HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - på Internett - Nyh9611.htm

NYHETER 1996, NOVEMBER /

Presseklipp, etc.


HUNs FRONT-SIDE | NYHETER | ANNET | DAGEN OG NUET NU | DEBATT | GJESTEBOK | HJELPER1 | HUNs BARNE-SIDER |

HUNs NOTATER | HUNs OPPSLAGSTAVLE | HUNs VISITT-KORT | THE END | HDA |


- 28.11. 1996, dagsvisen "VG" / Internett:
(Kopi/avskrift: HUN, rlh.)

Frode (15) blir syk av skolen

Av GEIR FRAGELL

TØNSBERG (VG): 15 år gamle Frode Jønland blir syk av å gå på skolen. For å kunne følge under visningen, må han spise store mengder smertestillende medisiner.

På det verste må 9.-klasseeleven spise seks Pinex-piller om dagen mot hodepine og kvalme. I ferier er han helt frisk.

Presterød ungdomsskole i Tønsberg sliter med rotteinvasjon og muggsoppangrep, og ventilasjon eksisterer ikke, CO2-verdiene i klasserommene med opptil 28 elever er målt til alarmnivå, og innebærer grove brudd på forskriftene.

- Jeg får ekstrem hodepine av inneklimaet på skolen, og må ta smertestillende tabletter hver dag. Det er nesten umulig å konsentrere seg, og det går selvfølgelig ut over karakterene, sier Frode Jønland.

Ut av skolen

Nå har foreldrene hans satt foten ned, tatt ham ut av skolen og søkt Tønsberg kommune om hjemme undervisning for at sønnen skal få fullført ungdomsskolen.

For en tid siden måtte skolen engasjere et firma som driver med bekjempelse av skadedyr, til å drepe og jage rotter. Denne uken har rottene dukket opp igjen, og ny gift og kjemikalier er lagt ut.

Det er også foretatt muggsoppundersøkelse med nedslående resultat.

Foreldrene er ikke i tvil om det er den 37 år gamle ungdomsskolens forferdelige inneklima som gjør sønnen konstant dårlig.

Heller ikke rektor Sigmund Gravir er i tvil om det, og han sier at Frode ikke er den eneste eleven som sliter med helseproblemer på grunn av inneklimaet.

Har besvimt

- Frode er blitt så dårlig på skolen at han har besvimt og vært nødt til å bli kjørt hjem.

- Det begynte med en gang han startet i 7. klasse, og det er blitt verre og verre. Han har vært gjennom omfattende undersøkelser hos lege og på sykehuset, og de konkluderer med at han er frisk.

- Vi frykter at han kan utvikle kroniske astma- og allergiproblemer, sier Frodes far, Svein Jønland.

Rektor Gravir sier at han offisielt ikke kan støtte foreldrenes beslutning om å ta sønnen ut av skolen, det er brudd på norsk lov om skoleplikt, men han forstår dem meget godt.

- Her er det spørsmål om hva som skal veie tyngst, skoleplikten eller hensynet til barnets helse. I til svarende situasjon ville det siste ha veiet tyngst også for meg, sier Sigmund Gravir til VG.


--- TIL TOPS | HUNs FRONT-SIDE | THE END |


KOMMENTARER til overstående om Frode - fra:

- Rune L. Hansen, 01.02. 1997: Hva skal en si til slikt tøv?
          Hva skal en si til slikt tøv, som endatil kommer fra en rektor i den norske grunnskolen?! Er han virkelig så dårlig orientert vedrørende hjemmeundervisning, eller lyger han med hensikt? Rektor Sigmund Gravir ved Presterød ungdomsskole i Tønsberg burde absolutt vite bedre - og burde ikke uttale seg slik. Dette bør han gjøres oppmerksom på for at han kan få anledning til å trekke tilbake og beklage uttalelsen. Om han ikke gjør det bør han politianmeldes. Det er og har vært slike løgnaktige utsagn - om at hjemmeundervisning "er brudd på norsk lov om skoleplikt" - som har skapt og skaper det som er av ofte vidtrekkende problemer for hjemmeundervisnings-familier i Norge. For ordens skyld: Hjemmeundervisning har vært og er lovlig, og en trenger heller ikke søke om å kunne ha hjemmeundervisning i Norge. Dette er det ingen som helst tvil om, heller ikke hos departementet i vårt land.
          Rektor Sigmund Gravir kan også offisielt støtte foreldrenes beslutning om å ta sønnen ut av skolen, hvis han vil. Det er foreldrene eller de foresatte som har hovedansvaret for barnas undervisning og oppdragelse i vårt land, og grunnskolen (og ikke foreldrene) er f.eks. forpliktet av grunnskolelovens formålsparagraf, hvor det står: "§ 1. Føremål: Grunnskolen skal i forståing og samarbeid med heimen hjelpe til med å gje elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle deira evner, åndeleg og kroppsleg, og gje dei god allmennkunnskap så dei kan bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn. Skolen skal fremje åndsfridom og toleranse, og leggje vinn på å skape gode samarbeidsformer mellom lærarar og elevar og mellom skole og heim."
          Med sin uttalelse, hvis den blir stående, er rektor Sigmund Gravir med på å spre usannheter, fordommer, trakassering og problemer. Det er fra før av i dette saksforholdet (vedrørende hjemmeundervisning) spredd mye løgn og uverdige holdninger, - kanskje særlig via massemediaen og fra visse hold innen Arbeiderpartiet og norske læreres foreninger. Arbeiderpartiets holdning synes ofte som å ha vært, sagt med Lenin: "De beste av alle mødre (og fedre) er staten."
          Hva sier du til dette, rektor Sigmund Gravir ved Presterød ungdomsskole i Tønsberg?

***

---


--- TIL TOPS | HUNs FRONT-SIDE | THE END |


Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: runehan@sn.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww/index.htm