HUN / Hjemme Undervisningen i Norge -    Fys0001.htm

--- ---- ---- Fysikk & mekanikk -

---


- INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END |

--- INDEX :

* Litteratur
*

---


--- LITTERATUR :

-- "Historisk fysik", bind 1 (Den ældre naturforskning, ca. 600 sider) 1896, og bind 2 (Den nyere naturforskning, ca. 600 sider) 1897. Av Paul La Cour og Jacob Appel. Illustrert. Det nordiske forlag, Bokforlaget Ernst Bojesen, København, Danmark.
* 30.08.97, rlh: Moderne klassiker. Relativt lettforståelig, anskuelig, gjennomillustrert. Om enn mye mangler. Stort anlagt verk.

-- "Historisk indledning til den klassiske fysik - 1", av Olaf Pedersen og Mogens Pihl.
Munksgaard, København, Danmark, 1963. Ca. 330 sider, illustrert.
* 30.08.97, rlh: Enkelt og overfladisk. Særlig forståelsen og den dypere forståelsen for de eldste tider mangler og er mye feilaktig. Et stort anlagt forsøk på et suplement til danske Paul La Cour og Jacob Appel sin "Historisk fysik" fra 1896-7.

---


- TIL TOPS | HUNs FRONT-SIDE | THE END / Adresse & logo |


Denne side er fra (This page is from):


HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Telefon: 52740864. Fax-modem: 52740435.
Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww
= HUNs FRONT-SIDE

Bilde: logo HUN / Hunl001.gif