HUN / Hjemme Undervisningen i Norge -    Huv1kl.htm

--- Kontaktlister etc. /

---


- INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END |

---

--- INDEX :

* Oslo-listen som eksempel her

-

-


- Oslo-listen som eksempel her :

--- huv
OSLO-LISTEN / ØST-NORGE /
pr. 29.09. 1997, rlh /
DISTRIBUERES INTERNT /
Kontaktorganer:

- Informasjonstjenesten For Hjemmeundervisning,
adresser: Christian W: Beck Fjellgt. 25 0566 Oslo. Tel / fax: 22 37 11 77 og Marta B. Straume Londalsflaten 41 5260 Indre Arna. Tel / fax: 55 24 17 97.

- Hjemme Undervisningen i Norge / HUN, foreningen -
Sentralavdeling / administrasjon,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52 74 08 64. Fax & data-modem: 52 74 04 35.
Bank- & post-giro: 0826.0762.231.
E-post / e-mail: hunwww@online.no
Internett (www): http://home.sol.no/hunwww

- Folkeaksjonen for 6-åringen, Egelandsveien 44, N-4015 Stavanger, Norge.

- NKS Fjernundervisning,
(Norsk Korrespondanse Skole),
NKS-gruppen,
Postboks 5853 Majorstua, N-0308 Oslo, Norge.
Besøksadresse: Pilestredet 46, Oslo.
Tlf. sentralbord: 22 59 60 00. Faks: 22 59 60 90.
E-post: stud.info@nks.no stud.info@nks.no
Internett: http://daneel.sds.no/nks/hjemmeside.html
* NKS har utarbeidet fjernundervisningsmateriell som foreldre som velger hjemmeundervisning evt. kan benytte seg av.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- LISTEN :

Familier i Oslo-området som er interessert i hjemmeundervisning for sine barn eller evt. er i gang med en slik hjemmeundervisning.
Og som gjensidig ønsker å ha og å ta kontakt med hverandre, og som derfor ønsker å stå på denne listen :

1:
Efternavn, fam. Fornavn
Hjemmeundervisningsveien 33,
N-1259 Oslo.
Tlf.: 00000000.
E-post: eksempel@online.no

2: Nordmann, fam. Ola og Kari
Eksempelgaten 7,
N-0558 Oslo.
Tlf.: 00000000.

---
DENNE LISTEN - og tilsvarende lister for landet iøvrig - vedlikeholdes og oppdateres av HUN.


---

***

---

---


- TIL TOPS | HUNs FRONT-SIDE | THE END / Adresse & logo |


Denne side er fra (This page is from):


HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Telefon: 52740864. Fax-modem: 52740435.
Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww
= HUNs FRONT-SIDE

Bilde: logo HUN / Hunl001.gif