å treffe Christian W. Beck etc.
Det høres jo interessant ut !
PS: Ikke så mye energi og krefter i meg nu om dagen, men jeg lar
høre fra meg igjen ! Og håper - jo mere dess bedre - og å høre mere
ifra deg !
Beste hilsner og ønsker fra
Rune L. Hansen !

---
 

***

Subject: Spørsmål & julehilsen
Date: Sun, 28 Dec 1997 03:50:04 +0100
From: "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>
Organization: HUN
To: Thomas Hegge <thomas.hegge@scanfact.no>

Jeg kan ikke dy meg for å spørre deg:
Kan du tenke deg å ta deg av utenlandsavdelingen til HUN?
Å bli med i HUNs administrasjon med ansvar for utenriksdepartementet?
Det trengs noen med ansvarsbevissthet og talent til å håndtere dette området av HUNs
virksomhet.
Og det trengs iøvrig at HUN utvider sin administrasjon (og også sin redaksjon)på flere
områder, uten å forhaste seg, for at foreningen skal ha mere krefter, muligheter og
stabilitet.
Dette mitt spørsmål til deg er et gjennomtenkt første skritt i så måte.
Jeg kan ikke ta meg av alt i foreningen, - og særlig ikke på sikt i fortsettelsen og
videreføringen. Det hverken har vært eller er intensjonen.
Dette med utenriksavdelingen blir fort og lett nedprioritert ifra min side, for ikke å gå på
bekostning av saker som prioriteres enda mere. Jeg er lite vant med både å snakke og å
skrive   annet enn norsk; - og å lese engelsk (som jeg gjør en hel del: mest manualer og
brukerhåndbøker, etc.)er noe ganske annet enn det også å kunne uttrykke seg skriftlig
og muntlig, om enn
utfordringen jo er fin. Det er derfor jeg passer på at barna her i familien får snakket og
hørt - og efter hvert også mere å skrive - en god del av fremmede sprog, særlig engelsk
og tysk, - for at de lett skal kunne bli flinkere og mere kompetente enn meg.
Det meste av arbeidet i HUN er beliggende på det norske og nordiske området; - men
fordelen med å kunne arbeide og å virke også mere direkte internasjonalt og globalt er
selvsagt og vesentlig, og trengs mere og mere. Hensikten har derfor vært denne og
implisitt helt ifra begynnelsen også.
Det var bare dette med å få det til på best mulig måte da!
Jeg har så mye annet å tenke på og å arbeide med i forbindelse med og i tilknytning til
HUN og hjemmeundervisning, at det er ganske så begrenset hva jeg makter eller kan
innlate meg på, og rent personlig er derfor også behovet for å utvide administrasjonen
ganske så merkbart, - om enn jeg forsøker å være obs og bevisst på faren for å gjøre
HUN kunstig stor eller avhengig av kunstige forhold! Veksten bør og må skje best mulig
alkjemisk! Inderlig utad, - forunderlig inderlig! Være optimalt i pakt med det Ordet som
er så stort og frodig, forløsende seg selv i pakt med grunnvollen og urgrunnen i
virkeligheten.
Derfor dette spørsmålet til deg her nå!
Med beste hilsner og ønsker om trivsel og en god jul og et godt nytt år
ifra Rune L. Hansen!

***

Subject: Re: hei igjen Rune
Date: Mon, 05 Jan 1998 03:52:16 +0100
From: "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>
Organization: HUN
To: Thomas Hegge <thomas.hegge@scanfact.no>
References: 1

Thomas Hegge wrote:
  > til HUN www ... Jeg er i ferd med å lukte nærmere på OCR-programmet
  > OmniPage v. 8 - for å få noe som kan bistå meg med slikt fremover ... mht.
  > alt

  Jeg leste akkurat kritikken av OmniPage8 i PC-World Norge nr. 13. Den
  fikk maks uttelling på tekstgjennkjenning, men gamle dokumenter som
  scannes inn blir det mye feil i.

  Med vennlig hilsen Thomas Hegge

   RLH: Ja, jeg leste det. Følger ganske bra med i databladene, - har gjort det de siste
15 års tid. Men mest de nordiske.
   Jeg har et kanskje bra tilbud på et annet OCR-program, TextBridge, men undrer på
om ikke kvaliteten på dette kanskje er endel dårligere ... Og OmniPage er kanskje og
antagligvis det beste? Ganske så viktig mht. aktiv og interaktiv virksomhet over
Internettet - mht. å nå befolkningen og å kunne nå frem også - mht. kommunikasjon, og
arkivering, historie, dokumentasjon, litteratur, etc. - det å kunne ha og å bruke et
praktisk, godt og vel virkende OCR-program for å stadig og ved behov å kunne
digitalisere tekster!
   Fint at du kommenterer!
   Hilsen fra Rune!
 
***

Subject: Re: Sp°rsm l & julehilsen
Date: Mon, 5 Jan 1998 16:01:16 CET
From: "Thomas Hegge" <thomas.hegge@scanfact.no>
Organization: Scan-Fact A/S
To: "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>

Hei Rune. Takk for mail. De tre siste bokstavene i alfabetet blir
ikke bra i mailen jeg fikk fra deg.
Angående meg i HUN: Dette høres interessant ut i og for seg og
jeg forstår at du har mye å gjøre (og at du får mer og mer). Jeg
har overhodet ikke lyst til å bruke veldig mye tid på noe slikt noe.
Jeg kunne godt ta meg av henvendelser fra utlandet såfremt det ikke er
mer enn noen få i året. Jeg holder på med så mye nå om dagen:
Sertifiseringer og antifeministboken min som jeg håper er ute til
slutten av året. Gjentar: håper. Jeg kan gjerne hjelpe deg, Rune,
men dytt meg litt i gang med små oppgaver så får jeg gjort ting jeg.
Jeg kan svare på spørsmål fra utlandet eller skrive artikler.

Håper svaret er tilfredsstillende. Vel overstått jul, forresten.

Med vennlig hilsen Thomas Hegge

v**

Subject: Re: Sp°rsm l & julehilsen
Date: Fri, 06 Feb 1998 14:57:56 +0100
From: "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>
Organization: HUN
To: Thomas Hegge <thomas.hegge@scanfact.no>
References: 1

Hei igjen!
Håper bokstavene her nu blir bra. Har iøvrig hatt litt virus-problem her i det siste, som
jeg enda ikke har fått ryddet opp helt i. Men det med de særnorske bokstavene er vel
beroende på noe annet - innstillinger eller noe?
Særlig i januar nu er det gledeligvis kommet flere nye henvendelser til HUN:
Bl.a. fra 3 eller 4 "studenterlag" etc. som ønsker å skrive avhandlinger etc. om
hjemmeundervisning (fortrinnsvis her til lands)! Jeg skal forsøke å få besvart de som best
jeg formår, og spekulerer en hel del på et slags standard-brev i den forbindelsen - men
vet ikke riktig helt enda.
Flere andre henvendelser er det også kommet.
Men - det må jeg / vil jeg spørre deg om: Kan du ta en titt på de to utenlands-brevene
som er ankommet HUN, og som jeg la inn på adresse:
http://home.sol.no/~hunwww/D002.htm#BREVER FRA OG TIL UTLANDET :
 For å se om du får til et slags svar til de, evt. et slags standard-svar?
Jeg vet ikke hva som vil være best, men om du kan få til noe vil det være uansett
være et første skritt imot ... imot videre horisonter for HUN, eller hva?

Bare dette her nu fra meg enda. Arbeider og bearbeider en hel del dette som
angår rettssak, - som gir meg svært så mye å tenke på, - og svært så
vanskelige tanker! (Kanskje mest pga. at jeg er så forfærdelig involvert i det på
så personlig vis!)

Beste hilsner og ønsker igjen ifra Rune!

v**

Subject: Forslag til HUNs UD
Date: Sun, 08 Feb 1998 06:00:33 +0100
From: "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>
Organization: HUN
To: Thomas Hegge <thomas.hegge@scanfact.no>

Hei Thomas Hegge!
Takker igjen for dine brever. (Og jeg har enda tilgode å noen besvarelser / kommentarer
- som jeg kommer med efter hvert.) Håper det står bra til med deg og dine.
   Jeg har et forslag mht. å besvare utenlandsbrever til HUN, - hvis du altså syns du får
det til og har anledningene ... Mht. hva jeg og du skrev sist.
   Kanskje kan det gjøres på lignende vis som jeg har gjort det på adresse:
   http://home.sol.no/~hunwww/Henv001.htm
   Med linker videre til standard-besvarelser etc.?
   Jeg vet ikke hvorvidt dette kanskje kan være en ide?
   Jeg vet heller ikke hvorvidt du evt. selv ønsker å laste opp besvarelser og
henvendelser etc. ifra utlandet, eller hvorvidt du evt. ønsker å formatere eller svare i html
eller ascii - osv.?
   Dette nu bare noen hastige tanker ifra meg. Spør evt. du også!
   Hilsen fra Rune L. Hansen!

v**

Subject: Re: Forslag til HUNs UD
Date: Mon, 9 Feb 1998 08:40:10 CET
From: "Thomas Hegge" <thomas.hegge@scanfact.no>
To: "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>

Hei igjen Rune,
Vi kan bare si det slik at hvis det fortsetter å  komme inn så få
brev som det gjør hittil så kan jeg påta meg denne oppgaven. Jeg
underviser selv på kveldstid i datakommunikasjon og har det litt
hektisk om dagen (det var nytt). Men jeg printer ut brevet fra den
tysk/nederlandske familien og svarer på det så fort som mulig.
Leste du Aftenposten på fredag morgen. Siste side i del 1. Vi fikk
halve siden med fargebilde. Dette begynner å gå bra.

Med vennlig hilsen Thomas Hegge

v**

Subject: UD
Date: Mon, 9 Feb 1998 08:41:29 CET
From: "Thomas Hegge" <thomas.hegge@scanfact.no>
To: "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>

Kunne du ha gitt meg en mail hver gang det kommer et nytt brev fra
utlandet på websiten din? Da kan jeg ta det så fort som mulig.

Med vennlig hilsen Thomas Hegge

v**

Subject: Re: UD
Date: Tue, 10 Feb 1998 04:38:22 +0100
From: "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>
Organization: HUN
To: Thomas Hegge <thomas.hegge@scanfact.no>
References: 1

Heisann! -
   Jada. Fine greier!
   Er det noe annet efter hvert så evt. instruer meg etc. som best du formår!
   Jeg arbeider en del med å få gjort ferdig HUN-stoffet til CD-plate-utgivelsen nu for
dagen. Artig og fint å tenke på at Bibelen for første gang på norsk (det jeg vet?) blir
utgitt på CD-plate nu, - og at det skjer sammen med HUN - med HUN som tilbehør!
   Og det er godt og fint PC-program dette Databibelen GodSpeed - som jeg selv har
hatt og har mye nytte og glede av!
   Jeg holder endelig bl.a. også på med å utforme politianmeldelser i Skaun-skole-saken
/ Olav Høstad-saken som har forurettet meg og min familie (pluss andre) så forfærdelig!
Efter å ha snakket med og fått avklart endel med vår advokat.

   Vennlig hilsen også herfra, fra
    Rune L. Hansen !

--- --- ---

v**

Subject: Re: Forslag til HUNs UD
Date: Tue, 10 Feb 1998 04:45:44 +0100
From: "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>
Organization: HUN
To:  Thomas Hegge <thomas.hegge@scanfact.no>
References: 1

Enda mere hei!
   Finfine greier!
   Nei - jeg leste ikke Aftenposten fra fredag morgen. Av regulære dagsaviser er det
bare avisen Dagen jeg har abonnement på og leser daglig (og grundig), bortsett fra de
oppslagene etc. de øvrige dagsavisene har på Internettet (som jeg tidvis får med meg en
del av). Så nu er jeg blå-nysgjerrig på hva oppslaget i Aftenposten dreier seg om og
hvordan det er!? Nemlig!
   Din venn
   Rune L. Hansen.

--- --- ---
Thomas Hegge wrote:

  Hei igjen Rune,
  Vi kan bare si det slik at hvis det fortsetter å  komme inn så få
  brev som det gjør hittil så kan jeg påta meg denne oppgaven. Jeg
  underviser selv på kveldstid i datakommunikasjon og har det litt
  hektisk om dagen (det var nytt). Men jeg printer ut brevet fra den
  tysk/nederlandske familien og svarer på det så fort som mulig.
  Leste du Aftenposten på fredag morgen. Siste side i del 1. Vi fikk
  halve siden med fargebilde. Dette begynner å gå bra.

  Med vennlig hilsen Thomas Hegge

v**

Subject: Re: Forslag til HUNs UD
Date: Tue, 10 Feb 1998 12:28:20 CET
From: "Thomas Hegge" <thomas.hegge@scanfact.no>
To: "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>

Jeg skal få scannet inn artikkelen til deg og sendt den som en fil
en av de nærmeste dagene. Ellers sender jeg den mailen jeg fikk fra
deg for at du skal se hvordan det blir her. Dette er egentlig et ganske
interessant tema innenfor datakommunikasjon. Men jeg kan ikke si at
jeg ser hvordan man løser det, ikke nå ihvertfall.

Takk for hyggelig korrespondanse. du verden som jeg elsker E-mail!

v**

Subject: Re: Forslag til HUNs UD
Date: Wed, 25 Feb 1998 05:51:09 +0100
From: "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>
Organization: HUN
To: Thomas Hegge <thomas.hegge@scanfact.no>
References: 1

Takk, og hei!
   Det høres fint ut. Er spent på hva Aftenposten skriver om dere og om
hjemmeundervisning nå!?
   Jeg ser, uten å ha sett så altfor nøye på det enda, at det er de 3
særnorske bokstavene æ og ø og å som ikke blir  bra i e-mailen, og at
de synes som å bli gjengitt i htm-koden i stedet?
   PS: Er du - med Hegge-navnet - i slekt med Aftenpostens nåværende
kultur-redaktør kanskje? Eller kanskje med forfatteren Hjalmar Hegge?
Ble bare litt nysgjerrig på det ...

   Vennlig hilsen igjen fra
   Rune L. Hansen !

v**

Subject: Re: Forslag til HUNs UD
Date: Wed, 25 Feb 1998 07:55:04 CET
From: "Thomas Hegge" <thomas.hegge@scanfact.no>
To: "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>

>   Jeg ser, uten å ha sett så altfor nøye på det enda, at det er de 3
> særnorske bokstavene æ og ø og å som ikke blir  bra i e-mailen, og at
> de synes som å bli gjengitt i htm-koden i stedet?

Stemmer, men denne ble bra.

>    PS: Er du - med Hegge-navnet - i slekt med Aftenpostens nåværende
> kultur-redaktør kanskje? Eller kanskje med forfatteren Hjalmar Hegge?
> Ble bare litt nysgjerrig på det ...

Per Egil Hegge er faren min. Han ble kalt for slakteren for mange
år siden, men sønnen hans er ikke fullt så nådig (hehe).
Hjalmar Hegge vet jeg faktisk ikke (litt pinlig). Jeg er ikke mest
oppdatert på litteratur-fronten, Rune. Slik er det.

Med vennlig hilsen Thomas Hegge

v**

Subject: Re: Forslag til HUNs UD
Date: Wed, 25 Feb 1998 08:46:28 CET
From: "Thomas Hegge" <thomas.hegge@scanfact.no>
To: "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>

>    PS: Er du - med Hegge-navnet - i slekt med Aftenpostens nåværende
> kultur-redaktør kanskje? Eller kanskje med forfatteren Hjalmar Hegge?
> Ble bare litt nysgjerrig på det ...

Ingen slektskap med Hjalmar Hegge. Mannen tilhørte visstnok en av
Quislings undergrupper under krigen. Han kommer opprinnelig fra
Valdres. Hegge-navnet mitt kommer fra Nord-Trøndelag (Inderøya).

Med vennlig hilsen Thomas Hegge

v**

Subject: Re: UD
Date: Mon, 02 Mar 1998 03:43:47 +0100
From: "Rune L. Hansen" <hunwww@online.no>
Organization: HUN
To: Thomas Hegge <thomas.hegge@scanfact.no>
References: 1

Hei!
 Jeg så nu nettopp at det er kommet en henvendelse ifra USA til HUN,
i HUNs gjestebok på Internettet. Ang. hjemmmeundervisning.
 Håper du evt. kan svare i gjesteboken, - men det avgjør du jo selv!
 Beste hilsner fra Rune L. Hansen !

--- --- ---
Thomas Hegge wrote:
> Kunne du ha gitt meg en mail hver gang det kommer et nytt brev fra
> utlandet på websiten din? Da kan jeg ta det så fort som mulig.
>
> Med vennlig hilsen Thomas Hegge

***


 TIL TOPS | THE END  |||  HUNs FRONT-SIDE / MENY


---
---


---
---
---

 TIL TOPS | THE END  |||  HUNs FRONT-SIDE / MENY

From: "Thomas Hegge" <thomas.hegge@scanfact.no>
To: hunwww@online.no
Date: Tue, 23 Sep 1997 10:51:07 CET
Subject: Hei Rune

Takk for telefonsamtalen. Hyggelig å kunne kommunisere litt sammen
fra tid til annen :-) Websiten jeg lovte deg er på
http://www.panix.com/~jk/antifeminism.html
Jeg er ikke enig i alt som står her, men mye. Det er kanskje ikke du heller, men fyren er langt
på vei enig i det du og jeg mener (uten å ville legge ord i munnen på
deg). Vi mailes/snakkes senere.

Med vennlig hilsen Thomas
"Ett lag i Norge"
http://www.internet.no/bjornar

---------------------------------------------
       Eight out of every five people
           are math illiterates.
---------------------------------------------

***---
---


 TIL TOPS | THE END  |||  HUNs FRONT-SIDE / MENY


Denne side er fra (This page is from):
HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Telefon: 52740864. Fax-modem: 52740435.

Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:

http://home.sol.no/hunwww
= HUNs FRONT-SIDE

Bilde: logo HUN / Hunl001.gif