HUN / Hjemme Undervisningen i Norge -    L001.htm

--- ---- ---- Linjer 001-

--- PÅ DISSE SIDENE PLASSERES DIV. SMÅSTOFF AV FORSKJELLIG SLAG /
kommentarer, notiser, småprat, forslag, idéer, linjer, dikt, skisser, sidesprang, osv.!

- INDEX | HUNs FRONT-SIDE | DIALOG | THE END |

---


Rotløs ungdom og voksne utskudd

Selvfølgelig har vi en generasjonskløft som er en avgrunn.

Når barna sendes til de skolene som vi i realiteten har, så kan ikke stort annet skje enn at det oppstår en avgrunn mellom barna og familien, foreldrene, naturen og virkeligheten. Den fremmedgjøringen som skjer når barna sendes til en slik skole er ikke annet enn en naturlig og selvfølgelig reaksjon på det som da skjer. De foreldrene og den foreldregenerasjonen som sender sine barn til en slik skole er ofte ikke klar over hva de egentlig gjør.

Den asosialiseringen og fremmedgjøringen som skjer i den offentlige skolen vi har er grotesk, - men likså naturlig som at to pluss to blir fire. At mye av den sexifiseringen av barndommen og samfunnet som også skjer også har mye av det samme årsaksforholdet er vel ikke vanskelig å tenke seg? Det samme gjelder en stor andel av volden og kriminaliteten. Og endog mht. miljøødeleggelsene iøvrig.

Den som lar seg overraske av dette har bare forholdt seg for likegyldig til det.

Man kan pøse på med fritidsklubber, diskoteker, idrettsklubber, penger, behandling, eksperter og annen smørje - uten at det vil hjelpe det fnugg.

Den norske grunnskolen slik den er og stadig mere blir, kan bare produsere tapere.

Vårt samfunn har politisk valgt penger, Mammon og Lotto, overfladiskhet, forfengelighet, likegyldighet, glemsel og skremsel, bråk og spetakkel - fremfor barna og menneskeverdet.

Hvis ikke en endring skjer så skjer ingen endring.

* Rune L. Hansen, 26.09. 1997.


---


- TIL TOPS | HUNs FRONT-SIDE | THE END / Adresse & logo |


Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Telefon: 52740864. Fax-modem: 52740435.

Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:

http://home.sol.no/hunwww
= HUNs FRONT-SIDE

Bilde: logo HUN / Hunl001.gif