FFN / div. avisutklipp etc. / 06, 1997:


--- RETUR \ | FFN FRONT-SIDE | THE END |

Oversikt -

-

- 15.06. 1997- Aftenposten på Internett, kl. 17:13, søndag - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d12521.htm - : "Nye grupper til taperforeningen", av Gunnar Tore Larsen.
* "Nye grupper som føler seg utestengt fra samfunnet, søker nå hjelp hos Lands-foreningen Rettferd for taperne, som i går avholdt årsmøte på Lillehammer." Osv.

- 16.06. 1997, Dagen, på lederplass s. 3, mandag : "Blått Arbeiderparti", av sjefred. Finn Jarle Sæle.
* Her sier han bl.a.: "I gamle dager var vi vant til at Arbeiderpartiet lå mellom Venste og SV på den politiske skalaen. EU-saken har imidlertid ført til en gradvis forandring av Arbeiderpartiets profil. Sakte men sikkert har det flyttet seg på den politiske skalaen, slik at det nå ligger like ved siden av Høyre. Både Senterpartiet, KrF og Venstre (som ikke har flyttet seg på selve skalaen, men bare i visse såkalte "taktiske" spørsmål) opplever derfor igjen og igjen at det er SV som nå er den nærmeste naboen deres til venstre på den politiske skalaen. Antagelig er det denne dramatiske forandringen av det politiske kartet i Norge som er bakgrunnen for den sterke skjerpingen av sentrumspartienes selvbevissthet som et potensielt regjeringsalternativ. Arbeiderpartiet har nok interesse av å holde profilskiftet sitt skjult for den rødeste delen av velgerflokken sin." Osv.

- 19.06. 1997, Dagen, 2/2 s. 4 / nytt, torsdag : "Telenor-rapport: Bekrefter ulovlig telefonavlytting", av Erland Lyngve.

- 19.06. 1997, Dagen, s. 2 / nytt, torsdag : "Norge kritiseres i Amnesty-rapport", av Bodil Stein.

- 19.06. 1997, Dagen, s. 5 / nytt, torsdag : "Gerd-Liv Valla tar til motmæle: - Snakker ikke for departementet", og "Adelsten i forhandlinger om jødeerstatning", av Karen Eldbjørg Toven.
* "Oslo (NTB): - Ekspedisjonssjef Per-Arne Skogstad uttaler seg ikke på vegne av Justisdepartementet. Det sa justisminister Gerd-Liv Valla onsdag etter at Skogstad uttalte at mindretallet i jødebo-utvalget har feiltolket utvalgets mandat. Valla vil ikke kommentere utvalgets arbeid før det avgir innstilling førstkommende mandag. - Vi har satt i gang utvalget for å få et verdig og ordentlig oppgjør med det som skjedde med jødene under krigen. Ut over det har jeg ingen kommentar, sier Valla til NTB." Osv.

- 19.06. 1997, Dagen, s. 10 / nytt, 1/3, torsdag : "Vil anmelde brudd på barnevernloven", Oslo (NTB).
* "Oslo (NTB): Landsforeningen for barnevernsbarn mener at kommunene i altfor mange tilfeller ikke holder lovens tidsfrister for behandling av barnevernssaker. Foreningens leder, Nils Arne Berger, venter på tall fra Barne- og familiedepartementet som nøyaktig viser i hvor mange tilfeller tidsfristene brytes og hvor lovbruddene skjer. Etter å ha gått gjennom oversikten fra departementet, kommer foreningen til å politianmelde de verste kommunene, melder Kommunal Rapport. Flere kommuner viser kraftig nedgang i tallet på barnevernsaker. Berger mener det ikke skyldes at færre barn lider overlast, men at flere saker henlegges uten skikkelig undersøkelse. Han har eksempler på kommuner som henlegger 70 saker i løpet av kort tid. - Det er et altfor høyt tall og gjør oss mistenksomme. I virkeligheten betyr det at kommunene gjemmer unna saker, sier Berger. Ifølge den nye barnevernloven skal barnevernsaker undersøkes straks og senest innen tre måneder. Tendensen har i gjennom flere år vært at fristene brytes i alle fylker. Fylkesmennene kan utstede mulkt til kommuner som gjentatte ganger bryter tidsfristene."

- 19.06. 1997, Dagen, s. 17 / debatt / Kort og godt / Ekstremisme, torsdag : "Lenge leve løgnen", av Roald B. Hansen, Torød.

- 20.06. 1997, Dagbladet på Internett, fredag - http://www.dagbladet.no/970620/nyh-12.html - : "Overlegene får 700 000 - pensjonistene får 700. Slik prioriterer sjefene i Det norske hus", av Stein Aabø og Kirsten Karlsen.

-


--- TIL TOPS | THE END |

---

- 19.06. 1997, Dagen, 2/2 s. 4 / nytt, torsdag :
(Kopi / avskrift: FFN, rlh.)

Telenor-rapport:

Bekrefter ulovlig telefonavlytting

av Erland Lyngve

          Oslo (NTB): Telenor-ansattes bistand til politiet ved telefonavlytting har ikke vært underlagt normale kontrollrutiner. Samarbeidet med politiet er noen steder blitt så tett at telefonkontroll er iverksatt før det rettslige grunnlaget er klart.

          Dette er noen av konklusjonene fra utvalget som har gjennomgått Telenors tekniske medvirkning ved telefonkontroll (TK-tjenesten).
          Ifølge utvalget, som har hatt advokat Ellen Mo som leder, har det vært en bevisst politikk i Telenor at det skal foreligge minst mulig dokumentasjon fra TK-tjenesten.
          - Det er i ettertid ikke mulig å kontrollere om disse protokollene virkelig angir alle utførte koblinger, heter det i utvalgets rapport, som ble presentert på en pressekonferanse onsdag.

Ført bak lyset

          Granskingen ble gjennomført etter at det i januar ble avslørt en oppsiktsvekkende avlyttingsskandale i Hamar-distriktet. En bilmekaniker i Ringsaker hadde i 1994 klart å bestille telefonavlytting bare ved å ringe til en ansatt i Telenor og utgi seg for å være åplitimann. Ringsaker-mannen tok bestillingen opp på lydbånd.
          - Det virker som det er et godt og ryddig samarbeid med politiet, men det kan være tegn til at det tidvis har vært for godt, sa advokat Mo på pressekonferansen.
          Mo-utvalget har blandt annet avdekket at avlyttingen etter muntlig anmodning fra politiet har fortsatt i en uke etter fristens utløp, uten at det har kommet noen ny kjennelse fra forhørsretten.
          - Utvalget konstaterer at det er behov for mer konsekvent oppfølging av lovens krav i Telenors interne bestemmelser og praksis når det gjelder å koble ned så snart den fastsatte frist i kjennelsen utløper, heter det i rapporten.

Varsler reformer

          Konsernsjef Tormod Hermansen i Telenor tok selvkritikk på pressekonferansen og opplyste at konsernledelsen allerede i sommer vil gå til styret med forslag til omorganisering av TK-tjenesten.
          - Telefonkontroll har i for stor grad vært sett på som et anliggende mellom politiet og de TK-bemyndigete i Telenor, uten at ledelsen i Telenor har fokusert tilstrekkelig på selskapets selvstendige ansvar, sa han.
          Alle eksisterende fullmakter trekkes tilbake mens nye rutiner innføres for TK-tjenesten. Hele tjenesten skal omorganiseres med vekt på nye krav til dem som får fullmakt til å utføre telefonkontroll, færre medarbeidere i tjenesten, klarere ansvarsfordeling, bedre informasjon og systematisk revisjon og kontroll.

Oppfordring fra Rønbeck

          Samferdselsminister Sissel Rønbeck tar til etterretning Mo-utvalgets hovedkonklusjon om at Telenor i det alt vesentlige utfører arbeidet på dette området i overensstemmelse med gjeldende lover og regler.
          - Men samtidig viser rapporten at det foreligger viktige forbedringspunkter som selskapet må ta alvorlig, sier hun.
          Rønbeck ber styret om å ta de foreslåtte reformene opp til fornyet vurdering når de har virket en tid.

***

- 19.06. 1997, Dagen, s. 17 / Ekstremisme / debatt / Kort og godt, torsdag :
(Kopi / avskrift: FFN, rlh.)

Lenge leve løgnen

av Roald B. Hansen, Torød

       For å hindre eventuelle misforståelser om hvorfor jeg skriver dette og for å motsi beskyldninger fra RV-ere, vil jeg sterkt poengtere at jeg er sterk motstander av alt som minner om nasjonalsosialisme og kommunisme. Begge siders tilhengere er ekstremister og menneskefiendtlige, og de nekter heller ikke for det.
          Saken er den at nasjonalismen ikke er en høyreideologi. Det er en løgn som kommunistene og Arneiderpartiet diktet opp rett etter krigen da Arbeiderpartiet ikke ville at navnet sosialisme skulle komme i vanry, og kommunistene ville at vi skulle glemme deres vennskaps- og ikke-angrepsavtale med nazistene (Molotov-Ribbentrop-pakten, som også innebar deling av Polen). For kommunistene var det verst da de ble regnet som forrædere helt fram til Hitler angrep USSR 22. juni 1941 (et helt år etter at Norge var besatt av nazistenes armeer), De var faktisk nazivenner helt fra 1920-årene da Molotov overtok etter Rykov. Dette var jo ingen god reklame for verdenskommunismens ideologi. Her ligger også årsaken til at partisanene ikke fikk noen minnestein før i 80-årene, vi kunne ikke stole på kommunistene. Det var årsaken til den overvåkningen de var utsatt for.
          Lundrapporten er bare et forsøk på å gjøre overvåkningen urettferdig og helst gjøre om de historiske fakta. Dessverre er det mye historieomskriving / -forfalskning på gang, men det hadde vært lurt om de hadde ventet til vi var døde som har opplevd tiden. Jeg ser at et kristent blad som Dagen har hengt seg på denne løgnen og akseptert den som sann (spalten "Kortnytt" 15. mai 1997). Så litt om hvorfor jeg sier at nazismen ikke er en høyreideologi: 1. Når ble høyresiden sosialister? 2. Vi vet at det ble startet et parti i Tyskland med navn "Det Tyske Arbeiderparti", grunnlagt i 1919. Hitler ble medlem nummer syv. Han overtok makten alledrede i 1920-årene, og da fikk partiet navnet Nasjonalsozialistiche Deutsche Arbeiter-partei, forkortet NSDAP. Den som har sett filmer fra nazistenes parademarsjer før og under krigen har sikkert lagt merke til at under ørnen over en laurbærkrans med hakekors sees en ramme med NSDAP. 3. Les Gyldendals Store Konversasjonsleksikon annen utgave, spalte 962 "Nasjonalsosialisme" og samme spalte "Nasjonalsosialistiske Tyske Arbeiderparti". 4. Aschehoug og Gyldendals 2-binds leksikon bind 2 side 963; "Nasjonalisme" og "Nasjonal Samling" og så videre. 5. Fokus Familieleksikon side 126 og 127. 6. Svaret en svensk nazist gav intervjueren i svensk TV: "Det har vi aldri nektet for, men hvorfor sier dere at vi er tilhørende høyresiden? Vi har aldri vært høyrefolk, vi er jo sosialister!"
          At de har sine venner også i dag blandt kommunistene er åpenbart. Husk Hviterusslands kommunistleder A. Lukasjenkos ord: Jeg savner Sovjetunionen og jeg beundrer Hitler, for ikke å glemme kommunistleder Sugarnov og hans venn, ultranazisten Sjirinovski, som sammen inviterte Østerrikes nye nazileder Jürg Hayder til Moskva for framtidig samarbeid. Når skal vi lære at diktatorer og diktaturer er falske, løgnaktige og livsfarlige. Ta det ikke ille opp, men jeg orker ikke at kristne skal henge seg på verdens løgner og bedrag. Skal vi ikke ta Jesu ord på alvor og godta Hans ord om at sannheten skal frigjøre oss?

Roald B. Hansen,
Torød

***

---


--- TIL TOPS | THE END |

---

-

---
---

TIL TOPS | THE END |

---
Denne hjemmeside er fra
Forurettedes Forening i Norge / FFN
som har adresse -
Internett: http://home.sol.no/hunwww/Ffnindex.htm
Eller e-post til: Rune L. Hansen.

---

----