HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - på Internett - Nyh9610.htm

NYHETER 1996, OKTOBER /

Presseklipp, etc.


HUNs FRONT-SIDE | NYHETER | ANNET | DAGEN OG NUET NU | DEBATT | GJESTEBOK | HJELPER1 | HUV | HUNs BARNE-SIDER

| HUNs NOTATER | HUNs OPPSLAGSTAVLE | HUNs VISITT-KORT | THE END | HDA |


- 10.10. 1996, "Skole Dagen" - bilag til dagsvisen "Dagen", torsdag, dobbel- side, to oppslag, s. 8 og 9 / HJEMMEUNDERVISNING:
(Kopi/avskrift: HUN, rlh.)

FOTO (s/h, stort), med teksten:
Familien Hovd på Mosvik i Trøndelag synes hjemmeundervisningen fungerer helt greit. Fra venstre ser vi: Heidi Hovd, Per Ola Hovd, Marta Straume, Judith Fjell, Håvard Fjell, Per Vennes. FOTO: SVEIN VILLY SANDNES.

*

OPPSLAG 1 av 2:

Familien Hovd i Mosvik i Nord-Trøndelag:
- Hjemmeundervisning gir et rikere familieliv

Av SVEIN V. SANDNES

I løpet av det siste året har en rekke familier her i landet startet med hjemmeundervisning. I dette intervjuet forteller familien Hovd hvordan en dag med hjemmeundervisning i praksis er lagt opp.

*

- Vi opplever at vi har fått et langt rikere familieliv etter at vi satset på hjemmeundervisning. Dette sier Heidi og Per Ola Hovd i Mosvik i Nord-Trøndelag. De to er samstemte om at dersom de hadde vært klar over dette alternativet tidligere, så hadde de for mange år siden begynt med hjemmeunder visning.

I løpet av det siste året har en lang rekke familier her i landet satset på hjemmeundervisning. En av disse er familien Heidi og Per Ola Hovd i Mosvik i Nord-Trøndelag. Vi har spurt Per Ola Hovd om hvordan en hjemmeundervisningsdag er fra familien står opp om morgenen og til den legger seg om kvelden.

EN ANNERLEDES SKOLEDAG

- Det vi gjør etter at vi står opp om morgenen, er at vi spiser frokost, og her er det ingen forskjell i forhold til tidligere, sier Hovd og fortsetter: - Deretter starter Heidi med teoriundervisning - og denne varer fram til et måltid klokken 12:00. Etter dette måltidet gjør barna selv en del aktiviteter utendørs. De har både høns, kaniner og en hund som skal mates og stelles. Videre driver de på egen hånd med snekring, baking og lignende. Klokken 15:30 har vi middag. - Etter dette måltidet er det gjerne ut igjen eller det kan være skriveoppgaver på datamaskin eller lignende. Cirka klokken 18:00 blir barna med i fjøset og bl.a. steller og mater dyrene sine før det blir kveldsmat cirka klokken 20:00, sier Per Ola Hovd. - Hva er den største forskjellen mellom hjemmeundervisning og vanlig skole? - Den største forskjellen er at foreldre og barn får være mer sammen - og også være sammen om en rekke gjøremål. Videre blir barna svært opptatt av de nære ting - og mindre opptatt av TV-titting. - Vi er blitt en mye mer sammensveiset familie - og vi trives godt, sier Per Ola Hovd.

SAMME SKOLEBØKER

- Vi bruker de samme bøkene som på skolen, men gjennomgår stoffet med et kritisk blikk og luker ut ting som står i strid med Bibelen. Dette sier Heidi Hovd. Hun opplyser at hun bruker en times tid hver kveld for å forberede neste dags undervisning. - Hva med skolemateriell? - Vi får utlevert både skolebøker og annet materiell fra kommunen. Vi har også omsider fått muntlig beskjed om at vi får fri skyss til badebasseng, bibliotek osv. - samt får bruke bassenget til egne timer etter avtale. Dette gikk i orden etter ni måneders "saksbehandling", sier Hovd. Det er hun som står for den teoretiske undervisningen på formiddagene. - Dere begynte med hjemmeundervisning ved skolestart etter nyttår i år. Hvordan ser du tilbake på denne tiden fra januar? - Da alle barnas våre gikk på skole, måtte vi av og til hjelpe barn med vanskelige oppgaver, men når vi som foreldre hele tiden følger med undervisningen er dette enklere enn å måtte steppe inn i et fag på kort varsel.


--- TIL TOPS | HUNs FRONT-SIDE |

* OPPSLAG 2 av 2:

- Uvitenhet viktig årsak til konflikt mellom skole og hjem

Av SVEIN VILLY SANDNES

- Jeg tror at mange av de problemene som vi har her i landet når det gjelder hjemmeundervisning, har sin bakgrunn i at mange kommuneadmini strasjoner er for lite inne på hvordan de skal opptre når en familie velger denne undervisningsformen. Dette sier Per Ola Hovd i Mosvik i Nord-Trøn delag.

I de fleste kommunene der det pågår hjemmeundervisning er det et godt forhold mellom kommune og hjemmeundervisningsfamilie, men familien Hovd i Mosvik kommune i Nord-Trøndelag er en av noen få familier som har problemer i forhold til kommunen. Hovd har tidligere vært varaordfører for KrF i Mosvik - noe som gjør at han har god innsikt i det politiske system og lovverket.

POLITIKERNE VÅGER IKKE

- Mye av problemene vi har her i landet i forbindelse med hjemmeundervisning har sammenheng med at kommuneadministrasjoner i for liten grad kjenner til hva hjemmeundervisning er og hvilke rettigheter foreldrene har - kombinert med at politikerne ikke våger å si i fra når administrasjonen er på feil kurs, sier Hovd og fortsetter: - Vi startet med hjemmeundervisning på grunn av et psykisk overgrep mot et barn - et overgrep som var et lovbrudd - men kommuneadministrasjonen valgte overgriperens parti og brukte både løgn og feil lovbruk for å dekke over dette.

TILSYNSORDNINGEN

- Hva konkret består konflikten mellom dere og kommunen i pr. i dag? - Konflikten går på tilsynsavtale og hvem som skal være tilsynslærer. - Skoleadministrasjonen ønsker ikke å samarbeide med foreldrene, men oppnevne en tilsynslærer. I denne situasjonen har vi som foreldre engasjert lektor Marta Straume som tilsynslærer. Hun er tilsyns lærer for en rekke kommuner her i landet - og den fremste læreren her i landet på dette fagfeltet. Første besøk med testing av våre barn skjedde i mai i år. Resultatet var meget godt, men skoleadministrasjonen godtok ikke henne som tilsynslærer. - Vi har svart med å gjennomføre en ny test av barn 8. oktober - og presse og skolefolk er invitert. - Det store spørsmålet som skoleadministrasjonen i Mosvik nå må svare på, er hva som er galt med lektor Marta Straumes kompetanse, all den stund hun blir veiet og funnet for lett til å ha denne tilsyns ordningen med våre barn - når en rekke kommuner her i landet har engasjert henne som tilsynslærer, sier Hovd. - Hvordan reagerer bygdefolket på det som skjer? - Vi opplever at det bygges opp en hets mot oss her i kommunen, men vi får også en god del støtte fra folk som ser den prinsippielle grenseovergangen mellom hva som er privat og hva som er offentlig. Sosialistene vil alltid forsøke å ødelegge Guds skaperordning der familien utgjør et fundament, sier Per Ola Hovd.

***

---


--- TIL TOPS | HUNs FRONT-SIDE |


Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: runehan@sn.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww/index.htm